מכאן שהרפואה המשולבת, זו המנסה לעשות שימוש בשני העולמות, הקונבנציונלי והאלטרנטיבי, מתמקדת באדם לא פחות מאשר במחלה. ...
מתוך הערך: המדריך לטיפול בסוכרת

אבחון מחלות אגירה

מתוך ויקירפואה

The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Testing.png

מדריך בדיקות מעבדה
מאת פרופ' בן-עמי סלע

מדריך בדיקות מעבדה
Covers bdikot.jpg
שם המחבר פרופ' בן-עמי סלע
שם הפרק אבחון מחלות אגירה
 
  1. Acid alpha-glucosidase
  2. Acid sphingomyelinase
  3. Arylsulfatase A
  4. Globotriaosylsphingosine
  5. Glucotetrasaccharide
  6. N-acetylgalactosamine-6-sulfatase
  7. אלפא-גלקטוזידאז - Alpha-galactosidase
  8. אלפא-מנוסידאז - Alpha-mannosidase
  9. בטא-גלקטוזידאז - Beta-galactosidase
  10. חסר האנזים הליזוזומלי - Lysosomal acid lipase deficiency

ראו גם