מכאן שהרפואה המשולבת, זו המנסה לעשות שימוש בשני העולמות, הקונבנציונלי והאלטרנטיבי, מתמקדת באדם לא פחות מאשר במחלה. ...
מתוך הערך: המדריך לטיפול בסוכרת

אשפוז/ טיפול בקהילה לחולי 19-COVID מאומתים - חוזר משרד הבריאות

מתוך ויקירפואה

ערך זה נמצא בבדיקה ועריכה על ידי מערכת ויקירפואה,
וייתכן כי הוא לא ערוך ומוגה.


Ambox warning blue.png
ערך זה הוא חוזר משרד הבריאות סגור לעריכה
אשפוז/ טיפול בקהילה לחולי 19-COVID מאומתים
SARS-CoV-2 (yellow).jpg
מספר החוזר גרסה 4
סימוכין 122 178217520
קישור באתר משרד הבריאות
תאריך פרסום 7 במאי 2020
 

לערכים נוספים הקשורים לנושא זה, ראו את דף הפירושיםקורונה


Postscript-viewer-shaded.png

ערך מורחבהנחיות להתמודדות עם תחלואה מנגיף קורונה החדש - חוזר משרד הבריאות

הנחיות מסמך זה מיועדות לצוותים הרפואיים בבתי החולים ובקופות החולים ומטרתו להבהיר את דרכי הפעולה ואת מדיניות האשפוז של חולים מאומתים לנגיף, על מנת להימנע מהדבקה של אנשים נוספים.

עקרונות מדיניות האשפוז

 • רקע:
 1. קביעת מדיניות האשפוז הלאומית של החולים המאומתים תבוצע על ידי חטיבת הרפואה באמצעות האגף לשעת חירום, בהתאם ליצירת מחסניות אשפוז בבתי החולים, על מנת לווסת את העומסים. מחסניות האשפוז תפורסמנה פעמיים בכל יום או בהתאם לצורך ובהתאם להערכת המצב העיתית
 2. בית חולים, קופת חולים ומשל"ט פקע"ר יעבירו דיווח פעמיים ביום, (שעה 7:00 ושעה 18:00) לחמ"ל אשפוז במשרד הבריאות, על כמות חולי 19-COVID המאומתים המאושפזים בבית חולים או שוהים בבית / בית מלון בהתאמה, דירוג מצבם (קשה, בינוני, קל) והערכת הטיפול הנדרש ל-24 השעות הקרובות. עד להפעלת מערכת ממוחשבת, הדיווח יועבר באופן מקוון
 3. החולים המאושפזים בבתי חולים יקובצו במחלקה ייעודית לחולי 19 -COVID
 • קבלת תשובות חיוביות וההחלטה על אופן הטיפול, בזמן אמת, יועברו למערכת המידע BI של כל קופה. קופות החולים תפעלנה מוקד עם רופאים כוננים בכל שעות היממה לצורך ההחלטה על אופן הטיפול מיד עם קבלת תשובה חיובית. לשם כך, יתקיים מפגש רפואי ראשון עם מאובחנים חדשים הנמצאים בביתם, וזאת לצורך החלטה על אחד מהבאים:
 1. הפניה לאשפוז בבית החולים. ההפניה לאשפוז תתואם בין קופת החולים ומד"א, ותהיה בהתאם למחסניות שתינתנה על ידי מכלול אשפוז על פי תכנית האשפוז. אמות מידה להפניה לאשפוז מופיעים בנספח א'.
  חולים, שמצבם קל ואינם זקוקים לטיפול רפואי או ניטור של בית חולים כללי, אך מצבם מחייב אשפוז והשגחה, או חולים סיעודיים "קלים" יאושפזו במתקנים ייעודיים לחולים אלו עפ"י הנדרש אשפוז "כללי" או סיעודי
 2. הפנייה לטיפול "בקהילה", טיפול בקהילה יכול שיהיה באחד משני האתרים:
  1. מלונות החלמה (ברירת המחדל)
  2. בית.
   מעקב בבית / מלון החלמה ייעשה עפ"י המפורט בנספח ב' או ג' , לפי אתר הטיפול (בית או בית מלון). בעת החלטה על טיפול קהילה בבית המלון, על הקופה לציין סדר עדיפויות/דחיפות בפינוי לבית המלון
 • שחרור חולה מבית החולים והעברת מטופלים לקהילה:
 1. שחרור מאשפוז בבית החולים יהיה לאחת מהמסגרות הבאות על פי שיקול דעת קליני של רופא בכיר בבית החולים ובהתאם למצבו של המטופל:
  • מרכז גריאטרי ראשון /שמואל הרופא (step down)
  • מלון החלמה
  • בית החולה
  • מוסד סיעודי מותאם לטיפול בחולה קורונה
 2. לאחר החלטת יעד השחרור:
  • יעביר בית החולים את רשימת המשוחררים למלונות החלמה לחמ"ל פקע"ר tahospital@idf.il
  • בית החולים יעביר את רשימת המשוחררים גם ליחידות הקשר של קופות החולים
  • בתי החולים יוודאו עם יחידות הקשר של קופות החולים כי מצבם הרפואי, הסיעודי והסוציאלי של המטופלים מאפשר את שחרורם ליעד המתוכנן (מלון או בית). אין בתהליך זה בכדי לעכב את השחרור
  • ההעברה למסגרת אחרת תעשה על ידי הסעה ברכב ייעודי, שהנמצאים בו ממוגנים, בהתאם להנחיות העדכניות באותה עת
  • קופת החולים תיצור קשר עם החולה המשוחרר לביתו או לבית מלון ותתדרך אותו באשר להמשך המעקב הרפואי; אין בסעיף זה כדי לעכב את השחרור
 • הגדרת מחלים:
ניתן להגדיר חולה מאומת עם 19-COVID, כ"החלים" כאשר:
 1. העדר חום (38 מעלות ומעלה), ללא שימוש בתרופות להורדת חום וללא תסמינים נשימתיים למשך 48 שעות לפחות טרם ביצוע בדיקת ההחלמה הראשונה
 2. שתי בדיקות שליליות ל-2-SARS-CoV שנדגמו בהפרש של לפחות 3 ימים זו מזו
 3. אין לדגום בדיקה שנייה לפני קבלת תשובה שלילית של הבדיקה הראשונה
 4. בדיקת ההחלמה הראשונה תילקח 12 ימים לפחות ממועד ביצוע הבדיקה החיובית הראשונה
 5. אם בדיקת ההחלמה הראשונה חיובית או גבולית יש להמתין 7 ימים עד ביצוע בדיקה נוספת
 6. אם בדיקת ההחלמה השנייה חיובית או גבולית יש להמתין 3 ימים עד ביצוע בדיקות החלמה נוספות

הטיפול בחולי 19-COVID שמצבם קל במלונית החלמה

 • כללי:
 1. המעקב והטיפול אחר חולים שמצבם קל יתבצעו במלונות החלמה (כברירת המחדל) או בבית המטופל
 2. הגעת החולים למלונות ההחלמה תתבצע באופן מתואם ישירות מהקהילה או מבתי החולים, באחריות פקע"ר
 3. מלונות ההחלמה יהוו אכסניה לחולים שמצבם הרפואי מוגדר כקל, שהם עצמאיים בתפקודם, ויאפשרו את בידודם עד תום מחלתם בהתאם לנוהל הבידוד שפרסם המשרד
 4. המעקב והטיפול הרפואי אחר החולים יתבצעו על ידי קופות החולים
 5. המעקב והטיפול הרפואי אחר חולים שהם חסרי ביטוח רפואי יתבצע באחריות לשכות הבריאות בסיוע ספקי שירות (חברות "ביקור רופא" ו"טרם")
 6. חולים המתאכסנים במלונות החלמה יגיעו עם ציוד אישי וחיוני לשהות ממושכת, וכן עם תרופותיהם הכרוניות (במידה ונדרשות)
 7. "משפחות מעורבות" - במלונות החלמה יקלטו גם "משפחות מעורבות" ובלבד שלפחות אחד ההורים במשפחה חולה ולפחות 50% מבני המשפחה חולים. חריגה מהכלל באישור משרד הבריאות בלבד. תנאי השהיה במלונית ההחלמה למשפחות מעורבות מפורטים בנספח
 8. מערכת הפיקוד והשליטה במלונות תופעל באחריות פקע"ר
 9. אספקת ציוד מיגון לצוות המלון - באחריות פקע"ר/ צה"ל
 10. מעטפת לוגיסטית אישית למטופלים באחריות פקע"ר
 11. שמירת הסדר הציבורי במלון תתקיים באחריות משטרת ישראל
 12. ביצוע בקרות בנושא מניעת זיהומים ובריאות הסביבה יתבצעו באחריות משרד הבריאות
 13. שירותי מלונאות יינתנו באחריות צוות בית המלון (כלכלה, ניקיון)בהתאם להנחיות בריאות הציבור במשרד הבריאות
 • קליטת מטופלים להמשך טיפול בבתי המלון
 1. קליטת חולים מבתי חולים:
  1. שחרור חולים שמצבם קל מבית החולים יתואם עם משל"ט פקע"ר. פקע"ר ינחה את בתי החולים באופן העברת המידע אליו. חמ"ל פקע"ר יתאם את העברתו מבית החולים למלון ואת קליטתו במלון
  2. למלונות ההחלמה יופנו רק חולים עצמאיים במצב קל
 2. קליטת חולים מהקהילה:
  1. לאחר החלטת רופא הקופה על טיפול במלון (כאשר המטופל אינו נזקק לאשפוז בבית חולים), קופת החולים תודיע לחמ"ל פקע"ר על הצורך בקליטתו
  2. חמ"ל פקע"ר יתאם את הגעת החולה למלון
  3. עד הגעת החולה למלון יימשך המעקב הרפואי אחר החולה גם בביתו, באחריות קופת החולים
  4. בני ביתו של חולה שנקלט מהקהילה למלון חייבים בבידוד בית למשך 14 יום מעת העברתו למלון
 • עקרונות בהפעלת המלון
 1. במלון יפעל חמ"ל במהלך כל שעות היממה באחריות פקע"ר. תפקידיו יהיו:
  1. תיאום קליטת חולים עם קופות החולים השונות, כולל תיאום הסעת חולים אל המלון וממנו
  2. דיווח לקופת חולים בעת הגעת חולה למלון ובעת שחרורו
  3. מעקב אחר מספר השוהים במלון ומצאי החדרים הפנויים
  4. סיוע בקליטת חולים חדשים, חלוקת ציוד ניטור מטעם קופות החולים, תזמון קריאת חולים מחדריהם לצורך קבלת תרופות או ביצוע בדיקות רפואיות על פי צורך
  5. סיוע לחולים ביצירת קשר עם קופות החולים על פי הצורך
  6. סיוע לקופות חולים ביצירת קשר עם חולים על פי הצורך
  7. הפעלת מד"א במצבי חירום רפואיים
  8. סיוע למטופלים בצורכיהם האישיים
  9. העברת דו"ח יומי של שוהים בכלל המלונות (חולים/בריאים) לחמ"ל הבריאות הלאומי ולחמ"ל מכלול קופות החולים
 2. בכל מלון יוקצה חדר שיאפשר בדיקת חולים בפרטיות על פי צורך. ארגון הציוד הנדרש בחדר יהיה באחריות ספקי השירות הרפואי המפעילים במקום מרפאות התפרצות
 3. המעקב הרפואי אחר כל חולה, המבוטח בקופת חולים, יהיה באחריות קופת החולים, המעקב הרפואי אחר חסרי ביטוח רפואי יתבצע באחריות לשכות הבריאות באמצעות ספקי שירות הפועלים מטעמם (בשלב זה חברות "טרם" או "ביקור רופא") . המעקב יתקיים בהתאם לעקרונות הבאים:
  1. הסבר למטופלים אודות נוהלי הבידוד ואופן המעקב הרפואי במלון: טלפונית או באמצעות דפי הסבר
  2. יתקיים קשר עם המטופל - לפחות פעמיים ביום
  3. המעקב הנדרש מפורט בנספח ב' וכן הצורך בניטור סימנים חיוניים פעמיים ביום: דופק, חום, רווי חמצן ותיעוד בתיק הרפואי של החולה
  4. קיום מפגש רפואי מרחוק בעת חשד להחמרה לצורך קבלת החלטה על פינוי לבית החולים ותיעוד בתיק הרפואי של החולה
  5. בעת החמרה משמעותית במצב המטופל, הוא יונחה ליצור קשר מידי עם מוקד 101 ועם חמ"ל המלון
  6. מפגש רפואי בנוכחות המטופל על ידי צוות רפואי מקופת החולים יתקיים בבית המלון בהתאם לצורך הרפואי ובהיעדר יכולת לקיימו באמצעי "רפואה מרחוק" (ולא בהכרח בהקשר למחלה החריפה). המפגש יתועד בתיק הרפואי של החולה
  7. באחריות קופות החולים אספקת תרופות כרוניות ולמצב האקוטי וציוד רפואי אחר למלון. חולים חסרי ביטוח המטופלים באחריות לשכות הבריאות יקבלו מענה תרופתי למחלות חריפות
  8. שחרור המטופל בעת החלמה (בהתאם להגדרה העדכנית באותה העת)
  9. בהינתן קיום שירות רפואי במלון על ידי ספקי שירות, הפועלים מטעם המדינה, יכולות קופות החולים להסתייע ברופאים הפועלים במלונות לצורך בדיקת מבוטחיהן שבמלון
 • הגדרת מחלים:
ניתן להגדיר חולה מאומת עם 19-COVID, כ"מחלים" כאשר:
 1. העדר חום (38 מעלות ומעלה), ללא שימוש בתרופות להורדת חום וללא תסמינים נשימתיים למשך 48 שעות לפחות, טרם ביצוע בדיקת ההחלמה הראשונה
 2. שתי בדיקות שליליות ל-2-SARS-C0V שנדגמו בהפרש של לפחות 3 ימים זו מזו
 3. אין לדגום בדיקה שנייה לפני קבלת תשובה שלילית של הבדיקה הראשונה
 4. בדיקת ההחלמה הראשונה תילקח 12 ימים לפחות ממועד ביצוע הבדיקה החיובית הראשונה
 5. אם בדיקת ההחלמה הראשונה חיובית או גבולית יש להמתין לפחות 7 ימים עד ביצוע בדיקה נוספת
 6. אם בדיקת ההחלמה השנייה חיובית או גבולית יש להמתין לפחות 3 ימים עד ביצוע בדיקות החלמה נוספות

על מנת לאשר החלמה ושחרור החולה לביתו, יש ליטול דגימות מהחולה בבית המלון. ביצוע הבדיקות ושינוען למעבדה, באחריות הקופה המבטחת או ספקי השירות במקרה של חולים חסרי ביטוח רפואי.

נוהל הטיפול בחולי 19-COVID שמצבם קל - בבית

 • כללי
 1. אם מתקבלת החלטה על שהות מטופל בבית, המעקב והטיפול בו יהיה באחריות הקופה (בהתאם לפירוט בנספח ב)
 2. המעקב והטיפול הרפואי אחר חולים חסרי ביטוח רפואי יתבצע באחריות לשכות הבריאות בסיוע ספקי שירות (חברות "ביקור רופא" ו"טרם")
 3. המענה הרפואי המועדף לחולים הקלים בקהילה יינתן באמצעות הפעלת "רפואה מרחוק" ובעת הצורך באמצעות הגעת צוות רפואי ממוגן לבית המטופל
 4. יינתן מענה רפואי מרפאתי ייעודי למבודדים ולחולים (לכל קבוצה בנפרד) על מנת למזער חשיפת אוכלוסייה בריאה למחלה. בעת מעקב אחר החולה, יש להתרשם ממידת קיום תנאי הבידוד בביתו
 • מצבים בהם יש להפנות את החולה לבית מלון או לבית חולים ואין להפנותו לטיפול בית:
 1. בהיבט הפסיכוסוציאלי:
  1. חסר בית או ערירי
  2. ללא תמיכה משפחתית מספקת
  3. סובל ממצב נפשי או מהנמכה קוגניטיבית ללא מסגרת המאפשרת השגחה
  4. לא נראה כי יוכל לקיים תקשורת רציפה ואמינה עם קופת החולים.
 2. בידוד החולה בביתו עלול לסכן אחרים בהדבקה:
  1. נראה כי לא מתקיימים תנאים המאפשרים את בידודו בבית (למשל, מצב בו החולה מתגורר עם אנשים רבים ללא אפשרות מעשית לבידוד)
  2. יש בן בית העלול להיות בעל סיכון מוגבר לתחלואה או אישה בהיריון
  3. קיים חשש כי אין בכוונת החולה להקפיד על הנחיות הבידוד
בכל הנ"ל, יש להפנות את החולה לטיפול בבית מלון או באשפוז.
 • ניטור וטיפול על ידי קופות החולים בחולים בביתם:
 1. מענה רפואי לחולים יינתן בזמינות של 24/7 באמצעות מוקד רפואה מרחוק
 2. מטרת המעקב הרפואי:
  1. לזהות מוקדם ככל הניתן התדרדרות במצבם של החולים ולהפנותם לבית החולים
  2. מניעת החמרה במצבים רפואיים קיימים באמצעות שמירת רצף טיפולי
  3. מניעת מצב בו החולה עוזב את ביתו לצורך קבלת סיוע רפואי במצבים שאינם מחייבים זאת
 3. הנחיית החולה בנושאים הבאים: הנחיות הבידוד, סימפטומים וסימנים בעטיים יש לפנות לסיוע רפואי
 4. יתקיים קשר עם המטופל - לפחות פעמיים ביום
 5. המעקב הנדרש מפורט בנספח ב' וכן הצורך בניטור סימנים חיוניים פעמיים ביום: דופק, חום, רווי חמצן ותיעוד בתיק הרפואי של החולה
 6. יתקיים מפגש רפואי מרחוק עם רופא מקופת החולים, במצב בו קיים חשד להחמרה במצבו הרפואי של חולה. רופא הקופה יחליט אם מצבו של המטופל מאפשר את המשך הטיפול בקהילה או מחייב פינוי מתואם לבית החולים (נדרש תאום מול מד"א / בית החולים)
 7. בעת החמרה משמעותית במצב המטופל, הוא יונחה ליצור קשר מידי עם מוקד 101
 8. בדיקה או טיפול בנוכחות פיזית של צוות רפואי על מנת לאבחן את מצבו הרפואי או לטפל בו (מכל סיבה שהיא) תתקיים אם לא ניתן לדחות את המפגש הרפואי לתום תקופת הבידוד. במקרה זה יישלח לבית המטופל צוות מטפלים ממוגן
 9. אספקת תרופות למטופלים תתבצע באמצעות משלוח לביתם ובהתאם לנהלים המקובלים בקופת החולים (למעט במקרים חריגים)
 10. תאום מפגש רפואי מרפאתי, יתקיים בעדיפות במרפאת התפרצות (אם הופעלה), בהיעדר אפשרות לקיים מפגש רפואי בבית המטופל ובמקרים בהם לא ניתן לדחות את הבדיקה / הטיפול
 11. המטופל יונחה להגיע למרפאת ההתפרצות תוך שימוש במסכת פה - אף. אין להגיע מהבידוד או לשוב מהבידוד באמצעות תחבורה ציבורית
 12. ככלל, העדיפות היא כי המעקב אחר החולים יתבצע על ידי רופאם האישי במסגרת שירותי רפואה מרחוק
 13. קיום מפגש רפואי (באמצעות רפואה מרחוק) עם חולה חדש הנמצא בביתו סמוך ככל הניתן לאבחונו הראשוני או לשחרורו מבית החולים (במקרים בהם חולה במצב קל שוחרר מאשפוז לביתו ולא למלונית) לצורך הערכת מצבו הרפואי ואופן השימוש בציוד הניטור שחולק לו
 14. אספקת ערכת ניטור הכוללת מדחום, מד ריווי חמצן ומסכות כירורגיות לחולים, על פי שיקול דעת רפואי. מומלץ כי ציוד הניטור יחולק לכלל החולים. בעת מחסור בציוד כאמור תינתן עדיפות לאוכלוסיות החולים המוזכרות בסעיף IV להלן
 15. יציאת חולה מבידוד תהיה רק לאחר הגדרתו כמחלים עפ"י הקריטריונים המעודכנים לאותה העת. בעת פירסום נוהל זה הקריטריונים להחלמה הם:
  • העדר חום (38 מעלות ומעלה), ללא שימוש בתרופות להורדת חום וללא תסמינים נשימתיים למשך 48 שעות לפחות, טרם ביצוע בדיקת ההחלמה הראשונה
  • שתי בדיקות שליליות ל-2-SARS-CoV שנדגמו בהפרש של 3 ימים לפחות זו מזו
  • אין לדגום בדיקה שנייה לפני קבלת תשובה שלילית של הבדיקה הראשונה
  • בדיקת ההחלמה הראשונה תילקח 12 ימים לפחות ממועד ביצוע הבדיקה החיובית הראשונה
  • אם בדיקת ההחלמה הראשונה חיובית או גבולית יש להמתין לפחות 7 ימים עד ביצוע בדיקה נוספת
  • אם בדיקת ההחלמה השנייה חיובית או גבולית יש להמתין לפחות 3 ימים עד ביצוע בדיקות החלמה נוספות
  • הבדיקה הראשונה חייבת להילקח במקום בו החולה שוהה בבידוד והשנייה יכולה להילקח גם במתקן של "היבדק וסע" או בנקודת דיגום במרפאת קופת חולים (ראו פירוט בנספח)
 16. נטילת בדיקה ממטופל תתואם על ידי קופת החולים ובאחריותה כולל הגעה למעבדה
 17. בני ביתו של מטופל ששהו בבית במהלך תקופת מחלתו חייבים בבידוד למשך 14 יום מאז המגע האחרון עם החולה

מרפאות התפרצות

 • מרפאות התפרצות הן מרפאות נפרדות מהמרפאות הרגילות
 • פתיחת מרפאות התפרצות למבודדים או לחולים תתבצע אך ורק באישור משרד הבריאות ולנוכח קיום צורך מקומי
 • בעת הצורך ועל פי הנחיית משרד הבריאות יופעלו מרפאות התפרצות במתכונת מענה אחוד
 • מרפאות ההתפרצות תטפלנה רק במטופלים השוהים בבידוד או בחולים (בשעות נפרדות)
 • לא תתאפשר כניסה למרפאה למטופלים אחרים
 • קופת החולים תפרסם למבוטחיה באתר האינטרנט ובתקשורת את פריסת מרפאות ההתפרצות הפועלות בכל עת, את זמני הקבלה לאוכלוסיות המטופלים בבידוד ולאוכלוסיית החולים ואת אופן תאום ההגעה למרפאה
 • מטופלים השוהים בבידוד וחולי 19-COVID יונחו לא להגיע למרפאתם הקבועה כי אם לפנות בעת הצורך לקופת החולים לתאום הגעתם למרפאת ההתפרצות
 • הפניית מטופל למרפאת התפרצות תתבצע רק לאחר בחינת האפשרות למתן מענה רפואי בביתו באמצעות רפואה מרחוק או באמצעות צוותי היחידה לטיפולי בית
 • המטופל יונחה להגיע למרפאת התפרצות תוך שימוש במסכת פה-אף ולא באמצעות תחבורה ציבורית
 • מרפאת ההתפרצות תקיים הפרדה מוחלטת בין חולים לבין מטופלים השוהים בבידוד. רצוי כי אוכלוסיות אלו תטופלנה במסגרת המרפאה בימים נפרדים או בשעות נפרדות. במידת הניתן יתקיים הטיפול גם באתרים נפרדים בתוך מרפאת ההתפרצות (חדרים ייעודיים וציוד ייעודי לכל אוכלוסיית מטופלים)
 • הצוות במרפאת ההתפרצות יכלול לפחות רופא, אחות, איש צוות מינהלה בהתאם לצורך, מנקה ואיש אבטחה
 • במסגרת המרפאה יינתנו לפחות שירותי רפואה ראשונית ושירותי סיעוד ובכלל זאת נטילת בדיקות מעבדה. בהתאם לצורך, ניתן יהיה להפעיל במרפאת ההתפרצות שירותי רפואה מקצועית
 • צוות המרפאה יקיים רצף טיפולי המותאם לצורך אל מול רופאו האישי של המטופל ובכלל זאת במצב בו ניתן מענה אחוד והמטופל משויך לקופת חולים אחרת
 • פינוי מטופלים מהמרפאה למלר"ד יתואם מול מד"א / בית החולים
 • מיגון בעת טיפול בפונים למרפאות ההתפרצות: בכפוף להנחיות המיגון, שיתקיימו באותה עת
 • עקרונות ניהול בקרת הזיהומים במרפאת ההתפרצות:
  1. הפרדה של מבנה המרפאה ממרפאה המשרתת אוכלוסייה שאינה מבודדת או חולה
  2. הפרדה בין שירותי צוות (באזור הנקי) לשירותי מטופלים
  3. הקפדה על מיגון הצוות
  4. הקפדה על ניהול התורים לצורך צמצום מספר השוהים במרפאה בו זמנית
  5. הפרדה מוחלטת בין חולים ידועים למטופלים השוהים בבידוד
  6. הקפדה על נוהלי ניקוי וחיטוי בהתאם להנחיות שיתקיימו באותה עת
  7. הקפדה על נוהלי טיפול בכביסה ופינוי אשפה
  8. נטילה ושליחת בדיקות מעבדה בהתאם להנחיות הנוהגות
  9. הגדרת אזורי התמגנות והתפשטות
  10. הגדרת אזור ריענון לצוות מחוץ לשטח הפעילות (חדר שתייה ושירותים)
  11. מינוי אחות אחראית בקרת זיהומים
  12. ביצוע תדריך יומי לצוות
  13. מעקב יומי אחר היארעות תחלואה בקרב הצוות

נספחים

נספח א -אמות מידה להפניה לאשפוז של 19-COVID בוגרים (מעל גיל 18)

 1. כל סעיף בפני עצמו מהווה סיבה להפניית החולת למלר"ד (בדיקות מעברת רלוונטיות רק במקרה וקיימות):
  • שינוי במצב הכרה או בלבול חדש
  • מצב קליני המחשיד להתפתחות הלם ספטי
  • מצב קליני המחייב תמיכה נשימתית (למשל, צורך בחמצן בחולה שלא השתמש קודם בחמצן)
  • סטורציה בדם באוויר חדר 92% ומטה שלא מגיבה לאינהלציות או ירידה של 2% ביחס לערך קודם
  • חוסר יכולת לאכול או לשתות
  • הקאות: מעל 3 ביממה
  • שלשול: יותר מ־6 פעמים ביממה
  • דופק מעל 125 לדקה
  • מעל 24 נשימות בדקה
  • חום מעל 39 לאחר נטילת תרופה להורדת חום או מתחת 35.5
  • המטוקריט מתחת ל-30 [שמהווה ממצא חדש]
  • נויטרופניה מתחת 500
  • גלוקוז מעל 250
  • נתרן מתחת 130
  • החמרה בתפקודי כליה בלמעלה מ־30% מהערך הידוע או רמת קראטינין 30% מעל הנורמה באדם שלא ידועה אצלו בעיה כלייתית
  • מטופל בהמודיאליזה
  • חום 38.5 ומעלה, הנמשך 3 ימים בחולה, השייך לאחת מקבוצות הסיכון המפורטות להלן
 1. מצבים קליניים המעלים את רמת הסיכון בהם יש לשקול הפניה למלר"ר :

נספח ב' - אמות מידה להפניה לאשפוז של ילדים החולים ב- 19-COVID

על פי מחקרים שפורסמו, מחלה קשה מופיעה בקרב שיעור קטן של ילדים. דו"ח CDC בארה"ב הצביע על כך שמהלך המהלך בילדים הוא קל יותר מאשר המהלך של 19-COVID במבוגרים [1]. במחוז Hubei בסין מתוך 728 חולים מאומתים ל-21 הייתה מחלה שהוגדרה כ"קשה" [2].

נוסף על כך הופיעו דיווחים על מקרים של תסמונת אינפלמטורית דמוית מחלת Kawasaki ולכן יש צורך להגביר ערנות למקרים אלו[3].

ילדים החולים ב- 19-COVID יכולים ברוב המקרים להיות בטיפול ביתי בהשגחת ההורים. להלן עקרונות המנחים להפניית ילדים אלו למלר"ד.

המסמך מתבסס על העקרונות שנקבעו על ידי ארגון הבריאות העולמי[4], מאמרים שפורסמו בספרות [5][6] ועל חוות דעת מומחים.

ערכי הנורמה לילדים משתנים באופן משמעותי בחודשים ובשנים הראשונים של החיים ולכן יש להסתייע בערכים לפי גיל. טבלאות עזר המצורפות [1].

 1. כל סעיף בפני עצמו מהווה סיבה להפניית החולה למלר"ד:
  • מדדים חריגים (במידה וניתן להשיג מדידה אמינה):
   • חום מעל 39 בילד שגילו מתחת שנתיים
   • דופק גבוה מעל גבול הנורמה לגיל הילד (מעל אחוזון 90 לגיל)
   • מספר נשימות בדקה מעל גבול הנורמה לגיל הילד (מעל אחוזון 90 לגיל)
   • סטורציה באוויר חדר 92% או נמוך מזה
  • שינויים בהתנהגות - אפטיה, ישנוניות חריגה, חוסר תגובתיות, הזיות, דיבור לא ברור, אי-שקט (שלא חולף גם לאחר הורדת חום או בניסיון לחבק ולהרגיע)
  • קשיי נשימה - רושם שהילד מתאמץ לנשום, לילדים קטנים - קושי לינוק או לסיים בקבוקים, נשימות מהירות ושטחיות, דיבור מקוטע לילד שכבר מדבר
  • כיחלון בפנים או בשפתיים, חיוורון חריג, עור שיש
  • חוסר יכולת לאכול או לשתות, הקאות חוזרות, שלשולים תכופים
  • מיעוט במתן שתן (יותר משמונה שעות ללא הטלת שתן), טיטולים יבשים לתינוקות לא גמולים
  • מחלת חום ממושכת-יותר משלושה ימים ללא סימני החלמה (ללא ירידה בערכי החום הנמדדים / וללא הגדלת מרווח הזמן בין זיזי החום)
  • חולשה, חוסר יכולת של הילד לשאת את משקל גופו (אובדן יכולת שכבר נרכשה, לדוגמה - ילד שכבר הולך - לא מוכן לקום ולהתהלך)
  • פרכוס - למעט פרכוסי חום פשוטים ומוכרים והילד התאושש לחלוטין אחרי הפרכוס
  • תפרחת עורית, בעיקר פטכיאלית
 2. מצבי רקע שהימצאותם מחייבת הפנייה למלר"ד:
  • פגים - כל לידה לפני שבוע 37 או אשפוז בפגייה מעל יומיים (כל עוד הילד מתחת גיל שנתיים)
  • גיל - כל תינוק עם חום מתחת לגיל 3 חודשים
  • מחלות לב - רקע של מום לבבי כחלוני או מום לבבי הגורם לאי ספיקת לב
  • מחלות ריאה - נטייה לצפצופים (עד גיל 3 שנים) המחייבת טיפול מונע, אסתמה שמצריכה טיפול מונע או מחלת ריאות כרונית אחרת
  • סוכרת
  • מצבים נוירולוגיים- עיכוב התפתחותי המקשה על התקשורת עם הילד, מצבים נוירולוגיים המקשים על שיעול יעיל כגון מחלות שריר ומחלות נוירומוסקולריות, נטייה לאספירציות, ילד המרותק למיטה/כיסא גלגלים
  • חסר חיסוני -טיפול כימותרפי, HIV וחסר חיסוני, מושתלי אברים, טיפול ביולוגי עקב מחלה ראומטית או מחלת מעי דלקתית, טיפול ממושך בסטרואידים וכו'
  • השמנת יתר- מעל אחוזון 95 לגיל
  • מטופלי בדיאליזה
  • הנשמה ביתית
  • כל מצב המצריך מעקב צמוד לאור מצבו/ה של החולה (כולל עקב בעיות סוציאליות)
טבלת קצב נשימה מתוקנן לגיל
טבלת דופק מתוקנן לגיל

נספח ג' - אופן המעקב היומי אחר חולה בוגר בבית/במלון ההחלמה

 1. שאלות למעקב אחר חולה בבית/במלון:
  • האם מצבך החמיר במהלך השעות האחרונות (מאז הדיווח הקודם)? : כן / לא
  • האם את/ה סובל מקושי בנשימה? : כן / לא
  • האם קשה לך לסיים משפט כשאתה מדבר ? : כן / לא
  • האם את/ה מצליח/ה לאכול? : כן / לא
  • האם את/ה מצליח/ה לשתות? : כן / מעט / לא
  • האם הקאת 3 פעמים או יותר ביממה האחרונה? : כן / לא
  • האם שלשלת 4 פעמים או יותר ביממה האחרונה? : כן / לא
  • האם נתת שתן ב-+6 השעות האחרונות? : כן /לא
  • מה ערך הדופק (יש לקיים מפגש רפואי אם הערך מעל 110)
  • מה ערך סטורציה (יש לקיים מפגש רפואי אם הערך מתחת ל - 93 או ירידה של 2% ביחס לערך קודם)
  • מה ערך החום (יש לקיים מפגש רפואי אם הערך מעל 39 מעלות לאחר ניסיון להורדת חום או מתחת ל - 36 מעלות)
  • האם את'ה מודאג/ת או מרגיש/ה במצוקה נפשית ממצבך ? כן/לא
 2. בהינתן תשובה שאינה "לא" באחת השאלות או קיום סימנים שאינם תקינים יתקיים עם החולה מפגש רפואי טלפוני.
  בעת החמרה משמעותית במצבו של חולה הוא יונחה לפנות לקופת החולים ולחמ"ל המלון.
  אם לא נוצר קשר ביוזמת החולה, על קופת החולים ליצור את הקשר ולקיים את המפגש הרפואי ביוזמתה.
 3. המעקב יתבצע פעמיים ביום ויתועד ברשומה הרפואית
 4. תדירות מעקב חד יומית תתאפשר במצבים הבאים:
  • חולים ללא גורמי סיכון - בחלוף 48 שעות לאחר ירידת חום ו-48 שעות מחלוף קוצר הנשימה. (גם אם נשארים סימפטומים של צינון, שיעול או פגיעה בחוש הריח)
  • חולים עם גורמי סיכון - בחלוף 4 ימים מחלוף הסימפטומים הנ"ל (חום או קוצר נשימה)
 5. לאחר 7 ימי מעקב בתדירות חד יומית ובמקרים בהם לא הופיעו שוב חום גבוה או קוצר נשימה, ניתן לצמצם את תדירות המעקב לפעם ביומיים

גורמי הסיכון לאוכלוסיית הבוגרים פורטו בנספח א' .

נספח ד' - אופן המעקב היומי אחר ילד בבית/במלון ההחלמה

 1. שאלות למעקב אחר ילד חולה בבית / במלון החלמה
  • האם מצב הילד החמיר מאז הדיווח הקודם. כן / לא
  • האם ישנו שינוי בהתנהגות ? (אפטיה, ישנוניות חריגה, חוסר תגובתיות, הזיות, דיבור לא ברור, אי-שקט שלא חולף גם לאחר הורדת חום או בניסיון לחבק ולהרגיע). כן / לא
  • האם התפתחה תפרחת עורית חדשה? (שטפי דם עוריים, חיוורון או כיחלון). כן / לא
  • האם קיימת מחלת חום ממושכת ? יותר משלושה ימים ללא סימני החלמה (ללא ירידה בערכי החום / ללא הגדלת מרווח הזמן בין זיזי החום). כן / לא
  • האם ישנה עדות לחולשה ? (חוסר יכולת של הילד לשאת את משקל גופו, אובדן יכולת שכבר נרכשה, ילד שכבר הולך - לא מוכן לקום ולהתהלך). כן / לא
  • האם אירעו פרכוסים? (למעט פרכוסי חום פשוטים ומוכרים והילד התאושש לחלוטין אחרי הפרכוס). כן / לא
  • האם ישנו קושי בנשימה? (נשימות מהירות ושטחיות, רושם שהילד מתאמץ לנשום, בילדים קטנים - קושי לינוק או לסיים בקבוקים, דיבור מקוטע בילד שכבר מדבר). כן / לא
  • האם ישנו קושי באכילה או בשתייה ? (חוסר יכולת לאכול או לשתות, הקאות חוזרות, שלשולים תכופים). כן / לא
  • האם יש מיעוט במתן שתן או חשד להתייבשות? (יותר משמונה שעות ללא הטלת שתן, טיטולים יבשים לתינוקות לא גמולים). כן / לא
  • האם יש תלונה רפואית אחרת שבגינה הנך מעוניין לשוחח עם גורם רפואי. כן / לא
 2. שאלות לגבי מדדים חריגים (במידה וניתן להשיג מדידה אמינה):
  • מה קצב הלב (האם מעל אחוזון 90 לגיל) ?
  • מה קצב הנשימה (האם מעל אחוזון 90 לגיל) ?
  • מה ערך הסטורציה (האם 92 או למטה מזה) ?
  • מה ערך החום (האם גבוה מ - 39) ? 
 3. בהינתן תשובה שאינה "לא" באחת השאלות או קיום סימנים שאינם תקינים יתקיים עם המטופל וההורה מפגש רפואי טלפוני, בעדיפות על ידי רופא ילדים

הורי הילד יונחו בעת החמרה משמעותית במצבו לפנות לקופת החולים ולחמ"ל המלון במידה ולא נוצר קשר ביוזמת ההורים, על קופת החולים ליצור את הקשר ולקיים את המפגש הרפואי ביוזמתה

 1. המעקב יתבצע פעם ביום ויתועד ברשומה הרפואית
 2. לאחר 7 ימי מעקב בתדירות חד יומית, אם הילד אסימפטומטי לפחות 48 שעות, ניתן לצמצם את תדירות המעקב לפעם ביומיים

נספח ה' - עקרונות לניטור על ידי קופות החולים במטופלים החייבים בידוד בביתם

 • תערך שיחת טלפון ראשונה עם המטופל לצורך העברת הנחיות הבידוד, ודרכי תקשורת לקופה בעת הופעת תסמינים
 • בהופעת תסמינים מחשידים למחלה יופנה המטופל למרפאת דיגום בקופת החולים או למוקד 101 לצורך החלטה על נטילת משטחים
 • במקרים בהם קיים צורך לקיים בדיקה או טיפול בנוכחות פיזית של צוות רפואי ולא ניתן לדחות את המפגש הרפואי לתום תקופת הבידוד, יישלח לבית המטופל צוות ממוגן מהיחידה לטיפולי בית
 • בהיעדר אפשרות לקיים מפגש רפואי בבית המטופל ובמקרים בהם לא ניתן לדחות את הבדיקה / הטיפול, יתואם מפגש רפואי מרפאתי, בעדיפות במרפאת התפרצות (אם הופעלה)
 • המטופל יונחה להגיע למרפאה תוך שימוש במסכת פה - אף. אין להגיע מהבידוד או לשוב מהבידוד באמצעות תחבורה ציבורית
 • מיגון בעת טיפול במבודד בית: בהתאם להנחיות המיגון, שיתקיימו באותה עת

נספח ו' - אוכלוסיות בעדיפות לחלוקת ערכות ניטור

 • מטופלים שגילם מעל 60
 • חולים הסובלים מקוצר נשימה
 • חולי מחלות ריאה כרוניות
 • חולי מחלה אונקולוגית או המטו-אונקולוגית בטיפול אונקולוגי פעיל
 • טיפול בסטרואידים מעל 20 מ"ג ביום או טיפול ביולוגי
 • חולי שחמת הכבד
 • חולי מחלה קרדיוואסקולרית
 • חולי סוכרת
 • חולי יתר לחץ דם
 • חולים הסובלים מהשמנה : 30<BMl

נספח ז' - נוהל הפעלת נקודת דיגום למשטחי 19-COVID בקופת חולים

 1. ניתן להפעיל נקודת דיגום במסגרת מתקן רפואי קיים או כנקודה ניידת
 2. נקודת הדיגום תמוקם במתקנים המאפשרים גישה תחבורתית נוחה ברכב פרטי
 3. נקודת הדיגום תמוקם במתקנים שהגישה אליהם אינה מחייבת תנועה רגלית ארוכה באזורים הומי אדם (קניונים , למשל).
 4. נקודת הדיגום תהיה נגישה לבעלי מוגבלויות
 5. נקודת הדיגום תשולט ותסומן באופן שימנע הגעת אנשים, שאינם אמורים להגיע אליה לצורך בדיקה
 6. הגעת המטופל לנקודת הדיגום :
  • תתבצע בתאום מראש
  • המטופלים יונחו שלא להגיע לנקודת הדיגום בתחבורה ציבורית כי אם ברכב פרטי. ברכב ישהה רק המטופל או המטופל ונהג מקרב בני ביתו. שניהם יעטו מסיכות פה - אף וישבו מרוחקים ככל הניתן
  • המטופלים יונחו להגיע רגלית בתוואי הקצר ביותר לנקודת הדיגום תוך שימוש במסכת פה - אף ושמירת מרחק של 2 מטרים לפחות מאנשים בסביבתם
  • במקרים בהם המטופל אינו יכול להגיע לנקודת הדיגום ברגל או ברכב פרטי, כי אם אך ורק בתחבורה ציבורית, הדיגום יתבצע בבית המטופל
 7. תתקיים הפרדת זמנים בין דיגום חשודים לבין דיגום חולים מאומתים (שידגמו מחוץ לביתם רק לאחר קבלת תשובת בדיקה ראשונה שלילית)
 8. קופת החולים תמנע התקהלות ממתינים בסמוך לנקודת דיגום באמצעות:
  • תיזמון מרווח של הזימונים
  • מינוי סדרן (במיגון מלא) לשמירת ההנחיות
  • שליטה על אזור ההמתנה באופן בו בכל רגע נתון מטופל אחד יידגם ומטופל אחר ימתין מחוץ לחדר / עמדת הדיגום
  • סימון פסי שמירת מרחק (2 מטר) באזורי ההמתנה מחוץ ובתוך המתקן הרפואי
 9. הכניסה למתקן הרפואי תתאפשר תוך שימוש במסכה תקנית ולאחר חיטוי ידיים בכניסה
 10. הדיגום יתבצע על ידי דוגם מיומן, לבוש במדים וממוגן במיגון מלא (מסיכה, משקף פנים, חלוק, כפפות). יש להחליף כפפות ולחטא ידיים בין מטופלים
 11. בעמדת דיגום המאפשרת הפרדה מוחלטת בין הדוגם לנדגם , מיגון הדוגם יהיה על פי נוהל עבודה פרטני, שיאושר על ידי היחידה למניעת זיהומים
 12. חיטוי משטחי עבודה בין מטופלים, שינוע הדגימות, סילוק הפסולת, החלפת ציוד המיגון ואופן כביסת המדים בהתאם לנהלים העדכניים
 13. יבוצע תדריך יומי לצוות נקודת הדיגום, באשר לנהלי המקום
 14. יתקיים מעקב יומי אחר היארעות תחלואה בקרב חברי הצוות העובד בנקודת הדיגום.

נספח ח' - נוהל קליטת "משפחות מעורבות" במלונית החלמה

 • לפחות אחד ההורים ו - 50% מבני המשפחה (ההורים וילדים מתחת לגיל 18) יהיו חולים מאומתים
 • בני המשפחה הבריאים יהיו מבודדים מחולים שאינם ממשפחתם וככל הניתן גם מבודדים מבני משפחתם החולים. לצורך זאת ישוכנו משפחות מעורבות ביחידות נפרדות ("צימרים") שיאפשרו את תנאי הבידוד הנדרשים לבני המשפחה הבריאים
 • יציאה מהחדר להבאת מזון/ תפילה/ פעילות וכד' - מותרת רק לחולים (כלומר בריאים לא יהיו במגע עם חולים שאינם ממשפחתם)
 • ככל שבריאים שוהים מחוץ לחדרם לדוגמא בגינה (בחדרי גן וכד')- ישהו כאשר הם עטויי מסיכה
 • הבריאים הנמצאים במלון צריכים להימצא תחת מעקב רפואי (מחשש שיהפכו לחולים), שיכלול תשאול יומי של המטופל או של ההורה , לגבי הופעת סימפטומים. במקרה של הופעת סימפטומים המחשידים להופעת המחלה יש להפנות את המטופל לביצוע דיגום במלונית
 • בני המשפחה הבריאים מחויבים בבידוד למשך 14 יום מאז חשיפה אחרונה של מי מהם לחולה, שטרם החלים (לרבות בן משפחתם). השלמת הבידוד תתבצע במלונית ההחלמה

נספח ט' - תנאי התנהלות בבידוד במלון

 • יש להימנע ממגע קרוב בין סגל המלון ואנשי פקע"ר לבין החולים
 • אין לאפשר לחולה לצאת מחדרו אלא לצורך בדיקה רפואית או העברה לבית חולים
 • תתאפשר יציאה בזמנים מוגדרים מראש ובפיקוח לחדר או לחצר המיועדים לחולים בלבד
 • החולה ישהה בחדר נפרד, מאוורר היטב עם דלת סגורה. יציאה מהחדר תהיה רק לצורך פעולות הכרחיות ולזמן קצר, תוך כדי כיסוי הפה והאף במסכה כירורגית (מסכת אף־פה) על פי מפורט בסעיף ב' ו-ג' בני משפחה אחת יכולים לשהות באותו חדר
 • אין להכניס מבקרים
 • הנחיות לנכנס לחדר בו נמצא חולה:
 • יעטה מסכה כירורגית המכסה את הפה והאף בכניסתו לחדר החולה החשוד. אין לגעת במסכה בזמן השימוש. אם המסכה מתלכלכת או נרטבת, יש להחליפה מידית. בעת היציאה מהחדר, יש להסיר את המסכה, להשליכה לשקית סגורה, ולשטוף ידיים במים וסבון או לחטא אותן בחומר מתאים על בסיס אלכוהול
 • ישתמש בכפפות (זוג אחד) וחלוק חד-פעמיים בעת כל מגע עם החולה החשוד וסביבתו כולל משטחים, בגדים או מצעים מלוכלכים.
 • יימנע ממגע ישיר עם נוזלי הגוף, ובמיוחד הפרשות מהפה, דרכי הנשימה שתן וצואה של החולה החשוד
 • ישטוף ידיים במים וסבון או יחטא אותן בחומר מתאים על בסיס אלכוהול אחרי כל מגע עם החולה החשוד או עם סביבתו המידית, לפני אכילה ואחרי שימוש בשירותים. יש להעדיף שטיפה במים וסבון על פני חומר חיטוי אם על הידיים יש לכלוך נראה לעין.
 • הנחיות לחולה:
 • ישטוף ידיים במים וסבון או יחטא אותן בחומר מתאים על בסיס אלכוהול לפני ואחרי הכנת אוכל, לפני אכילה ולפני ואחרי שימוש בשירותים. אם על הידיים יש לכלוך נראה לעין, יש להעדיף שטיפה במים וסבון על פני חומר חיטוי. עדיף להשתמש בניירות חד-פעמיים לייבוש הידיים
 • יקפיד על כיסוי הפה והאף בעת עיטוש או שיעול, בעדיפות אל תוך מטפחת חד פעמית או מרפק מכופף. זאת על מנת למנוע את פיזור הנגיף. מיד לאחר מכן, ישטוף ידיים במים וסבון או יחטא אותן בחומר מתאים על בסיס אלכוהול
 • הנחיות כלליות לגבי ציוד:
 • יש לנקות ולחטא כל יום משטחים כגון שולחן ליד המיטה, מסגרת המיטה ורהיטים נוספים בחדר החולה החשוד עם חומר חיטוי ביתי רגיל (על בסיס סבון או אלכוהול)
 • במידת האפשר, יש להקצות לחולה חדר שירותים נפרד. אם הדבר אינו אפשרי, יש לנקות ולחטא את חדר השירותים והאסלה לאחר כל שימוש של החולה
 • יש לאחסן את כל כביסת החולה החשוד בשקית ייעודית בחדר החולה החשוד עד למועד הכביסה. הכביסה תעשה עם סבון כביסה רגיל בטמפרטורה של 60°C לפחות
 • מוצרים חד פעמיים כגון כפפות, ממחטות אף, מסכות ופסולת אחרת הקשורה לטיפול בחולה החשוד יש להשליך לתוך שקית ייעודית בחדר החולה החשוד, ולסגור היטב את השקית לפני הפינוי לפח האשפה חיצוני
 • ניתן לשטוף כלי אוכל במים וסבון כלים

נספח י - נוהל הפעלה - בידוד חולי קורונה קלים וחבים בבידוד בבית מלון (נספח להסכם להפעלת בתי מלון כמתקני שהייה לחולי ומבודדי נגיף הקורונה)

Postscript-viewer-shaded.png

ערך מורחבנוהל הפעלה - בידוד חולי קורונה קלים וחבים בבידוד בבית מלון (נספח להסכם להפעלת בתי מלון כמתקני שהייה לחולי ומבודדי נגיף הקורונה)


ביבליוגרפיה

 1. 1.0 1.1 Coronavirus Disease 2019 in Children - United States, February 12-April 2, 2020. MMWR Morbidity and mortality weekly report 2020; 69(14): 422-6.
 2. Dong Y, Mo X, Hu Y, et al. Epidemiology of COVID-19 Among Children in China. Pediatrics 2020.
 3. Cui Y, Tian M, Huang D, et al. A 55-Day-Old Female Infant infected with COVID 19: presenting with pneumonia, liver injury, and heart damage. J Infect Dis 2020.
 4. World Health Organization. Home care for patients with COVID-19 presenting with mild symptoms and management of their contacts. Interim guidance. . Available at: https://www.who.int/publications-detail/home-care-for-patients-with-suspected-novel-coronavirus-(ncov)-infection-presenting-with-mild-symptoms-and- management-of-contacts
 5. Greenhalgh T, Koh GCH, Car J. Covid-19: a remote assessment in primary care. BMJ 2020; 368: m1182.
 6. Phone Advice Line Tools; Guidelines for Children (2-17 years) or Adults (>18 years) with Possible COVID-19. Available at: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/phone-guide/index.html. Accessed 28/04/2020.