מכאן שהרפואה המשולבת, זו המנסה לעשות שימוש בשני העולמות, הקונבנציונלי והאלטרנטיבי, מתמקדת באדם לא פחות מאשר במחלה. ...
מתוך הערך: המדריך לטיפול בסוכרת

מניעת דלקת כבד נגיפית A לפני חשיפה ע"י חיסון פעיל וסביל

מתוך ויקירפואה

שם הספר: תדריך חיסונים
Ambox warning blue.png
ערך זה הוא חוזר משרד הבריאות סגור לעריכה
Vaccination.png
מאת משרד הבריאות, שירותי בריאות הציבור, המחלקה לאפידמיולוגיה, ירושלים
שם הפרק מניעת דלקת כבד נגיפית A לפני חשיפה ע"י חיסון פעיל וסביל
תחום חיסונים
סימוכין 70305213, אגף לאפידמיולוגיה
תאריך פרסום 9 בינואר 2014
קישור באתר משרד הבריאות
 

לערכים נוספים הקשורים לנושא זה, ראו את דפי הפירושים: – הפטיטיס , חיסונים

מניעת דלקת כבד נגיפית A לפני חשיפה מבוססת בעיקר על השימוש בחיסון פעיל. החיסון אינו תחליף לשמירה על היגיינה אישית וסביבתית במניעת העברה פומית-צואתית (fecal-oral) של דלקת כבד נגיפית A (במיוחד רחיצת ידיים, טיפול נכון בסילוק צואה) וע"י כך למניעת הדבקה. החיסון יינתן לאנשים עלילים (susceptible): שלא חלו בעבר או שלא חוסנו בחיסון פעיל, או שנבדקו ונמצאו ללא נוגדני anti-HAV IgG.

הסיכון לתופעות לוואי לאחר החיסון אינו עולה כאשר התרכיב ניתן לאנשים בעלי חסינות.

התוויות למתן חיסון פעיל לפני חשיפה

  • חיסון ראשוני בגיל הילדות (ראו 2 HA, סעיף 2).
  • קבוצות בסיכון מוגבר לחלות בדלקת כבד נגיפית A:
  • אנשים שנוסעים לארצות היפראנדמיות לדלקת כבד נגיפית A. החיסון ינתן בהתאם להנחיות משרד הבריאות ליוצאים לחו"ל.
  • אנשים בסיכון עקב הרגליהם: משתמשים בסמים, גברים המקיימים יחסי מין עם גברים.
  • אנשים הסובלים ממחלת כבד ממושכת, לרבות אלה שנדבקו בנגיף דלקת כבד C ; אנשים שנוטלים תרופות הפטוטוקסיות; אנשים לפני השתלת כבד או אחריה.
  • אנשים המטופלים ע"י גורמי קרישה (clotting factors) הניתנים בהזרקה.
  • אנשים עם חסר Glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency) G6PD).
  • אנשים עם סיכון תעסוקתי כגון, עובדי מעבדה, הבאים במגע עם נגיף דלקת כבד A, עובדי גן חיות ואחרים שבאים במגע עם פרימטים (non-human primates) כגון, קופים.

החיסון יינתן על פי הנחיות היצרן[1]באחד התרכיבים שרשומים וזמינים בישראל באותה עת ובהתחשב בגיל המועמד (ראו 1 HA, טבלה).

הערות:

- מומלץ על שימוש באותו תרכיב לכל מנות הסדרה, אך אם יש בעיה בזמינות התרכיב שניתן קודם, מותר להשלים את סידרת החיסון בתרכיבים אחרים נגד דלקת כבד נגיפית A.
- רווחי זמן בין המנות ארוכים יותר מהמומלץ לעיל אינם מבטלים את מנות התרכיב שניתנו בעבר, ויש להחשיב אותן.
- אין עדיין מידע על השפעת חיסונים פעילים נגד דלקת כבד נגיפית A על התפתחות העובר, ובאופן כללי מומלץ להימנע ממתן חיסונים בהריון, אולם, מכיוון שהתרכיבים הם מומתים, הסיכון לפגיעה בעובר נחשב זניח. לכן, ניתן לחסן אישה הרה אם יש התוויה לכך.

מתן חיסון סביל לפני חשיפה

החיסון הסביל ניתן ע"י אימונוגלובולין סטנדרטי IG.

אימונוגלובולין סטנדרטי IG הינו חומר יעיל במניעת דלקת כבד נגיפית A בצורה קלינית גלויה, מפני שהוא מכיל נוגדנים anti-HAV. הפעילות המונעת של ^IG מוגבלת למספר חודשים לאחר הזרקתו. יעילותו של IG במניעת דלקת כבד נגיפית A תלויה, בין היתר, במועד המתן ובכמות הניתנת.

התויות למתן IG לפני חשיפה

אנשים שנוסעים לארצות היפראנדמיות לדלקת כבד נגיפית A.

מניעת המחלה מתבצעת בד"כ ע" חיסון פעיל, אך בנסיבות מיוחדות מומלץ גם על מתן חיסון סביל IG (ראו הנחיות של משרד הבריאות ליוצאים לחו"ל).

אופן השימוש ב-IG

IG ניתן בהזרקה, עמוק לתוך שריר גדול כגון, גלוטאום ובמינון שיקבע בהתאם למשך הנסיעה[2].

מידע בנושא "טיב התרכיב", "מתן IG ותרכיבים שונים", "הוראות נגד" , "תופעות לוואי" - ראו פרק "סביל" של תדריך החיסונים.

הערות שוליים

  1. יש לעיין בעלון היצרן על סיב התרכיב, אופן שימוש, הוריות נגד ואזהרות, תופעות הלוואי לאחר מתן התרכיב וחליפות בין תרכיבים נגד דלקת כבד נגיפית A לפני מתן החיסון.
  2. כאשר המנה הכוללת עולה על 5 מ"ל למבוגרים או 3 מ"ל לילדים מומלץ לחלק את הכמות לשני מזרקים ולהזריקה בו-זמנית במקומות שונים בגוף.