מכאן שהרפואה המשולבת, זו המנסה לעשות שימוש בשני העולמות, הקונבנציונלי והאלטרנטיבי, מתמקדת באדם לא פחות מאשר במחלה. ...
מתוך הערך: המדריך לטיפול בסוכרת

הנחיות טיפול בנפטר חשוד או מאומת לתחלואה בנגיף קורונה החדׁש 19-COVID במגזר הלא יהודי

מתוך ויקירפואה

Ambox warning blue.png
ערך זה הוא חוזר משרד הבריאות סגור לעריכה
הנחיות טיפול בנפטר חשוד או מאומת לתחלואה בנגיף קורונה החדש 19-COVID במגזר הלא יהודי
סימוכין 0600-1033-2020-0026653
קישור באתר משרד הפנים
תאריך פרסום 5 באוגוסט 2020
 

לערכים נוספים הקשורים לנושא זה, ראו את דף הפירושיםקורונה

כללי

להלן ההנחיות/עדכונים כתוספת להנחיות משרד הבריאות למגזר הלא יהודי

 • טהרה:
 1. תתבצע טהרה למוסלמים במתקנים ייעודיים לטיפול בנפטר מאושרים מטעם משרד הבריאות
 2. רשות מקומית תאשר הפעלת מתקן ייעודי לטיפול בנפטר בתחומה ותתחייב לקבל נפטרים לא תושבי אותה רשות
 3. לא תתבצע טהרה לשאר העדות
 • ארון קבורה:
 1. הקבורה ככלל תתקיים בארון קבורה למעט המוסלמים
 2. אחריות אספקת ארון קבורה חלה על המשפחה או עמותת הקבורה הרלוונטית
 • תכריכים:
 1. לעדה המוסלמית הנפטר יולבש בתכריכים במתקן הייעודי לטיפול בנפטר, ובאחריות צוות מטפל
 2. לעדה הדרוזית הנחת התכריכים תהיה סביב השקית החיצונית ובאחריות המשפחה
 3. אין צורך בתכריכים לעדות הנוצריות
 • הנחת הגופה בארון קבורה:
הנחת הנפטר בתוך ארון הקבורה היא באחריות הצוות המטפל במוסד הרפואי/צוות טיפול בנפטר בקהילה.
 • הובלת הנפטר ממוסד רפואי:
 1. הובלת נפטר מוסלמי למתק ייעודי לטיפול בנפטר - באחריות צוות טיפול בנפטר
 2. הובלת נפטר משאר העדות מהמוסד הרפואי לבית הקברות/ישוב - באחריות צוות טיפול בנפטר
 3. הפעלת צוות טיפול בנפטר באחריות המוסד הרפואי באמצעות מוקד קבורה טלפוני
 4. הובלת הנפטר תתבצע לבניין הרשות המקומית - באחריות הצוות טיפול בנפטר
 5. ישובים שאין בהם בניין רשות מקומית - מסירת הנפטר למשפחה תתבצע בבניין הרשות המקומית הקרוב ביותר
 • הובלת נפטר בקהילה:
 1. אחריות הובלת נפטר בקהילה (מוסלמי) למתקן ייעודי לטיפול בנפטר - צוות טיפול בנפטר
 2. הובלת הנפטר ממתקן ייעודי לטיפול בנפטר לישוב הנפטר - אחריות עמותת קבורה/משפחה
 3. הובלת נפטר למקום הקבורה בישוב אחר-באחריות צוות טיפול בנפטר
 • טיפול בנפטר בקהילה :
בעת קיום נוהל טיפול בגופה בקהילה על ידי הצוות צוות טיפול בנפטר, נציג אחד מהמשפחה (קרבה ראשונה) ישהה בחדר רחוק ככל האפשר, בצמוד לדלת/ חלון פתוח ועם מסיכת מיגון.

מתקן ייעודי לטיפול בנפטר מוסלמי

 • יוקמו 6-5 מתקנים ייעודיים לטיפול בנפטר לאוכלוסייה המוסלמית בחלוקה: צפון, נצרת והעמקים, משולש צפוני, משולש דרומי, ירושלים, נגב
 • בעלי תפקיד והרכב צוות ייעודי לביצוע הטהרה יפורט בנספח נפרד

דגשים

 • חבירת צוות טיפול בנפטר למשפחת הנפטר בקהילה תתקיים במבנה הרשות המקומית
 • האחריות לדווח לעמותת הקבורה חלה על המשפחה
 • טכס הלוויה - יש לפעול בהתאם להנחיות משרד הבריאות
 • ניחום אבלים - במגבלות ההנחיות של משרד הבריאות