מכאן שהרפואה המשולבת, זו המנסה לעשות שימוש בשני העולמות, הקונבנציונלי והאלטרנטיבי, מתמקדת באדם לא פחות מאשר במחלה. ...
מתוך הערך: המדריך לטיפול בסוכרת

היריון

מתוך ויקירפואה


הופניתם מהדף הריון לדף הנוכחי.

הביטוי שחיפשתם מתאים לכמה ערכים שונים. האם התכוונתם ל...

כללי

בלוטת התריס והיריון

סוכרת והיריון

מעקב היריון

תזונת האם והעובר בהיריון

היריון מרובה עוברים

הנחיות קליניות, ניירות עמדה וחוזרי מנכ"ל

תרופות וציוד

ראו גם


סימן שאלה.png
זהו דף המכיל פירושים שונים, שמטרתו להבחין בין ערכים שונים בעלי שם דומה, או בין ביטויי חיפוש שרלוונטיים לכמה ערכים במקביל.