מכאן שהרפואה המשולבת, זו המנסה לעשות שימוש בשני העולמות, הקונבנציונלי והאלטרנטיבי, מתמקדת באדם לא פחות מאשר במחלה. ...
מתוך הערך: המדריך לטיפול בסוכרת

תולדות מתן חיסונים בישראל - Vaccination history in Israel

מתוך ויקירפואה


הופניתם מהדף תולדות מתן חיסונים בישראל לדף הנוכחי.

Vaccination.png

תדריך חיסונים
מאת משרד הבריאות, שירותי בריאות הציבור, המחלקה לאפידמיולוגיה, ירושלים

שם הספר: תדריך חיסונים
Ambox warning blue.png
ערך זה הוא חוזר משרד הבריאות סגור לעריכה
Vaccination.png
מאת משרד הבריאות, שירותי בריאות הציבור, המחלקה לאפידמיולוגיה, ירושלים
שם הפרק תולדות מתן חיסונים בישראל
תחום חיסונים
סימוכין 70305213, אגף לאפידמיולוגיה
תאריך פרסום 9 בינואר 2014
קישור באתר משרד הבריאות
תאריך עדכון פברואר 2016
 

לערכים נוספים הקשורים לנושא זה, ראו את דף הפירושיםחיסונים

מועד הכנסת החיסון לשיגרת החיסונים חיסון עיתוי תכנית מתן החיסון
לפני 1948‏ (1918) אבעבועות שחורות (Smallpox) 1918 בגיל הינקות
1979-1951 דחף בגיל 8-6 שנים
8.1980 הפסקה במתן החיסון
2003-2002 מבצע חיסון למגיבים ראשונים
1952 אסכרה/ קרמת (Diphtheria) 1952 חיסון ראשוני בשנת החיים הראשונה
מ-1955 כחלק מהתרכיב הכפול אסכרה-פלצת (DT)
מ-1957 כחלק מהתרכיב המשולב (Combined vaccine) אסכרה-פלצת-שעלת (DTP)
1955 פלצת/ צפדת (Tetanus) 1955 חיסון ראשוני בשנת החיים הראשונה, כחלק מהתרכיב DT
מ-1957 כחלק מהתרכיב DTP
אסכרה-פלצת (Diphtheria-Tetanus) מ-1955: דחף בתרכיב כפול אסכרה-פלצת בגיל בית-הספר
4.1976-1958 דחף DT (עם 20Lf - D) בכיתה א'
1961-1976 דחף TT בכיתה ח'
8.1979-5.1976 דחף DT (עם 20Lf - D) בכיתה ג'
8.1999-9.1979 דחף Td (עם 2Lf - d) בכיתה ג'
8.2005-9.1999 2 מנות דחף Td (עם 2Lf - d): כיתה ב' וכיתה ח'
מ-9.2005 2 מנות דחף Td למבוגר בגיל בית הספר
- כיתה ב' כחלק מהתרכיב המשולב עם תרכיב שעלת אסלולרי ותרכיב מומת נגד שיתוק ילדים IPV
- כיתה ח' כתרכיב נגד אסכרה ופלצת למבוגר
מ-9.2008 תרכיב נגד אסכרה ופלצת בכיתה ח' הוחלף לתרכיב נגד אסכרה-פלצת-שעלת אסלולרי (DTaP) למבוגר
1957 שעלת
(Pertussis)
1957 כתרכיב משולב נגד אסכרה-פלצת-שעלת (DTP):
החל מגיל חודשיים 3 מנות במרווח של 8-6 שבועות, ודחף - 6 חודשים אחרי המנה השלישית
3.1998-8.1993 DTP ניתן בזריקה אחת עם תרכיב IPV, כתרכיב משולב
4.2002-4.1998 DTP ניתן כחלק מהתרכיב המשולב DTP-Hib
12.2004-5.2002 הכנסת תרכיב אסלולרי נגד שעלת לשגרת החיסונים בגיל הילדות. החיסון נגד שעלת ניתן כחלק מהתרכיב המשולב: DTaP-IPV+Hib (מנה ראשונה, שנייה ורביעית בסידרה של 4 מנות) וכחלק מהתרכיב DTaP-Hib (מנה שלישית)
מ-1.2005 החיסון נגד שעלת ניתן כחלק מהתרכיב DTaP-IPV+Hib בכל המועדים של סדרה הכוללת 4 מנות
מ-9.2005 מנה חמישית של חיסון נגד שעלת (מנת דחף) בכיתה ב' בתרכיב משולב יחד עם תרכיב נגד אסכרה ופלצת למבוגר ותרכיב מומת נגד שיתוק ילדים IPV
מ-9.2008 מנת דחף של חיסון נגד שעלת בכיתה ח' בתרכיב משולב יחד עם תרכיב נגד אסכרה ופלצת למבוגר ניתנת לילדים שלא קיבלו חיסון נגד שעלת, אסכרה ופלצת מגיל 7 שנים ואילך
מ-9.2011 מנת דחף של חיסון נגד שעלת בכיתה ח' בתרכיב משולב יחד עם תרכיב נגד אסכרה ופלצת למבוגר ניתנת גם לילדים שקיבלו חיסון נגד שעלת, אסכרה ופלצת בכיתה ב'. החיסון בכיתה ח' לא יינתן לילדים שלא חוסנו בכיתה ב', אך שלימו את המנה מכיתה ד' ואילך
1955 שחפת (Tuberculosis) ילודים: בכל המחוזות פרט לירושלים, בוטל ב-1982
תלמידים :
1987-1961 בכיתה ז', לאחר ביצוע תבחין טוברקולין (Tuberculin skin test‏, Mantoux); חיסון BCG בהתאם לתוצאות של תבחין טוברקולין
1995-1988 תבחין טוברקולין לכל תלמידי כיתות ז';
חיסון BCG ניתן לקבוצות נבחרות בסיכון גבוה בהתאם לתוצאות של תבחין טוברקולין
8.2003-1996 תבחין טוברקולין לכל תלמידי כיתות ז'
מ-9.2003 תבחין טוברקולין בכיתות ז' לקבוצות נבחרות בסיכון גבוה
1957 שיתוק ילדים (Poliomyelitis) 1957-1960 2 מנות בשנה הראשונה של החיים, ודחף - 6 חודשים לאחר המנה השנייה, בתרכיב מומת IPV (בזריקה)
1988-1961 החל מגיל חודשיים, 3 מנות במרווח של 6-8 שבועות, ודחף - 6 חודשים אחרי המנה השלישית בתרכיב חי-מוחלש TOPV‏ (דרך הפה)
1990-1979 מבצע בחיסון נגד שיתוק ילדים מונוולנטי (Monovalent) זן 1 דרך הפה, באביב, באזורים מסוימים בישראל בסיכון להופעת זיהום פוליו (בגילאי 2,1,0 שנים)
1988 מבצע בחיסון נגד שיתוק ילדים על ידי תרכיב OPV לכל תושבי מדינת ישראל עד גיל 39 שנים (כולל)
12.2004-1990 תוכנית משולבת (IPV+OPV) בסידרה של 4 מועדים, החל מגיל חודשיים, 3 מועדים במרווח של 8-6 שבועות (מועד ראשון IPV; מועד שני - OPV-IPV; מועד שלישי - OPV); מנת דחף 6 חודשים לאחר המועד השלישי, בתרכיבים OPV IPV
3.1998-8.1993 שני התרכיבים IPV ו-DTP ניתנו בזריקה אחת כתרכיב משולב (IPV+DTP)
8.2005-9.1990 דחף OPV בכיתה א'
10.2004-9.1999 דחף OPV בכיתה ח'
מ-1.2005 בשנת החיים הראשונה החיסון ניתן כחלק מהתרכיב המשולב DTaP-IPV+Hib‏, 3 מנות במרווח של 8-6 שבועות ומנת דחף - 6 חודשים לאחר המנה השלישית
מ-9.2005 מנת דחף בכיתה ב' של בית הספר על ידי תרכיב IPV ניתנת כחלק מהתרכיב המשולב יחד עם תרכיב נגד אסכרה ופלצת למבוגר ושעלת אסלולרי
מ-8.2013 מבצע "2 סיפות": חיסון נגד פוליו בתרכיב חי-מוחלש ביוולנטי (Bivalent)‏ (bOPV) לילידי 01.01.2004 ואילך שלא קיבלו בעבר חיסון נגד פוליו בתרכיב OPV
מ-1.1.2014 מתן חיסון נגד פוליו בתרכיב bOPV לילידי 1.7.2013 ואילך בגיל 6 חודשים ו-18 חודשים, במסגרת שגרת החיסונים;
השלמת חיסון נגד פוליו בתרכיב bOPV לילידי 1.7.2013 ואילך שקיבלו בעבר פחות מ-2 מנות חיסון נגד פוליו בתרכיב חי-מוחלש
1967 חצבת (Measles) תרכיב חי-מוחלש (Enders' Edmonston או Schwarz strain)
‏1970-1967 גיל 9 חודשים
1979-1971 גיל 12 חודשים
1988-1980 גיל 15 חודשים
8.1994-9.1990 מנה שנייה בכיתה א'
1995-1991 מנה שנייה של תרכיב נגד חצבת גם לכיתות ו'-ז'-ח' (Catch up)
1984 חצבת-חזרת (Measles-Mumps) 1984 גיל 15 חודשים
החיסון השגרתי הופסק ב-6.1985, ועד סוף 1988 ניתן חיסון נגד חצבת בלבד
1.1.1973 אדמת (Rubella) תלמידים:
1.1.1973 חיסון בנות בלבד, כיתה ו'
1999-9.1995 חיסון בנות וגם בנים בכיתות ו'
1996/97 מבצע בחיסון נגד אדמת בכיתות ד'-ה'
נשים בגיל הפוריות:
3.1995-1980 חיסון נשים בגיל הפוריות (45-18 שנים) עם כייל נוגדני אדמת שלילי
מ-4.1995 חיסון נשים בגיל הפוריות ללא תיעוד על קבלת שתי מנות תרכיב או ללא תיעוד על "כייל מחסן" נגד אדמת
סוף 1988 חצבת-חזרת-אדמת (MMR) תרכיב חי-מוחלש, מרכיב החצבת מזן Enders' Edmonston
3.1994-1988 גיל 15 חודשים
מ-4.1994 גיל 12 חודשים
9.1994 חיסון MMR
לפי השיטה של "2 מנות"
9.1994 גיל 12 חודשים: מנה ראשונה
כיתה א': מנה שנייה
מ-9.2008 חיסון נגד חצבת, חזרת, אדמת ניתן יחד עם חיסון נגד אבעבועות רוח על ידי תרכיב משולב MMRV
1992 דלקת כבד B
(HBV)
1992 בשנת החיים הראשונה, סידרה של 3 מנות (אחרי הלידה, גיל 1 חודש וגיל 6 חודשים) בתרכיב Recombinant HBV
1991-1985 חיסון HBV ניתן לעולי אתיופיה, בגילאי 2,1,0 שנים
עד 1989 - תרכיב ממקור פלזמה, מ-1990 -Recombinant HBV
1994 המופילוס אינפלואנצה b‏ (Hib) 1994 החל מגיל חודשיים, בתרכיב Conjugate) HbCV)
6.1997-1994 תרכיב PRP-OMP‏ (פוליסכרידים קפסולריים מצומדים לחלבון מעטפת של מנינגוקוק). סידרה של 3 מנות (2 מנות במרווח חודשיים, ודחף - החל מגיל 12 חודשים)
מ-7.1997 תרכיב PRP-T‏ (פוליסכרידים קפסולריים מצומדים לחלבון של טטנוס טוקסואיד). סידרה של 4 מנות (3 מנות במרווח חודשיים ודחף - החל מגיל 12 חודשים)
4.2002-4.1998 תרכיב משולב DTP-Hib (תרכיב PRP-T/DTP ) בסידרה של 4 מנות
12.2004-5.2002 כחלק מהתרכיב המשולב DTaP-IPV+Hib (מנה ראשונה, שנייה ורביעית בסידרה של 4 מנות) וכחלק מהתרכיב DTaP-Hib (מנה שלישית)
מ-1.2005 כחלק מהתרכיב DTaP-IPV+Hib בכל מועד של סדרה הכוללת 4 מנות (3 מנות ברווח של 6-8 שבועות ומנת דחף - 6 חודשים לאחר המנה השלישית, החל מגיל 12 חודשים)
1.7.1999 דלקת כבד A ‏(HAV) ‏2 מנות: מנה ראשונה בגיל 18 חודשים, מנה שנייה בגיל 30-24 חודשים
1.9.2008 אבעבועות רוח (VAR) החל מילידי 1.1.2007:
חיסון נגד אבעבועות רוח ניתן יחד עם חיסון נגד חצבת, חזרת, אדמת על ידי תרכיב משולב MMRV בשתי מנות:
מנה ראשונה לבני 12 חודשים,
מנה שנייה בכיתה א'/ גיל 7-6 שנים
ילידי 31.12.2006-1.1.2002
2 מנות ברווח של 6 שבועות; מנה ראשונה של חיסון נגד אבעבועות רוח תינתן יחד עם מנה שנייה של חיסון נגד חצבת, חזרת, אדמת עם הגיעם לכיתה א'
1.7.2009 פנוימוקוק (PCV) החל מילדי 1.5.09 החיסון ניתן בתרכיב מצומד (Conjugate) נגד 7 זנים של פנוימוקוק (PCV7). הסדרה כוללת 3 מנות: מנה ראשונה בגיל 2 חודשים, מנה שנייה בגיל 4 חודשים ומנה שלישית (דחף) בגיל 12 חודשים .
השלמת החיסון :
- לילדים בריאים עד גיל שנתיים, החל מילידי 1.1.09.
- לילדים שמשתייכים לקבוצות סיכון עד גיל 59 חודשים (5 שנים).
ילידי 31.12.08-1.1.08: תוכנית מיוחדת להרחבת אוכלוסיית הילדים המחוסנת ב-2 מנות בשנת החיים השנייה
מ-11.2010 התרכיב PCV7 הוחלף בתרכיב PCV13.
- השלמת החיסון בתרכיב PCV13 לילדים המשתייכים לקבוצות סיכון עד גיל 71 חודשים (6 שנים).
לילדים המשתייכים לקבוצות סיכון שסיימו את הסידרה ב-PCV7, מומלץ על מנה אחת של PCV13.
מ-1.2011 החיסון יושלם לילדים בריאים עד גיל 59 חודשים (5 שנים)
12.2010 רוטה (Rota‏, Rotavirus) מ-12.2010 התרכיב נגד זיהום הנגרם על ידי נגיף רוטה נכלל לשגרת החיסונים בגיל הילדות. החיסון ינתן בגיל 6,4,2 חודשים
1.9.2013 חיסון נגד ‏HPV (נגיף הפפילומה)‏ 1.9.2013 החיסון יינתן לבנות בכיתה ח' בגילאי 14-13 שנים
החל משנת הלימודים תשע"ו (2016-2015) החיסון ניתן לבנים ולבנות;
כמו כן, החיסון מומלץ לכל הבנות והנשים בגילאי 14–26 שנים

מקרא קיצורים:

BCG=Bacillus Calmette–Guérin

bOPV=Bivalent Oral Polio Vaccine
DTP=Diphtheria-Tetanus-Pertussis
DTaP=Diphtheria-Tetanus-acellular Pertussis
HAV=Hepatitis A Virus
HBV=Hepatitis B Virus
HbCV=Haemophilus b Conjugate Vaccine
Hib=Haemophilus influenzae type b
HPV=Human Papilloma Virus
IPV=Inactivated Polio Vaccine
Lf=Flocculation units
MMRV=Measles, Mumps, Rubella, Varicella
OPV=Oral Polio Vaccine
PCV=Pneumococcal Conjugate Vaccine
PRP-OMP=PolyribosylRibitol Phosphate polysaccharide conjugated to a meningococcal Outer Membrane Protein
PRP-T=PolyribosylRibitol Phosphate-Tetanus toxoid conjugate
ROTA=Rota virus
Td/DT=Tetanus-Diphteria
TOPV=Trivalent Oral Polio Vaccine
TT=Tetanus Toxoid
VAR=Varicella