מכאן שהרפואה המשולבת, זו המנסה לעשות שימוש בשני העולמות, הקונבנציונלי והאלטרנטיבי, מתמקדת באדם לא פחות מאשר במחלה. ...
מתוך הערך: המדריך לטיפול בסוכרת

תדריך לביצוע בדיקת סינון ראייה לתלמידים בבית הספר - חוזר משרד הבריאות

מתוך ויקירפואה
Ambox warning blue.png
ערך זה הוא חוזר משרד הבריאות סגור לעריכה
תדריך לביצוע בדיקת סינון לראייה לתלמיד/ה
תחום עיניים
מספר החוזר 17/2014
סימוכין 62203614, 62132714
תאריך פרסום 19 באוגוסט 2014
 


מצ"ב חוזר ראש שירותי בריאות הציבור בנושא "תדריך לביצוע בדיקת סינון לראייה לתלמידים בבתי הספר", אשר מחליף את חוזר "תדריך לביצוע בדיקת סינון ראייה לתלמידים בבתי הספר" מנובמבר 2003. החוזר עודכן ע"י המחלקה לאם לילד ולמתבגר והמחלקה לסיעוד בבריאות הציבור בשירותי בריאות הציבור.

עיקרי החידושים והעדכונים בחוזר המצורף הם
 1. ב"משתמשי התדריך" הוספו אופטומטריסט בעל הדרכה לעבודה בשירות בריאות התלמיד
 2. לפני הבדיקה, הבודק יברר עם הורה התלמיד ומחנכת הכתה אם יש תלמידים להם חשש לראייה לא תקינה, ישאל את התלמיד באשר לתלונות המעלים חשד ללקות ראייה, ויערוך הסתכלות במבנה העיניים ותנוחת הראש.
 3. שונה סוג הלוחות לבדיקה.
 4. שונו ההוראות לתהליך הבדיקה.
 5. שונו הקריטריונים ל"עובר".

פרופ' איתמר גרוטו

ראש שרותי בריאות הציבור

מטרה

בדיקת סינון ראייה מיועדת לאיתור תלמידים, שמצב ראייתם עלול להגביל את תפקודם והישגיהם החינוכיים כתוצאה מליקוי בראייה. תדריך זה מיועד להנחות את הצוות בביצוע הבדיקות.

מועד תחולה

1 בספטמבר 2014

קישור לחוזרים

שירות בריאות לתלמיד - חוזר משרד הבריאות

מחליף חוזר "תדריך לביצוע בדיקת סינון ראייה לתלמידים בבתי הספר" מנובמבר 2003

רקע

חוש הראייה חשוב ביותר לתפקוד האופטימאלי של האדם ומיצוי מרבי של הפוטנציאל התפקודי שלו. ההשלכות של ליקוי בחדות ראייה או מצב של אמבליופיה יכולים להיות קושי ברכישת מיומנויות למידה, רמת הישגים נמוכה של קריאה וכתיבה, עייפות כתוצאה מהתאמצות העיניים וקושי גם בתפקוד הפיזי והחברתי.

גילוי מוקדם של ליקויי ראייה יאפשר את אבחון הליקוי וטיפול בו ובכך למנוע את ההשלכות האפשריות שלו שצוינו לעיל.

בדיקת סינון ראייה מומלצת לבצוע במועד סמוך לכניסת הילד לבית הספר, גם כדי לאפשר איתור אמבליופיה בטווח העליון ולטיפול במצב זה (גילאים 5-6 ש').

תימוכין מדעיים: 2014 AAPOS Techniques for Pediatric Vision Screening

משתמשים

 1. אחיות העובדות בשירות בריאות לתלמיד, בעלות הכשרה לביצוע בדיקות סינון ראייה לתלמידים.
 2. אופטומטריסטים בעלי רישיון והדרכה לעבודה בשירות בריאות התלמיד.
 3. באחריות מפעיל שירות בריאות התלמיד.

אוכלוסיית היעד

 1. תלמידי כיתות א' ו- ח'.
 2. תלמידי כיתות ב' ו-ט' שלא עברו את הבדיקה בהיותם בכיתה א' או ח'.
 3. לא מועמדים לבדיקה-
  1. תלמידים המאובחנים עם ליקוי בראייה הנמצאים במעקב או טיפול (לפחות בשנה האחרונה על פי דווח הורה). להורים של תלמיד שאינו מועמד לבדיקה תשלח הודעה שלא נבדק בבית הספר והמלצה לבצע מעקב ראייה אחת לשנה אצל הגורם המטפל.
  2. תלמידים בחינוך המיוחד- להם יתבצע אבחון ראייה אצל רופא עיניים בקופה המבטחת טרם כניסתם למערכת החינוך המיוחד עם הנחיות למעקב בהתאם. מומלץ כי תוצאות האבחון יועברו ע"י ההורים לעיון צוות בריאות התלמיד ולתיעוד ברשומת התלמיד.

הגדרות

חדות ראייה: חדות ראייה היא יכולת העין לזהות פרטים בגדלים שונים. ככל שהעין מזהה פריטים קטנים יותר, כך חדות הראייה היא טובה יותר.

לוחות ראייה: לוחות ראייה הינם כלים למדידת חדות ראייה. יש לוחות שבהם סימנים שונים כגון: מספרים, אותיות או האות E. הסימנים מסודרים בשורות בגודל הולך ויורד משורה לשורה, מלמעלה כלפי מטה. לצידי השורות נמצאים מספרים המציינים דרגות חדות הראייה.

אמבליופיה: ירידה בחדות ראייה של עין אחת שאינה ברת תיקון ושאינה נובעת מלקות מבנית בעין.

השיטה

 1. תנאים מקדימים לביצוע הבדיקה.
  1. באחריות הבודק לתאם עם הנהלת בי"ס את מועד ביצוע הבדיקה ולוודא קיום חדר מתאים ליום הבדיקה בבית הספר (כמפורט בסעיפים הבאים).
  2. הכנת החדר לבדיקה ע"י קביעת המרחק בין מיקום הילד הנבדק לבין לוח הבדיקה, בהתאם לסוג הלוח, כפי רשום על לוח הבדיקה.
  3. הבדיקה תיערך בחדר מואר היטב, כאשר מקור האור נמצא מאחורי הנבדק או מצדדיו, כדי למנוע סנוור.
  4. התלמיד ייבדק בישיבה.
  5. הלוח יוצב בגובה המתאים לעיני התלמיד.
 2. כלי הבדיקה:
  1. יש להשתמש בלוחות ראייה הכוללים שורה של 6/9 , 5/7.5 או 4/6 לפחות ולוודא כי התלמיד יכול לזהות הסימנים בלוח. לוחות המתאימים לישראל הם:
   • לכתות א': לוח סנלן מספרים או אות E, סימני LEA, לוח מספרים של LEA.
   • לכתות ח': לוח מספרים סנלן, לוח מספרים LEA.
  2. לוח הבדיקה יהיה במצב תקין וללא ציפוי מבריק.
  3. הבדיקה תעשה עבור כל עין בנפרד תוך כיסוי מלא ולא לוחץ של העין הלא נבדקת.
  4. האמצעים האפשריים לכיסוי העין:
   • מתקן דמוי משקפיים החוסם עין אחד (דמי מסיכה מוחזק על מקל), אשר ניתן להעביר מיד ליד לכיסוי העין השנייה (spectacle occluder).
   • קונוס או כוס נייר העשוי בריסטול או נייר אטום, ואשר אינו לוחץ על העין.
   • אין לכסות את העין בעזרת כף יד.
 3. תהליך הבדיקה
  1. עם ההודעה על המועד המתוכנן לביצוע הבדיקה תשלח להורים ולמורה רשימה של סימנים המחשידים לליקוי ראייה (נספח 1). לתלמידי כיתה ח' ניתן לתת שאלון למילוי עצמי.
  2. לפני הבדיקה יש לקבל דיווח מהמורה ולבדוק אם התקבל דווח מההורה על ילדים עבורם קיים חשש לליקוי. תלמיד בכתה ח' יכול לדווח בעצמו.
  3. לפני הבדיקה יינתן הסבר לכל תלמידי הכיתה הנבדקת על מטרתה וחשיבותה וכן אופן ביצוע הבדיקה ומניעת סיכונים להיפגעות בעיניים (ראה דוגמא להמלצות בנספח 3).
  4. יש לבצע את הבדיקה לכלל התלמידים המועמדים.
  5. יש לוודא שהתלמיד מבין את הוראות הבודק ומכיר את המספרים / הסימנים על הלוח.
  6. תשאול הילד אודות סממנים היכולים להעיד על לקות ראייה (נספח 2).
  7. הסתכלות במבנה העיניים ותנוחת הראש ורישום ממצאים (נספח 2).
  8. יש לבדוק כל עין בנפרד.
  9. אין לאפשר לתלמיד לצמצם את עיניו כדי למקד את המבט בעת ביצוע הבדיקה.
  10. התלמיד יתבקש לקרוא את האות הראשונה מהשורה העליונה בלוח החל מלמעלה כלפי מטה כאשר העין שאינה נבדקת מכוסה כנדרש (לפי סעיף 8.2.4).
   • בהגיע תלמיד כתה א' לשורה של 6/9 או המקבילה לה בלוחות האחרים כמצוין לעיל, יתבקש לקרוא את כל השורה.
   • בדיקת העין השנייה תבוצע באותו אופן אך יש לבקש מהילד להתחיל לקרוא את הסימן מהצד השני של השורה.
   • כאשר התלמיד אינו מזהה סימן בראש השורה יש לחזור ולבדוק את הסמנים בשורה הקודמת ולבקשו לקרוא את כל הסימנים בשורה. במידה וזיהה יותר ממחצית מהצורות בשורה יש להמשיך לשורה הבאה ולבקשו לקרוא את כל הסימנים בשורה הבאה.
   • תלמיד כתה ח' יתבקש לקרוא את השורה של 6/6 או המקבילה לה בלוחות האחרים כמצוין לעיל.
 4. פירוש ממצאי הבדיקה
  1. קביעת תוצאות הבדיקה תיעשה על פי השורה התחתונה ביותר בלוח אותה קרא הנבדק.
  2. הקריטריונים לעמידה בדרישות הבדיקה הם:
   • לתלמיד כתה א': מזהה את כל הסימנים בשורה 6/9 או מקבילותיה בשתי העיניים.
   • לתלמיד כתה ח': מזהה יותר ממחצית הסימנים בשורת 6/6 או מקבילותיה בשתי העיניים.
   • כל תוצאה אחרת יש להפנות לבירור מצב הראייה.
 5. אופן תיעוד ממצאי הבדיקה
  1. תיעוד תוצאת הבדיקה יעשה ברשומת הבריאות הממוחשבת של התלמיד וברשומון הכיתתי ביום הבדיקה.
  2. יש לתעד תוצאה של כל עין בנפרד.
  3. תוצאת הבדיקה תירשם בשבר הכולל מונה ומכנה. המונה מבטא את מרחק הנבדק מהלוח (במטרים) על פי סוג הלוח. המכנה מבטא את השורה התחתונה ביותר בה הנבדק זיהה נכון לפי קריטריונים הנדרשים.
  4. דווח ומעקב
  5. יש להסביר לתלמיד בהתאם לגילו את ממצאי הבדיקה ואם יש צורך בהמשך מעקב רפואי.
  6. דיווח להורים על ביצוע הבדיקה ותוצאותיה , יישלח באמצעות התלמידים ויכלול: שם התלמיד, ת.ז., תאריך ביצוע הבדיקה, תוצאות הבדיקה תוך ציון חדות הראייה המספרי ופירושו כתקין/ לא תקין.
   תלמיד שביצע את הבדיקה ותוצאותיה היו לא תקינות יופנה לבדיקת ראייה ולהמשך בירור בקופה המבטחת אצל רופא עיניים או רופא עיניים לילדים.
  7. יש להפנות תלמיד עם סממנים של לקות ראייה להמשך בירור גם אם תוצאות בדיקת סקר ראייה תקינות.
  8. בסיום הבדיקות הבודק יידע את הגורם החינוכי הרלוונטי (כגון מחנכת, מנהל בי"ס), לגבי התלמידים שהופנו להמשך בירור עקב חשד לליקוי ראייה.
  9. על פי שיקול דעת, יש לייעץ למורה להושיב את התלמיד, אשר הופנה לבירור נוסף, במקום מתאים עד לקבלת תוצאות האבחון.
  10. אחות בית הספר או מבצע הבדיקה אחראים לביצוע מעקב אחר תוצאות האבחון של התלמידים, אשר הופנו להמשך בירור, עד חודשיים מתאריך ההפניה. ממצאי המעקב יתועדו ברשומת הבריאות של התלמיד וברשומה המרוכזת הכיתתית.

אחריות ליישום, בקרה ואכיפה:

 1. אחראים ליישום- ספקי שירות בריאות התלמיד באמצעות אחיות בתי הספר ו/או אופטומטריסטים.
 2. בקרה ואכיפה- משרד הבריאות מבצע בקרה על שירות בריאות התלמיד באמצעות לשכות הבריאות המחוזיות ומטה שירותי בריאות הציבור.

נספח 1 - שאלון לפני הבדיקה

התנהגות שנצפית- רשימה למסירה למורה/הורה/אפוטרופוס

 • הטיית ראש
 • מכסה או עוצם עין אחת בזמן קריאה או צפייה בלוח
 • צמצום עיניים או קימוט מצח בזמן צפייה במטרה רחוקה, או קירוב יתר של הראש/עיניים
 • החזקת פריטים בתנוחה יוצאת דופן
 • התקרבות לאובייקט הנצפה

נספח 2

תלונות/ טענות - לתשאול התלמיד

 • עיניים כואבות בזמן קריאה
 • טשטוש מטרות קרובות או רחוקות
 • מילים זזות או "קופצות" בזמן קריאה
 • ראייה כפולה
 • קושי בקריאה מהלוח
 • קושי בראיית חפצים קרובים
 • אחר: _______________________________
מראה העיניים- לבודק
 • רושם של פזילה אחת העיניים פונה לכיוון האף או לכיוון האוזן?
 • אישונים או עיניים בגדלים שונים
 • צניחת עפעפיים
 • עיניים מצועפות או מעורפלות

אחר: _______________________________

נספח 3 - דוגמא להמלצות למניעת היפגעות עיניים

 • העינים שלך הם החלון למוח שלך: שמור עליהם
 • לך, אל תרוץ כאשר אתה מחזיק חפץ חד כמו מספריים, עטים, עפרונות, סרגלים
 • המנע ממשחק עם אקדחים, חץ וקשת, זיקוקים
 • תאיר את החדר היטב כאשר אתה קורא.
 • אין להסתכל ישירות אל השמש
 • חבוש קסדה כאשר אתה רוכב על אופניים, משחק בגלגיליות או קורקינט
 • לא להתקרב לאנשים העובדים בגינה עם מכסחת דשא.
 • ספר להורים אם מפריעים לך העיניים
 • מומלץ לעבור בדיקת ראייה תקופתית אצל רופא עיניים