מכאן שהרפואה המשולבת, זו המנסה לעשות שימוש בשני העולמות, הקונבנציונלי והאלטרנטיבי, מתמקדת באדם לא פחות מאשר במחלה. ...
מתוך הערך: המדריך לטיפול בסוכרת

הקפאת ביציות למטרת שמירת הפוריות של האישה - חוזר משרד הבריאות

מתוך ויקירפואה

Ambox warning blue.png
ערך זה הוא חוזר משרד הבריאות סגור לעריכה
הקפאת ביציות למטרת שמירת הפוריות של האישה
תחום פריון
מספר החוזר 1/11;
סימוכין חוזרנו מסי 14/2010 מיום: 27.4.10, תיק 4/1/14 א'
קישור באתר משרד הבריאות
תאריך פרסום 9.1.2011
 

לערכים נוספים הקשורים לנושא זה, ראו את דף הפירושיםהפריה חוץ גופית

בהמשך לחוזרנו שבסימוכין מצ״ב התוויות נוספות להקפאת ביציות למטרת שמירת הפוריות של האישה ע״פ המלצות המועצה הלאומית לרפואת נשים, נאונטולוגיה וגנטיקה. כמו כן, כללנו בחוזר התיחסות למספר סוגיות שלא נדונו בחוזר הקודם, ובהן: דרישת מידע מיחידות IVF שנועדה להבטיח התאמתן לביצוע הפרוצדורה; שמירה והשמדת ביציות; וטפסי הסכמה מדעת.

נושא מימון ההליך יקבע ע״פ סל הטכנולוגיות ויעודכן מעת לעת.

התוויות להקפאת ביציות

סיבות רפואיות

במהלך טיפולי פריון

 • בזוגות אצלם יש לגבר הפרעה קשה באיכות ו/או ספירת הזרע;
 • נשים עם תגובה ירודה - יצירת מאגר ביציות;
 • בחוסר יכולת לתת זרע ביום השאיבה;
 • אנדומטריוזיס קשה;
 • מורסה באברי מין פנימיים בטיפול.

סיכון מוגבר לאל-ווסת מוקדמת

 • נשאיות של פרה-מוטציה ל-X שביר;
 • נוכחות סמנים המעלים סיכון לאל-ווסת מוקדמת;
 • נשים הסובלות ממחלות אוטואימוניות, תסמונות כרומוזומליות או אחרות (המוכחות כמעלות סיכון למצב של אל-ווסת מוקדמת).

נשים העומדות לפני ניתוח

 • כריתה מונעת של שחלות (נשאיות BRCA);
 • ניתוח אשר עלול להיות כרוך בכריתת שחלות.

סיבות שאינן רפואיות

נשים המעונינות לשמר ביציות ואשר מלאו להן 30 שנים אך טרם מלאו להן 41. מספר הטיפולים המירבי בנשים כאמור: עד 4 שאיבות או השגת 20 ביציות (לפי המוקדם).

אשה שהחלה בתהליך בטרם מלאו לה 41 זכאית להמשיכו עד מיצוי מספר הטיפולים המרבי (או השגת מספר הביציות האמור לעיל) כל עוד נמשך התהליך באופן רציף, בהתאם לסטנדרטים רפואיים מקובלים.

מי רשאי לבצע

כל יחידות ה- IVF המוכרות.

יחידות המעוניינות יגישו לאגף לרישוי מוסדות ומכשירים רפואיים מכתב המפרט את כל המכשירים והמתקנים העומדים לרשותם לצורך הקפאת ביציות.

טופסי הסכמה מדעת

על הרופא להסביר למטופלת את מהות הטיפול, ומשמעויותיו, כולל סיכויים וסיכונים, כאמור בטופס ההסכמה המצורף, ולאחר שוידא כי היא מבינה את ההסבר שניתן לה, יחתימה על הטופס.

שמירת הביציות והפסקתה

 1. הפסקת שמירת הביציות במקרה של אי מסירת הודעה על רצון המטופלת בהמשך הקפאת הביציות - הביציות יוקפאו וישמרו ביחידה להפריה חוץ גופית לתקופה של עד 5 שנים. במידה ובתום 5 שנים ממועד הקפאת הביציות לא תודיע האשה אשר מגופה ניטלו הביציות (״המטופלת״) בכתב ומראש ליחידה על רצונה בהמשך השמירה לתקופה נוספת, תהיה היחידה להפריה חוץ - גופית רשאית, בכפוף לאישור ממשרד הבריאות, להפסיק ולשמור את הביציות עבורה, בתוך 60 יום מיום שליחת התראה על כך מהיחידה להפריה חוץ גופית לכתובת העדכנית שמסרה לה המטופלת לפי סעיף 7 לטופס ההסכמה ולפעול לפי אחת החלופות המנויות בסעיף 13 לטופס ההסכמה, כפי שצוין על ידי המטופלת ע״ג הטופס.
  בתום כל תקופת שמירה נוספת (כל תקופה בת 5 שנים לכל היותר) תהיה המטופלת חייבת להודיע בכתב ומראש ליחידה להפריה חוץ גופית אם רצונה להמשיך ולשמור את הביציות המוקפאות נוספות לתקופה נוספת. במידה ולא תודיע בכתב על רצונה כאמור - תהיה היחידה להפריה חוץ גופית רשאית, בכפוף לאישור משרד הבריאות, להפסיק ולשמור את הביציות עבורה בתוך 60 יום מיום שליחת התראה על כך מהיחידה להפריה חוץ גופית לכתובת העדכנית שמסרה לה מטופלת לפי סעיף 7 לטופס ההסכמה ולפעול בהתאם להוראות שנקבעו בסעיף 13 לטופס ההסכמה, כפי שצוין על ידי המטופלת ע״ג הטופס.
 2. הפסקת שמירת הביציות במקרה שלא מבוצע תשלום עבור הקפאת הביציות - על המטופלת לשלם במועד את הסכומים שידרשו ממנה ע״י היחידה להפריה חוץ גופית בהתאם להסכם שייערך עימם. במידה ומטופלת לא משלמת במועד את הסכומים כאמור תהיה היחידה להפריה חוץ גופית רשאית, בכפוף לאישור משרד הבריאות, להפסיק ולשמור את הביציות עבורה, בתוך 60 יום מיום שליחת התראה על כך מהיחידה להפריה חוץ גופית לכתובת העדכנית שמסרה לה מטופלת לפי סעיף 7 לטופס ההסכמה ולפעול לפי אחת החלופות המנויות בסעיף 13 לטופס ההסכמה, כפי שצוין על ידי המטופלת ע״ג הטופס.

דיווח

כל יחידת IVF העוסקת בביצוע הפרוצדורה של הקפאת (זיגוג) ביציות תדווח לראש האגף לרישוי מוסדות ומכשירים רפואיים, סמוך לאחר תום כל שנה לגבי הבאים:

 1. מספר הליכי הקפאה ושימור שבוצעו באותה שנה לפי סיבה רפואית/לא רפואית.
 2. מספר ההחזרות של ביציות שהוקפאו בהליך הנדון והופרו לאחר הפשרתן באותה שנה.
 3. מספר הריונות שהושגו במסגרת החזרות כאמור, באותה שנה.
 4. מספר לידות שהתרחשו במסגרת ההליך הנדון באותה שנה.

במידה ואישה תהיה מעוניינת לתרום חלק מביציותייה, שישאבו מגופה לפי חוזר זה, לצורך שימושה של אישה אחרת למטרות הולדה, יהיה עליה לעמוד בכל התנאים שנקבעו עפ״י חוק תרומת ביציות.

נספחים