שימוש מושכל באנטיביוטיקה

מתוך ויקירפואה
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
שם הספר: שימוש מושכל באנטיביוטיקה
Cover antibiotics2.jpg
שם המחבר פרופ' עמוס ינון, פרופ' יחיאל שלזינגר, דר' דוד רווה
שם הפרק הקדמה ותוכן עניינים
מוציא לאור
שערי צדק1.png
מועד הוצאה תשע"א – 2010
מספר עמודים 196
הקדשה ספר זה מוקדש
לפרופ' חיים הרשקו
בהוקרה עמוקה

עובד ואושר ע"י הוועדה האפידמיולוגית:

 • דר' עודד אולשה, המחלקה לכירורגיה כללית
 • דר' מאיר איסקזון, היחידה למחלות זיהומיות
 • דר' משכית בר-מאיר, היחידה למחלות זיהומיות
 • מגר' אלן גרינברג, מנהל בית המרקחת
 • דר' יונית וינר-וול, היחידה למחלות זיהומיות
 • פרופ' עמוס ינון, מנהל האגף לרפואה פנימית
 • ד"ר תמר לכיש, היחידה למחלות זיהומיות
 • ד"ר אורלי מגד, היחידה למחלות זיהומיות
 • גב' בטי מזוז, אחות אפידמיולוגית
 • דר' מרק עשוש, מנהל המעבדה המיקרוביולוגית
 • גב' פועה קופיט, אחות מפקחת אפידמיולוגית
 • פרופ' ברל רודנסקי, לשעבר מנהל המעבדה המיקרוביולוגית
 • דר' דוד רווה, היחידה למחלות זיהומיות
 • פרופ' יחיאל שלזינגר, מנהל היחידה למחלות זיהומיות
 • דר' עובדיה שמש, סגן מנהל בית החולים

הדפסה ועריכה: יעל פומרנץ \ טלילה דבש

מהדורה חמישית – תשע"א/2010

תוכן עניינים

לתשומת לב הקורא

עורכי הפנקס מבקשים להדגיש שתוכן פנקס זה משקף את הגישה לשמוש באנטיביוטיקה ולמניעת זיהומים כנהוג במרכז הרפואי שערי צדק.

לרוב הנושאים קיימות גישות נוספות ולא בהכרח גישה זו או אחרת הנה הנכונה.

כמו כן, מופנה הקורא לספרות כי לעיתים ישנם עדכונים שטרם נכללו בפנקס.

הקדמה

 1. בפנקס זה תמצא/י לקט פרוטוקולים, המפרטים את ההמלצות לשימוש באנטיביוטיקה במצבים קליניים שכיחים בבית החולים. ההמלצות מופיעות בטבלאות, המאפשרות שימוש מהיר בפרוטוקול.
 2. רוב ההמלצות מתייחסות לתחילת הטיפול האמפירי, ויש לצמצם את הטווח הטיפולי עם קבלת התשובות הרלוונטיות מהמעבדה המיקרוביולוגית.
 3. ההמלצות גובשו ע"י היחידה למחלות זיהומיות, והן מבוססות על הספרות המקצועית העדכנית בהתאמה לתנאים הספציפיים המקומיים, כולל מגוון התרופות האנטי-מיקרוביאליות הזמינות בבית החולים ונתונים מהמעבדה המיקרוביולוגית.
 4. מובן מאליו, שמדובר במדריך (guidelines), העשוי להתאים ברוב המקרים, אך לא בכולם.
 5. במהדורה זו נעשתה רוויזיה של רוב הטבלאות, בהסתמך על העדכונים בספרות ועל הנתונים העדכניים של המעבדה המיקרוביולוגית, והוספו מספר פרקים חדשים, כולל על הערכות למתארים ביולוגיים מגוונים. פרק הנהלים האפידמיולוגיים נכתב במקור ע"י גב' ציונה ג'ראסי, לשעבר האחות המפקחת האפידמיולוגית, ועודכן ושודרג ע"י גב' פועה קופיט וגב' בטי מזוז.
 6. מאז פרסום המהדורה הרביעית הוחלט להחזיר ceftazidime לבית החולים על אף היותו משרה חזק (inducer) של extended-spectrum β-lactamases (ESBL). הסיבה לכך היא שהופסק שיווק cefepime בארץ. מאותה סיבה, הופסק הטיפול ב- mezlocillin והוחלף ב- piperacillin.
 7. תרופות חדשות שהוכנסו לבית החולים מאז המהדורה הקודמת: daptomycin, ertapenem,linezolid,piperacillin,tigecycline,,voriconazole ,anidulafungin ticarcillin-clavulanate.
 8. הופעת זנים חדשים של Carbapenem-resistant Klebsiella pneumoniae בצד השכיחות העולה של זיהומים עם חיידקים אלימים, כגון S. aureus ו- Acinetobacter ו/או עמידים, כגון Methicillin-resistant S. aureus, Enterobacteriaceae המפרישים ESBL (Extended spectrum β-lactamase) מדגישה את החשיבות העליונה של הקפדה על הנהלים למניעת זיהומים הנרכשים בבית החולים ולצמצומם (פרק VII).
 9. אנו מודים מקרב לב לגב' יעל פומרנץ על הדפסת כתב היד ועל סיועה בעריכת הפנקס ולגב' טלילה דבש עבור ההדפסה והעריכה הסופית.
 10. אנו מודים לחברות התרופות Neopharm, Pfizer, MSD, AstraZeneca ו-GSK עבור התמיכה בהדפסת הפנקס. יש להדגיש שהתוכן כולו באחריות המחברים.
 11. מודגש כאן, שהפנקס גם מופיע ברשת המחשבים של בית החולים, עובדה המאפשרת לנו לערוך בו שינויי עדכון מפעם לפעם.

פרופ' עמוס מ. ינון

פרופ' יחיאל שלזינגר

דר' דוד רווה

תוכן עניינים

קבוצות אנטיביוטיות עיקריות

המלצות לשימוש באנטיביוטיקה בזיהומים נפוצים

פרוטוקולים לשימוש באנטיביוטיקה

המלצות לשימוש באנטיביוטיקה כטיפול מניעתי (פרופילקסיס) במצבים שכיחים

מינוני אנטיביוטיקה ושימוש באנטיביוטיקה במצבים שונים

נהלים אפידמיולוגיים

טבלאות רגישויות מבית החולים שערי צדק

מחוללים ביולוגיים מדבקים