מכאן שהרפואה המשולבת, זו המנסה לעשות שימוש בשני העולמות, הקונבנציונלי והאלטרנטיבי, מתמקדת באדם לא פחות מאשר במחלה. ...
מתוך הערך: המדריך לטיפול בסוכרת

בדיקת סקירה ביילודים לשם איתור יילודים עם לקות בשמיעה - חוזר משרד הבריאות

מתוך ויקירפואה

Ambox warning blue.png
ערך זה הוא חוזר משרד הבריאות סגור לעריכה
בדיקת סקירה ביילודים לשם איתור יילודים עם לקות בשמיעה
תחום ילדים, אף אוזן גרון
מספר החוזר 33/09
סימוכין תיק 2/14
קישור באתר משרד הבריאות
תאריך פרסום 4 בנובמבר 2009
 

לערכים נוספים הקשורים לנושא זה, ראו את דף הפירושיםלקות שמיעה

כללי

חוזר זה קובע כללים לביצוע סיקור שמיעה ליילודים החל מיום: 1.1.2010.

רקע

ליקוי בשמיעה הוא הליקוי התחושתי השכיח ביותר ביילודים. שכיחותו באוכלוסיית היילודים 1-3 לכל 1000 לידות וביילודים שבסיכון גבוה לחרשות השכיחות גבוהה פי 8 לערך. לכ- 50% מהיילודים הסובלים מליקוי שמיעה אין גורמי סיכון ידועים מראש.

ליקויי שמיעה עלול לגרום לפגיעה משמעותית בהתפתחות השפתית, השכלית, הרגשית והחברתית של הילד. מחקרים הוכיחו כי גילוי מוקדם של יילודים עם ליקוי בשמיעה הכרחי לביצוע שיקום שמיעה שיאפשר התפתחות תקינה של שפה ודיבור אצל היילוד.

התערבות מוקדמת באמצעות מכשירי הגברה וביצוע ניתוחי שתל השבלול (Cochlear implant) לפי הצורך, מהווים אמצעים משמעותיים למיזעור נזקי חירשות מולדת.

מטרה

מטרת חוזר זה להנחות קיום בדיקות סקר שמיעה בכלל היילודים על מנת לאתר את מירב היילודים הסובלים מליקויי שמיעה העשויים להיזדקק לשיקום שמיעתי בגיל הילדות.

אחריות

על מנהל ביה״ח למנות אחראי מטעמו לביצוע תכנית הסיקור, רצוי קלינאי תקשורת בעל תעודה הכוללת הסמכה לתחום השמיעה ממשרד הבריאות, ובעל נסיון של שלוש שנים לפחות בביצוע בדיקות שמיעה לילדים.

במידה והאחראי אינו קלינאי תקשורת, התכנית תלווה בייעוץ מקצועי של קלינאי תקשורת כמפורט לעיל.

תכנית הסקר

התוכנית מבוססת על שימוש בבדיקות אוביקטיביות הניתנות לביצוע בצורה פשוטה ביילודים סמוך להיוולדם.

בדיקות הסקר

 1. סינון דו-שלבי היא השיטה המייטבית לאיתור יילודים עם חשש ללקות בשמיעה. הסינון מתבצע באמצעות שתי הבדיקות כמפורט להלן:
  1. בדיקת הפלט הקוכליארי Otoacoustic Emissions) OAE) : בדיקה זו מאפשרת קבלת מידע על תפקוד תאי השיער החיצוניים שבשבלול האוזן הפנימית כתגובה לצלילים.
  2. בדיקת ה-ABR ‏(Auditory Brain stem Response): בדיקה אלקטרו-פיזיולוגית המאפשרת קבלת מידע מהימן על תגובות לצלילים מעצב השמע וגזע המוח.
 2. הבדיקה תערך בשני שלבים כמפורט להלן:
 • בשלב הראשון: תבוצע בדיקת פלטים קוכליאריים OAE ‏ (Otoacoustic Emissions) לכל יילוד.
 • בשלב השני: ליילוד שהודגמה אצלו פעמיים תגובה לא תקינה בבדיקת הפלט הקוכליארי תבוצע בדיקת Auditory Brain stem Response ) A -ABR Automatic) רישום אוטומטי של פוטנציאל עצב השמע וגזע המוח.
ליילודים עם גורמי סיכון לחרשות כמפורט בנספח אי, תבוצע בדיקת פלטים קוכלאריים ובדיקת A-ABR בכל מקרה. שילוב של שתי הבדיקות מקטין את האפשרות לתוצאה שלילית כוזבת(False Negative) בעיקר במקרים בהם קיים סיכון ^Auditory Neuropathy/ Auditory Dyssynchrony.

מועמדים לבדיקות הסיקור

כל היילודים שנולדו בבית החולים, או הובאו אליו ואושפזו בסמוך לאחר הלידה, לרבות יילודים עם גורמי סיכון לחרשות.

עיתוי הבדיקה

הבדיקה תבוצע במהלך האישפוז שלאחר הלידה ובטרם שיחרור היילוד מביה״ח.

תנאים לביצוע הבדיקה

 1. הבדיקה תבוצע בחדר שקט שיועד למטרה זו בתוך או בסמוך ככל האפשר למחלקת היילודים.
 2. הבדיקה תערך כשהתינוק רגוע או ישן שינה טבעית.
 3. הבדיקה תתבצע בהנחייה מקצועית של קלינאי תקשורת בעל ניסיון של לפחות 3 שנים בביצוע בדיקות שמיעה לילדים, אך לא בהכרח על ידו.
 4. באחריות מנהל ביה״ח לוודא שקלינאי התקשורת יכשיר את מבצעי הבדיקה לביצועה כנדרש. הכשרה זו תכלול רקע קצר אודות הבדיקת, הכרה ותפעול של המיכשור, רכישת מיומנות באופן ביצוע הבדיקה ליילוד וקריאת תוצאותיה.

יידוע ההורים

יש למסור מידע להורים בדבר ביצוע בדיקת סקר לשמיעה בסמוך ללידה, בתקופת מעקב ההריון ובעת הרשמה ללידה, בעת הקבלה לאישפוז בביה״ח יימסר להורים מידע בכתב על הבדיקה ועל חשיבותה.

תהליך ביצוע בדיקת הסקר

 1. בדיקת OAE תיערך בשתי האוזניים. אין לבצע בדיקת OAE יותר מפעמיים עבור כל אוזן.
 2. ביילודים שלא הודגמה תגובה תקינה בבדיקת ^OAE באוזן אחת או בשתי האוזניים, תבוצע גם בדיקת A-ABR טרם שחרורם מבית החולים.
 3. בדיקת A-ABR תבוצע תמיד בשתי האוזניים.
 4. יילודים עם גורמי סיכון לחרשות כמפורט בנספח אי:
  1. יבדקו בבדיקה OAE ו- A-ABR לפני השחרור.
  2. יילודים אלה יופנו באמצעות הרופא המטפל למעקב שמיעה במכון אודיולוגי, גם אם תוצאות בדיקות סקר השמיעה היו תקינות.
 5. כל היילודים עם גורמי הסיכון לחרשות כמפורט בנספח בי יופנו באמצעות הרופא המטפל למעקב שמיעה במכון אודיאולוגי, גם אם תוצאות בדיקות סקר השמיעה היו תקינות.
 6. במקרים חריגים בהם יילוד לא נבדק ו/או לא השלים את תהליך סיקור השמיעה בהיותו מאושפז בביה״ח, יוזמן בעת שיחרורו מביה״ח ע״י ובאחריות ביה״ח, להשלמת הבדיקות בביה״ח בו נולד, מוקדם ככל האפשר ולכל המאוחר תוך חודש ימים. הבדיקה תבוצע ללא תשלום נוסף.

תוצאות הבדיקות

בדיקה תקינה

 • יילוד שהדגים תגובה תקינה לבדיקת OAE בשתי האוזניים.
 • יילוד שהדגים תגובה תקינה לבדיקת A-ABR בשתי האוזניים, גם אם הודגמה ליילוד תוצאת בדיקת OAE בלתי תקינה (לרבות לילדים עם גורמי סיכון כמפורט בנספח אי)

בדיקה לא תקינה

יילוד שהדגים תגובה לא תקינה יופנה לרופא המטפל שידאג להמשך ביצוע אבחון שמיעה במסגרת ובאחריות קופת החולים המבטחת.
על רופא היילודים או קלינאי התקשורת בביה״ח להסביר להורים את הדחיפות והחשיבות שבהמשך הברור הנדרש.

רישום ודיווח

יש לבצע רישום של הבדיקות שפורטו לעיל בהתאם למפורט להלן:

 1. רישום תוצאות בדיקת הסקר ברשומה הרפואית של היילוד עבור כל אוזן בנפרד וכל בדיקה בנפרד.
 2. ביילודים עם גורמי סיכון לחרשות יש לציין זאת ברשומה הרפואית ולציין את גורם הסיכון ואת תוצאות בדיקות הסיקור שנערכו לו.
 3. רישום תוצאות בדיקת הסקר במכתב שחרור עבור כל אוזן בנפרד וכל בדיקה שעבר בנפרד.
 4. במקרים החריגים בהם לא בוצעה הבדיקה או לא הושלמה, מסיבה כלשהיא יצויין הדבר בגליון השחרור בצרוף התאריך שנקבע להשלמת הבדיקה בביה״ח בו נולד היילוד.
 • נהלי דיווח למחלקה לאם לילד ולמתבגר ולקופות החולים יפורטו בחוזר שיפורסם בנפרד.

לידה מחוץ לבית חולים

בלידת בית מתוכננת, בה נוכחים רופא או מיילדת (חוזר מינהל הרפואה מסי 1/2008 מיום: 21.1.08) ובמידה שהיולדת והיילוד לא אושפזו בבית חולים בסמוך לאחר הלידה, תתבצע הבדיקה במכון אודיולוגי באחריות ההורים ובמימונם.
על הרופא או המיילדת:

 • להביא לידיעת הורי היילוד את הצורך לבצע בדיקת סיקור שמיעה ליילוד במועד מוקדם ככל שניתן.
 • להסביר להורי היילוד את החשיבות של ביצוע הבדיקה והנזקים העלולים להיגרם ליילוד בגין אי ביצועה. הרופא או המיילדת ימסרו להורים מידע על מקום בו ניתן לבצע את הבדיקה

מימון

ביצוע בדיקות הסיקור לשמיעה מגולם, החל מתאריך 1.1.2010, בתעריף מענק האשפוז המשולם לבית החולים על ידי המוסד לביטוח לאומי בגין כל אשפוז של יולדת ויילוד.

נספח א' - גורמי סיכון נבחרים לחרשות ביילודים המצריכים ביצוע 2 בדיקות סינון A-ABR -ו OAE

 • ספור משפחתי של לקוי בשמיעה קבוע בילדות
 • תסמונת גנטית ביילוד הקשורה בלקות מולדת בשמיעה
 • אשפוז בטיפול נמרץ יילודים למשך יותר מ-5 ימים
 • רמת בילירובין גבוהה המצריכה החלפת דם

נספח ב' - גורמי סיכון לחרשות ביילודים הדורשים מעקב שמיעה במכון אודיולוגי

 • ספור משפחתי של לקוי בשמיעה קבוע בילדות;
 • תסמונת גנטית ביילוד הקשורה בלקות מולדת בשמיעה;
 • אשפוז בטיפול נמרץ יילודים למשך יותר מ-5 ימים כולל קיום של אחד מהגורמים הבאים: ECMO, הנשמה מכנית, משקל נמוך מ - 1.500 גרם, חשיפה לתרופות אוטוטוקסיות או משתנות;
 • רמת בילירובין גבוהה המצריכה החלפת דם;
 • זיהום תוך רחמי ב CMV, הרפס, אדמת, טוקסופלסמוזיס או עגבת;
 • ליקויים בגולגולת ובפנים, הכוללים את האפרכסת, תעלת האוזן, skin tags ו - ear pits ושינויים במבנה העצם הטמפורלית;

עפ״י נייר עמדה משנת 2007 של ה - Joint Committee on infant Hearing 898-921;120;2007 Pediatrics

תרשים זרימה

תרשיםשמיעה.jpg