מכאן שהרפואה המשולבת, זו המנסה לעשות שימוש בשני העולמות, הקונבנציונלי והאלטרנטיבי, מתמקדת באדם לא פחות מאשר במחלה. ...
מתוך הערך: המדריך לטיפול בסוכרת

הנחיות להתמודדות עם תחלואה מנגיף קורונה החדש - מעודכן ליום 7.5.20 - עדכון 16 - חוזר משרד הבריאות

מתוך ויקירפואה

ערך זה נמצא בבדיקה ועריכה על ידי מערכת ויקירפואה,
וייתכן כי הוא לא ערוך ומוגה.


Ambox warning blue.png
ערך זה הוא חוזר משרד הבריאות סגור לעריכה
הנחיות להתמודדות עם תחלואה מנגיף קורונה החדש - מעודכן ליום 14.4.20 - עדכון 15
מסכהקורונה2.png
סימוכין 180447520
קישור באתר משרד הבריאות
תאריך פרסום 14 באפריל 2020
 

לערכים נוספים הקשורים לנושא זה, ראו את דף הפירושיםקורונה


ראו גםנגיף קורונה החדש - 2019 - Novel Coronavirus

מצ"ב עדכון הנחיות להתמודדות עם תחלואה מנגיף הקורונה.

חוזר זה מחליף את "הנחיות להתמודדות עם תחלואה מנגיף קורונה החדש" מתאריך 08/04/2020.

שינויים מגרסה 14
 • עודכן הרקע (פרק 1)
 • לפרק 6 נוספו הגדרות, ועודכנו ההתוויות ללקיחת דגימה ל-19-COVID
 • בהנחיות לבתי חולים (פרק 9) הוספה הפניה לנספח 18 א' המפרט כיצד להימנע מלגיונלה במערכות מים במבני אשפוז או בידוד
 • עודכן פרק 10 "בריאות הסביבה" (בשמו הקודם "טיפול בכביסה ובפסולת במוסדות רפואיים").
 • לנספח 5 ב' העוסק בתיאום בין מעבדות, עודכנו הגורמים המאשרים ביצוע בדיקה וכן הוספו הנחיות כיצד לשלוח בדיקות מעבדה ממוסדות גריאטריים לקבלת תוצאות תוך 24 שעות.
 • עודכן נוהל טיפול בנפטר חשוד או מאומת לתחלואה (נספח 21)
 • עודכן נוהל אשפוז/ טיפול בקהילה לחולי COVID - 19 מאומתים (נספח 22)
 • עודכנו ההמלצות של הצוות המייעץ למדיניות איתור חולים בנגיף הקורונה בישראל (נספח 25)

תוכן עניינים

הנחיות להתמודדות עם תחלואה מנגיף קורונה החדש

נוהל זה מתייחס לנגיף שבנדון. מכיוון שמדובר בנגיף חדש ובאירוע דינמי, מסמך זה כולל הנחיות ביניים שתתעדכנה בהמשך בהתאם לצורך ולהתפתחויות. חוזר זה מחליף את "הנחיות להתמודדות עם תחלואה מנגיף קורונה החדש" מתאריך 8.4.20.

בתאריך 30.1.2020 הכריז ארגון הבריאות העולמי על ההתפרצות כאירוע חירום בבריאות הציבור (PHEIC,‏ Public Health Emergency of International Concern) בעל השלכות בינלאומיות. עד מועד כתיבת עדכון זה, אובחנו בישראל למעלה מ-11,000 מקרים. הנחיות אלו מופצות לצורך מניעת התפשטות הנגיף, העלאת המודעות למחלה והמוכנות אליה בישראל.

מדובר בתרחיש דינמי ומתפתח. משרד הבריאות עוקב אחרי המצב ויעדכן את המלצותיו בהתאם לצורך.

רקע

מאז אמצע דצמבר 2019 דווח בעיר ווהאן (Wuhan), מחוז חוביי (Hubei) בסין על צבר תחלואה בדלקת ריאות ממקור נגיפי (חום, שיעול, קוצר נשימה ותסנינים דו- צדדיים בצילום חזה).

הנגיף מכונה 2-SARS-CoV ושם המחלה 19-COVID. נכון ל-13.4.20 דווחו קרוב לשני מיליון מקרים ביותר מ-210 מדינות. קיימת העברה נרחבת ומתמשכת במדינות רבות בעולם מספר הנפטרים בעולם עומד על 114,000. מוקדי התחלואה העיקריים של ההתפרצות נמצאים בארה"ב, באירופה ובאיראן.

נתונים רשמיים המתעדכנים מעת לעת ניתן למצוא באתר ארגון הבריאות העולמי.

קיימת העברה מאדם לאדם. תקופת הדגירה המשוערת היא 5–7 ימים (הטווח נע בין 2–14 יום).

ב-11.3.2020 ארגון הבריאות העולמי הכריז על התפרצות COVID-19 כפנדמיה.

רקע משפטי

 • מחלה הנגרמת על ידי נגיף הקורונה החדש 2019 (19-COVID) נוספה לרשימת המחלות המידבקות שבתוספת השנייה לפקודת בריאות העם, 1940, בחלק א', ברשימת מחלות בעלות חשיבות בינלאומית המחייבות הודעה מידית, לעניין תקנות הבריאות הבין-לאומיות ( International Health 2005 ,Regulations) של ארגון הבריאות העולמי
 • בנוסף, המחלה הנגרמת על ידי נגיף הקורונה החדש 2019 (19-COVID), הוכרזה כמחלה מידבקת מסוכנת לפי סעיף 20(1) לפקודה[1]. ההכרזה על המחלה כמחלה מידבקת מסוכנת, מקנה למנכ"ל משרד הבריאות, ראש שירותי בריאות הציבור וכן לכל רופא מחוזי או סגנו, סמכות לתת הוראות נרחבות ולהשתמש באמצעים שונים על מנת למנוע את חדירתה או התפשטותה של המחלה

בהמשך להכרזה זו, ננקטו על ידי משרד הבריאות מספר צעדים משמעותיים לצורך מניעת התפשטות המחלה:

נחתם ופורסם צו בריאות העם (נגיף קורונה החדש 2019) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש"ף - 2020 (להלן: "צו בידוד בית")[2]. בהתאם לצו המעודכן, חלה חובת בידוד בית, וחובת דיווח למשרד הבריאות על הבידוד לכל מי ששב מחו"ל במהלך 14 הימים שלאחר חזרתו וכן למי שהיה במגע הדוק עם חולה מאומת. כמו כן, נקבע בצו כי אדם עם חום גוף העולה על 38 מעלות צלזיוס, ישהה בבידוד. חובת הבידוד תסתיים לאחר מדידת חום גוף שאינו עולה על 37.5 מעלות צלזיוס במשך 48 שעות ברציפות לפחות.

עוד נקבע בצו, כי מי שנחשף במוסד רפואי לחולה ופעל לפי הנחיות המיגון של משרד הבריאות לא יהיה חייב בבידוד בית. וכי אישור ליציאה מבידוד יינתן רק על ידי ראש שירותי בריאות הציבור או סגנו או רופא מחוזי או סגנו.

בנוסף, נקבעה בצו האפשרות להורות על שהייה של חולה בבידוד בית, בתנאים המפורטים.

כן נקבעו בצו איסורים על התכנסות בין-לאומית בישראל והתקהלות בהשתתפות 2 אנשים ומעלה למעט אנשים הגרים באותו מקום, וכן התקהלות במרחב ציבורי.

 1. נקבעו תנאים לפתיחת חנות מזון, בית מרקחת או חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה, חנות אופטיקה או מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים, הסעת אנשים ברכבת או במטוס, תנאים לגבי מקום עבודה. כן נקבע איסור על שהיית מעל 5 אנשים במקום עבודה שהוא בית אוכל
 2. חל איסור על עובדי מערכת הבריאות לנסוע אל מחוץ לישראל, ונקבע כי מעסיק לא יאשר לעובד מערכת הבריאות חופשה לשם נסיעה אל מחוץ לישראל, אלא באישור מיוחד שייתן ראש שירותי בריאות הציבור או סגנו או המנהל ובתנאים שיורה עליהם[3]. הסמכות למתן אישורים חריגים כאמור נתנו למנהלי בתי החולים, קופות החולים ומנהלי ארגוני רפואת החירום. פורטו בצו אילו פעילויות בילוי ופנאי אסורות, עוד נקבע בצו כי לא יבקר אורח במבנה של מוסד בריאות או מוסד רווחה, ומנהל של מוסד כאמור לא יאפשר ביקורים של אורח במוסד, למעט מבקר אחד. כן נקבע כי מנהל מוסד כאמור לא יאפשר ביקור של אורח שיש לו תסמינים או שידוע לו שחלה עליו חובת בידוד לפי הצו
 3. כן נקבעה בצו חובת חבישת מסיכת פה אף (מסיכה המיועדת לכך או מסיכה ביתית) במקום שהוא אינו בית מגורים. חובה זו לא חלה על: קטין מתחת לגיל 6; אדם שמחמת מוגבלות נפשית, שכלית או רפואית מתקשה באופן משמעותי או שנמנעת ממנו עקב מוגבלותו האמורה, לכסות את הפה ואת האף ; אדם השוהה בכלי רכב, במבנה או בחדר במבנה ללא אדם נוסף או אדם השוהה במקומות כאמור עם אנשים הגרים באותו מקום איתו; משתתף בשידור באמצעי תקשורת שנדרש לדבר בשידור, ובלבד שהוא נמצא, ככל הניתן, במרחק של שני מטרים לפחות מאדם אחר ; שני עובדים העובדים בקביעות בחדר אחד במקום עבודה ובלבד שיישמר ביניהם מרחק של 2 מטרים לפחות . עוד נקבע בצו, כי נותן שירות חיוני שהיה במגע הדוק עם חולה במקום עבודתו בעת שחבש מסיכה, לא חייב בבידוד, בכפוף למתן הצהרה
 4. פורסם צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (הוראות למעסיק של עובד בבידוד בית) (הוראת שעה), תש״ף-2020[4]. צו זה קובע כי מעסיק של עובד בבידוד לא ידרוש ולא יאפשר את כניסת העובד בבידוד למקום העבודה וכי מעסיק של עובד בבידוד לא יפטרו בשל כך בלבד שהוא נעדר ממקום העבודה בתקופת הבידוד. על העובד למסור למעסיקו בהקדם האפשרי הודעה על כך שעליו לשהות בבידוד ועל תקופת הבידוד
 5. פורסמה תעודת מחלה גורפת לעובד השוהה בבידוד לפי חוק דמי מחלה, תשל"ו- 1976[5]. התעודה עומדת בתוקפה ביחס לכל עובד שחלה עליו חובת בידוד בהתאם לצו בידוד בית, ובכפוף להצהרה שימלא העובד, המצורפת לתעודת המחלה הגורפת. משך תוקפו של אישור ההיעדרות לרגל המחלה, יהיה תואם את תקופת הבידוד ביחס לעובד בהתאם להוראות הצו. ככל שמדובר בעובד ששוהה בבידוד בשל הגעתו לישראל מחו"ל, תצורף לתעודת המחלה ולהצהרה, הוכחת העובד על שהייתו באחד מיעדים אלה. בהתאם לצו, מעסיק לא ידרוש מעובד שהגיש הצהרה כאמור תעודת מחלה נוספת כאמור בתקנה 2 לתקנות דמי מחלה, תשל"ז-1976
 6. נחתם ופורסם צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (בידוד בבית חולים) (הוראת שעה), התש"ף-2020[6]. לפי הצו, רופא מומחה בבית חולים מוסמך להורות כי חולה או אדם החשוד כחולה בקורונה, ישהה בבידוד בבית חולים, בתנאים ולתקופה כפי שיקבע הרופא. כמו כן, ראש שירותי בריאות הציבור או סגנו, רופא מחוזי, נפתי וסגניהם, מוסמכים להורות כי אדם המצוי בבידוד לפי צו בידוד בית, ישהה בבידוד בבית חולים. בנוסף, הצו נותן סמכות למאבטחי בית החולים לפעול לאכיפת הבידוד ולעיכוב המטופל לבקשת איש צוות רפואי בבית החולים, תוך שימוש בכוח סביר הנדרש בנסיבות העניין, עד להגעתו של שוטר. בהתאם לכך, נחתמו ופורסמו הנחיות בנושא אכיפת הוראות הצו שבנדון, החלות על המאבטחים וצוותי בתי החולים
 7. נחתם ופורסם צו בריאות העם (נגיף קורונה החדש) (הגבלת פעילות מוסדות חינוך) (הוראת שעה), התש״ף- 2020. לפי הצו, לא תתקיים כל פעילות במוסדות חינוך המפורטים בצו, וכן לא יתקיימו פעילויות במסגרות החינוך הבלתי-פורמלי. עם זאת, רשאי המנהל הכללי של משרד החינוך, ולעניין מוסדות שבסמכות משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים - המנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, באישור המנהל ובהתייעצות עם המנהל הכללי של משרד האוצר, לאשר פעילות במוסד חינוך או במסגרת חינוך בלתי פורמלי, וזאת בהתאם לתנאי האישור והוראות המנהל. בנוסף, מפורטות בצו פעילויות המותרות בכפוף לאישור המנהל
 8. נחתמו ופורסמו תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש הגבלת פעילות), התש"ף – - 2020 (להלן – "תקנות הגבלת פעילות"). התקנות קובעות, כי אין לצאת ממקום מגורים או ממקום שהייה קבוע אחר למרחב הציבורי, אלא לאחת מהפעולות או המטרות המפורטות בתקנות, ונקבעו כללים להתנהגות במרחב הציבורי. עוד נקבע איסור השתתפות בחתונות במרחב הציבורי, או קיום תפילות במרחב הציבורי של יותר מאדם אחד, שהייה בפארקים, גנים וחופי רחצה, נקבעו מגבלות על תחבורה ציבורית ותנאים לביצוע משלוחים מחנויות כן נקבעה אחריות מעסיק למילוי הצהרה יומי של עובדיו, בעניין היעדר חום או תסמינים, שמירה על מרחקים בין עובדים, היגיינה ועוד. לצד זאת, נקבע עונש מאסר של שישה חודשים או קנס למי שיפר את הוראות התקנות, ונתנו סמכויות אכיפה למשטרה לצורך אכיפת הוראות התקנות
 9. נחתמו ופורסמו תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) ( בידוד במקום לבידוד שנקבע על ידי המדינה), התש"ף-2020. לפי התקנות, מי שהגיע לישראל מחוצה לה ישהה במקום לבידוד מטעם המדינה במשך 14 יום בהתאם להוראות הנציג המוסמך, עם הגעתו לישראל, אלא אם הנציג השתכנע כי החוזר יכול לקיים את תנאי הבידוד במלואם בבית מגוריו או במקום אחר העומד לרשותו. עוד נקבע בתקנות, כי רופא מחוזי או רופא ראשי של קופת חולים רשאי להורות לאדם המצוי בבידוד שאינו חוזר כי ישהה במקום לבידוד מטעם המדינה אם מצא כי לא ניתן לקיים את תנאי הבידוד בבית מגוריו של אותו אדם או במקום אחר העומד לרשותו

עוד נקבע במסגרת התקנות כי ניתן להגיש השגה על החלטת הנציג המוסמך לרופא מחוזי, וכי ניתן להגיש עתירה מנהלית על החלטת הרופא המחוזי.

חוזר שהפר את הוראת הנציג המוסמך לשהות במקום בידוד מטעם המדינה או אדם המצוי בבידוד שהפר את הוראת הרופא המוסמך לשהות בבידוד במקום בידוד מטעם המדינה, דינו - שישה חודשי מאסר או קנס לפי סעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, תשל"ז-1977.

הנחות יסוד/השערות

 • על פי הספרות העדכנית, העברת הנגיף היא טיפתית או במגע. אפשרות להעברה אווירנית קיימת בעיקר בעת ביצוע פרוצדורות המייצרות אירוסול.
 • שימוש תקני באמצעי המיגון המומלצים יהיה יעיל במניעת הדבקה של המשתמש
 • ריחוק חברתי והקפדה על העקרונות הבסיסיים של מניעת זיהומים עשויים לצמצם את התפשטות המחלה בישראל
 • יכולים להיות מקרים של 19-COVID ללא תסמינים או עם הסתמנות קלינית קלה
 • בדיקה שלילית באדם ללא תסמינים אינה מעידה על היותו מדבק בכל נקודת זמן אחרת

תרחיש ייחוס

משרד הבריאות נערך לתרחיש לפיו תהיה תחלואה נרחבת ב-19-COVID בישראל.

מדיניות משרד הבריאות

מדיניות משרד הבריאות בשלב זה היא "הכלה", קרי, מניעת הדבקה מקומית ב- SARS-CoV-2, הכוללת בידוד נדבקים וחשודים, וכן צמצום הסיכון להדבקה על ידי ריחוק חברתי ( social distancing).

במקביל, משרד הבריאות ממשיך למנוע הגעת מקרים נוספים לישראל.

הגדרות

 • תסמינים קליניים: חום מעל 38 מעלות או שיעול או קושי בנשימה או תסמין נשימתי חד אחר (לא כולל נזלת כתסמין בודד)
 • מוסדות עם אוכלוסייה בסיכון לתחלואה קשה ב -COVID19 - בתי אבות, בתי חולים שיקומיים, סיעודיים וגריאטריים, מעונות לקשישים, דיור מוגן ומקבצי דיור
 • אדם בסיכון לתחלואה קשה ב- 19-Covid: בן 50-69 עם 2 נקודת סיכון ויותר, או בן 30-49 עם 4 נקודות סיכון ויותר. זאת בנוסף לכל בני 70 ומעלה.
נקודת סיכון אחת (לפי מודל מכון כללית למחקר) תינתן לקיומם של כל אחד מהבאים: מחלת לב וכלי דם, סוכרת, יתר לחץ דם, עישון מצטבר של מעל 10 שנות חפיסה, השמנת יתר (30<BMI), אשפוז בשלוש השנים האחרונות למעט לידות (כל אשפוז נוסף מוסיף נקודת סיכון)
 • מסגרות צפופות או קהילות מיוחדות המתקשות לשמור על תנאי בידוד - בתי כלא, קהילות הדרות באתרי מחייה צפופים, בתי חולים פסיכיאטריים, הוסטלים, מסגרות דיור של תחום נכי נפש כולל מגורים טיפוליים לסוגיהם וכן מסגרות חוץ ביתיות לבעלי מוגבלויות
 • מוסדות בהם נתגלתה תחלואה מאומתת בקורונה - מוסד בו אובחן מקרה אחד לפחות של קורונה (מקרה מאומת מעבדתית) בקרב דייר או עובד ב־30 יום האחרונים

"מקרה מאומת": חולה עם ממצא מעבדתי חיובי ל-2-SARS-CoV.

"מקרה חשוד":

קריטריונים קליניים וגם קריטריונים אפידמיולוגים
חום מעל 38 מעלות או שיעול או קושי בנשימה או תסמין נשימתי חד אחר (*) וגם כל אדם שהיה ב"מגע הדוק"(1) עם חולה 19-COVID מאומת בתוך 14 יום מהמגע האחרון
חום מעל 38 מעלות או שיעול או קושי בנשימה או תסמין נשימתי חד אחר (*) וגם שהייה בחו"ל או ברשות הפלסטינית ב-14 יום לפני הופעת התסמינים

בנוסף לחולים העונים להגדרת מקרה חשוד, בדיקות מעבדה ל- SARS-CoV-2 תתבצענה גם במצבים אלה:

קריטריונים קליניים   קריטריונים אפידמיולוגים
חום מעל 38 מעלות או שיעול או קושי בנשימה או תסמין נשימתי חד אחר (*) וגם הגרים/ מאושפזים במוסד עם אוכלוסייה בסיכון לתחלואה קשה ב-19-COVED
חום מעל 38 מעלות או שיעול או קושי בנשימה או תסמין נשימתי חד אחר (*) וגם עובדי מערכת הבריאות לרבות העובדים במוסד עם אוכלוסייה בסיכון לתחלואה קשה ב - 19-COVID ‏(2)
חום מעל 38 מעלות או שיעול או קושי בנשימה או תסמין נשימתי חד אחר (*) אזור/ישוב בו הוגדר צבר התפרצות
חום מעל 38 מעלות או שיעול או קושי בנשימה או תסמין נשימתי חד אחר (*) הגרים/מאושפזים במסגרות צפופות או קהילות מיוחדות המתקשות לשמור על תנאי בידוד וכן עובדים במסגרות אלה.
מקרי מחלה קשה של חום 38 ומעלה ומצוקה נשימתית המחייבים סיוע נשימתי בהנשמה או ב-ECMO באשפוז ואין סיבה אחרת למחלה (3) ללא קשר אפידמיולוגי
דלקות ריאות מאובחנות בהדמיה המחייבות אשפוז בהעדר סיבה אחרת למחלה 3
ניטור במסגרת מרפאות הזקיף של דלקות ריאה בקהילה 4
ניטור במסגרת מרפאות הזקיף של חום או תסמינים נשימתיים 4
ללא תסמינים הגריס/מאושפזים או עובדים במוסד עם אוכלוסייה בסיכון לתחלואה קשה ב־ 19-COVID בו התגלתה תחלואה (**)

(*) לא כולל נזלת כתסמין בודד (**) הסיקור יתבצע על ידי 3 בדיקות (אחת עם אבחון החולה הראשון, ועוד שתיים בהפרש של 5 ימים אחת מהשנייה). הבדיקות יבוצעו ל:

 • דיירים/מאושפזים השוהים באותה היחידה בה שהה החולה או אשר טופלו ע"י איש צוות מהיחידה בה שהה החולה
 • אנשי צוות שעבדו במחלקה בה שהה החולה או באו במגע הדוק עם איש צוות חולה.
היקף הבדיקות יתבצע בהתאם לחקירה האפידמיולוגית ולשיקול דעתו המקצועית של רופא המחוז של לשכת הבריאות המחוזית.
התוויה ללקיחת דגימה לקבוצות מיוחדות בתאום ובאישור משרד הבריאות בלבד
במסגרת סקר תסמינים, ככל שייקבע: חום מעל 38 מעלות או קושי בנשימה או תסמין נשימתי חד אחר (*)
עובדים חיוניים בעלי תסמינים ללא סיפור אפידמיולוגי (יש לציין מקום עבודה- טקסט חופשי ).
חסרי תסמינים השבים מחו"ל וממדינות ומאזורים עם תחלואה ב 19-COVID הקשורים לצבר הדבקה ידוע (לדוגמא בית חב"ד שהגיעו לישראל מצבר תחלואה ידוע בניו יורק).
מצבים נוספים
בעלי תסמינים קליניים בקרב אנשים בסיכון לתחלואה קשה ב-19-COVID. יבוצע במסגרת הקצאת בדיקות עבור מקרים קליניים לשיקול דעתו של הרופא המטפל.
מטופל חסר תסמינים העובר למוסד או למסגרת טיפולית או לבית אבות מבית חולים כללי, גריאטרי, ממוסד טיפולי אחר או מהקהילה.
לקיחת דגימה לחולה קורונה לצורך הגדרתו כמחלים
לקיחת דגימה חוזרת לאחר קבלת תוצאה של בדיקה פסולה

(*) לא כולל נזלת כתסמין בודד

1 "מגע הדוק"

לצורך הגדרת מקרה זה, מגע הדוק מוגדר:

 • חשיפה, ללא ציוד מגן כמתואר בהנחיות לצוותים הרפואיים בפרק 7, סעיף ו' להלן, כולל טיפול ישיר בחולה 19-COVID, עבודה עם עובדי בריאות שחלו ב-19-COVID, ביקור חולה -COVID 19, או שהייה בחדר עם חולה 19-COVID
 • שהייה במרחק של עד 2 מטר, במשך 15 דקות לפחות עם חולה 19-COVID מאומת
 • עבודה בצמוד עם או שהייה באותה כיתה של חולה 19-COVID מאומת
 • נסיעה יחד עם חולה 19-COVID בכל אמצעי תחבורה
 • בני ביתו של חולה 19-COVID מאומת

2עובדי בריאות בקהילה יוכלו לבצע את הבדיקה באמצעות מד"א או בבית החולים הקרוב המורשה לבצע בדיקה ל-2-SARS-C0V, בתיאום עם אחראי על בקרת זיהומים באותו מוסד (לא דרך המלר"ד).

הנבדק לא יגיע למקום עבודתו עד קבלת תוצאת הבדיקה ל-2-SARS-C0V, תוך יידוע משאבי האנוש של המוסד הרפואי בו הוא מועסק. במקרה שהתוצאה חיובית, יישאר בבידוד עד להחלמה בהתאם להגדרת מחלים ו/או נספח מספר 23 במקרה של עובדים חיוניים. במקרה שהתוצאה שלילית, ישהה בביתו עד יומיים לאחר חלוף התסמינים (לא כולל שיעול טורדני יבש) או ירידת החום.

3אין צורך להתייחס לחולים אלה כאל חולים הדורשים בידוד ובעת לקיחת הדגימה הצוות הרפואי יתמגן על פי ההנחיות בנספח 17, לפי דרגת החומרה של החולה:

 • לחולה שאינו נזקק לתמיכה נשימתית (כולל חמצן) - הצוות יתמגן על פי "מיגון צוות המטפל בחולה במצב קל בבית חולים".
 • לחולה שנזקק לתמיכה נשימתית (כולל חמצן) - הצוות יתמגן על פי "מיגון צוות רפואי בחולה שאינו מוגדר קל בבית חולים".

4 בעת לקיחת הדגימה הצוות הרפואי יתמגן במסכה כירורגית וכפפות בלבד. על חולים אלה חלה ההנחיה הכללית לכל אדם המפתח חום 38 ומעלה.

עדכון ההתוויות לביצוע בדיקות ל-2-SARS-CoV הוא בהתאם להמלצות הצוות המייעץ למדיניות איתור חולים בנגיף הקורונה בישראל, שמונה ע"י מנכ"ל משרד הבריאות (נספח 25).

פרטי הנבדקים שנבדקו ללא קשר אפידמיולוגי יוקלדו במערכת הממוחשבת של המוסד הרפואי, תוך ציון ההתוויה לביצוע הבדיקה. בהמשך, נתונים אלה יוטמעו במערכת הממוחשבת של משרד הבריאות בהתאם להנחיות שתופצנה.

הגדרת "מחלים"

חולה מאומת יוגדר כ"החלים" כאשר:

 1. חולה מאומת שסבל מתסמינים:
  1. העדר חום (38 מעלות ומעלה), ללא שימוש בתרופות להורדת חום וללא תסמינים נשימתיים למשך 48 שעות לפחות
   וגם
  2. שתי בדיקות שליליות ל- SARS-CoV-2 שנדגמו בהפרש של 24 שעות לפחות
   וגם
  3. הבדיקה הראשונה להגדרת החלמה תילקח 7 ימים לפחות מתחילת התסמינים
 2. חולה מאומת ללא תסמינים:
  שתי בדיקות שליליות ל- SARS-CoV-2 שנדגמו בהפרש של 24 שעות לפחות, כאשר הבדיקה הראשונה מהן תילקח 5 ימים לפחות לאחר תאריך האבחון המעבדתי הראשון

בשני המצבים, הבדיקה הראשונה חייבת להילקח במקום בו החולה שוהה בבידוד. באם הבדיקה הראשונה שלילית, השנייה יכולה להילקח גם במתקן של "הבדק וסע".

חולה מאומת שהחלים נחשב מחוסן כנגד 19-COVID. לפיכך בהתאם להמלצת הצט"מ:

 1. במקרה של חשיפה חוזרת לחולה מאומת, אין צורך בבידוד
 2. יש להעדיף הצבת צוות רפואי שהחלים ב"מחלקות קורונה", בתלות בהסכמתם לכך. בכל מקרה, עובדים אלה יתמגנו על פי ההנחיות

הנחיות למיגון

 • שימוש תקני באמצעי התמגנות יכול למנוע את התפשטות הנגיף
 • דרכי העברה[7][8]:
  1. מרבית ההעברה של נגיפי הקורונה היא טיפתית: באמצעות הפרשות דרכי נשימה, שמופקות כאשר נושא הנגיף מתעטש ומשתעל
  2. קיימת גם אפשרות העברה במגע במשטחים, חפצים או ציוד שהזדהמו, בסביבת המטופלים
  3. העברה אווירנית מתרחשת בעיקר בעת טיפול בחולים בפרוצדורות יוצרות אירוסול, כגון אינטובציה, הנשמה, שאיבה מדרכי נשימה, אינהלציה. ככלל, פעולות אלה מתבצעות בחולים מאושפזים ובמתארים מיוחדים
 • כל עובד במוסד רפואי מחוייב בעטיית מסיכה
 • ככלל, מטופל השוהה בבידוד בית ונזקק לטיפול במסגרת בית החולים לא על רקע נגיף קורונה החדש (למשל, דיאליזה, ביקור במלר"ד מסיבה לא זיהומית, וכדומה) יטופל תוך שימוש באמצעי המיגון הנדרשים בטיפול בבית חולים בחולה חשוד או מאומת
 • טיפול בטיחותי בנשאי הנגיף מאומתים וחשודים כולל הקפדה על אמצעי זהירות שגרתיים, ובהם שימוש במיגון אישי (PPE) מותאם לסוג ההעברה, ולפי הערכת סיכונים.
  כל פעולה שתבוצע על חולה חשוד או מאומת ב-19-COVID תיעשה במיגון הנדרש בהתאם למתואר בנספח 17. כללי ההלבשה וההפשטה מופיעים בנספח 11
 • לצורך הפעלת מערך אשר יאפשר אספקה חיונית של אמצעי מיגון לכלל הצוותים הרפואיים באופן רציף, יש להזמין בימי שני וחמישי, עד השעה 10:00 בבוקר בקישור הבא: דווח מלאי, במקרה וישנה בעיה כלשהי, או שנדרש לפתוח הרשאה לטופס הדיווח, יש לפנות לתומר ורדי בטלפון: 7721538 054 או בכתובת דואר אלקטרוני: vtomer@amanet.co.il

ניתן להתייעץ לגבי מיגון של אוכלוסיות ספציפיות באמצעות פנייה למרכז הארצי למניעת זיהומים בדואר אלקטרוני בכתובת: NationalEpid_Hosp@tlvmc.gov.il

הנחיות לצוותים רפואיים בקהילה (מרפאות הקהילה, מוקדים לרפואה דחופה וצוותי מד"א)

 • מד"א מפעיל מוקד 101 ייעודי לפניות בנושא חשד להדבקות ב -19-COVID, במטרה לצמצם הגעה של חולים חשודים למרפאות ולמלר"ד. מוקד זה יבצע בירור ראשוני (נספח 1 א'). מד"א ייקח את הבדיקה במתחם הבדיקה הייעודי או בבית המטופל, ללא צורך בהגעה למיון או מרפאה. אם המצב הקליני של המטופל יחייב זאת, יופנה למיון על ידי מד"א. אין לפנות למוקדי חירום אחרים מלבד מד"א. אין לפנות למוקד זה לצורך שאילת שאלות כלליות, לשאלות כלליות, יש להתקשר ל-5400*. כמו כן, אנשי צוות רפואי יכולים לפנות בשאלות למלב"ם בטלפון: 037371500
 • במקרים בהם קיים ספק בצורך ללקיחת דגימה (לדוגמא, אינו עונה על כל הקריטריונים), יש לקבל אישור מרופא ייעודי לנושא זה בקופה המבטחת לביצוע הבדיקה ל-2-SARS-CoV
 • חיילים יפנו למוקד מד"א או לצוותי הרפואה בצה"ל לביצוע בירור ראשוני. בכל מקרה יש לקבל אישור לביצוע הבדיקה מראש על ידי ראש ענף בריאות הצבא או נציגו (נספח 2)
 • באם המטופל פנה למרפאת קהילה טלפונית, יש להפנותו למוקד 101 של מד"א (ראו סעיף א' לעיל)
 • בכל מרפאה יוצב שילוט המנחה את המבקר במרפאה אל מי לפנות אם פונה בחשד ל- -COVID 19. השילוט יתורגם וייכתב בשפות עברית, ערבית, אנגלית, רוסית ואמהרית (ראו דוגמה לנוסח בנספח 9)
 • במרפאה יימצא מלאי מסיכות כירורגיות. כל פונה עם תסמינים נשימתיים יקבל עם כניסתו למרפאה מסיכת פה-אף כירורגית שירכיב על אפו ופיו. האחריות להנפקת המסכות נמצאת בידי הנהלת הקופה
 • אם התקבלה במרפאה הודעה על הגעת מטופל החשוד ל-19-C0VID, יקבל את פניו איש צוות רפואי ממוגן
 • מטופל שהגיע למרפאה ללא הודעה מראש ומודיע כי ייתכן שהוא חולה ב-19-C0VID, יתנהל פקיד הקבלה על פי נספח 1ב'
 • המטופל יעטה מסיכה כירורגית על פיו ואפו. בשל האפשרות לחשיפה לחולה קורונה מבלי שיוגדר כחשוד, נדרשים צוותים מטפלים להתמגן ולמגן כל מטופל המופיע עם תסמינים נשימתיים, במסכה כירורגית. למען הסר ספק, גם איש הצוות וגם המטופל ישתמשו במסכה כירורגית בעת המפגש
 • יש להעביר את המטופל ישירות לחדר פרטי עם דלת סגורה ולהרחיקו משאר קהל המבקרים ככל האפשר
 • צוות המרפאה יתשאל את המטופל על מנת לבחון אם הוא עונה על הגדרת המקרה
 • לצוות המרפאה הבא במגע עם מטופל השוהה בבידוד או עם חולה מאומת לקורונה, נדרש המיגון הבא:
  1. לצוות המטפל – כפפות, חלוק, מסיכה כירורגית, מיגון עיניים (ויזור)
  2. למטופל – מסיכה כירורגית
  3. בעת עבודה במסגרת מרפאות התפרצות, המיגון יילבש על גבי מדים.
   סדר הלבשה והפשטה כמפורט בסוף חוזר מנהל רפואה 10_2010, וכן מפורט בנספח 11 לנוהל זה.
   איש צוות המקפיד על שימוש באמצעי הגנה אלו לא יידרש לבידוד גם אם יסתבר שאחד מהמטופלים עם התסמינים חולה ב- COVID-19. אם מפתח חום ו\או תסמינים נשימתיים - לא יגיע לעבודה, יבודד עצמו ויפנה למסגרת מתאימה לביצוע בדיקה ל- SARS-CoV-2
 • אם המטופל עונה על הגדרת המקרה, צוות המרפאה יידע אותו על החשד ל-19-COVID, ויעדכן את מוקד 101 של מד"א לשם ביצוע בדיקה בקהילה או יפנה אותו למרל"ד, בהתאם למצבו הקליני
 • אם המרפאה מפנה למלר"ד, עליה לעדכן את צוות המלר"ד באופן מידי
 • כאשר מצבו הרפואי של המטופל מצריך הפניה למלר"ד אך מאפשר לעשות זאת ברכבו הפרטי, ניתן להנחות את המטופל להגיע למלר"ד באופן עצמאי, תוך שימוש במסכה כירורגית. יש להנחותו להודיע מידית לפקיד הקבלה או לאחות על הגעתו. בכל מקרה, יש להנחות את המטופל לא לנסוע בתחבורה ציבורית (לרבות אוטובוס, רכבת או מונית)
 • באם המטופל חייב להגיע למלר"ד ואינו יכול להגיע עצמאית, העברת המטופל למלר"ד תהיה על ידי צוותים של מד"א בלבד במיגון מותאם לסוג החולה (פירוט בנספח 17), על גבי אלונקה רגילה. יש ליידע את מד"א אודות החשד ל-19-COVID. צוות מד"א יגיע למקום בהרכב שלדי בלבד. במהלך הפינוי, המטופל יעטה מסכה כירורגית על פיו ואפו
 • לאחר פינוי המטופל, יבוצע ניקוי וחיטוי של המקום בו שהה המטופל (לרבות אמבולנס) בתמיסת כלור בריכוז של לא פחות מ-1000 ppm, על ידי איש צוות ממוגן. במקרה שהמטופל נזקק לתמיכה נשימתית, יש לאוורר את המקום בו שהה המטופל במשך שעה אחת (מעת שהמטופל פינה את האתר) לפני כניסה לא ממוגנת
 • כביסה ופסולת יפונו לפי ההנחיות בפרק 10 להלן
 • לאחר פינוי המטופל מהמרפאה, ימלאו צוות המרפאה ואנשי מד"א רישום של כל האנשים (מטופלים, מלווים ואנשי צוות רפואי) ששהו במרפאה במקביל לחשוד. הרשימה תישמר ותועבר במקביל ללשכת הבריאות המחוזית. אם המקרה החשוד יאומת, מי מבין המגעים ההדוקים שלא היה ממוגן על פי ההנחיות בפרק 7 לעיל, יכנס לבידוד בית ל-14 יום. מי מבין המגעים שהיה ממוגן על פי ההנחיות בפרק 7 לעיל, שיפתח מחלת חום תוך 14 ימים מהחשיפה, יבודד עצמו ויפנה למוקד 101 לבירור והערכה
 • הקופה המבטחת אחראית לביצוע מעקב של מבוטחיה השוהים בבידוד בית. נציג הקופה יתקשר ביום הכניסה לבידוד ויסביר את ההנחיות לבידוד, על מה יש לעקוב וכן לאן לפנות במקרה של שאלה או החמרה במצב, ובהמשך יעשה מעקב יזום פעמיים בשבוע. ההנחיות למעקב ולדיווח מפורטים בנספח 10. באם במעקב היזום מתגלה כי המבודד פיתח חום ו\או תסמינים נשימתיים יש ליידע את מוקד מד"א לצורך ביצוע בדיקה ל- SARS-CoV-2
 • תחנות אם וילד (טיפת חלב) ובריאות התלמיד - טיפות החלב פתוחות למתן חיסוני שגרה. חיסוני שיגרה לתלמידים יינתנו במסגרת שירותי בריאות התלמיד בתיאום ובזימון אישי. על מנת למנוע התקהלות, יש להגיע רק עם הילד המוזמן. מי שאמור להימצא בבידוד ביתי או שאינו חש בטוב (בין אם מדובר במלווה או בילד עצמו) - לא יגיע לחיסון. אם מגיע מטופל או מלווה עם חום ו\או תסמינים נשימתיים (למעט נזלת כתסמין בודד) - אין לקבל את המטופל
 • משרד הבריאות הפיץ הנחיות להעסקת עובדי בריאות חיוניים הנמצאים ב"בידוד בית" לאחר חשיפה לחולה 19-COVID במוסדות רפואה: בתי חולים וקופות חולים. ההנחיות מפורטות בנספח מסי 23
 • במסגרת הבדיקות המוקצות לכל אחת מהקופות המבטחות, ביצוע הבדיקה ל-2-SARS-CoV יהיה על פי קריטריונים קליניים ותוך תעדוף הפנימי של הקופה

הנחיות לבתי החולים הכלליים

 • מדיניות האשפוז/טיפול בקהילה לחולי 19-COVID מאומתים מופיעה בנספח 22
 • טיפול בחולים חשודים או מאומתים עם COVID-19 יבוצע בכל בית חולים
 • במלר"ד יוצב שילוט המנחה אל מי לפנות. השילוט ייכתב בשפות עברית, ערבית, אנגלית, רוסית ואמהרית. ראו דוגמה לנוסח בנספח 9
 • אם התקבלה הודעה על חולה החשוד ב-19-COVID, יקבל את פניו איש צוות רפואי ממוגן
 • פונה שהגיע למלר"ד ללא הודעה מראש ומודיע כי ייתכן שהוא חולה ב-19-COVID, יתנהל פקיד הקבלה על פי נספח 1 ב'
 • על המטופל לעטות מסכה כירורגית על פיו ואפו, אם מצבו הרפואי מאפשר זאת
 • מיגון אישי של הצוות המטפל יכלול בידוד טיפתי + מגע (droplet and contact precautions), כולל הפריטים הבאים: חלוק ארוך חד פעמי, כפפות (זוג אחד), משקפי מגן ומסכה כירורגית. סדר הלבשה והפשטה כמפורט בסוף חוזר מנהל רפואה 10 2010, וכן מפורט בנספח 11 לנוהל זה
 • טיפול במטופל חשוד או מאומת:
  1. במלר"ד:
   1. חולה שאינו נזקק לתמיכה נשימתית - חדר בודד עם דלת סגורה (אין צורך בלחץ אויר שלילי). אין לבצע בחדר זה פרוצדורות העלולות לייצר אירוסול (אינטובציה, הנשמה, שאיבה מדרכי נשימה, אינהלציה(*))
   2. חולה הנזקק לתמיכה נשימתית - חדר בלחץ אוויר שלילי (או חדר מבודד ומאוורר שאינו מחובר למערכת מיזוג מרכזית המשרתת אזורים מאוכלסים סמוכים
  2. במוסד אשפוז:
   1. חולה מאומת, חשוד או מבודד שאינו זקוק לתמיכה נשימתית - חדר בודד עם דלת סגורה (אין צורך בלחץ אוויר שלילי).יש להימנע מביצוע פרוצדורות העלולות לייצר אירוסול (אינטובציה, הנשמה, שאיבה מדרכי נשימה, אינהלציה(*))
   2. חולה הנזקק לתמיכה או פרוצדורה נשימתית (לרבות שימוש בחמצן) - חדר בלחץ אוויר שלילי או חדר מבודד ומאוורר שאינו מחובר למערכת מיזוג מרכזית המשרתת אזורים מאוכלסים סמוכים (הפרדה על ידי ריחוק, ניתוק ממערכת מיזוג ואוורור משותפת, והשארת חלון פתוח. נדרש לאשר עם אחראי מערכות מיזוג במוסד שהחדר עומד בתנאים אלה
  3. הנחיה זו חלה גם בעת טיפול:
   1. מי ששהה ב-14 הימים האחרונים בבידוד בית, לפי צו בידוד בית
   2. מי שסובל ממחלה חמורה בדרכי הנשימה התחתונות המחייבת אשפוז, ללא אבחנה אחרת היכולה להסביר את המצב הקליני, גם ללא גורם חשיפה ידוע
 • עד להכנסה לחדר בידוד, יש לטפל במטופל באזור מבודד ככל האפשר
 • שאלות פרטניות לגבי בידוד חולים ומניעת זיהומים, יש להפנות ליחידה למניעת זיהומים במוסד הרפואי
 • המלר"ד ידווח באופן מידי בטלפון לרופא הייעודי באותו מוסד. לצורך קבלת אישורו לביצוע בדיקה
 • במצב קליני המאפשר זאת, בכל קבוצות הגיל, ניתן לשקול בידוד בית, על פי התנאים בנספח 3ב'. ההעברה מבית החולים לבידוד בית תעשה כמפורט בפרק 8 סעיף טו' לעיל
 • מי ששוחררו מהמלר"ד לבידוד בית או בידוד במלונית, יצוידו על ידי המלר"ד במסכה כירורגית בעת השחרור. המלר"ד יתדרך את החולים לעטות את המסכה על הפה והאף עד להגעתם לחדר הבידוד
 • אנשים ששהו בחו"ל או שנחשפו לחולה מאומת ושתוצאות בדיקת המעבדה שלהם שלילית לנגיף קורונה החדש, ימשיכו בבידוד בית או בבידוד באשפוז, בהתאם למצבם, עד השלמה של 14 יום, מיום חזרתם מיעדים אלה או מחשיפה לחולה המאומת
 • אנשים שלא שהו בחו"ל ב־14 יום האחרונים, וללא חשיפה ידועה לחולה מאומת, ומפתחים חום או תסמינים נשימתיים ישהו בבידוד בית עד שמסתיימות 48 שעות לאחר ירידת החום
 • במקרים בהם נדרש בידוד, ישנה אפשרות לבידוד בית (נספח 3). במקרים הבאים המטופל יישאר בבידוד באשפוז:
  1. מצבו הקליני של המטופל מצריך אשפוז
  2. עולה חשש כי המטופל לא ימלא אחר הנחיות הבידוד בביתו
 • ניתן להעביר מטופל מבית חולים או ממלונית להמשך טיפול בית אם מצבו הקליני מאפשר, זאת בהתחשב במכלול התנאים הקיימים בבית. במקרה כזה, הבדיקות להגדרתו כמחלים תילקחנה במסגרת טיפול הבית
 • יש להקפיד על חיטוי ידיים, סילוק פסולת וחיטוי סביבת החולה לאחר מגע עם החולה
 • עם עזיבת המטופל החשוד את המלר"ד או המחלקה, יחוטא החדר והציוד שבו בתמיסת כלור בריכוז של לא פחות מ 1,000 ppm על ידי עובד ממוגן. מכשירים שאסור לחטא בכלור, ניתן לחטא בכל תכשיר אחר מאושר על ידי אביזרים ומכשירים רפואיים (אמ"ר) לחיטוי ציוד רפואי
 • כביסה ופסולת יפונו לפי ההנחיות בפרק 10 להלן
 • צוות בית החולים יערוך רישום של כל האנשים (חולים, מבקרים ואנשי צוות רפואי) שהיו במגע עם המקרה החשוד.
  הרשימה תישמר ותועבר במקביל ללשכת הבריאות המחוזית. אם המקרה החשוד יאומת, מי מבין המגעים ההדוקים שלא היה ממוגן על פי ההנחיות בפרק 7 לעיל, יכנס לבידוד בית ל-14 יום. מי מבין המגעים שהיה ממוגן על פי ההנחיות בפרק 7 לעיל, שיפתח מחלת חום או תסמינים נשימתיים תוך 14 ימים מהחשיפה יבודד עצמו ויפנה למוקד 101 לביצוע בדיקה ל-2-SARS-CoV
 • משרד הבריאות הפיץ הנחיות להעסקת עובדי בריאות חיוניים הנמצאים ב"בידוד בית" לאחר חשיפה לחולה 19 -COVID במוסדות רפואה: בתי חולים וקופות חולים. ההנחיות מפורטות בנספח מס' 23
 • תיירות מרפא: מי שאינם אזרחי או תושבי ישראל לא מורשים להיכנס לצורך קבלת טיפול רפואי (תיירות מרפא). אין לקבל לטיפול תיירי-מרפא ואין להזמין תיירי-מרפא חדשים עד להודעה חדשה. יש להודיע מידית לכל המטופלים המיועדים להגיע לישראל ולבית החולים כתיירי מרפא שלא להגיע לישראל ושכניסתם לארץ תסורב.
 • הנחיות בריאות הסביבה בנושא דגשים למניעת לגיונלה במערכות מים במבני אשפוז/בידוד קורונה יהיו בהתאס לנספח 18א'

(*)ראו נספח 24

בריאות הסביבה

 • כביסה תפונה כבכל כביסה במוסד רפואי, באוגר בלתי חדיר לנוזלים, ותטופל בהתאם להנחיות בחוזר מנהל רפואה מסי 3/2011
 • על אוגר הכביסה להיות סגור הן בחדר המטופל והן בעת השינוע
 • יש לוודא שעובדי מכבסה המטפלים בכביסה בעת קבלתה, יתמגנו על פי ההנחיות בחוזר הנ"ל
 • טיפול בפסולת: ציוד מתכלה ששימש לטיפול חולים או חשודים יטופל ככל פסולת במוסד רפואי, על פי תקנות בריאות העם (טיפול בפסולת במוסדות רפואיים), התשנ"ז-1997[9]
 • הנחיות חזרה לפעילות של עסקים, מוסדות חינוך, ומבנים, לאחר השבתה בנושאים של - מי שתיה, בריכות שחיה, בריכות זרמים, והכנת מזון, יהיו בהתאם לנספח 18ב'

מעבדה

 • למטופלים העונים על הגדרת מקרה חשוד, תינטלנה בדיקות ל-2-SARS-CoV ותישלחנה ללא דיחוי אל מעבדה מורשית. (פירוט המעבדות בנספח 5א'). פירוט נטילת הדגימות ואופן שליחתן מופיע בנספח 4 לחוזר זה. יש לתאם את המשלוח עם המעבדה המקבלת
 • יש לקבל אישור לביצוע הבדיקה כדלקמן:
 1. מד"א מאשרת את הבדיקות באופן עצמאי בהתאם לנהלים המפורטים בנספח 1 א'
 2. דגימה שנלקחת בתוך בית חולים על מטופל או על צוות רפואי בתוך המוסד תאושר על ידי רופא ייעודי שמונה לכך מטעם בית החולים
 3. בקהילה, דגימה שנלקחת שלא על פי ההתוויות שנקבעו, יש צורך באישור של רופא ייעודי בקופה המבטחת
 4. בצה"ל, יש לקבל אישור מראש ענף בריאות הצבא או נציגו (נספח 2)
 5. שב"ס ואחרים - יפנו לקבלת אישור מד"ר ענת צוראל-פרבר (נספח 2)
 6. במרפאות הזקיף (sentinel) - יש לקבל אישור מהרופא הייעודי במקום ובהיעדרו מד"ר אהרונה פרידמן מהמלב"ם טלי 0506242054.
 7. כמו כן, רופאי לשכות הבריאות רשאים לאשר לבצע בדיקות
 • לצורך משלוח הדגימה למעבדה המורשית לבדיקת SARS-CoV-2, יש לפעול בהתאם לאפשרויות הבאות:
 • משטח לוע ואף: יש לקחת דגימה מדרכי הנשימה העליונות במבחנה ייעודית לבדיקה וירולוגית (Virocult) הארוזה במארז אינדיבידואלי יחד עם מטוש אחד עבור כל חולה. יש לדגום באמצעות המטוש תחילה את עומק הלוע, ולאחר מכן את עומק חלל האף (נאזופארינקס). המטוש יוכנס לתוך המבחנה, שתסומן עם כל פרטי החולה
 • דרכי הנשימה התחתונות: באם ניתן, יש להעדיף נטילה של דוגמה מדרכי הנשימה התחתונות (כגון: BAL ‏(Bronchoalveolar lavage) או שטיפות של קנה הנשימה וכיח), מאחר שאלה מכילות ריכוז גבוה יותר של הנגיף ביחס לדרכי הנשימה העליונות ורגישות יותר לזיהוי נוכחות של SARS-CoV-2. יש לקחת דגימה זו במבחנה סגורה וסטרילית ללא תוספת חומר משמר
 • יש ליטול דגימות לבידוד וזיהוי הנגיף סמוך ככל האפשר לתחילת המחלה
 • יש להכניס את הדגימות לקירור מיד לאחר האיסוף
 • יש להעביר דגימות אלו בתוך אריזה כפולה (בתוך בית החולים) ומשולשת (מחוץ לבית החולים) לפי ההנחיות המפורטות בנספח 4א', ולסמן על גביהן שם, תעודת זהות, תאריך דגימה, ובאופן בולט סימון "Biohazard" ומקור הדגימה (חולה חשוד ל-19-C0VID)
 • אין לשלוח דגימות במערכת הפניאומטית אלא להעבירן ידנית באמצעות שליח. הנחיות מפורטות בחוזר המחלקה למעבדות של משרד הבריאות: "בטיחות לשינוע חומרים ביולוגיים זיהומיים ודגימות לאבחנה רפואית מעבדתית, 2014"
 • יש להעביר דגימות לאבחון 2-SARS-C0V מהר ככל האפשר למעבדה המורשית. לרשימת המעבדות המורשות, ראו נספח 5א'. לפירוט הדגימות השונות ואופן שליחתן, ראו נספח 4א'. ההנחיות לתיאום שליחת הבדיקה מול המעבדה מפורטות בנספח 5 ב'
 • בדיקות מדרכי הנשימה, שאינן ל-2-SARS-C0V, יילקחו על פי שיקול דעת קליני, וישלחו למעבדה של בית החולים בו נמצא המטופל, בהתאם להנחיות לדגימות מדרכי הנשימה, המפורטות בסעיף ב' לעיל. אם הדבר מתאפשר מבחינה קלינית, רצוי לדחות את שליחת הדגימות הנשימתיות למעבדת בית החולים עד לקבלת תשובה לבדיקת ה-2-SARS-C0V
 • גם במקרה שבדיקת המעבדה תימצא חיובית למחולל אחר, יש להשאיר את החולה בבידוד עד לקבלת תוצאות הבדיקה המעבדתית ל-2-SARS-C0V
 • בדיקות שאינן מדרכי הנשימה ואינן מיועדות לאבחון מחולל נשימתי, ואשר מתבצעות על נוזלי גוף והפרשות שונות (דם, שתן צואה וכדומה) יש לבצע במעבדות בית החולים בו החולה מאושפז

ההנחיות להתנהלות בטוחה לעובדי מעבדה עבור בדיקות של מי שנחשד או חלה ב-19-C0VID, מצורפות כנספח מספר 4ב'. יש לפעול על פי הנחיות אלו בעת ביצוע כל בדיקות המעבדה.

לשכת הבריאות

 • לשכת הבריאות תבצע חקירה אפידמיולוגית של כל מקרה מאומת, לרבות רשימת המגעים ומקומות השהייה (בחו"ל ובארץ, עד לרמת המחוז/ עיר והארץ) ותדווח מיידית במערכת הממוחשבת שהוקמה לצורך זה. אם אין אפשרות לדווח דרך המערכת הממוחשבת, ניתן להשתמש בטופס החקירה, נספח 6 לנוהל זה, אותו יש לשלוח באופן מידי לאגף לאפידמיולוגיה בכתובת דואר אלקטרוני: epidemdiv@moh.gov.il
 • לשכת הבריאות תשלח סיכום אשפוז והודעת פטירה עבור כל נפטר החשוד או מאומת כ-19-COVID לאגף לאפידמיולוגיה בכתובת דואר אלקטרוני: epidemdiv@moh.gov.il
 • לשכת הבריאות אחראית לביצוע מעקב לאנשים החשודים כחולים השוהים בבידוד בקהילה שאינם מבוטחים באחת הקופות בישראל. נציג הלשכה יתקשר ביום הכניסה לבידוד ויסביר את ההנחיות לבידוד, על מה יש לעקוב וכן לאן לפנות במקרה של שאלה או החמרה במצב, ובהמשך יעשה מעקב יזום על פי הצורך. ההנחיות למעקב ולדיווח יומיים מפורטים בנספח מס' 10.
 • בכל מקרה של חולה מאומת שאינו מבוטח באחת מקופות חולים ואינו משרת בצה"ל, תבצע לשכת הבריאות מעקב אחר המטופל, בין אם באשפוז או בבידוד בקהילה (נספח 3ב) עד שיוגדר כמחלים.
  במקרה של בידוד בית תעדכן הלשכה את המטופל על תוצאת הבדיקה

אשפוז/טיפול בקהילה לחולים מאומתים

תוצאות הבדיקות תרוכזנה ע"י קופת החולים המבטחת, לשכת הבריאות (למי שאינו מבוטח באחת הקופות) או צה"ל ותימסרנה על-ידם למטופלים. ההחלטה על אופן טיפול בחולה מאומת (הפניה לאשפוז או לטיפול בקהילה בבית מלון) תתקבל על-ידי הקופה.

פירוט ההליך מופיע בנוהל אשפוז/טיפול בקהילה לחולי 19-C0VID מאומתים, גרסה 2 מתאריך 24.3.2020 (נספח 22). במסמך זה ישנה גם התייחסות לעקרונות האשפוז.

הנחיות לנוסעים לחו"ל

נוכח העובדה שהתחלואה מתפשטת ביותר ויותר מדינות ואזורים בעולם, משרד הבריאות שב וקורא לציבור להימנע מנסיעות לחו"ל במידת האפשר. גם באזורים בהם מדווח כיום על מספר מועט יחסית של חולים יתכן וקיים תת אבחון ו/או תת דיווח וכן עלולה להתפרץ תחלואה נרחבת בטווח של ימים.

 • יש להימנע מנסיעות שאינן חיוניות לחו"ל
 • יש לשים לב כי ישנן מגבלות תנועה המוחלות על ידי השלטונות ביעדים השונים ויש להתעדכן עליהן בזמן אמת
 • מומלץ להתעדכן באופן שוטף בדיווחים על מצב התחלואה ביעד הנסיעה, בהנחיות משרד הבריאות, משרד החוץ והשלטונות המקומיים בכל מדינה
 • אם בכל זאת החליט אדם לנסוע לחו"ל, יש לפעול לפי ההנחיות הבאות:
  1. שמירה על כללי ריחוק חברתי והימנעות ממגע עם אנשים הסובלים ממחלה נשימתית חדה
  2. הימנעות ממגע עם בעלי-חיים, חיים או מתים, והימנעות משהייה בשוקי בעלי חיים
  3. יש להקפיד הקפדה יתירה על כללי ההיגיינה בזמן השהייה. בין השאר: הקפדה על רחיצת ידיים עם מים וסבון או בחומר חיטוי לעיתים קרובות ולאחר שיעול ועיטוש, ולאחר מגע עם אדם חולה ו/או סביבתו
  4. בהיעדר ממחטות נייר, יש להשתעל ולהתעטש לתוך המרפק
  5. הימנעות משהיה בלתי-הכרחית במוסדות בריאות
 • במקרה של:
  1. הופעת חום או מחלה נשימתית חדה (שיעול ו/או קוצר נשימה) בעת שהיה בחו"ל או ברשות הפלסטינית, במשך 14 יום מהיציאה מהם טרם ההגעה לישראל
  2. מגע עם חולה 19-COVID מאומת בעת השהייה בחו"ל ובמשך 14 יום מהמגע האחרון עמו
   יש לפעול כדלקמן:
   1. אין לטוס במצב זה
   2. במקרה הצורך, יש לפנות לקבלת הערכה רפואית, בתלות בחומרת המחלה ובמקום השהיה
   3. יש לצמצם מגע עם אחרים
   4. יש לכסות את הפה ואת האף בעת שיעול ועיטוש. בהיעדר ממחטות נייר, יש להתעטש למרפק.
    מיד לאחר מכן יש לרחוץ ידיים עם מים או עם חומר ניקוי על בסיס אלכוהול

הנחיות לשבים מחו"ל וכן למי שהיה במגע הדוק עם חולה מאומת

על פי "צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (בידוד בית) (הוראת שעה), (תיקון) התש"ף- 2020, העונים על הגדרת "אדם המצוי בבידוד" הם:

 1. מי שהגיע לישראל מכל יעד בחו"ל וכן מהרשות הפלסטינית
 2. מי שהיה במגע הדוק עם חולה מאומת ב־14 הימים האחרונים

על העונים על הגדרה זו להישאר בבידוד עד להשלמת 14 יום מהיציאה מהיעדים שהוזכרו לעיל, או מיום "מגע הדוק" אחרון עם חולה מאומת. זאת, גם במקרה של קבלת תוצאה שלילית ל- SARS-CoV-2 אם נלקחה במהלך תקופת הבידוד.

על השוהים בבידוד בית כאמור, לפעול בהתאם להנחיות הבאות:

 • כאשר אין תסמינים:
 • על אדם המצוי בבידוד לדווח בו ביום למשרד הבריאות, על קיום הוראות צו זה ובכלל זה, מקום מגוריו, מועד יציאתו מהיעדים שבהגדרת המקרה או מועד המגע ההדוק האחרון עם חולה מאומת, לפי העניין, ותקופת הבידוד
 • יש להודיע על כניסה לבידוד בית למשרד הבריאות באחד מהאמצעים להלן:
  1. טופס מקוון - דיווח עצמי על בידוד בית
  2. "קול הבריאות" בטלפון 5400 *
 • יש לשהות בבידוד בית בהתאם למפורט בצו המצוטט לעיל והמצ"ב בנספח מס' 3 א
 • חובת הבידוד בבית לא תחול לגבי אדם שרופא או גורם מוסמך אחר קבע כי בידודו יבוצע בבית חולים
 • במקרה של הופעת תסמינים כלשהם יש להנחות את השוהים בבידוד כדלקמן:
 • לפנות טלפונית למוקד 101 של מד"א בלבד לצורך הערכה של המצב הרפואי. יש להימנע ככל האפשר מהגעה פיזית למוסד רפואי
 • במקרה של פנייה לגורם רפואי (מלר"ד, מרפאה) יש להודיע מראש טלפונית, וליידע את הצוות הרפואי שהמטופל סובל מחום ו/או תסמינים נשימתיים ושהה ביעדים שבהגדרת המקרה או היה במגע עם חולה מאומת
 • במקרה של יציאה מהחדר/ אזור הבידוד - יש לכסות את הפה והאף במסכה כירורגית או בבד זמין אחר
 • אין לנסוע בתחבורה ציבורית
 • בכניסה למרפאה או לחדר מיון, יש לדווח מידית לפקיד הקבלה או לאחות על סימני המחלה ועל שהייה באחד היעדים שבהגדרת המקרה, במהלך 14 יום טרם הופעת התסמינים או מגע הדוק עם חולה מאומת או על שהייה בבידוד מכל סיבה אחרת, בהתאם להנחיות בנוהל זה
 • סיכום ההנחיות לניהול מקרים בסיכון (סעיפים 14–15):
COVID-19-23.PNG

(*) בכל מקרה, יש להישאר בבידוד עד להשלמת 14 יום מהיציאה מהיעדים שבהגדרת המקרה או ממגע הדוק אחרון עם חולה מאומת.

הגבלת נסיעה לחו"ל

 • עובדי מערכת הבריאות לא יסעו אל מחוץ ישראל, ומעסיק במערכת הבריאות לא יאשר לעובד מערכת הבריאות חופשה לשם נסיעה אל מחוץ ישראל, כמפורט בצו. בהנחיה זו נכללים כלל עובדי מערכת הבריאות, כולל רופאים, צוות סיעודי, עובדי עזר, צוותי ניקיון, מחשוב, עובדי מטבח וכדומה
 • עובדי מדינה - על פי הנחיית נציב שירות המדינה חל איסור גורף של נסיעות לחו"ל בתפקיד של עובדי המדינה, להוציא מקרים חיוניים חריגים ביותר, לשיקול דעת מנכ"ל המשרד. כמו כן, מומלץ להימנע בעת הזו גם מנסיעות פרטיות לחו"ל

נוהל התמגנות לשוטרים ומאבטחים

משרד הבריאות הפיץ הנחיות להתנהלות שוטרים ומאבטחים למיגון והימנעות מהדבקה בהתמודדות עם חולים או חשודים ל-19-COVID (נספח 12).

מוסדות חינוך ומוסדות להשכלה גבוהה

כל מוסדות החינוך אינם פועלים, ללא קשר למספר התלמידים במסגרת. בכלל זה, נסגרו גם מסגרות חינוך המיוחד, הפנימיות, מעונות היום, המשפחתונים, מחנות הנוער, הקייטנות והצהרונים. נספח 13 בוטל.

נוהל תרומת דם

ההנחיות להלן באות למנוע הדבקה בנגיף באמצעות דם ומוצריו.

 1. לא יתרום דם:
  • חולה מאומת לנגיף קורונה החדש, עד לפחות 28 יום לאחר ההחלמה
  • מי ששהה בחו"ל או ברשות הפלסטינית אם טרם חלפו 28 יום מאז שהייתו האחרונה באחד מיעדים אלה
  • מי שנחשף לחולה מאומת עם נגיף קורונה החדש, עד 28 יום לאחר החשיפה
  • מי שקיבל הוראה להיכנס לבידוד בית מכל סיבה שהיא, עד 14 יום לאחר היציאה מבידוד
 2. יש להקפיד לשאול את התורמים, אם היו במגע עם חולה במחלה זיהומית בחודש האחרון. אם תורם לאחר תרומת הדם נכנס לבידוד עקב חשיפה שאירעה לפני יום התרומה, התורם יודיע לבנק הדם. אם מנת דם ניתנה לחולה - המבחנה מהמנה תישלח לבדיקה על מנת לוודא שלא ניתנה תרומה עם נגיף. באם תרומה טרם ניתנה, תוכנס לקרנטינה עד סוף תקופת הבידוד. נספח 14 בוטל
 3. יציאה מהבית לצורך תרומת דם מוגדרת כפעילות חיונית. ככזו, היא אפשרית ורצויה גם בצו, ויש לבצעה בהתאם להנחיות הכלליות

נוהל כלי שיט

משרד הבריאות הפיץ הנחיות להתנהלות כלי שייט, ההנחיות מפורטות בנספח 15. הקברניט אחראי להעביר הנחיה זו לאנשים הרלוונטיים על ספינתו. יש להעביר את כל המידע אל רופא המחוז שבתחומו נמצאת נקודת הכניסה לישראל, באמצעות הצהרת בריאות.

איסור הכניסה לארץ הוא לאנשים כמפורט בטבלה בפרק 15 סעיף ג ולא חל על סחורות. אי לכך, במקרה של כלי שייט עם סחורות, יש לאפשר לכלי השייט לעגון ולפרוק את הסחורה. אם נדרשת עליה של איש צוות מהנמל לכלי השייט, עליו לעלות ממוגן, לפי ההנחיות שבנספח 17. לפני העגינה בישראל, על הקברניט לכרוז לכלל השוהים על כלי השייט כי מי שאינו חש בטוב ועם תסמינים של חום או שיעול או תסמינים נשימתיים אחרים נדרש לפנות למרפאת הספינה באופן מידי. במרפאה ההתייחסות אליו תהיה על פי המפורט בטבלה בפרק 15 סעיף ג'.

מניעת התכנסויות

משרד הבריאות הפיץ הנחיות לביטול התכנסויות וכנסים. בין השאר מצוין כי:

 1. חל איסור גורף על קיום התכנסויות וכנסים בינלאומיים בישראל
 2. יש להימנע מהשתתפות בהתכנסויות וכנסים בינלאומיים בחו"ל
 3. ביציאה למקום ציבורי, המותרת לפי תקנות שעת חירום (הגבלת פעילות), יש להימנע ככל הניתן מהתקהלויות של קבוצת אנשים במרחב אחד. בכל מקרה אסורה התקהלות מאורגנת של יותר מ - 2 אנשים שאינם גרים באותו בית
 4. בריתות ניתן לקיים עד 10 אנשים, ולוויות עד 20 איש, במקום פתוח
 5. אדם עם חום מעל 38 מעלות, גם אם לא שהה בחו"ל או בא במגע עם חולה, חייב לשהות בבידוד בביתו עד 48 שעות מחלוף החום
 6. לצוותי בריאות המטפלים בחולים תותר התכנסות רק למטרות עבודה ובקבוצות שגודלן לא יעלה על 10 איש
 7. נסגרו:
  קניונים וחנויות למעט חנויות למכירת מזון, בית מרקחת, חנות אופקטיקה, או חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה.
  מוצרים אלה יפעלו בכפוך להוראות בתקנות שעת חירום (הגבלת פעילות) ובהתאם לאמור בצו בידוד בית. כן נסגרו, דיסקוטקים, ברים, פאבים, ובתי אוכל ובכלל זה בתי אוכל בבתי מלון (למעט הפעלת בתי אוכל שיספקו מזון שלא לצריכה במקום); אולמות אירועים; חדרי כושר ובריכות שחייה, פארקי מים, גן חיות, ספארי ופינות חי; מקוואות גברים ובתי מרחץ; בתי קולנוע, תיאטרון ומוסדות תרבות אחרים; מתקני שעשועים ולונה פארק; עסקים לטיפול לא רפואי בגוף האדם; מקומות לעריכת מופעים וירידים; כלי שיט ציבורי; רכבל; אתרי מורשת; פארקים וגינות ציבוריות; בתי תפילה בכל המגזרים
 8. חל איסור על תפילה משותפת עם אדם אחד או יותר במרחב הציבורי, למעט במקרה של אישור מרב הכותל והמקומות הקדושים, או מהשר לשירותי דת בתנאים המפורטים בתקנות שעת חירום (הגבלת פעילות)
 9. חל איסור על השתתפות בחתונות במרחב הציבורי
 10. מקוואות נשים יהיו פתוחים לשימוש לפי הנהלים
 11. מותרות הפגנות והשתתפות בהליכים משפטיים לפי הצורך תוך שמירה על ההנחיות והוראות התקנות, לרבות לעניין כללי התנהגות במרחב הציבורי

הנחיות כלליות ואוכלוסיות מיוחדות

ככלל, מומלץ בכל בעיה בריאותית לצרוך שירותים מרחוק ולא להגיע פיזית למרפאה ככל שהדבר מתאפשר ובהתאם להנחיות הקופה.

ככלל, מטופל השוהה בבידוד בית שנזקק לטיפול במסגרת בית החולים לא על רקע נגיף 2-SARS-C0V (למשל, דיאליזה, ביקור במלר"ד מסיבה לא זיהומית וכדומה) יטופל תוך שימוש באמצעי המיגון הנדרשים בטיפול בבית חולים בחולה חשוד או מאומת (פרקים 7, 9 ; נספח 17).

 • על אנשים עם חום של 38 מעלות ומעלה ותסמינים נשימתיים (שיעול או קושי בנשימה או קוצר נשימה) להישאר בבית עד יומיים לאחר ירידת החום/ העלמות התסמינים. מומלץ במצב זה לדבוק בכללים של בידוד בית (נספח 3 ב')
 • האוכלוסייה הכללית תמנע מביקורים בבבתי חולים ובכל מסגרות הרווחה, הסיעוד או הבריאות, המשמשים כבתים לחיים עבור תושביהם. ככל שיש צורך במלווה, יש להסתפק במלווה אחד, אנשים עם חום או תסמינים נשימתיים אינם רשאים ללוות חולים או לבקר במוסדות שפורטו לעיל
 • המלצות לבני 70 ומעלה:
  1. להימנע מהגעה למקום עבודה. ככל שנדרשת נוכחתם במקומות עבודה חיוניים, מומלץ לעבוד מרחוק ככל הניתן
  2. לא לבצע קניות של מצרכים חיוניים כגון מזון ותרופות בעצמם, ולהיעזר ככל הניתן במשלוחים או בבני משפחה
  3. להימנע ככל הניתן מכל מפגש שאינו הכרחי, לרבות במהלך חג פסח
 • היריון, לידה והנקה:
  ראו ההנחיות המפורטות בנושאים אלה בנספח 19.
  בין השאר מצוין כי ככלל, יש לשקול לאפשר ליולדת הרוצה בכך, גם אם היא חולה מאומתת ב-19-COVID, להיות עם היילוד במהלך האשפוז כולל אשפוז בית ובשחרור היולדת לביתה , תוך היצמדות להנחיות המפורטות בנספח
 • מטופל דיאליזה:
  טיפולי דיאליזה יתקיימו בעת הזו על פי ההנחיות המפורטות בנספח 27. בין השאר מצוין כי חולה החשוד ל-19-COVID המגיע לטיפול דיאליזה יעשה בחדר מבודד בתוך מחלקת דיאליזה. חולה מאומת ל-19-COVID, יקבל את הטיפול ב"מחלקות קורונה".
 • חולי שחפת:
  הנחיות להפעלת מרכז לאבחנה וטיפול בשחפת (מלש"ח) ול- Directly Observed Therapy ‏(DOT) מפורטות בנספח מס' 20

הנחיות לאזרחים, עובדים, מפעלים וארגונים במשק

 • כל אדם, ביציאה ממקום מגוריו, מחויב בכיסוי הפה והאף על ידי מסיכה (מסיכה המיועדת לכך או מסיכה ביתית), לפי הנחיות משרד הבריאות. יש לשטוף את הידיים במים ובסבון לאחר נגיעה במסכה
 • אין חובה בחבישת מסיכה כאשר אדם שוהה בכלי רכב, במבנה או בחדר במבנה ללא אדם נוסף, או אם שוהה במקומות אלה עם אנשים הגרים איתו באותו מקום. בנוסף, אין חובה לחבוש מסיכה למשתתף בשידור באמצעי תקשורת שנדרש לדבר בשידור (ובלבד שהוא נמצא במרחק של שני מטרים מאדם אחר) או על שני עובדים העובדים בקביעות בחדר אחד במקום עבודה (ובלבד שישמר בניהם מרחק של 2 מטרים לפחות). יוצא דופן הוא מצב בו אחד או יותר מבני הבית נמצא בבידוד עקב חשיפה לחולה. במצב זה יש לעשות כל מאמץ למנוע הדבקה גם בתוך הבית ולפעול על פי הנהלים בנספח 3.
כל מקום אחר ייחשב שטח ציבורי, כולל: הליכה ברחוב או בפארק, נסיעה בתחבורה ציבורית או ברכב עם מי שאינם בני ביתו, בתוך חנות או בית עסק, חדר הכניסה או מבואה, חדר עבודה משותף, פרוזדורים וחללים משותפים של מקומות עבודה.
 • החובה לחבוש מסיכה לא חלה על קטין מתחת לגיל 6 ועל אדם שמחמת מוגבלות נפשית, שכלית או רפואית מתקשה באופן משמעותי או שנמנעת ממנו עקב מוגבלותו לכסות את האף והפה
 • כל ארגון במשק, וביתר שאת מפעלים חיוניים, ייתן את הדעת לסוגיית הרציפות התפקודית נוכח עליית הסבירות למקרים של תחלואה או היעדרות מעבודה בהיקפים גדולים של העובדים
 • חובת מעסיק בכניסה למקום עבודה: בכניסה למקום עבודה, המעסיק, או מישהו אחר מטעמו ישאל את הנכנסים מספר שאלות: האם אתה משתעל?; האם חום גופך 38 מעלות צלזיוס ומעלה או האם היה לך חום כאמור בשבוע האחרון?; האם היית במגע עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים. בנוסף, המעביד יסדיר ביצוע של מדידת חום באמצעי שאינו פולשני לנכנסים למקום, ככל הניתן, ולא יתיר כניסה של אדם עם חום גוף של 38 מעלות צלזיוס ומעלה. תנאים אלו לא יחולו על אדם הנכנס למוסד רפואי לקבלת טיפול רפואי. עובד חולה לא יגיע למקום העבודה ולמקומות עם קהל למעט לקבלת טיפול רפואי
 • מעסיק של עובד בבידוד לא ידרוש ממנו ולא יאפשר לו כניסה למקום העבודה במהלך תקופת הבידוד, אף אם העובד ביקש זאת
 • על המעסיקים להיערך לעבודה מרחוק ככל הניתן
 • יש להימנע מנסיעה של יותר משניים ברכב (למעט בני משפחה)
 • יציאה בתחבורה ציבורית או ברכב פרטי למטרות שהותרו, תתבצע על פי ההנחיות שבנספח 26
 • יש לעמוד בתנאים של משרד הבריאות במניעת התכנסויות ובשמירה על ריחוק חברתי - שני מטרים בין עובד לעובד, עדיפות לפתיחת חלונות, אם יש מספר עובדים בחדר משותף, רצוי ככל האפשר לפזרם לחדרים בודדים ובכל מקרה, לא יותר מ-2 עובדים בחדר אחד
 • יש להקפיד הקפדה יתרה על היגיינה אישית וכללית. בכלל זה, יש להימנע ממגע קרוב ומלחיצות ידיים ושימוש משותף בכלי אוכל
 • שמירת הניקיון ותנאי תברואה נאותים - בעסקים, מקומות עבודה, מוסדות ציבור, משרדים, מוסדות חינוך ורווחה - בהתאם למפורט בנספח 18

תזונה

מצב החירום הנמשך על פני שבועות רבים בו אוכלוסייה רבה הנמצאת בבתים, מחייב אותנו להתייחס לתזונה של כלל האוכלוסייה כמרכיב מניעתי וכמרכיב טיפולי תומך משמעותית.

הציבור הרחב, ובמיוחד הקשישים, הנכים, בעלי הצרכים המיוחדים, מבודדי הבית, החולים בקורונה, השוהים בבית, במלונות, המאושפזים ואלו הנמצאים בטיפול נמרץ, כולם צריכים להקפיד על תזונה בריאה המסייעת בהתמודדות עם המחלה ושמירה על סטטוס תזונתי תקין. פירוט נוסף בנספח מספר 28.

בדיקת סחורות, חבילות ודברי דואר הנכנסות לישראל

אין עדות להדבקה בנגיף בקבלת סחורות וחבילות המגיעות מחו"ל. ככל הידוע, 2-SARS-C0V אינו מועבר באמצעות חפצים או מזון, ולא דווח על העברת המחלה בדרך זו.

נספח 1 א'- תרשים זרימה לזיהוי חשודים ב19-1-COVID לתפעול על ידי מד"א

Coronavirus med guidelines-01.png

נספח 1 ב' - אלגוריתם לאיתור חשודים כחולים ב־19-COVID

לפקיד קבלה במרפאה/ מלר"ד
Coronavirus med guidelines-02.png
אם המטופל לפניך
 • חבוש מסכה וחבוש גם מסכה למטופל
 • התייעץ עם רופא המרפאה/ המלר"ד
 • לאחר העברת החולה לחדר בידוד, יש לבצע חיטוי ידיים ולחטא את דלפק הקבלה לפני קבלת המטופל הבא
אם המטופל בטלפון
 • הפנה את השיחה למוקד 101 או לרופא
 • אם מופנה למלר"ד, על צוות המרפאה להתקשר ולהודיע מראש על הפניית מטופל חשוד כחולה ב-19־COVID

נספח 2 - מספרי טלפון של רופאי מחוז, רופאים נוספים ומוקדים טלפוניים בלשכות הבריאות

Coronavirus med guidelines-03.png

נספח 3 א - הנחיות לבידוד בית למי שחזר מהיעדים שבהגדרת המקרה או היה מאומת "מגע הדוק" עם חולה מאומת ולא פיתח תסמינים

הנחיות אלו מיועדות לכל מי ששהה בחו"ל או מגע הדוק עם חולה מאומת במהלך 14 הימים האחרונים ואין לו תסמינים (להלן - המבודד).

באחריות קופת החולים המבטחת או לשכת הבריאות
 • הדרכת המבודד ובני ביתו על היגיינה אישית, עקרונות בסיסיים במניעת זיהומים, כיצד לטפל במבודד בצורה בטיחותית, כיצד למנוע התפשטות הזיהום ועל מה יש לעקוב, וכן לאן לפנות במקרה של הופעת חום או תסמינים נשימתיים
 • הדרכת המבודד לגבי הפעולות שיש לנקוט אם במהלך הבידוד מתפתחת מחלה כלשהי
 • ביצוע מעקב יזום לפי הצורך
הנחיות למבודד
 • יש לדווח על בידוד בית לפי ההנחיות בנספח 10
 • ככלל אין לצאת מהבית
 • יש לשהות בחדר נפרד מאוורר היטב עם דלת סגורה. יציאה מהחדר תהיה רק לצורך פעולות הכרחיות ולזמן קצר ככל הניתן, תוך כדי כיסוי הפה והאף (בעדיפות במסכת אף-פה). אם ישנם מספר מבודדים באותו משק בית, הם יכולים לשהות יחד באותו חדר. אם כל בני הבית נדרשים לבידוד, אין כל מגבלות מיוחדות בתוך הבית
 • יש לשטוף ידיים במים וסבון או לחטא אותן בחומר חיטוי אלכוהולי לפני ואחרי הכנת אוכל, לפני אכילה ולפני ואחרי שימוש בשירותים. אם על הידיים יש לכלוך נראה לעין, יש להעדיף שטיפה במים וסבון על פני חומר חיטוי. עדיף להשתמש בניירות חד-פעמיים לייבוש הידיים
 • במידת האפשר, יש להקצות למבודדים שירותים נפרדים
 • יש להקפיד על כיסוי הפה והאף בעת עיטוש או שיעול, בעדיפות אל תוך מטפחת חד פעמית או מרפק מכופף. זאת על מנת למנוע את פיזור הנגיף. מיד לאחר מכן, לשטוף ידיים במים וסבון או לחטא אותן בחומר חיטוי אלכוהולי
 • בכל מקרה של בעיה רפואית, יש ליצור קשר טלפוני עם מוקד 101 של מד"א
הנחיות כלליות לגבי ציוד ושאר בני הבית
 • מומלץ לצמצם את מספר האנשים שלא מבודדים הנמצאים בבית הנכנסים לחדר הבידוד, עם עדיפות לאדם אחד בריא ללא מחלות רקע
 • אין להכניס מבקרים לבית
 • יש לבדוק שאזורי הבית המשותפים כגון מטבח ושירותים מאווררים היטב
 • בכניסה לחדר הבידוד מומלץ לכסות את הפה והאף, בעדיפות עם מסכת פה-אף אך אפשר להשתמש גם בבד. אין לגעת במסכה בזמן השימוש. בעת היציאה מהחדר, יש להסיר את המסכה, להשליכה לשקית סגורה, ולשטוף ידיים במים וסבון או לחטא אותן בחומר חיטוי אלכוהולי
 • מומלץ להשתמש בכפפות חד פעמיות בכל מגע עם המבודד וסביבת חדר הבידוד כולל משטחים, בגדים או מצעים מלוכלכים
 • מומלץ להימנע ממגע ישיר עם נוזלי הגוף, ובמיוחד הפרשות מהפה, דרכי הנשימה שתן וצואה של המבודד
 • הנחיות תברואיות/ סביבתיות לשמירת הניקיון בבידוד בית:
 • יש לנקות ולחטא כל יום משטחים כגון, ידיות, מתגי תאורה, חדרי שירותים ומקלחת, שולחן ליד המיטה, מסגרת המיטה ורהיטים נוספים בחדר החולה החשוד עם חומר חיטוי ביתי רגיל (על בסיס סבון או אלכוהול לפחות 70 אחוזים). במידת האפשר ניתן לנקות בעזרת תמיסת 1000 מגל כלור (למשל "אקונומיקה" המכילה תת-כלוריט הנתרן - יש לקחת 40 מ"ל אקונומיקה ולמהול ב־1 ליטר מים) עד לייבוש המשטחים/כלים
 • מוצרים חד פעמיים כגון כפפות, ממחטות אף, מסכות ופסולת אחרת הקשורה לטיפול בחולה החשוד יש להשליך לתוך שקית ייעודית בחדר החולה החשוד, ולסגור היטב את השקית לפני הפינוי לפח האשפה חיצוני
 • יש להימנע משימוש משותף עם החולה החשוד בחפצים העלולים להעביר את הנגיף, כגון: מברשת שיניים, סיגריות, כלי אוכל, מגבות, מצעים וכד'. ניתן לשטוף כלי אוכל במים וסבון כלים
 • על כל בני הבית להקפיד על שטיפת ידיים בכל עת
 • ניקוי כלי אוכל - עדיפות להדחת כלים במדיח כלים בתוכנית עם טמפרטורה של לפחות 65 מעלות צלזיוס. אם אין מדיח לפעול לפי נספח הדחה ידנית, יש לשטוף היטב את הכלים במים חמים וסבון כלים. יש לדאוג לייבוש הכלים במתקן יבוש עד שהכלים יבשים לחלוטין. סט כלי ההגשה (צלחות, כוסות, סכו"ם ומגשים) של האנשים בבידוד יהיו נפרדים משאר דיירי הבית, או שיעשה עבורם שימוש בכלי הגשה חד פעמיים
 • כביסה - יש לבצע החלפת מצעים וכביסה בתדירות של לפחות פעמיים בשבוע, יש לדאוג שכביסה מלוכלכת לא תבוא במגע עם פריטים אחרים לרבות כביסה נקייה, על המבודד לרכז את הכביסה באוגר נפרד, ולבצע כביסה בנפרד, להשתמש בתוכנית כביסה של לפחות 65 מעלות צלזיוס. מי שמכבס את הכביסה יחבוש כפפות. לאחר סיום הפעולה, יש להסיר את הכפפות ולשטוף ידיים במים וסבון או בחומר חיטוי על בסיס אלכוהול בריכוז של לפחות 70 אחוזים
 • כללי - להשתמש בכפפות וחלוק או סינר בזמן תהליכי הניקוי
 • יש להקפיד על כללי היגיינה בסיסיים

נספח 3 ב - הנחיות לבידוד במסגרת שאינה מוסד רפואי לאדם עם חום או תסמינים נשימתיים או לחולה מאומת

הנחיות אלו מיועדות לכל מי שמפתח מחלת חום או תסמינים נשימתיים בעת בידוד במסגרת שאינה במוסד רפואי ומפתח חום ו/או תסמינים נשימתיים או חולה מאומת .

הנחיות לביצוע בידוד במסגרת שאינה מוסד רפואי

באחריות הקופה המבטחת/ לשכת הבריאות לפי העניין:

נציג הקופה/הלשכה יתקשר ביום הכניסה לבידוד ויסביר את ההנחיות לבידוד, על מה יש לעקוב וכן לאן לפנות במקרה של שאלה או החמרה במצב, ובהמשך יעשה מעקב יזום על פי הצורך, לרבות: הדרכת המטופל ובני ביתו על היגיינה אישית, עקרונות בסיסיים במניעת זיהומים, כיצד לטפל בחולה בצורה בטיחותית, וכיצד למנוע התפשטות הזיהום למגעים הדוקים כמפורט להלן.

תנאי הבידוד הנדרשים
 • אין לאפשר למבודד לצאת מביתו אלא לצורך קבלת טיפול רפואי במידת הצורך
 • החולה ישהה בחדר נפרד, מאוורר היטב עם דלת סגורה. יציאה מהחדר תהיה רק לצורך פעולות הכרחיות ולזמן קצר, תוך כדי כיסוי הפה והאף במסכה כירורגית (מסכת אף-פה)
 • יש לצמצם את מספר האנשים הנכנסים לחדר החולה, עם עדיפות לאדם אחד בריא ללא מחלות רקע המגבירות את הסיכון (להלן המטפל). אין להכניס מבקרים
 • יש לבדוק שאזורי הבית המשותפים כגון מטבח ושירותים מאווררים היטב
 • אין להכניס מבקרים לבית
 • הנחיות למטפל:
 • מומלץ לצמצם את מספר האנשים שלא מבודדים הנמצאים בבית הנכנסים לחדר הבידוד, עם עדיפות לאדם אחד בריא ללא מחלות רקע
 • יעטה מסכה כירורגית המכסה את הפה והאף בכניסתו לחדר החולה החשוד. אין לגעת במסכה בזמן השימוש. אם המסכה מתלכלכת או נרטבת, יש להחליפה מידית. בעת היציאה מהחדר, יש להסיר את המסכה, להשליכה לשקית סגורה, ולשטוף ידיים במים וסבון או לחטא אותן בחומר מתאים על בסיס אלכוהול
 • ישתמש בכפפות וחלוק חד-פעמיים בעת כל מגע עם החולה החשוד וסביבתו כולל משטחים, בגדים או מצעים מלוכלכים.
 • יימנע ממגע ישיר עם נוזלי הגוף, ובמיוחד הפרשות מהפה, דרכי הנשימה שתן וצואה של החולה החשוד
 • ישטוף ידיים במים וסבון או יחטא אותן בחומר מתאים על בסיס אלכוהול אחרי כל מגע עם החולה החשוד או עם סביבתו המידית, לפני אכילה ואחרי שימוש בשירותים.
  יש להעדיף שטיפה במים וסבון על פני חומר חיטוי אם על הידיים יש לכלוך נראה לעין
 • הנחיות למבודד:
 • יש לדווח על בידוד בית לפי ההנחיות בנספח 10
 • חולה העונה להגדרת חשוד, גם לאחר קבלת תוצאה שלילית ל- SARS-CoV-2, ישלים את תקופת הבידוד של 14 הימים מאז צאתו מחו"ל או מגע אחרון עם חולה מאומת
 • חולה מאומת, ישלים את תקופת הבידוד עד ל"החלמה" לפי הגדרתה בפרק 6 לנוהל
 • ישטוף ידיים במים וסבון או יחטא אותן בחומר מתאים על בסיס אלכוהול לפני ואחרי הכנת אוכל, לפני אכילה ולפני ואחרי שימוש בשירותים. אם על הידיים יש לכלוך נראה לעין, יש להעדיף שטיפה במים וסבון על פני חומר חיטוי. עדיף להשתמש בניירות חד-פעמיים לייבוש הידיים
 • יקפיד על כיסוי הפה והאף בעת עיטוש או שיעול, בעדיפות אל תוך מטפחת חד פעמית או מרפק מכופף. זאת על מנת למנוע את פיזור הנגיף. מיד לאחר מכן, ישטוף ידיים במים וסבון או יחטא אותן בחומר מתאים על בסיס אלכוהול.
 • הנחיות תברואיות/ סביבתיות לשמירת הניקיון בבידוד בית:
 • יש לנקות ולחטא פעם ביום משטחים כגון, ידיות, מתגי תאורה, חדרי שירותים ומקלחת, שולחן ליד המיטה, מסגרת המיטה ורהיטים נוספים בחדר החולה עם חומר חיטוי ביתי רגיל (על בסיס כלור או אלכוהול לפחות 70%). במידת האפשר ניתן לנקות בעזרת תמיסת 1000 מג"ל כלור (למשל "אקונומיקה" המכילה תת-כלוריט הנתרן- יש לקחת 40 מ"ל אקונומיקה ולמהול ב־1 ליטר מים) עד לייבוש המשטחים/כלים
 • מוצרים חד פעמיים כגון כפפות, ממחטות אף, מסכות ופסולת אחרת הקשורה לטיפול בחולה החשוד יש להשליך לתוך שקית ייעודית בחדר החולה החשוד, ולסגור היטב את השקית לפני הפינוי לפח האשפה חיצוני
 • יש להימנע משימוש משותף עם החולה החשוד בחפצים העלולים להעביר את הנגיף, כגון: מברשת שיניים, סיגריות, כלי אוכל, מגבות, מצעים וכדומה. ניתן לשטוף כלי אוכל במים וסבון כלים
 • על כל בני הבית להקפיד על שטיפת ידיים בכל עת
 • ניקוי כלי אוכל - עדיפות להדחת כלים במדיח כלים בתוכנית עם טמפרטורה של לפחות 65 מעלות צלזיוס. אם אין מדיח לפעול לפי נספח הדחה ידנית יש לשטוף היטב את הכלים במים חמים וסבון כלים. יש לדאוג לייבוש הכלים במתקן יבוש עד שהכלים יבשים לחלוטין. סט כלי ההגשה (צלחות, כוסות, סכו"ם ומגשים) של האנשים בבידוד יהיו נפרדים משאר דיירי הבית, או שיעשה עבורם שימוש בכלי הגשה חד פעמיים
 • כביסה - יש לבצע החלפת מצעים וכביסה בתדירות של לפחות פעמיים בשבוע. יש לדאוג שכביסה מלוכלכת לא תבוא במגע עם פריטים אחרים לרבות כביסה נקייה, למי שבבידוד לרכז את הכביסה באוגר נפרד, ולבצע כביסה בנפרד, להשתמש בתוכנית כביסה של לפחות 65 מעלות צלזיוס. מי שמכבס את הכביסה יחבוש כפפות. לאחר סיום הפעולה, יש להסיר את הכפפות ולשטוף ידיים במים וסבון או בחומר חיטוי על בסיס אלכוהול בריכוז של לפחות 70 אחוזים
 • כללי - להשתמש בכפפות וחלוק או סינר בזמן תהליכי הניקוי

נספח 4 א - לקיחה ומשלוח דגימות לאבחון נגיף הקודונה החדש 2-SARS-CoV למעבדות מורשות

הנחיות כלליות :

 1. יש לשלוח דגימות רק ממקרים העונים להגדרת מקרה חשוד לאחר אישור מד"א/ רופא ייעודי בבי"ח/ רופא מחוז, בהתאם לתרשים הזרימה בנספח א 1 לנוהל זה. בנוסף, יבוצעו בדיקות גם במרפאות זקיף בקהילה ובבתי החולים בהתאם לקריטריונים המפורטים בפרק 6 בהנחיות
 2. . לקיחת הדגימות תעשה בחדר בו מאושפז/ מבודד החולה תוך הקפדה יתרה על מיגון הצוות הרפואי בהתאם לאמור בנספח 4 ב' ומניעת זיהום הסביבה
 3. אריזת הדגימות תיעשה לפי נוהלי משרד הבריאות לדגימות מסוג "Biohazard" לפי עיקרון האריזה המשולשת: יש להכניס את מיכלי הדגימות לתוך שקית "Biohazard" סגורה ואת השקית לתוך קופסת פלסטיק קשיח עם מכסה מתברג.
  את טופס הדגימה עם הפרטים המזהים של הנבדק יש להכניס לכיס החיצוני של שקית Biohazard או בשקית נפרדת ולארוז ביחד עם הדגימה. את קופסת הפלסטיק יש להכניס עם המיכל לתוך אריזת "קלקר" בתוספת קרחום לקירור וחומר סופג. ניתן להוסיף יותר מדגימה אחת לאריזת הקלקר
 4. יש לסגור את האריזה החיצונית בסרט טייפ רחב מכל הצדדים. יש לסמן את האריזה מבחוץ בסימון "Biohazard" ו-"קורונה"
 5. יש להקפיד על סגירה הרמטית של מיכלי הדגימות וקיבוע שלהם בתוך הקופסה על מנת שחומר הדגימה לא יישפך בזמן ההעברה
 6. יש לסמן כל מיכל דגימה בנפרד עם שם החולה, מספר תעודת זהות וסוג הדגימה
 7. יש לצרף טופס הפניה לבדיקת "קורונה" (נספח 8)
 8. יש לשלוח את הדגימות במהירות המרבית ולא לעכב אותן. הדגימות חייבות להיות טריות ובקירור (2–8 מעלות צלזיוס)
 9. פתיחת דגימות ובדיקות על דגימות העלולות להכיל נגיף חי (דגימות מדרכי הנשימה) יש לבצע בתנאי BSL2 בלבד. יש לוודא קיום ציוד ונהלים מתאימים במעבדות הבודקות בבית החולים. ראו נספח 4 ב' להלן הכולל הנחיות בנושאים אלו
 10. אסור לבצע תרבית רקמה לבידוד נגיפים אלא בדיקות מולקולריות בלבד. יש לוודא אינאקטיבציה מהירה של הדגימה ולמנוע פיזור של דגימה לסביבה. יש לשמור את הדגימות העלולות להכיל נגיף חי בקופסה סגורה נפרדת ואין להשליכן עד להשלמת הבדיקות
 11. מסירת תשובות מבחני המעבדה:
  1. בהתאם לחובת הדיווח לפי הוראות תקנה 65 לתקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות), תשל"ז-1977 (להלן התקנות), כל תוצאה, חיובית או שלילית, תדווח מיידית על ידי מנהל המעבדה במערכת הדיווח הממוחשבת של משרד הבריאות שהוקמה לצורך זה. כמו כן, ניתן לדווח בתיק הרפואי של המטופל
  2. המעבדה לא תפרסם, לא תדווח ולא תעביר תוצאות בדיקה חיובית ל -2-SARS-CoV לכל גורם אחר, מלבד הגורמים לדיווח מידי כאמור לעיל
  3. הקופה המבטחת תקבל דיווח על כל בדיקה דרך הממשק של משרד הבריאות שהוקם לצורך זה. הקופה המבטחת תודיע למטופל על קבלת תשובה חיובית או שלילית ל-SARS-CoV-2. מי שאינו מבוטח על ידי אחת מהקופות, באחריות הלשכה המחוזית להודיע לו על קבלת התשובה.
   אין באמור כדי לגרוע מהחובות החלות על המעבדות לפי כל דין
 12. נכון לתאריך כתיבת חוזר זה תוצאת מעבדה שלילית לכל המחוללים שנבדקו כולל נגיף 2-SARS-CoV אינה שוללת לחלוטין אפשרות הדבקה בנגיף 2-SARS-CoV
 13. סוגי הדגימות:
  1. כיח ליחה, משטף אף (2–3 מ"ל לתוך כוס סטרילית)
  2. לצורך משלוח הדגימה למעבדה המורשית לבדיקת SARS-CoV-2, יש לפעול בהתאם לאפשרויות הבאות:
   • משטח לוע ואף: יש לקחת דגימה מדרכי הנשימה העליונות במבחנה ייעודית לבדיקה וירולוגית (Virocult) הארוזה במארז אינדיבידואלי יחד עם מטוש אחד עבור כל חולה.
    יש לדגום באמצעות המטוש תחילה את עומק הלוע, ולאחר מכן את עומק חלל האף (נאזופארינקס). המטוש יוכנס לתוך המבחנה, שתסומן עם כל פרטי החולה.
   • דרכי הנשימה התחתונות: באם ניתן, יש להעדיף נטילה של דוגמה מדרכי הנשימה התחתונות (כגון:BAL‏ (Bronchoalveolar lavage) או שטיפות של קנה הנשימה וכיח), מאחר שאלה מכילות ריכוז גבוה יותר של הנגיף ביחס לדרכי הנשימה העליונות ורגישות יותר לזיהוי נוכחות של SARS-CoV-2. יש לקחת דגימה זו במבחנה סגורה וסטרילית ללא תוספת חומר משמר
  3. אין לשלוח מטושים במצעים בקטריאליים
  4. אין לשלוח רקמות שעברו פיקסציה בפורמלין
  5. אין לשלוח מזרקים עם או בלי מחטים
  6. אין להקפיא את הדגימות
 14. לקיחת דגימות לאחר המוות (P.M):
  1. יש לקחת דגימות מוקדם ככל האפשר
  2. יש להכניס נוזלי גוף למיכלים אטומים (5–10 מ"ל לדגימה)
  3. יש להכניס חלקי רקמות לתוך מיכלים אטומים בתוספת כמות קטנה של Saline
  4. אם אין ברירה ניתן לשלוח גם דגימות בפורמלין לצורך משלוח לחו"ל
 15. מבחני המעבדה:
  המעבדה המבצעת תבצע מבחנים שונים ספציפיים לנגיף 2-SARS-CoV על פי השיטה שאושרה כתקיפה בעת משלוח הדגימה.

נספח 4 ב - נוהל בטיחות ביולוגית בטיפול ועיבוד דגימות של נבדקים חשודים ו/או חולים בנגיף הקורונה החדש 2019 (2-SARS-CoV)

מבוא

בחודש דצמבר 2019 החלה התפרצות של המחלה (19-COVID) הנגרמת על ידי נגיף קורונה החדש 2019, המכונה 2-SARS-C0V ("הנגיף"). על רקע אירועי ההתפרצות ההולכת ומתפתחת בצורה דינמית בסין וגם במדינות נוספות בעולם והצטברות מידע בנוגע להעברת הנגיף מאדם לאדם, עלה הצורך לבצע בדיקות מעבדה רפואיות ("מעבדה") לצורך אבחון הנגיף ובדיקות מעבדה נוספות לטובת מניעת הדבקה, טיפול ומעקב אחר נבדקים חשודים וחולים מאומתים.

בשלב זה קיים מידע מועט על הסיכונים לעובדי מעבדה מדגימות של חולי 19-COVID :

 • דגימות מדרכי נשימה ולעיתים דגימות צואה, עלולות להכיל כמות גדולה של נגיפים ולכן מהוות סיכון משמעותי בחשיפה
 • דגימות דם - מכילות נגיפים במיעוט החולים, ומהוות סיכון פוטנציאלי בחשיפה ישירה בדקירה, מגע עם ריריות או דרכי הנשימה במקרה של יצירת אירוסולים

מטרה

מטרת הנחיות אלה היא לספק מידע והכוונה בתחום הבטיחות לצוותי המעבדות הרפואיות ולבעלי תפקידים הקשורים באיסוף והעברת הדגימות למעבדות.

הגדרות בנספח זה

 1. נבדק חשוד או מאומת - נבדק המתאים להגדרת חולה חשוד או מאומת, או נדרש לבידוד בית או בידוד באשפוז לפי צו בריאות הציבור, כמפורט בסעיף "הגדרת מקרה" בהנחיות להתמודדות עם תחלואה מנגיף קורונה החדש (19-COVID) וכן בתחילת קובץ נספחים זה
 2. מעבדה מורשית - מעבדה שאושרה על ידי ראש שירותי בריאות הציבור לביצוע בדיקה לנגיף -SARS 2-C0V כמפורט בנספח 5א'
 3. טיפול בדגימות סגורות - לא מתבצעת פתיחה של הדגימה, לרבות הכנסת מבחנות למכשירים סגורים, אחסון דגימות סגורות במקררים, מקפיאים
 4. טיפול בדגימות פתוחות - ביצוע פעולות על דגימות דם, נוזלי גוף ורקמות, הכוללות את פתיחת הדגימות, עיבוד שלהן, סרכוז
 5. טיפול בדגימות פתוחות העלולות לייצר אירוסולים (תרסיס) או שפך - כגון בדיקות לקביעת רמות גזים בדם או פעולות כגון ערבול, חלוקה, מיהול, זריעות מיקרוביאליות, כתישה, סוניקציה, טיפול בדגימות מרקמות נגועות, הכנת משטח-סליידים להסתכלות במיקרוסקופ, הפקת חומצות גרעין וכד המתבצעות על דגימות נשימתיות, צואה ונוזלי גוף אחרים

התמגנות צוותי המעבדה

 1. עובדים המטפלים בדגימות פתוחות של נבדק חשוד או מאומת חייבים לעשות שימוש בציוד מגן מלא.
  ציוד זה כולל (לפי סדר הלבישה):
  1. חלוק מעבדה ארוך עם שרוולים ארוכים, רכוס
  2. חלוק חד-פעמי, עמיד לנוזלים, אשר יילבש מעל חלוק המעבדה
  3. מסכת 95-N
  4. משקפי מגן/מגן פנים
  5. כפפות חד פעמיות (זוג אחד)
 2. עובדים המטפלים אך ורק בדגימות סגורות חייבים במיגון הסטנדרטי, דהיינו חלוק מעבדה ארוך, רכוס ועם שרוולים ארוכים וכפפות חד פעמיות
 3. בעת העבודה עם כפפות יש להימנע ממגע בעיניים, באף או בעור
 4. סדר ההפשטה בסיום הטיפול בדגימות: כפפות, משקף, חלוק חד פעמי, מסכה. המוצרים החד פעמיים יושלכו לפח לפסולת "Biohazard"
 5. אין לעזוב את עמדת העבודה לפני הסרת כל ציוד המגן
 6. לאחר הסרת ציוד המגן יש לשטוף היטב את הידיים עם מים וסבון
 7. סדר לבישה והפשטה של ציוד מיגון אישי מפורט בנספח מספר 11 לעיל, בנוהל זה

הטיפול בדגימות במעבדה מנבדק חשוד או מאומת

 1. במשך כל זמן העבודה עם דגימה של נבדק חשוד או מאומת יש לסגור את דלת חדרי המעבדה, ולוודא סימון אזהרה על הצד החיצוני של הדלת, בנוסח "זהירות חומרים מדבקים, "Biohazard"
 2. טיפול בדגימות העלולות לייצר אירוסולים (תרסיס) או שפך יבוצע במנדף ביולוגי Class II, אלא אם כן היא מתבצע בתוך מכשיר מעבדה סגור:
  1. אם לא ניתן להכניס מכשיר בדיקה למנדף ביולוגי, יש לבצע הפרדה פיזית של המכשיר לחדר סגור מסומן Biohazard ולהגביל את הגישה אליו למורשים בלבד
  2. במקרה של בדיקת גזים בדם, המבוצעת לרוב ביחידה לטיפול נמרץ, אם אין אפשרות להעבירה לחדר נפרד סגור, יש לייעד חלל נפרד מסומן Biohazard עם גישה מוגבלת לסגל רפואי ופרא- רפואי ממוגן בלבד. רצוי כי חלל זה יהיה החלל הסמוך לחולה הנמצא בבידוד נשימתי. המכשיר עצמו יסומן היטב כמכשיר ייעודי לביצוע בדיקות לנבדק חשוד או מאומת.
 3. כל פרוצדורה מחוץ למנדף ביולוגי תבוצע באופן שמקטין את הסיכון לחשיפה לשחרור אירוסולים או גרימת שפך מדגימה
 4. בתהליכי סרכוז, יש להשתמש במכשירי צנטריפוגה Biohazard עם רוטורים אטומים. בתום תהליכי הסרכוז, יש להמתין כ-10 דקות עד לשקיעת האירוסולים במבחנות ורק אז לפתוח את מכסי הצנטריפוגה ואת המבחנה.
 5. אין לסרכז או לטפל בדגימות מנבדקים חשודים או מחולים בנגיף יחד עם דגימות אחרות
 6. חובה לדאוג לסגור מבחנות פתוחות בתום שלבי הטיפול בהן
 7. באחריות מנהל המעבדה לבצע הערכת סיכונים במעבדה, ולקבוע הנחיות בהתאם לתנאים ולציוד של המעבדה. יש לשים דגש על מניעת היווצרות אירוסולים ושפך, מיגון העובד וסביבת העבודה
 8. תקשורת בזמן אמת בין הצוותים הקליניים לבין צוותי המעבדות היא קריטית למזעור סיכונים, העלולים להתרחש בעת הטיפול בדגימות מנבדק חשוד או מאומת
 9. יש לסמן את הדגימות של נבדק חשוד או מאומת במהלך כל תהליכי העבודה והטיפול בהן
 10. יש להפריד את תהליכי הטיפול בדגימות של נבדק חשוד או מאומת משאר דגימות המעבדה.
 11. יש לדאוג לחטא את המכשור, הציוד, משטחי העבודה, צנטריפוגות ומנדף לאחר סיום עבודה עם דגימה של נבדק חשוד או מאומת:
  1. תמיסת חיטוי מקובלת היא חומצה היפוכלורית 5.25 אחוזים מהולה במי ברז ביחס 1:10 או אלכוהול 70 אחוזים.
  2. את התמיסה יש להכין בכל יום מחדש
 12. על מנהל אגף המעבדות המוסדי להסדיר את ההנחיות לעיל באמצעות נוהל כתוב
 13. מנהל המעבדה רשאי לבדוק את נחיצות הבדיקות מול הרופא ששלח את הבדיקות או מול מנהל היחידה למחלות זיהומיות או מנהל היחידה למניעת זיהומים

איסוף ושינוע דגימות למעבדות

 1. דגימות הנאספות לבדיקות מעבדתיות מנבדק חשוד או מאומת, חובה שיוגדרו ויסומנו וחובה להעביר ו/או לשנע אותן בהתאם לחוזר משרד הבריאות 21–2014 "בטיחות לשינוע חומרים ביולוגיים זיהומיים ודגימות לאבחנה רפואית"
 2. במעבדה יימצאו נוהלי ביצוע תיקניים (SOPs) לטיפול בטיחותי בדגימות
 3. במעבדה תתבצע הדרכה של העובדים בנושא איסוף ושנוע דגימות ממטופל חשוד או מאומת, והעברתן למעבדה מורשית.
 4. יש לוודא שהדגימה תתקבל על ידי אדם מוסמך, בעת שהוא מצוי במעבדה
 5. יש להבטיח שכוח האדם המעביר או משנע את הדגימות בתוך בית החולים או מחוץ לבית החולים, עושה שימוש בכפפות חד פעמיות בעת טיפול באריזות המכילות את הדגימות, ומיומן בשינוע בטיחותי ובטיפול וחיטוי של שפך ביולוגי
 6. ברכב המשנע את הדגימות למעבדה תהיה ערכת טיפול בשפך ביולוגי
 7. בתוך בית החולים, יש להעביר את הדגימות באופן ידני. אסור להשתמש במערכות פנאומטיות לשינוע דגימות מנבדק חשוד או מאומת
 8. בתוך בית חולים יש להעביר דגימות למעבדה בתוך שקית Biohazard סגורה היטב, ונתונה בתוך מיכל פלסטיק עם פקק מתברג או בצידנית, המסומנים אף הם Biohazardo
 9. דגימות שמשונעות החוצה מבית החולים יש להעביר באריזה משולשת:
  1. יש להכניס את הדגימה לשקית סגורה המסומנת Biohazard
  2. השקית העטופה תוכנס לתוך מיכל עם פקק מתברג מסומן Biohazard
  3. המיכל יוכנס לתוך אריזת קלקר בתוספת קרחום לקירור וחומר סופג
  4. יש לסגור היטב את האריזה עם נייר דבק סביב הכלי (על מנת למנוע פתיחה), או צידנית בעלת דופן קשיחה, המסומנת Biohazard
 10. חובה לצרף לכל דגימה טופס ובו פרטי הנבדק, כולל שם מלא ומספר זיהוי (מספר תעודת זהות או דרכון), בנוסף לבדיקות הנדרשות
 11. אין להעביר למעבדה דגימות בתוך מזרק, למעט בדיקה, לקביעת רמות גזים בדם, שתבוצע בתוך בית החולים. במקרה כזה יש לוודא על ידי הגורם השולח, שהמזרק סגור ואטום היטב

הטיפול בפסולת ביולוגית ותהליכי החיטוי

 1. במקרה של נתזים ושפכים מדגימות של נבדק חשוד או מאומת, יש להרחיק תחילה את כל הנוכחים מהחדר ולהפסיק את מערכת האוורור, אם ניתן
 2. יש להמתין מחוץ לחדר כ-15 דקות, על מנת לתת לטיפות ואירוסולים לשקוע
 3. יש ליידע בהקדם את מנהל המעבדה ואת האחראי על הבטיחות במעבדה אודות האירוע
 4. בתום 15 הדקות יש לטפל בשפך באמצעות ערכת שפך ביולוגי תקנית, לפי ההוראות לטיפול בשפך ביולוגי[10], ראו מסמך ישים 9.1, להלן:
  1. במהלך כל הפעולות חובה ללבוש ציוד מגן מלא, כמפורט בסעיף 4 לעיל. (סדר לבישה והפשטה מפורט בנספח 11 לעיל, בנוהל זה)
  2. יש לכסות את השפך בנייר סופג או כל חומר סופג אחר
  3. לאחר מכן יש לפזר חומר חיטוי סביב אזור הנתז ועל גבי החומר הסופג למשך כ-10 דקות
  4. יש לנקות את תערובת הנתז והחומר הסופג על ידי חומר סופג נוסף, ולאסוף אותם לתוך מיכל פסולת מזוהמת ומסומנת Biohazardo
  5. את שטח הפנים של מקום השפך/נתז יש לנגב שנית עם חומר החיטוי
 5. דקירות מחט, חתכים, שריטות או זיהום עורי, שזוהמו על ידי נתזים או שפכים של חומר מזוהם, יישטפו באופן מידי ויסודי עם מים וסבון. אם יש דימום, יש לעודד את הדימום מהפצעים
 6. כל תאונה, הכוללת חשיפה לחומר מזהם, תדווח מייד למנהל המעבדה. יש לשמור על עותק רשום של כל תקרית כזו. יש לקיים מיד הערכה רפואית במסגרת המוסד, ובמידת הצורך להעניק טיפול רפואי, ייעוץ ומעקב רפואי
 7. כלים חד פעמיים לאחר שימוש יוכנסו למכלים ייעודיים מסומנים Biohazard, שיפונו כפסולת Biohazard
 8. נוזלים המכילים חומר מזוהם ייאספו במיכל המסומן Biohazard, ניתן לאטימה ומכיל תמיסת חומצה היפוכלורית במיהול 1:10 מתמיסת מרוכזת של 5.25 אחוזים. המיהול יוכן מחדש מדי יום
 9. עם סיום העבודה יוכנסו חלוקים מזוהמים (שאינם חד פעמיים) למכלים נפרדים עם סימון Biohazard בתוך המעבדה, ויכובסו בהתאם להוראות הכביסה של כביסת חולה חשוד או מאומת

הטיפול והסילוק של אריזות הקלקרים והקרחומים המשמשים לשינוע הדגימות למעבדות

 1. בכל מעבדת בדיקה מצטברים אריזות הקלקרים והקרחומים שבתוכן, המשמשים לשינוע בטיחותי של הדגימות למעבדה. לאחר הוצאת כל הדגימות מהאריזות יש לפעול לפי ההנחיות הנ"ל:
 2. אם לא מאובחן שפך בתוך הקלקר או נזק לאריזה המשולשת של הדגימות ניתן לסלק את הקלקר כפסולת לא זיהומית לאחר עטיפתם בשתי שקיות
 3. אם מאובחן שפך או נזק לאריזה המשולשת של הדגימות יש להתייחס לקלקר כפסולת זיהומית ונדרש לסלקו בתוך שקית ביוהזרד.ו
 4. את הקרחומים בתוך הקלקר ניתן לחטא בתמיסות כלור )בריכוז 1000 ppm) או בתמיסת אלכוהול 70% לצורך שימוש חוזר או לסלוק כפסולת לא זיהומית (ראו סעיף 8.2).ו

אנשי קשר במחלקה למעבדות לטובת ברורים

 • ד"ר רותי ישי, מנהלת המחלקה למעבדות, שירותי בריאות הציבור, משהב"ר, טל. 050-6242126
 • ד"ר נועה טיימן ירדן, סגנית מנהלת המחלקה למעבדות, שירותי בריאות הציבור, משהב"ר, 050-6243140
 • ד"ר חיים חכם, אחראי על בטיחות ואבטחת איכות במחלקה למעבדות, שירותי בריאות הציבור, משהב"ר, 050-6242788

מסמכים ישימים

 1. נוהלי בטיחות לעובדי מעבדה רפואית ועובדי פתולוגיה לטיפול במחוללי מחלות בסיכון גבוה (AIDS, Hepatitis B)
 2. חוזר מינהל רפואה 21/2014 נוהל בטיחות לשינוע חומרים ביולוגיים זיהומיים ודגימות לאבחנה רפואית מעבדתית
 1. Laboratory testing for 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) in suspected human cases - Interim guidance 14 January 2020, World Health Organization
 2. Evaluating and Reporting Persons Under Investigation (PUI)

נספח 5 א' - מעבדות המורשות לאבחון 2-SARS-CoV

Coronavirus med guidelines-5A-1.png
Coronavirus med guidelines-5A-2.png
Coronavirus med guidelines-5A-3.png

נספח 5 ב' - הנחיות לתאום מעבדות מורשות -19-COVID

רקע

בעקבות התפרצות המחלה הנגרמת מנגיף קורונה החדש (19-COVID) נוצר צורך במענה נרחב של מעבדות, המורשות לבצע את הבדיקה לזיהוי הנגיף.

מטרת מסמך זה היא לתת הנחיות להתנהלות ולתאום בין המעבדות, המורשות לבדיקת הנגיף לבין רופאי לשכות הבריאות, המנפיקים אישור לבדיקה ומד"א.

הגדרות לתאום מעבדות מורשות

"גורם מאשר" - הגורם המוסמך לאשר ביצוע בדיקת קורונה. יש לקבל אישור לביצוע הבדיקה על-פי הנהלים הבאים:

 1. מד"א מאשרת את הבדיקות באופן עצמאי בהתאם לנהלים המפורטים בנספח 1 א׳
 2. דגימה שנלקחת בתוך בית חולים על מטופל, או עבור צוות רפואי של אותו מוסד, תאושר על ידי רופא ייעודי שמונה לכך מטעם בית החולים
 3. בקהילה, דגימה שנלקחת שלא על פי ההתוויות שנקבעו, יש צורך באישור של רופא ייעודי בקופה המבטחת
 4. בצה"ל, יש לקבל אישור מראש ענף בריאות הצבא או נציגו (נספח 2)
 5. שב"ס ואחרים - יפנו לקבלת אישור מד"ר ענת צוראל־פרבר (נספח 2)
 6. במרפאות הזקיף (sentinel) - יש לקבל אישור מהרופא הייעודי במקום ובהיעדרו מד"ר אהרונה פרידמן מהמלב"ם טל' 0506242054
 7. כמו כן, רופאי לשכות הבריאות רשאים לאשר לבצע בדיקות

"גורם מפנה" - הגורם שמבצע את לקיחת הדגימה מהנבדק, בעת הזו כולל את בתי החולים, מרפאות זקיף ומד"א. מוקד מד"א ללא המתנה לשימוש המעבדות: 037386895.

"מעבדות מורשות" - המעבדות המורשות לביצוע בדיקה ל־2-SARS-CoV כמפורט בנספח 5 א'.

חלוקת הדגימות למעבדות מורשות על פי מיקום גאוגרפי ועומס

 • בעת מילוי טופס האישור לבדיקה, הגורם המאשר בוחר את המעבדה שאליה תשלח הדגימה
 • אם הבדיקה נלקחת במוסד רפואי בו יש מעבדה מורשית לבדיקת 2-SARS-CoV, הבדיקה תשלח, בהתאם לנהלים שבנספח 4 ב', אל המעבדה באותו המוסד
 • תכנית ניתוב דגימות מעבדה ממוסדות גריאטריים:
על מנת לייצר מענה לדגימות שנלקחו ממוסדות על פי תעדוף מכלול גריאטריה בתוך 24 שעות, מד"א יפנה את הדגימות הנלקחות מהמוסדות על פי תיאום יומי מול מחלקת המעבדות של שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות. מד"א יסמן על קופסאות שינוע הדגימות כי מקור הדגימות הוא מוסד גריאטרי ויכלול את שם המוסד. סימון הדגימות הוא לצורך תעדוף ביצוע הדגימות ע"י המעבדה ובכדי להבטיח קבלת תשובה תוך 24 שעות.

בנספח 5 א' מובאים פרטי התקשרות ושעות העבודה של המעבדות המורשות.

הנחיות כלליות למעבדה

 • המעבדה תפעל על פי ההנחיות המקצועיות המפורטות בהנחיות משרד הבריאות בנספחים:
 • נספח 4א' - "לקיחה ומשלוח דגימות לאבחון נגיף הקורונה החדש "2-SARS-CoV"
 • נספח 4ב' - "נוהל בטיחות ביולוגית בטיפול ועיבוד דגימות של נבדקים חשודים ו/או חולים בנגיף הקורונה החדש 2019 (2-SARS-CoV)"
 • העברת מידע אישי בנוגע לנבדקים:
  1. הגורם המאשר יזין את פרטי הנבדק בטופס ממוחשב "אישור בדיקה לנגיף קורונה החדש"
  2. בעת מילוי טופס האישור, הגורם המאשר יסמן את המעבדה שאליה תשלח הדגימה. המידע האישי של הנבדק יוצג במערכת הממוחשבת של המעבדה שנבחרה בלבד ולא יהיה זמין לכלל המעבדות
  3. המעבדה תזין את תוצאות הבדיקות אל מערכת המחשוב שהוקמה לצורך זה
  4. מידע אישי של נבדקים, כולל תוצאות הבדיקה, יוזן ויועבר באמצעות המערכת הממוחשבת בלבד, אין להשתמש באמצעים אחרים (למשל, יישומון "וואטסאפ")
 • אימות תוצאה החשודה כחיובית:
יש לבצע אימות לבדיקה במקרים הבאים בלבד:
 1. אם הביקורת הפנימית לא עברה
 2. אם התוצאה היא "inconclusive" יש לתקף בעזרת קיט נוסף של BGI ומאותה הפקת RNA
כל מעבדה תבצע תיקוף בעצמה ולא באמצעות מעבדה נוספת.
 • דיווח על קבלת תוצאה חיובית:
דיווח דרך המערכת הממוחשבת בלבד בצורה מקוונת ולכלול את הפרטים הבאים:
 • מספר ת.ז או דרכון
 • שם משפחה
 • שם פרטי
 • שנת לידה
 • ישוב מגורים
 • טלפון נייד אם אין - טלפון קווי
 • התנהלות במצבים בהם הגיעה דגימה למעבדה, אך פרטי הנבדק לא זמינים במערכת הממוחשבת של המעבדה:
  1. אם ידועה זהות הרופא שאישר את הבדיקה:
   1. יש ליצור עמו קשר ולוודא כי הזין את פרטי הנבדק למערכת וכי הקצה את הבדיקה למעבדה אליה הגיעה הדגימה
   2. אם חלה טעות ודגימה שהוקצתה למעבדה אחת, נשלחה למעבדה אחרת, לרופא יש אפשרות לשנות במערכת הממוחשבת את שם ה"מעבדה המבצעת"
   3. יש לבצע את הבדיקה
  2. אם לא ידועה זהות הרופא שאישר את הבדיקה:
   1. יש לפנות לגורם המפנה (בית החולים או מד"א) ולבקש שיצרו קשר עם הרופא שאישר את הבדיקה בכדי שיזין את המידע למערכת ויקצה את הבדיקה למעבדה
   2. אם בבירור עם הגורם המפנה מסתבר שאין אישור לבדיקה, אין לבצע את הבדיקה

נספח 6 - שאלון חקירת מקרה 19-COVID

Coronavirus med guidelines-20.png
Coronavirus med guidelines-21.png

נספח 7 - טופס מגעים 19-COVID

Coronavirus med guidelines-22.png

נספח 8 - טופס הפניה לבדיקת נגיף קורונה 2019 2-SARS-CoV

Coronavirus med guidelines-23.png

נספח 9 - שילוט למבקרים במוסדות רפואיים: יש להציב בעברית, ערבית, רוסית ואמהרית

מבקר/ת יקר/ה,
 • אם יש לך מחלת חום או שיעול או קושי בנשימה, ושהית ב-14 הימים האחרונים בחו"ל או ברשות הפלסטינית
 • אם היית במגע עם חולה שאובחן עם נגיף הקורונה החדש COVID 19

נא לגשת למשרד, להסביר את הסיבה לפנייתך למרפאה\מלר"ד, ולבקש להצטייד במסכת פה-אף כירורגית כאמצעי זהירות.

צוות המרפאה יכוון אותך לחדר הבדיקה.

תודה

Coronavirus med guidelines-24.png
Coronavirus med guidelines-25.png
Coronavirus med guidelines-27.png
Coronavirus med guidelines-26.png

נספח 10 - מעקב אחרי מטופל בבידוד

 1. על כל מי שמחויב בבידוד בית בהתאם להנחיות המפורטות לעיל[11], או טלפוני (במספר 5400*) עם הגעתו לארץ / כניסתו לבידוד לאחר מגע עם חולה 19-COVID
 2. בכל קופת חולים/צה"ל/לשכת בריאות יהיה איש קשר לאגף לאפידמיולוגיה, שיהיה אחראי לקבלת מידע על מבוטח שאמור להימצא בבידוד למשך 14 יום
 3. כלל הגורמים יקבלו כל יום רשימת מבוטחים שלהן, שדיווחו כי החלו בידוד בית
 4. מעקב אחרי אנשים שאינם חברי קופת חולים יבוצע על ידי לשכת הבריאות שבשטחה גר המבודד
 5. מעקב אחרי חיילים בסדיר יבוצע על ידי צה"ל
 6. באחריות הגורם המבצע את המעקב לבצע שיחת טלפון תוך 24 השעות הראשונות מקבלת הדיווח, בה יינתנו הדגשים הבאים:
  • וידוא שהמבודד שוהה בבידוד והסבר על חשיבות הבידוד למשך 14 ימים מלאים עד להחלמה
  • הדרכה על היגיינה אישית והתנהלות בבידוד בבית
  • הדרכה כי אם מצבו הרפואי משתנה - יש להתקשר למוקד של מד"א ולציין כי הוא נמצא בבידוד ומרגיש ברע
 7. בהמשך יתבצע מעקב טלפוני בהתאם לצורך אחר מצבם הקליני של השוהים בבידוד ביתי, באמצעות תשאול לגבי חום, תסמינים נשימתיים ומצבם הכללי. דיווח על ידי המטופל באפליקציה ייעודית יכול להוות חלופה למעקב טלפוני. במקרה כזה על קופת החולים לעקוב אחר הדיווחים וליצור קשר עם השוהה בבידוד אם דיווח על הופעת תסמיני מחלה
 8. אם יופיעו תסמינים המתאימים להגדרת מקרה חשוד של נגיף הקורונה החדש 19-COVID, ניתן לתאם הגעה של צוות מד"א לבית המבודד ללקיחת דגימה. אם מצבו הקליני של המבודד אינו מאפשר זאת, יופנה המטופל למלר"ד
 9. לתנאי בידוד בית במקרה של מבודד המפתח חום או תסמינים נשימתיים וכן תנאי הבידוד לחולה מאומת ל-19-COVID, יש לעיין בנספח 3ב לעיל

נספח 11 - סדר הלבשה והפשטה של ציוד מגן אישי

לבישה של ציוד מיגון אישי

שילוב הפריטים יעשה ע"פ הסיכון בחשיפה למחוללי זיהום הגלום בפעילות נתונה.

Coronavirus med guidelines-28.png

הסרה של ציוד מיגון אישי לאחר שימוש

Coronavirus med guidelines-29.png

נטפח 12 - הנחיות רפואיות למיגון והימנעות מהדבקה של שוטרים ומאבטחים בהתמודדות עם חולים או חשודים למחלת 19-COVID

רקע לנספח 12

המחלה הנגרמת על ידי נגיף קורונה החדש גורמת לתסמונת נשימתית הדומה לשפעת, אך יכולה להיות חמורה, במיוחד באנשים מבוגרים ועם מחלות רקע. בעת כתיבת הדברים, הרוב המכריע של התחלואה וההדבקה היא בסין, ויש מקרים נוספים במדינות אחרות מחוץ לסין, כולל מדינות מערביות. לא אובחן חולה בארץ, אך יש צורך בהיערכות למקרה אחד או יותר בכל רגע נתון. הנחיות אלו מיועדות להדריך שוטרים ומאבטחי מוסדות רפואיים, בהתנהלותם מול חולים חשודים או מאומתים עם נגיף קורונה החדש, להם נדרשת התערבות סמכויות האכיפה. המלצות אלה מתייחסות לנגיף שבנדון בלבד.

מכיוון שמדובר בנגיף חדש ובאירוע דינמי, ההמלצות במסמך תתעדכנה בהמשך בהתאם לצורך ולהתפתחויות.

רקע משפטי לנספח 12

 • מחלה הנגרמת על ידי נגיף הקורונה החדש 2019 (19-COVID) נוספה לרשימת המחלות המידבקות שבתוספת השנייה לפקודת בריאות העם, 1940, בחלק א', ברשימת מחלות בעלות חשיבות בינלאומית המחייבות הודעה מידית, לעניין תקנות הבריאות הבין-לאומיות (International Health Regulations, 2005) של ארגון הבריאות העולמי
 • בנוסף, המחלה הנגרמת על ידי נגיף הקורונה החדש 2019 (19-COVID), הוכרזה כמחלה מידבקת מסוכנת לפי סעיף 20(1) לפקודה. ההכרזה על המחלה כמחלה מידבקת מסוכנת, מקנה למנכ"ל משרד הבריאות, ראש שירותי בריאות הציבור וכן לכל רופא מחוזי או סגנו, סמכות לתת הוראות נרחבות ולהשתמש באמצעים שונים על מנת למנוע את חדירתה או התפשטותה של המחלה

בהמשך להכרזה זו, נחתמו על ידי מנכ"ל משרד הבריאות צווים והותקנו תקנות לשעת חירום, בהם:

 1. נחתם ופורסם צו בריאות העם (נגיף קורונה החדש 2019) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש"ף- 2020 (להלן: "צו בידוד בית"). בין היתר, הצו קובע:
  • חובת בידוד בית לכל מי שחזר מחו"ל או שהיה במגע הדוק עם חולה, כמשמעותם בצו, למשך 14 יום ממועד המגע עם החולה או מיום חזרתם מחו"ל, וכן חובת דיווח על שהייה בבידוד
  • חובת בידוד בית לאדם עם מחלת חום
  • איסור התכנסות בין-לאומית או התקהלות, כאמור בצו של יותר משני אנשים שאינם גרים באותו בית והכל בכפוף לתקנות שעת חירום (הגבלת פעילות) שלהלן, כל עוד הן בתוקף
  • הגבלת פעילות בילוי ופנאי
  • הגבלה על ביקור של שוהה במוסד בריאות או רווחה
 2. צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (בידוד בבית חולים) (הוראת שעה), התש"ף-2020. לפי הצו, רופא מומחה בבית חולים מוסמך להורות כי חולה או אדם החשוד כחולה בקורונה, ישהה בבידוד בבית חולים, בתנאים ולתקופה כפי שיקבע הרופא. כמו כן, ראש שירותי בריאות הציבור או סגנו, רופא מחוזי, נפתי וסגניהם, מוסמכים להורות כי אדם המצוי בבידוד לפי צו בידוד בית, ישהה בבידוד בבית חולים. בנוסף, הצו נותן סמכות למאבטחי בית החולים לפעול לאכיפת הבידוד ולעיכוב המטופל לבקשת איש צוות רפואי בבית החולים, תוך שימוש בכוח סביר הנדרש בנסיבות העניין, עד להגעתו של שוטר. בהתאם לכך, נחתמו ופורסמו הנחיות בנושא אכיפת הוראות הצו שבנדון, החלות על המאבטחים וצוותי בתי החולים
 3. צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (הוראות למעסיק של עובד בבידוד בית)(הוראת שעה), תש"ף-2020[3]. צו זה קובע כי מעסיק של עובד בבידוד לא ידרוש ולא יאפשר את כניסת העובד בבידוד למקום העבודה וכי מעסיק של עובד בבידוד לא יפטרו בשל כך בלבד שהוא נעדר ממקום העבודה בתקופת הבידוד. על העובד למסור למעסיקו בהקדם האפשרי הודעה על כך שעליו לשהות בבידוד ועל תקופת הבידוד
 4. פורסמה תעודת מחלה גורפת לעובד השוהה בבידוד לפי חוק דמי מחלה, תשל"ו- 1976. התעודה עומדת בתוקפה ביחס לכל עובד שחלה עליו חובת בידוד בהתאם לצו בידוד בית, ובכפוף להצהרה שימלא העובד, המצורפת לתעודת המחלה הגורפת. משך תוקפו של אישור ההיעדרות לרגל המחלה, יהיה תואם את תקופת הבידוד ביחס לעובד בהתאם להוראות הצו.
 5. נחתמו ופורסמו תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש - הגבלת פעילות), התש"ף-2020 (להלן - "תקנות הגבלת פעילות"). התקנות קובעות, כי אין לצאת ממקום מגורים או ממקום שהייה קבוע אחר למרחב הציבורי, אלא לאחת מהפעולות או המטרות המפורטות בתקנות, ונקבעו כללים להתנהגות במרחב הציבורי. עוד נקבע איסור השתתפות בחתונות, או קיום תפילות במרחב הציבורי של יותר מאדם אחד, שהייה בפארקים, גנים וחופי רחצה, נקבעו מגבלות על תחבורה ציבורית ותנאים לביצוע משלוחים מחנויות כן נקבעה אחריות מעסיק למילוי הצהרה יומי של עובדיו, בעניין היעדר חום או תסמינים, שמירה על מרחקים בין עובדים, היגיינה ועוד. לצד זאת, נקבע עונש מאסר של שישה חודשים או קנס למי שיפר את הוראות התקנות, ונתנו סמכויות אכיפה למשטרה לצורך אכיפת הוראות התקנות

שיטה

שוטר או מאבטח עלול לבוא במגע עם חולה במחלת הקורונה (חשוד או מאומת) או עם השוהה בבידוד בעקבות צו בריאות העם-בידוד בית, בנסיבות הבאות:

 • הפרת הוראה לאשפוז/בידוד בבי"ח או מתקן רפואי
 • הפרת הוראה לבידוד בית
 • התקהלות או פעילות אסורה בהתאם לתקנות או לצווים

הנחיות אלו תקפות למצבים אלה וכן לכל מצב בו שוטר/מאבטח נדרש להתערבות מול חולה חשוד/מאומת עם קורונה.

 • מיגון
 • מיגון לשוטר/מאבטח הנדרש להיות במגע עם אדם הנדרש לשהות בבידוד או חולה (חשוד או מאומת) (לפי סדר הלבשה): חלוק חד-פעמי, מסכת 95-N, משקף, כפפות
 • סדר הפשטה: כפפות, משקף, חלוק, מסכה
 • לאחר הסרת הכפפות, אין לגעת בצד הקדמי של החלוק או מסכה, אלא רק בחוטים לצורך התרה ובצד הפנימי לצורך קיפול והשלכה לפח
 • סדר הלבשה והפשטה מפורט בנספח 11 לעיל, לנוהל זה (ראו פירוט גם בחוזר מנהל רפואה 10_2010 - אמצעי זהירות שגרתיים במוסדות רפואיים - חוזר משרד הבריאות)
 • הנחיות למגע עם אדם הנדרש להיות בבידוד או באשפוז:
 1. יש לעמוד מחוץ לבית בו נמצא חדר הבידוד, כאשר הדלת סגורה. אין צורך לחבוש מסיכה מחוץ לבית
 2. אין להיות במגע עם מי ששוהה בבידוד או להיכנס לחדר הבידוד, אלא אם כן הדבר הכרחי לצורך אכיפת הבידוד. אם יש הכרח בכניסה לחדר, יש להקפיד על השארת חלון פתוח
 3. לפני מגע עם השוהה בבידוד או כניסה לחדר יש להתמגן כמפורט בסעיף 3.1. במהלך המגע עם השוהה בבידוד, יש להקפיד לא לגעת עם הידיים בחלק הקדמי של המסכה, בעיניים או באזורים חשופים אחרים של השוטר/המאבטח
 4. רצוי להמעיט את המגע עם האדם בבידוד למינימום הנדרש לביצוע המשימה. רצוי להימנע במיוחד ממגע עם הפרשות מהפה, האף או העיניים של השוהה בבידוד
 5. במידת האפשר, השוהה בבידוד ילבש מסכה המכסה את האף והפה ("מסכה כירורגית") בעת כניסת השוטר לחדר
 6. אין להתהלך מחוץ לחדר הבידוד עם הציוד המגן שנלבש בחדר המטופל או במהלך המגע עמו
 7. עם סיום המגע והיציאה מהחדר יש להפשיט את המיגון על פי סדר ההפשטה (סעיף 3.1) ולהשליכו לשקית סגורה, אותה יש להשליך לפח אשפה רגיל. מיד לאחר מכן, יש לשטוף את הידיים במים וסבון או בחומר חיטוי על בסיס אלכוהול. אם על הידיים ישנו לכלוך הנראה לעין, יש להעדיף שטיפה במים וסבון
 8. בסיום יום העבודה, יש להקפיד על כביסת המדים במכונת כביסה רגילה
 • הסעה של אדם בבידוד:
 1. אם מתעורר הצורך להסיע אדם בבידוד ברכב, יש להמעיט ככל הניתן את מספר הנוסעים עמו ברכב. ישנה עדיפות לרכב שבו ישנה מחיצה בין תא הנהג לתא הנוסעים. במידת האפשר, יש לנסוע כשחלונות הרכב פתוחים
 2. המלווים ברכב יתמגנו בציוד מיגון מלא (סעיף 3 א)
 3. לאחר יציאת העצור מן הרכב, יש לנקות את הרכב בעזרת תמיסת כלור בריכוז 1000 ppm.
  מנקה הרכב יתמגן אף הוא במיגון מלא. החומר ישהה על המשטחים במשך 10 דקות ולאחר מכן יישטף במים. לאחר מכן, יש לאוורר את הרכב במשך שעה. כניסת נוסעים לרכב לא תורשה עד סיום הניקוי והאוורור
 4. עם סיום המגע עם האדם בבידוד, יש להפשיט את המיגון על פי סדר ההפשטה (סעיף 3.1) ולהשליכו לשקית ניילון סגורה, אותה יש להשליך לפח אשפה רגיל. מיד לאחר מכן יש לשטוף את הידיים במים וסבון או בחומר חיטוי אלכוהולי. אם על הידיים ישנו לכלוך הנראה לעין, יש להעדיף שטיפה במים וסבון
 5. בסיום יום העבודה, יש להקפיד על כביסת המדים במכונה הביתית
 • רישום ודיווח ללשכת הבריאות המחוזית:
  על המשטרה/מוסד רפואי לערוך רשימה של שוטרים/מאבטחים שהיו במגע עם האדם בבידוד. המשטרה תעביר רשימה זו ללשכת הבריאות המחוזית. הרשימה צריכה לכלול את פרטי השוטר כולל אמצעי התקשרות והן את פרטי האדם בבידוד. אם המקרה הנדון יאומת, מי מבין המגעים ההדוקים שלא היה ממוגן על פי ההנחיות בפרק 7 בנוהל, יכנס לבידוד בית ל־14 יום. מי מבין המגעים שהיה ממוגן על פי ההנחיות בפרק 7 בנוהל, שיפתח מחלת חום תוך 14 ימים מהחשיפה יבודד עצמו ויפנה למוקד 101 לבירור והערכה.

נספח 13 א - כניסת תלמידים שחזרו מיעדים מחו"ל למוסדות לימוד ומוסדות להשכלה גבוהה

מבוטל.

נספח 13 ב - נגיף הקורונה - מידע להורים, לתלמידים ולאנשי צוות במוסדות הלימוד בישראל

מבוטל.

נספח 14 - עדכון לנוהל תרומת דם

מבוטל.

נספח 15 - נוהל לכלי שיט

הנחיות אלו תקפות לגבי כלל כלי השייט אשר מגיעים לישראל מכל יעד בחו"ל או שיש עליהם נוסעים מיעדים אלו.

הגדרות לחוזר זה

חולה חשוד - כמתואר בסעיף 6 לחוזר זה ובפרט מי שסובל מחום מעל 38 מעלות או שיעול או קושי בנשימה או תסמין נשימתי חד אחר.

כניסת בני אדם השוהים על כלי שיט לישראל
 1. בעל כלי השייט אחראי להעביר הנחיה זו לאנשים הרלוונטיים בספינתו. כל המידע צריך להישלח אל הרופא המחוזי בתחומו נמצאת נקודת הכניסה באמצעות הצהרת הבריאות
 2. באחריות קברניט כלי השייט לקבל ולסכם לדו"ח הצהרת בריאות את כלל נתוני הבריאות של הנוסעים על ספינתו
 3. במקרה בו נדרש פינוי של אדם ממעבר הגבול הימי יש לפנות למד"א לאחר קבלת אישור של הרופא המחוזי תוך ציון העובדה שמדובר באדם החשוד כחולה בקורונה
 4. כלי השייט היה בכל יעד בחו"ל:
  • נוסע שהוא תושב או אזרח ישראל – יש לאפשר לו להיכנס לארץ
   • אם היה בריא לאורך כל הדרך יכנס לבידוד למשך 14 יום, בהתאם לנוהל בידוד בית, תוך עדכון משרד הבריאות באתר המשרד או במוקד כל הבריאות בטלפון 5400*
   • אם היה חולה יש להמשיך לטפל בו בתיאום עם הרופא המחוזי בהתאם לנוהל טיפול בחשוד לקורונה
  • נוסע שאינו תושב או אזרח ישראל - אינו יכול להיכנס לישראל
 5. סחורות ומזון:
  1. סחורות ומזון יכולים להיכנס לישראל על פי הנהלים השגרתיים של מדינת ישראל. אין מניעה מפריקת סחורות גם במצב בו מי מהנוסעים מנוע מלהיכנס לישראל
  2. חלפו 14 ימים ממועד היציאה מהיעד ואין חשד לחולה על הספינה:
   1. ניתן לפרוק את הסחורות
   2. אין צורך במיגון כלשהו
  3. לא חלפו 14 ימים ממועד היציאה מהיעד ואין חשד לחולה על הספינה:
   1. ניתן לפרוק את הסחורות
   2. יש להימנע ככל הניתן ממגע עם אותם אנשים (הגדרת מגע: שהייה של יותר מ-15 דקות במרחק של פחות מ-2 מטר). אם אין אפשרות להימנע ממגע איתם, וקיים סיכון כי יתקיים מגע-יש להשתמש במסכות כירורגיות וכפפות
   3. אין סיכון למי שלא בא במגע עם צוות הספינה והם אינם זקוקים למיגון כלשהו
  4. יש חשוד כחולה על הספינה (אדם שהגיע מחו"ל ויש לו חום ו/או תסמינים נשימתיים תוך 14 יום מהיציאה מהיעד בחו"ל, כמוגדר בסעיף 1):
   • ההחלטה לגבי היותו חשוד תהיה בסמכות של רופא לשכת הבריאות המחוזית הרלוונטית
   • ניתן לפרוק את הסחורות
   • יש לוודא כי החשוד נמצא בחדר סגור וכי אין מגע איתו
   • למי שעולה לספינה במצב זה נדרש המיגון הבא: יש להשתמש במסיכה כירורגית וכפפות

בעלי חיים מסין אסורים מלהיכנס לישראל

נספח 16 - הנחיות טיפול בכביסה מחולה קורונה עדכון 23.03.2020

הנחיות אלו מתייחסות לנגיף שבנדון.

 1. מכיוון שמדובר בנגיף חדש ובאירוע דינמי, מסמך זה כולל הנחיות ביניים שתתעדכנה בהמשך בהתאם לצורך ולהתפתחויות.
  בתאריך 30.1.2020 הכריז ארגון הבריאות העולמי על ההתפרצות כאירוע חירום בבריאות הציבור (PHEIC) בעל השלכות בינלאומיות.
  בשלב זה פעילויות משרד הבריאות הישראלי בישראל מתמקדות בניסיון למנוע את התפשטות הנגיף, וזאת נוכח הסכנה החמורה לבריאות הציבור הנשקפת מהנגיף.
  לאור הדרישה מהשטח נכתבו הנחיות אלו לצורך טיפול בכביסה שמגיעה מחולה במחלת קורונה
 2. הנחות יסוד :
  • נגיף 2-SARS-CoV מועבר מאדם לאדם, בעיקר במגע ובהעברה טיפתית
  • הקפדה על העקרונות הבסיסיים של מניעת זיהומים עשויה למנוע את התפשטות המחלה בישראל
  • שימוש תקני באמצעי המיגון המומלצים לעובדי מכבסות יהיה יעיל במניעת הדבקה של העובדים
 3. הנחיות למנהלי המכבסות בתי החולים הכלליים והחיצוניים:
  • כביסה תפונה ככל כביסה אחרת בבית החולים ותטופל בהתאם להנחיות המפורטות בחוזר מנהל רפואה מס' 3/2011
  • כבכל כביסה במוסד רפואי, יש לאסוף את הכביסה באוגר בלתי חדיר למים
  • על אוגר הכביסה להיות תמיד סגור, הן בחדר המטופל והן בעת השינוע במכבסה. באזור פתיחת האוגרים, יש לוודא שימוש במיגון, בהתאם להנחיות בחוזר הנ"ל
  • את עגלות השינוע והאוגרים יש לנקות כמפורט בהנחיות
 4. הנחיות לנשאי הנגיף שלא במוסד רפואי:
  • יש לכבס בנפרד את כביסת החולה (בגדים, מצעים, מגבות וכדומה) בתוכנית כביסה בטמפרטורה של 60 מעלות ומעלה
  • ייבוש הכביסה במייבש או בשמש

נספח 17 - טבלת מיגון אישי לצוותי רפואה ומגזרים אחרים

עובדים שאינם מוזכרים בטבלה זו אינם נדרשים למיגון כלשהו !

הגדרות:

 • חולה = חולה 19-COVID מאומת
 • חשוד = חשוד למחלת 19-COVID
 • מטופל = כל אדם המקבל טיפול רפואי, בין אם חולה/חשוד 19-COVID, בין אם לא
Coronavirus med guidelines-43.png
Coronavirus med guidelines-44.png
Coronavirus med guidelines-45.png
Coronavirus med guidelines-46.png
 1. חלוק בידוד רגיל (כחול)
 2. עדיפות לחלוק מוגן מים וכיסוי ראש
 3. בית החולים יחזיק בקרבת מקום מאבטח ערכת מיגון מלא, כולל מגן גוף למצבים מיוחדים, שיוכל המאבטח ללבוש במהירות בעת הצורך
 4. לצורך מיגון, חולה במצב קל נחשב חולה שאינו זקוק לתמיכה נשימתית (כולל חמצן)

נספח 18 - שמירת הניקיון ותנאי תברואה נאותים - בעסקים, מקומות עבודה, מוסדות ציבור, משרדים, מוסדות חינוך ורווחה

Postscript-viewer-shaded.png

ערך מורחבשמירת הניקיון ותנאי תברואה נאותים - בעסקים, מקומות עבודה, מוסדות ציבור, משרדים, מוסדות חינוך ורווחה - חוזר משרד הבריאות


משלוחים
Postscript-viewer-shaded.png

ערך מורחבהנחיות זמניות (בתקופת החירום) למשלוח מצרכי מכולת ממרכולים, פריטים 4.7 ב' ו 4.7 ד' בצו רישוי עסקים - חוזר משרד הבריאות


נספח 19 - היריון, לידה והנקה

פריון

Postscript-viewer-shaded.png

ערך מורחבהדבקת 19 COVID למטופלות פריון - הנחיה קלינית


תכנון היריון

מומלץ לנשים המתכננות היריון בעת הזאת לשקול היטב נושא זה ולהתייעץ עם רופא נשים מטפל בשל האתגר שבביצוע בדיקות, מעקב וטיפול במהלך קיומו של היריון צעיר.

היריון

נשים בהיריון הנדרשות לבידוד בית, תשהינה בבידוד על פי ההנחיות החלות על כלל האוכלוסייה. אם בתקופת הבידוד יש תור למעקב\ טיפול טרום-לידתי, יש ליצור קשר עם המרפאה על מנת לבדוק את נחיצות הביקור. אם אין אפשרות על פי החלטת הרופא המטפל לדחייה למועד לאחר הבידוד, המרפאה תתכונן מראש לקבלת האישה עם התמגנות מתאימה תוך שימוש באמצעי המיגון הנדרשים בטיפול בבית חולים בחולה חשוד או מאומת (נספח 17).

לידה

 1. יולדת השוהה בבידוד (ללא תסמינים):
  1. במהלך האשפוז, היילוד ישהה עם אימו בבידוד. ניתן להניק. אם יולדת מעוניינת לשאוב, יש להשתמש במשאבה אישית ולא במשאבה של בית החולים
  2. אם מצב היילוד מדרדר וזקוק להשגחה:
   • יש לקחת בדיקה 2-SARS-C0V לאמא ולילוד
   • הילוד ישהה בתינוקיה / פגיה בבידוד עד קבלת התשובה ל-2-SARS-C0V
  3. אם האמא מפתחת תסמינים נשימתיים לאחר הלידה:
   • האם והיילוד ייבדקו ל-2-SARS-C0V
   • יש להפריד בין הילוד ליולדת עד לקבלת התשובה
   • הבידוד לילוד במקרה זה - בידוד מגע וטיפתי, לא אווירני
   • יש לאפשר מתן חלב אם שאוב לילוד )יחד עם מתן הדרכת היולדת לשטיפת ידיים, שימוש במסיכה בעת השאיבה).
  4. יילוד מונשם - בחדר בידוד אווירני, במידת האפשר - לחץ שלילי
 2. יולדת חשודה\מאומתת ל-COVID-19 על פי הגדרת המקרה:
  1. ליולדת שאומתה, יש להפריד בין הילוד ליולדת מיד אחרי הלידה, ולבדוק את היילוד ל-SARS-C0V-2
  2. ליולדת העונה להגדרת מקרה חשוד, יש לקחת בדיקה בחדר לידה. יש להפריד בין הילוד ליולדת עד קבלת התשובה
  3. אם התשובה של בדיקת האם שלילית - יש לטפל בה על פי הנחיות לאישה בבידוד המפורטות בסעיף ב-1 לעיל, מעקב שגרתי אחר הילוד לאחר שחרורו (צהבת יילודים וכדומה)
  4. אם התשובה של בדיקת האם חיובית - יש לקחת בדיקה לילוד:
   • ילוד חיובי: חזרה לשהייה עם האם. אם אין אפשרות - הילוד ישהה בבידוד מגע וטיפתי. ניתן להניק או לשאוב חלב אם במשאבה אישית
   • ילוד שלילי: הפרדה של הילוד מאימו עד החלמת האם (2 בדיקות שליליות בהפרש של 24 שעות לפחות). יש לאפשר למתן חלב אם שאוב לילוד
  5. על אף האמור לעיל, אימא מאומתת ל-COVID-19 המעדיפה ביות (rooming in) , בין אם במחלקת יולדות, בין אם במחלקת התפרצות, אשפוז בית או אשפוז במלון - ניתן לאפשר זאת, תוך כדי שמירה במידת האפשר על הפרדה של 2 מטר לפחות בין הילוד לאימו, שימוש במסיכה לאם בעת הנקה ויתר ההנחיות בסעיף ג (הנקה)
  6. ליילוד ששוחרר וחוזר לאשפוז עקב הידרדרות במצבו הרפואי תבוצע בדיקה ל-SARS-C0V-2
Coronavirus med guidelines-54.png

(*) אלא אם כן האם מעדיפה ביות (rooming-in) על פי סעיף 2.5.

שחרור יולדות וילוד
 • ניתן לאפשר שחרור מוקדם כל עוד מוודאים קיום המעקב הנדרש אחר היילוד, ביצוע בדיקות סקר וצהבת ומתן תמיכה הולמת להנקה / קבלת חלב אם
 • מעקב צהבת לילוד יעשה באשפוז לפי הנוהל הרגיל, ואם יש צורך המשך המעקב בקהילה יבוצע על פי הנהלים הרגילים על ידי בן אדם אחר שאינו חולה 19-COVID ואינו נמצא בבידוד בית

הנקה

 1. נגיף 2-SARS-C0V לא בודד מחלב אם ולכן אינו מועבר כנראה בהנקה. הנקה היא מגע קרוב אשר עלול להעביר את הנגיף בחשיפה להפרשות מדרכי הנשימה או במגע. אישה מניקה יכולה להמשיך להניק את תינוקה כל עוד לא הופיעו תסמינים
 2. אישה מאושפזת המעוניינת להניק צריכה להקפיד על רחיצת ידיים יסודית לפני ההנקה ועל כיסוי הפה והאף במסכה או בד זמין אחר בעת ההנקה
 3. אשה מניקה המאושפזת בבית חולים, השאיבה תיעשה בחדר היולדת ולא בחדר ההנקה המשותף. יש להשתמש במשאבה אישית בלבד
 4. חלב אם שאוב של חולה חשודה או מאומתת:
  • יש לעטות כפפות בעת מגע עם בקבוק חלב האם השאוב
  • יש לשמור את החלב השאוב במקרר בתוך שקית סגורה נפרדת
 5. אישה המוגדרת כחשודה או כחולה מאומתת המעוניינת לשאוב חלב-אם צריכה להקפיד על רחיצת ידיים לפני השאיבה והנגיעה בבקבוק ובמשאבה ובמידת האפשר לתת לאדם אחר להאכיל את התינוק
 6. לאישה מניקה המעוברת לטיפול נמרץ מכל סיבה שהיא, יש להתייחס בין השאר למצב ההנקה. במקרה שמצב האישה דורש גמילה לטובת מצבה הרפואי, יש לעשות זאת תוך כדי המעטה בתדירות השאיבות על מנת למנוע גודש וזיהום משני של השד

נספח 20 - הפעלת מרכז לאבחנה וטיפול בשחפת (מלש"ח) - עדכון 30.3.20

עקב ההתמודדות עם התפשטות נגיף קורונה החדש ובהתאם להנחיות לצימצום התקהלויות וריחוק חברתי, להלן הנחיות הקשורות לתפעול המלש"ח בעת הזו:

 • פעילות במרפאה עצמה - סדרי העדיפויות:
 1. לצוות המטפל יש להשתמש במיגון על פי ההנחיות המעודכנות של משרד הבריאות: כפפות, חלוק, מסכה כירורגית, מיגון עיניים (ויזור)
 2. כל מטופל עם תסמינים נשימתיים או חום (38 מעלות ומעלה) חייב לעטות מסכה כירורגית בעת שהותו במלש"ח
 3. יש להסדיר מענה טלפוני בכל שעות הפעילות של המלש"ח על מנת לתאם, עד כמה שניתן, ביקורי מטופלים לפי תור
 4. בקביעת תורים לביקור העדיפות תינתן לחולים פעילים ולביצוע בירור מגעיהם ההדוקים. שאר הפניות הן ברמת עדיפות נמוכה יותר ויכולות להתבצע כל עוד שמספר נוכחים במלש"ח לא יעלה על 10 איש בו זמנית שיהיו במרחק 2 מטר לפחות אחד מהשני
 • התארגנות למתן הטיפול התרופתי בהשגחה ישירה (Directly Observed Therapy - DOT) בקהילה:
על המלש"ח להמשיך לארגן את מתן הטיפול בשיטת ההשגחה הישירה (DOT) לכל חולי השחפת, אך הנחיות אלה באות להגדיר את דרך הבקרה:
 1. לכל חולה יש לקבוע משגיח DOT יחיד מתוך הצוות הסיעודי של המלש"ח או של לשכת הבריאות, שילווה את החולה במהלך כל משך הטיפול בקהילה
 2. קיימת אופציה נוספת של DOT - מדובר על (Video Observed Therapy (VOT, המתוארת להלן: על משגיח ייחודי זה להיות בקשר יומי עם החולה ולתאם עימו השגחה ישירה של בליעת הטיפול תוך כדי שיחת וידאו (באמצעות אפליקציית TEAMS) ולא בהקלטה והעברת קובץ וידאו
 3. הפעלת שירות שיחת וידיאו ניתנת מהארגון בלבד ותוך שימוש בשירות מאובטח מקצה לקצה. דוגמא לשירות שניתן להשתמש בו 365 (TEAMS), שירותים אחרים ניתן להפעלה לאחר בדיקה ע"י ממוני אבטחת מידע ויועץ משפטי של הארגונים ששירותים אלה עומדים בכל נהלי וחוזרי משרד הבריאות, חוקי מדינה ישראל ותקנות הגנת הפרטיות וביצוע מבדק אבטחת מידע וניהול סיכונים
 4. מצ"ב הוראות התחברות ושימוש באפליקציית TEAMS. כמו כן, לתמיכה ניתן לפנות למייל teams@moh.gov.il ואנשי מחשוב ינסו לעזור
 5. שיחה זאת תתבצע בתדירות הנדרשת למתן טיפול ב-DOT רגיל, בשעות עבודה של האחות ובאחריותה.
  שיחות אלה הן בנוסף לביקור החודשי במלש"ח עצמו
 6. במקרים בהם ישנה אפשרות טכנית למתן DOT באמצעות שיחת וידאו ובתנאי שצפויה היענות טובה של המטופל, ניתן להנפיק את התרופות לחודש ימים
 7. למטופלים בטיפול מניעתי לשחפת ניתן להנפיק את התרופות לחודש ימים ללא צורך ב-DOPT ‏(Directly Observed Preventive Therapy)
 8. חולי שחפת עמידה (XDR ,MDR ,RR), חולי שחפת עם תחלואה מרובה במחלות אחרות לרבות נשאות HIV וחולי שחפת מבוגרים בגיל השלישי מהווים אוכלוסייה בעדיפות ראשונה להעברה לטיפול בהשגחה ישירה מרחוק

לשאלות נוספות, ניתן לפנות לד"ר דניאל שם-טוב, מנהל המחלקה לשחפת ואיידס: daniel.chemtob@moh.gov.il או בטלפון: 0506242194.

נספח 21 - הנחיות לטיפול בנפטר חשוד או מאומת לתחלואה בנגיף קורונה החדש (19-COVID)

הנחיות אלה מחליפות את "נוהל טיפול בנפטר חשוד או המאובחן בנגיף קורונה החדש (19-COVID)" מתאריך 17.3.20 מס' סימוכין 159234220.

Postscript-viewer-shaded.png

ערך מורחבהנחיות לטיפול בנפטר חשוד או מאומת לתחלואה בנגיף קורונה החדש (19-COVID)


נספח 22 - נוהל אשפוז/ טיפול בקהילה לחולי 19-COVID מאומתים

נוהל זה מיועד לצוותים הרפואיים בבתי החולים ובקופות החולים ומטרתו להבהיר את דרכי הפעולה ואת מדיניות האשפוז של חולים מאומתים לנגיף, על מנת להימנע מהדבקה של אנשים נוספים.


Postscript-viewer-shaded.png

ערך מורחבאשפוז/ טיפול בקהילה לחולי 19-COVID מאומתים


נספח 23- הנחיות להעסקת עובדי בריאות חיוניים הנמצאים ב"בידוד בית" לאחר חשיפה לחולה 19 -COVID במוסדות רפואה: בתי חולים וקופות חולים

תיקון , תאריך פרסום: 29.3.20


Postscript-viewer-shaded.png

ערך מורחבהעסקת עובדי בריאות חיוניים הנמצאים ב"בידוד בית" לאחר חשיפה לחולה 19 -COVID במוסדות רפואה: בתי חולים וקופות חולים - חוזר משרד הבריאות


נספח 24 - הנחיות לשימוש באינהלציה במוסדות אשפוז רפואי ומרפאות בקהילה בתקופת מגיפת ה 19-COVID

הופץ ב- 29.3.20

Postscript-viewer-shaded.png

ערך מורחבהנחיות לשימוש באינהלציה במוסדות אשפוז רפואי ומרפאות בקהילה בתקופת מגיפת ה 19-COVID - חוזר משרד הבריאות


נספח 25 - המלצות הצוות המייעץ למדיניות איתור חולים בנגיף הקורונה בישראל, מעודכן לתאריך 13 באפריל 2020

Postscript-viewer-shaded.png

ערך מורחבהמלצות הצוות המייעץ למדיניות איתור חולים בנגיף הקורונה בישראל - חוזר משרד הבריאות


נספח 26 - הנחיות לנסיעה ברכבים פרטיים ובתחבורה ציבורית, לציבור הרחב ולציבור העובדים

Postscript-viewer-shaded.png

ערך מורחבהנחיות לנסיעה ברכבים פרטיים ובתחבורה ציבורית, לציבור הרחב ולציבור העובדים - חוזר משרד הבריאות


נספח 27 - הנחיות לטיפול בהמודיאליזה בתקופת מגפת הקורונה

Postscript-viewer-shaded.png

ערך מורחבטיפול בהמודיאליזה בתקופת מגפת הקורונה - הנחיה קלינית


נספח 28 - הנחיות תזונתיות לכלל האוכלוסייה בעת מגפת הקורונה

רקע להנחיות תזונתיות

מצב החירום הנמשך על פני שבועות רבים ובו אוכלוסייה רבה הנמצאת בבתים, מחייב התייחסות לתזונה של כלל האוכלוסייה כמרכיב מניעתי וכמרכיב טיפולי תומך משמעותית.

הציבור הרחב, ובמיוחד הקשישים, הנכים, בעלי הצרכים המיוחדים, מבודדי הבית, החולים בקורונה, השוהים בבית, במלונות, המאושפזים ואלו הנמצאים בטיפול נמרץ, על כולם להקפיד על כללי תזונה בריאה המסייעת עם ההתמודדות מפני מחלות זיהומיות ושמירה על סטטוס תזונתי תקין.

רציונל הנחיות תזונתיות

 1. מצב תזונתי תקין ותזונה בריאה יכולים לסייע בתמיכה בהתמודדות טובה יותר של האדם עם מגפת הקורונה. נמצא כי חולה שנמצא בחסרים תזונתיים ההחלמה וההבראה נמצאים בסיכון לתחלואה ותמותה
 2. עליה במשקל והשמנה יכולות אף הן להחריף את המחלה ועל כן, בעת הזו במיוחד, חשוב לשמור על משקל גוף תקין. בנוסף, מצבים אלו מהווים גורמי סיכון לתחלואה כרונית במחלות אחרות שאף היא מסוכנת בפני עצמה

שיטות ואמצעים

תהליך היישום וההטמעה יתבצע כמפורט עבור הגורמים הרלוונטיים הבאים:

 1. רשויות מקומיות- תדאגנה למענה תזונתי מותאם לכלל האוכלוסייה ברשות המקומית, באמצעות התזונאית העירונית או בייעוץ חיצוני של תזונאית. המענה התזונתי יכלול את הנושאים הבאים:
  • חבילות מזון/ ארוחות חמות/ תלושים למזון בריא לאוכלוסיות באי ביטחון תזונתי כפי שיאותרו ברשות
  • עזרה הדדית, בהובלה והכנת מזון לאוכלוסיות בסיכון, או כל צורך אחר שמתעורר, תחת פיקוח והדרכה תזונתית מתאימה
  • סל המזון צריך להתאם לאוכלוסייה לה הוא מחולק בהתאם להנחיות אגף התזונה ואגף בריאות הסביבה במשרד הבריאות
  • יש לתת דגש מיוחד לאוכלוסיית הקשישים הידועה כזקוקה לרווחה על ידי חלוקת חבילות מזון וארוחות חמות, בהתאם להרכב שנקבע באגף התזונה במשרד הבריאות
  מפרט המלצות אגף לתזונה לסל מזון בריא בעת התפשטות נגיף קורונה
  סל מזון לקשישים
  המלצות להכנה ומשלוח אוכל ביתי בטוחים לבני משפחה/חברים או קשישים
 2. מלונות קורונה - מפעילי מלונות בהם שוהים מבודדי בית וחולי קורונה מחויבים להקפיד על כללי התזונה הבריאה והתפריטים של אגף התזונה וזאת בכדי לשמור על מצב תזונתי תקין ושיפור ההתמודדות עם מגפת הקורונה.
  נוהל הזנת מבודדים במלונות
 3. קופות החולים - הצוות שמקיים שיח עם מבודדי הבית ישאל שאלות סיקור על המצב התזונתי ואם נמצא כי מבודד הבית סובל מאתגר תזונתי כלשהו יופנה לתזונאית להמשך טיפול.
  כלל המבוטחים ימשיכו לקבל את הטיפול התזונתי מרחוק כנדרש בהתאם למצבם ובהתאם להנחיות המחלקה לתזונה בכל קופת חולים.
 4. בתי החולים - ידאגו לשפר ו/או לשמר את המצב התזונתי של כל חולי הקורונה המאושפזים כולל המונשמים כך שיקבלו הזנה מותאמת לצורכיהם לפי הנחיות ESPEN[12], והנחיות התזונה של עמותת עתיד להזנת החולה האקוטי המונשם בזמן אפידמיית 19-COVID כל זאת בהובלת המחלקות לתזונה של בתי החולים, בטיפול מרחוק או בהתאם לכללי הזהירות המתבקשים מהמצב.
 5. מוסדות גריאטריים - המאושפזים בבתי החולים הגריאטריים ובמוסדות הגריאטריים השונים ימשיכו לקבל את תוכנית ההזנה המותאמת אישית בפיקוח תזונאית המטפלת מרחוק או בהתאם לכללי הזהירות המתבקשים מהמצב, כך שישפרו ו/או ישמרו על מצב תזונתי תקין לחיזוק ושימור של חוסנם הגופני והמצב התזונתי. חולים מונשמים יוזנו בהתאם להנחיות אגף התזונה, "מערך הטיפול התזונתי במטופלים הנתמכים בהנשמה מלאכותית ממושכת" או הנחיות התזונה של עמותת עתיד להזנת החולה האקוטי המונשם בזמן אפידמיית COVID
 6. מוסדות בריאות הנפש - מטופלים הנמצאים במערך זה ימשיכו לקבל טיפול תזונתי מותאם אישית בפיקוח התזונאית המטפלת מרחוק או בהתאם לכללי הזהירות המתבקשים מהמצב.
  עבודה מרחוק לדיאטניות של בתי חולים לבריאות הנפש
  היערכות בשעת חירום - קורונה בתחום התזונה באשפוזיות
 7. מעונות יום שיקומיים - מאחר שמסגרות אלו אינן מתקיימות כרגע חשוב להמשיך ולקיים קשר רציף עם המשפחות ולתת מענה תזונתי לפעוטות ולהקפיד על מעקב מרחוק באמצעות שירותי רפואה מרחוק.
  קישור לנוהל עבודה מרחוק
 8. רצף הטיפול התזונתי - במעבר חולה קורונה ממוסד רפואי אחד לאחר יש להקפיד על צירוף מכתב שחרור רפואי הכולל סיכום מצב תזונתי והנחיות להמשך טיפול תזונתי.
 9. הציבור הרחב - המלצות תזונתיות נמצאות באתרי משרד הבריאות. בנוסף יש המלצה לשמור על סטטוס ויטמין D תקין באמצעות יציאה לשמש בזרועות חשופות למשך 20 דקות מצטברות ליום בשעות השמש )בין השעות 11–16), או לקיחת תוסף של 800-1,000 יחידות ויטמין D ליום בעיקר לקשישים ולמי שאינו חשוף לשמש.
  נייר עמדה בנושא ויטמין D
  נייר עמדה תוספי תזונה

אתר אפשרי בריא: גם כשלא יוצאים מהבית - זה אפשריבריא לאכול בריא.

ובאתר משרד הבריאות- זמן לתזונה בריאה.

ביבליוגרפיה

 1. שינוי תוספת ב' לפקודה, באתר משרד הבריאות
 2. צו בריאות העם (נגיף קורונה החדש 2019) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה)
 3. 3.0 3.1 קישור לצו - צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (הוראות למעסיק של עובד בבידוד בית) (הוראת שעה), התש"ף 2020 ברשומות
 4. צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (הוראות למעסיק של עובד בבידוד בית) (הוראת שעה)
 5. תעודת מחלה גורפת באתר משרד הבריאות
 6. בידוד בבית חולים, הוראת שעה ברשומות
 7. תקנות בריאות העם (טיפול בפסולת במוסדות רפואיים)
 8. נוהלי בטיחות לעובדי מעבדה רפואית ועובדי פתולוגיה לטיפול במחוללי מחלות בסיכון גבוה (B Hepatitis, AIDS) באתר משרד הבריאות
 9. דיווח עצמי על בידוד בית
 10. ESPEN expert statements and practical guidance for nutritional management of individuals with SARS-CoV-2 infection