מכאן שהרפואה המשולבת, זו המנסה לעשות שימוש בשני העולמות, הקונבנציונלי והאלטרנטיבי, מתמקדת באדם לא פחות מאשר במחלה. ...
מתוך הערך: המדריך לטיפול בסוכרת

בדיקות תפקודי קרישה

מתוך ויקירפואה

The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Testing.png

מדריך בדיקות מעבדה
מאת פרופ' בן-עמי סלע

מדריך בדיקות מעבדה
Covers bdikot.jpg
שם המחבר פרופ' בן-עמי סלע
שם הפרק בדיקות תפקודי קרישה
 
 1. 11Dehydrothromboxane B2
 2. ADAMTS-13
 3. Anti-factor Xa
 4. Chromogenic factor X
 5. D-דימר - D-dimer
 6. Heparin-induced thrombocytopenia PF4 antibody
 7. Reptilase time
 8. אנטי תרומבין 3 - Anti thrombin III
 9. בתא-2 גליקופרוטאין - Beta-2 glycoprotein
 10. גורם וון וילברנד - Von Willebrand factor
 11. גורם קרישה 10 - Factor X
 12. גורם רקמתי - Tissue factor
 13. הפארין קו-פקטור - Heparin cofacor - II
 14. זמן דימום - Bleeding time
 15. זמן פרותרומבין - Prothrombin time
 16. זמן קרישה מופעל - Activated clotting time
 17. זמן תרומבופלסטין חלקי - Activated partial thromboplastin time
 18. זמן תרומבין - Thrombin time
 19. חלבון C-Protein
 20. חלבון - Protein - S
 21. יחס בינלאומי מתוקנן - International normalized ratio - INR
 22. מבחני תפקוד טסיות-דם - Platelet Function Tests
 23. מוטציה G20210A ב-prothrombin
 24. מעכב משפעל פלסמינוגן - 1 - Plasminogen activator inhibitor
 25. נוגדנים מסוג IgG או IgM ל-Beta 2 glycoprotein 1
 26. פוספטידיל-סרין - Phosphtidylserine
 27. פיברינוגן - Fibrinogen
 28. פקטור 5 ליידן - Factor V Leiden
 29. ריסטוצטין - Ristocetin
 30. תרומבומודולין - Thrombomodulin
 31. תרומבופויאטין - Thrombopoietin

ראו גם