תוצאה של API של מדיה־ויקי

זהו ייצוג ב־HTML של תסדיר JSON. תסדיר HTML טוב לתיקון שגיאות, אבל אינו מתאים ליישומים.

יש לציין את הפרמטר format כדי לשנות את תסדיר הפלט. כדי לראות ייצוג של תסדיר JSON לא ב־HTML יש להגדיר format=json.

ר' את התיעוד המלא, או את העזרה של API למידע נוסף.

{
  "error": {
    "code": "internal_api_error_Error",
    "info": "[YQmv-7mfMH8N_jcx4efW3QAAAGE] Exception caught: Call to undefined function wfRunHooks()",
    "errorclass": "Error",
    "*": "Error at /home/wikirefuaorg/public_html/w/extensions/BannerAds/TrackClicksApi.php(8)\n#0 /home/wikirefuaorg/public_html/w/includes/api/ApiMain.php(1596): TrackClicksApi->execute()\n#1 /home/wikirefuaorg/public_html/w/includes/api/ApiMain.php(530): ApiMain->executeAction()\n#2 /home/wikirefuaorg/public_html/w/includes/api/ApiMain.php(500): ApiMain->executeActionWithErrorHandling()\n#3 /home/wikirefuaorg/public_html/w/api.php(89): ApiMain->execute()\n#4 /home/wikirefuaorg/public_html/w/api.php(45): wfApiMain()\n#5 {main}"
  }
}