מכאן שהרפואה המשולבת, זו המנסה לעשות שימוש בשני העולמות, הקונבנציונלי והאלטרנטיבי, מתמקדת באדם לא פחות מאשר במחלה. ...
מתוך הערך: המדריך לטיפול בסוכרת

הנחיות ליישום חוק החולה הנוטה למות – חוזר מנכ"ל/נספח 3א - טופס הנחיות מקדימות

מתוך ויקירפואה

Postscript-viewer-shaded.png

ערך מורחבהנחיות ליישום חוק החולה הנוטה למות – חוזר מנכ"ל

לערכים נוספים הקשורים לנושא זה, ראו את דף הפירושיםזכויות החולה


נספח 3א-01.png
נספח 3א-02.png
נספח 3א-03.png
נספח 3א-04.png
נספח 3א-05.png
נספח 3א-06.png
נספח 3א-07.png
נספח 3א-08.png
נספח 3א-09.png
נספח 3א-10.png