עזרה של MediaWiki API

זהו דף תיעוד של API שנוצר באופן אוטומטי.

תיעוד ודוגמאות: https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/API:Main_page

יחידה ראשית

מצב: ה־API של מדיה־ויקי הוא ממשק ותיק ויציב שנתמך ומשתפר באופן סדיר. אף שאנחנו משתדלים להימנע מכך, לעיתים עלינו לבצע שינויים שעלולים לשבש דברים בפונקציונליות הזאת; באפשרותך לעשות מינוי לרשימת התפוצה mediawiki-api-announce כדי לקבל הודעות על עדכונים.

בקשות שגויות: כשבקשות שגויות נשלחות ל־API, יישלח כותר HTTP עם המפתח "MediaWiki-API-Error", ואז גם הערך של הכותרת וגם קוד השגיאה יוגדרו לאותו ערך. למידע נוסף, אפשר לעיין בדף API:שגיאות ואזהרות.

פרמטרים:
action

איזו פעולה לבצע.

ask
API module to query Semantic MediaWiki using the ask language.
askargs
API module to query Semantic MediaWiki using the ask language as list of conditions, printouts and parameters.
banner_ads
block
חסימת משתמש.
changeauthenticationdata
שינוי נתוני אימות עבור המשתמש הנוכחי.
changecontentmodel
שינוי מודל התוכן של דף
checktoken
בדיקת התקינות של האסימון מ־action=query&meta=tokens.
clearhasmsg
מנקה את דגל hasmsg עבור המשתמש הנוכחי.
clientlogin
כניסה לוויקי באמצעות זרימה הידודית.
compare
קבלת ההבדל בין שני דפים.
createaccount
יצירת חשבון משתמש חדש.
delete
מחיקת דף.
edit
יצירה ועריכה של דפים.
emailuser
שליחת דוא"ל למשתמש.
expandtemplates
מרחיב את כל התבניות בתוך קוד הוויקי.
feedcontributions
מחזיר הזנת תרומות משתמש.
feedrecentchanges
מחזיר הזנת שינויים אחרונים.
feedwatchlist
מחזיר הזנת רשימת מעקב.
filerevert
שחזור קובץ לגרסה ישנה יותר.
help
הצגת עזרה עבור היחידות שצוינו.
imagerotate
סיבוב של תמונה אחת או יותר.
import
ייבוא דף מוויקי אחר או מקובץ XML.
linkaccount
קישור חשבון של ספק צד־שלישי למשתמש הנוכחי.
login
כניסה וקבלת עוגיות אימות.
logout
יציאה וניקוי של נתוני הפעילות.
managetags
ביצוע פעולות ניהוליות הקשורות בתגי שינוי.
mergehistory
מיזוג גרסאות של דפים.
move
העברת דף.
opensearch
חיפוש בוויקי בפרוטוקול OpenSearch.
options
שינוי העדפות של המשתמש הנוכחי.
paraminfo
קבלת מידע על יחידות של API.
parse
מפענח את התוכן ומחזיר פלט מפענח.
patrol
לנטר דף או גרסה.
pfautocomplete
השלמה אוטומטית הנמצאת בשימוש הרחבת Page Forms.
pfautoedit
ליצור או לערוך דף באמצעות טופס שהוגדר על־ידי ההרחבה Page Forms.
protect
לשנות את רמת ההגנה של דף.
purge
ניקוי המטמון לכותרות שניתנו.
query
אחזור נתונים ממדיה־ויקי ועליה.
removeauthenticationdata
הסרת נתוני אימות עבור המשתמש הנוכחי.
resetpassword
שליחת דוא"ל איפוס סיסמה למשתמש.
revisiondelete
מחיקה ושחזור ממחיקה של גרסאות.
rollback
ביטול העריכה האחרונה לדף.
rsd
יצוא סכמת RSD‏ (Really Simple Discovery).
setnotificationtimestamp
עדכון חותם־הזמן של ההודעה עבור דפים במעקב.
setpagelanguage
שינוי השפה של דף.
smwbrowse
מודול API לתמיכה בעיון ובחיפוש פעילויות עבור ישויות מתוחזקות של ההרחבה "מדיה־ויקי סמנטית".
smwinfo
API module to retrieve information about Semantic MediaWiki statistics and other meta information.
smwtask
API module to execute Semantic MediaWiki related tasks (for internal use only, not for public use).
tag
הוספה או הסרה של תגים מגרסאות בודדות או רשומות יומן בודדות.
track_clicks
unblock
שחרור משתמש מחסימה.
undelete
שחזור גרסאות של דף מחוק.
unlinkaccount
ביטול קישור של חשבון צד־שלישי מהמשתמש הנוכחי.
upload
העלאת קובץ, או קבלת מצב ההעלאות הממתינות.
userrights
שינוי חברות בקבוצות של המשתמש.
validatepassword
לבדוק תקינות סיסמה אל מול מדיניות הסיסמאות של הוויקי.
watch
להוסיף דפים לרשימת המעקב של המשתמש הנוכחי או הסרתם ממנה.
browsebyproperty
מיושן. API module to retrieve information about a property or list of properties.
browsebysubject
מיושן. API module to retrieve information about a subject.
tokens
מיושן. קבלת אסימונים לפעולות שמשנות נתונים.
categorytree
פנימי. מודול פנימי של ההרחבה CategoryTree.
cspreport
פנימי. משמש דפדפנים לדיווח הפרות של מדיניות אבטחת תוכן. המודול הזה לעולם לא ישמש אלא אם הוא משמש עם דפדפן תומך CSP.
stashedit
פנימי. הכנת עריכה במטמון משותף.
visualeditor
פנימי. החזרת HTML5 עבור דף מתוך שירות פרסואיד.
visualeditoredit
פנימי. שמירת דף HTML5 למדיה־ויקי (מומר לקוד ויקי דרך שירות פרסואיד).
אחד מהערכים הבאים: ask, askargs, banner_ads, block, changeauthenticationdata, changecontentmodel, checktoken, clearhasmsg, clientlogin, compare, createaccount, delete, edit, emailuser, expandtemplates, feedcontributions, feedrecentchanges, feedwatchlist, filerevert, help, imagerotate, import, linkaccount, login, logout, managetags, mergehistory, move, opensearch, options, paraminfo, parse, patrol, pfautocomplete, pfautoedit, protect, purge, query, removeauthenticationdata, resetpassword, revisiondelete, rollback, rsd, setnotificationtimestamp, setpagelanguage, smwbrowse, smwinfo, smwtask, tag, track_clicks, unblock, undelete, unlinkaccount, upload, userrights, validatepassword, watch, browsebyproperty, browsebysubject, tokens, categorytree, cspreport, stashedit, visualeditor, visualeditoredit
ברירת המחדל: help
format

תסדיר הפלט.

json
לפלוט נתונים בתסדיר JSON.
jsonfm
לפלוט נתונים בתסדיר JSON (עם הדפסה יפה ב־HTML).
none
לא לפלוט שום דבר.
php
לפלוט נתונים בתסדיר PHP מוסדר.
phpfm
לפלוט נתונים בתסדיר PHP מוסדר (עם הדפסה יפה ב־HTML).
rawfm
לפלוט את הנתונים, כולל אלמנטים לניפוי שגיאות, בתסדיר JSON (עם הדפסה יפה ב־HTML).
xml
לפלוט נתונים בתסדיר XML.
xmlfm
לפלוט נתונים בתסדיר XML (עם הדפסה יפה ב־HTML).
אחד מהערכים הבאים: json, jsonfm, none, php, phpfm, rawfm, xml, xmlfm
ברירת המחדל: jsonfm
maxlag

שיהוי מרבי יכול לשמש כשמדיה־ויקי מותקנת באשכול עם מסד נתונים משוכפל. כדי לחסוך בפעולות שגורמות יותר שיהוי בשכפול אתר, הפרמטר הזה יכול לגרום ללקוח להמתין עד ששיהוי השכפול יורד מתחת לערך שצוין. במקרה של שיהוי מוגזם, קוד השגיאה maxlag מוחזר עם הודעה כמו Waiting for $host: $lag seconds lagged.
ר' מדריך למשתמש: פרמטר maxlag למידע נוסף.

סוג: מספר שלם
smaxage

להגדיר את כותר s-maxage לבקרת מטמון HTTP‏ למספר כזה של שניות. שגיאות אף פעם לא מוטמנות.

סוג: מספר שלם
ברירת המחדל: 0
maxage

להגדיר את כותר max-age לבקרת מטמון HTTP‏ למספר כזה של שניות. שגיאות אף פעם לא מוטמנות.

סוג: מספר שלם
ברירת המחדל: 0
assert

לוודא שהמשתמש נכנס לחשבון אם זה מוגדר ל־user, שלא נכנס לחשבון אם מוגדר anon, או שיש לו הרשאת המשתמש "בוט" אם זה bot.

אחד מהערכים הבאים: anon, bot, user
assertuser

לוודא שהמשתמש הנוכחי הוא המשתמש ששמו ניתן.

סוג: משתמש, בצורה הבאה: שם משתמש
requestid

כל ערך שיינתן כאן ייכלל בתשובה. אפשר להשתמש בזה כדי להבדיל בין בקשות.

servedby

לכלול את שם המארח ששירת את הבקשה בתוצאות.

סוג: בוליאני (פרטים)
curtimestamp

לכלול את חותם־הזמן הנוכחי בתוצאה.

סוג: בוליאני (פרטים)
responselanginfo

לכלול את השפות שמשמשות ל־uselang ול־errorlang בתוצאה.

סוג: בוליאני (פרטים)
origin

בעת גישה ל־API עם בקשת AJAX חוצה תחומים (CORS), יש להציב כאן את התחום שהבקשה יוצאת ממנו. זה היה להיות כלול בכל בקשה מקדימה, ולכן הוא חייב להיות חלק מה־URI של הבקשה (לא גוף ה־POST).

עבור בקשות מאומתות, זה חייב להיות תואם במדויק לאחד המקורות בכותרת Origin, כך שזה צריך להיות מוגדר למשהו כמו https://en.wikipedia.org או https://meta.wikimedia.org. אם הפרמטר הזה אינו תואם לכותרת Origin, תוחזר תשובת 403. אם הפרמטר הזה תורם לכותרת Origin והמקור נמצא ברשימה הלבנה, תוגדרנה הכותרות Access-Control-Allow-Origin ו־Access-Control-Allow-Credentials.

עבור בקשות בלתי־מאומתות, יש לציין את הערך *. זה יגרום לכותרת להיות Access-Control-Allow-Origin, אבל Access-Control-Allow-Credentials תהיה false וכל הנתונים הייחודיים למשתמש יהיו מוגבלים.

uselang

באיזו שפה להשתמש לתרגומי הודעות. הקריאה action=query&meta=siteinfo עם siprop=languages מחזירה רשימת קודים. ציון user כדי להשתמש בהעדפת השפה של המשתמש הנוכחי, וציון content להשתמש בשפת התוכן של הוויקי הזה.

ברירת המחדל: user
errorformat

תסדיר לשימוש בפלט טקסט אזהרות ושגיאות.

plaintext
קוד ויקי ללא תגי HTML ועם ישויות מוחלפות.
wikitext
קוד ויקי לא מפוענח.
html
קוד HTML.
raw
מפתח הודעה ופרמטרים.
none
ללא פלט טקסט, רק הודעות השגיאה.
bc
התסדיר ששימש לפני מדיה־ויקי 1.29. התעלמות מ־errorlang ו־ errorsuselocal.
אחד מהערכים הבאים: bc, html, none, plaintext, raw, wikitext
ברירת המחדל: bc
errorlang

השפה שתשמש לאזהרות לשגיאות action=query&meta=siteinfo עם siprop=languages תחזיר רשימת קודי שפה, ואפשר גם לציין content כדי להשתמש בשפת התוכן של הוויקי הזה, או לציין uselang עם אותו הערך הפרמטר uselang.

ברירת המחדל: uselang
errorsuselocal

אם ניתן, הטקסטים של השגיאות ישתמשו בהודעות מותאמות מקומית ממרחב השם מדיה ויקי.

סוג: בוליאני (פרטים)
דוגמאות:
עזרה ליחידה הראשית.
api.php?action=help [פתיחה בארגז חול]
כל העזרה בדף אחד.
api.php?action=help&recursivesubmodules=1 [פתיחה בארגז חול]
הרשאות:
writeapi
שימוש ב־API לשינוי דפים
הוענקו ל: all, user וגם bot
apihighlimits
להשתמש במגבלות גבוהות יותר בשאילתות API (שאילתות אטיות: 500; שאילתות מהירות: 5000). המגבלות לשאילתות אטיות חלות גם על פרמטרים מרובי־ערכים.
הוענקו ל: bot וגם sysop

סוגי נתונים

קלט למדיה־ויקי אמור להיות UTF-8 מנורמת לפי NFC. מדיה־ויקי ויקי יכולה לנסות להמיר קלט אחר, אבל זה יכול לגרום לפעולות מסוימות (כגון עריכות עם בדיקות MD5) להיכשל.

פרמטרים שיכולים לקחת ערכים מרובים בדרך־כלל נשלחים עם ערכים מופרדים באמצעות תו מקל, למשל param=value1|value2 או param=value1%7Cvalue2. אם הערך צריך להכיל את תו המקל, יש להשתמש בתו U+001F (מפריד יחידות, Unit Separator) בתור מפריד וגם הוסיפו לתחילת הערך את התו U+001F, למשל param=%1Fvalue1%1Fvalue2.

מספר סוגי פרמטרים ב־API דורשים הסבר נוסף:

boolean

פרמטרים בוליאניים עובדים כמו תיבות סימון ב־HTML: אם הפרמטר צוין, בלי קשר לערך שלו, הוא יטופל בתור אמת. בשביל ערך שקר, יש להשמיט את הפטרמר לגמרי.

expiry

ערכי תפוגה יכולים להיות יחסיים (למשל 5 months או 2 weeks) או מוחלטים (למשל 2014-09-18T12:34:56Z). כדי שלא תהיה תפוגה, יש להשתמש ב־infinite, indefinite, infinity, או never.

timestamp

חותמי־זמן יכולים להיות כתובים במספר תסדירים, ר' את התיעוד של תסדירי קלט של ספריית Timestamp לפרטים. מומלץ להשתמש בתאריך ושעה לפי ISO 8601, כך: 2001-01-15T14:56:00Z. בנוסף, המחרוזת now יכולה לשמש לציון חותם־הזמן הנוכחי.

פרמטרים בתבניות

התכונה "פרמטרים בתבניות" תומכת במקרים שבהם מודול של API זקוק לערך כלשהו עבור ערכים של פרמטרים אחרים. למשל, אם היה מודול API לבקשת פרי, ייתכן שהוא היה זקוק לפרמטר בשם פירות על־מנת לציין מהם הפירות המבוקשים, ולפרמטר בתבנית בשם {פרי}-כמות על־מנת לציין את הכמות של כל פרי עבור הבקשה. לשם כך, לקוח API שמעוניין לקבל תפוח אחד, 5 בננות ו־20 תותים יכול היה ליצור בקשה בסגנון פירות=תפוחים|בננות|תותים&תפוחים-כמות=1&בננות-כמות=5&תותים-כמות=20.

קרדיטים

מפתחי ה־API:

  • רואן קטאו (מפתח מוביל 2007–2009)
  • ויקטור וסילייב
  • בריאן טונג מין
  • סאם ריד
  • יורי אסטרחן (יוצר, מפתח מוביל מספטמבר 2006 עד ספטמבר 2007)
  • בראד יורש (מפתח מוביל מאז 2013)

אנא שלחו הערות, הצעות ושאלות לכתובת mediawiki-api@lists.wikimedia.org או כתבו דיווח באג באתר https://phabricator.wikimedia.org.