מכאן שהרפואה המשולבת, זו המנסה לעשות שימוש בשני העולמות, הקונבנציונלי והאלטרנטיבי, מתמקדת באדם לא פחות מאשר במחלה. ...
מתוך הערך: המדריך לטיפול בסוכרת

ויקירפואה:סמכויות וניהול

מתוך ויקירפואה

בוויקירפואה, כמו בכל אתרי הוויקי, קיימים שלושה מדרגי הרשאות שונים, בסדר הבא: הרשאת ביורוקרט, הרשאת מפעיל מערכת, והרשאת עורך.

לכל אחת מדרגות הרשאה אלה סמכויות טכניות שונות, וכל דרגה כוללת בתוכה את הרשאות הדרגה שתחתיה. כך לדוגמה, לביורוקרט יש את כל הסמכויות שיש למפעיל מערכת.

פירוט ההרשאות השונות

הרשאות "משתמש" -
  • עריכת מאמרים קיימים
  • העלאת מאמרים חדשים, דפי משנה, קטגוריות וכל סוג דף מוכר
  • העברת דפים קיימים לדף תחת שם אחר
הרשאות "מפעיל מערכת" (בנוסף להרשאות משתמש) -
  • מחיקת דפים קיימים, ושחזורם
  • חסימת דפים חדשים לעריכה בפני בעלי הרשאות משתמש, ופתיחתם
  • חסימת בעלי הרשאות משתמש לעריכה, ושחרורם
  • שחזור מהיר של כמה עריכות של משתמש
הרשאות "ביורוקרט" (בנוסף להרשאות משתמש ומפעיל מערכת) -
  • מתן הרשאות מפעיל מערכת או ביורוקרט, והסרתן

סמכויות בוויקירפואה

ב-וויקירפואה ההרשאות ניתנות באופן הבא: חברי מערכת הניהול של האתר מקבלים הרשאת ביורוקרט, העורכים המקצועיים האחראיים על כל תחום מקבלים הרשאת מפעיל מערכת, ורופאים וחוקרים המעוניינים לתרום ערכים מקבלים הרשאת משתמש (על מנת לקבל הרשאה באופן פשוט ומהיר, ניתן למלא טופס בקשת קבלת הרשאות).

כל מאמר שיועלה על ידי משתמש יעבור ביקורת של עורך התחום האחראי, ועריכה כללית של המערכת.