מכאן שהרפואה המשולבת, זו המנסה לעשות שימוש בשני העולמות, הקונבנציונלי והאלטרנטיבי, מתמקדת באדם לא פחות מאשר במחלה. ...
מתוך הערך: המדריך לטיפול בסוכרת

אימון גופני - איתור אנשים בסיכון והפניה להערכה רפואית

מתוך ויקירפואה

The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
מרשם אישי לאימון גופני ולבריאות
כריכת מרשם.jpg
שם המחבר פרופסור נעמה קונסטנטיני, שחר נייס, הפרק נכתב בעזרתה של ד"ר דליה נבות-מינצר
שם הפרק איתור אנשים בסיכון והפניה להערכה רפואית
 

לערכים נוספים הקשורים לנושא זה, ראו את דף הפירושיםפעילות גופנית לאורח חיים בריא

סיכונים לאירועים לבביים במהלך מאמץ גופני

Physical training1.jpg

הסיכון לאירוע לבבי במאמץ הוא נמוך ביותר באנשים בריאים עם מערכת לב וכלי דם תקינה, המבצעים פעילויות בעצימות בינונית. לעומת זאת, קיימת עלייה חדה בסיכון למוות פתאומי אצל אנשים עם מחלות לב קודמות (שאובחנו או שהיו סמויות), שמבצעים מאמץ בעצימות נמרצת. כלומר - רמת הסיכון לאירוע לבבי בעת מאמץ גופני תלויה בקיומן של מחלות לב.

מוות פתאומי בעת מאמץ גופני בקרב צעירים

שיעור מחלות לב וכלי דם בקרב צעירים מתחת לגיל 30 הוא קטן, ולכן הסיכון למוות פתאומי בעת מאמץ גופני בקרב אוכלוסייה זו נמוך מאוד (1 לכל 133,000 ספורטאים; 1 לכל 769,000 ספורטאיות) [1]. הסיבות השכיחות למוות פתאומי בצעירים הן שינויים מבניים-לבביים מולדים ותורשתיים [הגדלה פתולוגית של שריר הלב (HCM - Hypertrophic Cardiomyopathy), אי תקינות (אנומליה) במוצא העורקים הכליליים (Congenital coronary anomalies)] וכמו כן הפרעות הולכה ודלקת בשריר הלב (Mayocarditis), שעלולה לגרום להפרעות קצב.

מוות פתאומי בעת מאמץ גופני בקרב מבוגרים

שכיחותן של מחלות לב וכלי דם בכלל ומחלת לב כלילית בפרט עולה עם העלייה בגיל. עם זאת, לאדם מאומן סיכון מופחת ב-25 עד 50% לפתח מחלה קרדיווסקולרית מאשר לאדם לא מאומן. העלייה בתחלואה הלבבית מעצימה את הסיכון להתקף לב בעת מאמץ גופני עצים ולמוות פתאומי בקרב אוכלוסיית המבוגרים (1 ל-15,000 עד 18,000 אנשים בכל שנה) [2]. הגברת פעולת המערכת הסימפתטית והפחתת הפעילות הפארא-סימפתטית בעת מאמץ גופני גורמות לעלייה זמנית בסיכון לשינויי קצב לבביים ולקרע של רובד טרשתי. מוות פתאומי בעת מאמץ עצים שכיח יותר בקרב אנשים לא מאומנים, או המתאמנים באופן לא סדיר, בהשוואה לאלה המתאמנים בקביעות. אימון גופני שמבוצע באופן עקבי מעלה את הטונוס הפארא-סימפתטי (וגאלי) הבסיסי, שתוצאתו עלייה ביציבות החשמלית של הלב והגנה מפני הפרעות קצב. השפעותיו החיוביות של האימון על פרופיל השומנים בדם והפחתה בתגובת לחץ הדם (התגובה ההמודינמית) במאמץ נתון, מפחיתות את הסיכון לקריעת רובד טרשתי ולחסימת כלי דם כליליים [3].

הערכת כשירות בריאותית והפניה להערכה רפואית

פעילות גופנית סדירה ואימון גופני עקבי מומלצים לכל אדם ובכל גיל, והיתרונות הבריאותיים המושגים באמצעותם עולים על הסיכון הכרוך בהם. אחת המטרות החשובות של משרד הבריאות, שבאה לביטוי בחוזר המנהל הכללי מספר 20/5 שפורסם ב-8.5.2005, היא הגדלת שיעור האוכלוסייה המבצעת פעילות גופנית שגרתית. על-פי החוזר, הצוות הרפואי מהווה מקור סמכות, ידע והכוונה לאוכלוסיית המטופלים, ועל כן יש חשיבות רבה לעידוד המטופלים לפעילות גופנית על-ידי הרופא והצוות הרפואי. התאמתה של פעילות למטופל חייבת להיות חלק בלתי נפרד ממרשם רופא, לשיפור ולקידום בריאות המטופל. לחוזר צורפו הנחיות מפורטות שיאפשרו לציבור המטפלים ליישם את הוראתו. במקביל להשקעת מאמצים בהשגת מטרה זו יש לאתר אנשים, שעקב פציעות קודמות, מחלות או גורמים אחרים נמצאים בסיכון מוגבר לפציעה, לתחלואה ולאירועים לבביים עקב המאמץ, ולהפנותם להערכה רפואית לפני שהם מתחילים להתאמן. איתור גורמי הסיכון והצורך, במקרים מסוימים, בהערכה רפואית אינם צריכים להוות מכשול משמעותי בדרך לביצוע פעילות גופנית.

בחוק הספורט (1997), המכוון לספורטאים הפעילים במסגרת איגודים ואגודות ספורט, ובחוק מכוני הכושר (1994), המכוון לכלל המעוניינים להתאמן בחדר כושר, מוגדר האישור הרפואי שיש להציגו כדי להתאמן או להתחרות במסגרת הכפופה לחוק. מי שמעוניין להתחיל בתכנית אימונים בכל מסגרת אחרת, כולל באופן עצמאי, מומלץ שימלא את השאלון של איגוד הלב האמריקני (AHA - American Heart Association) והקולג' האמריקני לרפואת ספורט (- ACSM American College of Sports Medicine) המוצג בהמשך והמעיד על מצבו הבריאותי. מומלץ גם שאיש מקצוע בתחום הבריאות והכושר יעבור על השאלון או יהיה נוכח בעת מילוי הפרטים בו. יש לאמץ קו קשוח בעת הערכת גורמי הסיכון למחלות לב, בפרט כאשר אין מידע לגבי גורם הסיכון. אם קיומו או היעדרו של גורם סיכון מסוים איננו ברור (אין מידע/בדיקה), יש להתייחס אליו כאילו הוא קיים. כפי שניתן לראות בהמשך, הצורך בהערכה רפואית לפני בניית תכנית אימון ויישומה תלוי בהצהרות שהאדם יסמן בשאלון.

שאלון איגוד הלב האמריקני (AHA) והקולג' האמריקני לרפואת ספורט (ACSM) להערכת כשירות בריאותית טרם התחלת תכנית אימון [4]

עליך לסמן V ליד ההצהרות הנכונות.

חלק א' - היסטוריה בריאותית האם עברת:

 • התקף לב
 • ניתוח לב
 • צנתור לב
 • צנתור לב עם בלון (PTCA)
 • השתלת לב

האם היו/יש לך:

 • קוצב לב
 • הפרעות קצב לבביות
 • מחלות הקשורות למסתמי הלב
 • אי-ספיקת לב
 • מום לבבי מולד
 • תרופות לבעיות לב

חלק ב' - תסמינים

 • חווית כאב בחזה בזמן מאמץ
 • חווית קוצר נשימה ללא סיבה מיוחדת
 • חווית סחרחורת, התעלפות, איבוד הכרה רגעי

חלק ג' - נושאי בריאות נוספים

 • אתה חולה בסוכרת
 • אתה חולה באסתמה או במחלת ריאה אחרת
 • אתה חולה בסרטן או שהחלמת ממחלת הסרטן
 • אתה חש צריבה או התכווצות בשרירי הרגליים התחתונים בעת הליכה למרחקים קצרים
 • אתה סובל מבעיות במערכת השלד או במערכת השרירים שמגבילות אותך בפעילות גופנית
 • אינך מרגיש בטוח מבחינה בריאותית בעת ביצוע מאמץ
 • אתה משתמש בתרופות מרשם
 • את בהיריון

חלק ד' - גורמי סיכון למחלות לב

 • אתה בחור מעל גיל 45
 • את בחורה מעל גיל 55, עברת כריתת רחם, או שאת בגיל המעבר
 • אתה מעשן או שהפסקת לעשן במהלך ששת החודשים האחרונים
 • לחץ הדם שלך גבוה מ-140/90 מ"מ/כספית
 • אינך יודע את ערכי לחץ הדם שלך
 • אתה נוטל תרופות לטיפול בלחץ דם
 • רמת הכולסטרול הכללי בדמך מעל 200 מיליגרם/100 מ"ל דם
 • אינך יודע את רמת הכולסטרול בדמך
 • אתה לוקה בקדם-סוכרת, שמשמעותה ערכי גלוקוז בצום - בין 100 מ"ג/100 מ"ל דם ל-126 מ"ג/100 מ"ל דם, או ערכי גלוקוז שעתיים לאחר העמסה - בין 140 מ"ג/100 מ"ל דם ל-200 מ"ג/100 מ"ל דם
 • אינך יודע את רמת הגלוקוז בדמך בצום או לאחר העמסה (יש להתייחס לגורם הסיכון כאילו הוא קיים כאשר האדם בגיל 45 ומעלה עם BMI מעל 25. לגבי צעירים יותר - כאשר BMM מעל 25 ויש גורמי סיכון נוספים לקדם-סוכרת)
 • יש לך קרוב משפחה (קרבת דם) שחווה התקף לב או ניתוח לב לפני גיל 55 (אב או אח) או לפני גיל 65 (אם, אחות)
 • אינך פעיל גופנית (במהלך שלושת החודשים האחרונים לא ביצעת פעילות שנמשכת יותר מ-30 דקות בתדירות של 3 פעמים בשבוע לפחות)
 • משקלך חורג ב-10 ק"ג מעל המשקל המתאים למינך, לגילך ולגובהך, או שמדד ה-BMI שלך גבוה מ-27.

הנני מצהיר בזאת שמסרתי ידיעות מלאות ונכונות על מצבי הרפואי בעבר ובהווה. הנני מתחייב להודיע לאנשי המקצוע בתחום הכושר והבריאות על כל שינוי שיחול במצבי הבריאותי.

תאריך:
שם:
חתימה:

אם סומנה אחת או יותר מההצהרות בחלקים א' עד ג', או שסומנו שתיים או יותר מההצהרות בחלק ד', יש להתייעץ ברופא ולקבל את אישורו לפני התחלת תכנית של פעילות גופנית (ראה פרק ג). אם לא סומנה אף אחת מההצהרות בחלקים א'-ג' ולא סומנה יותר מהצהרה אחת בחלק ד', אין הכרח בהערכה רפואית לפני התחלת התכנית. זו צריכה, כמובן, להתאים לרמת כושרו הגופני של המתאמן ולגילו ולהתבצע על-פי עקרונות האימון.

ביבליוגרפיה

 1. 2010 ,ACSM'S GETP
 2. ACSM'S 2010 ,GETP
 3. 2000 ,.Christine et al
 4. 2010 ,Bernhardt & William

המידע שבדף זה נכתב על ידי ד"ר נעמה קונסטנטיני, שחר נייסוהפרק נכתב בעזרתה של ד"ר דליה נבות-מינצר