מכאן שהרפואה המשולבת, זו המנסה לעשות שימוש בשני העולמות, הקונבנציונלי והאלטרנטיבי, מתמקדת באדם לא פחות מאשר במחלה. ...
מתוך הערך: המדריך לטיפול בסוכרת

עדכון תכנית חיסון עובדי הבריאות נגד פוליו - חוזר משרד הבריאות

מתוך ויקירפואה
Ambox warning blue.png
ערך זה הוא חוזר משרד הבריאות סגור לעריכה
עדכון תכנית חיסון עובדי הבריאות נגד פוליו
תחום בריאות הציבור, זיהומיות, חיסונים
מספר החוזר 4/12
סימוכין 06399712
קישור באתר משרד הבריאות
תאריך פרסום 2 בפברואר 2012
 

לערכים נוספים הקשורים לנושא זה, ראו את דפי הפירושים: – חיסונים , שיתוק ילדים

סעיף 5 של חוזר מנכ״ל משרד הבריאות ״חיסון עובדי בריאות״ מס׳ 28/11 מנובמבר 2011 (החוזר הוחלף על ידי חוזר חדש ביולי 2013, ראו - חיסון עובדי בריאות - חוזר מנכ"ל) קובע שראש שירותי בריאות הציבור יעדכן מעת לעת את רשימת החיסונים שעל עובד הבריאות להיות מחוסן בהם.

להלן עדכון התכנית בנושא חיסון נגד שיתוק ילדים (פוליו). העדכון מחליף את סעיף 5.2.1. בחוזר הנ״ל. להלן הנוסח המעודכן של סעיף 5.2.1 :

״5.2.1. שתי מנות לפחות של חיסון נגד שיתוק ילדים (פוליו) ומנת דחף, ובנוסף מנת דחף אחת שנתנה אחרי גיל 18 שנים. אין צורך במנת דחף אם סדרת החיסון הראשוני או מנת הדחף הראשונה נתנו אחרי גיל 18 שנים״.

תוקף העדכון מיום הפצת חוזר זה.

בברכה,

פרופ׳ איתמר גרוטו

ראש שירותי בריאות הציבור