האיגוד הישראלי לרפואת משפחה

הנחיות ליישום חוק החולה הנוטה למות – חוזר מנכ"ל/נספח 3ה - הוראות למילוי טופס הנחיות מקדימות

מתוך ויקירפואה

Postscript-viewer-shaded.png

ערך מורחבהנחיות ליישום חוק החולה הנוטה למות – חוזר מנכ"ל

לערכים נוספים הקשורים לנושא זה, ראו את דף הפירושיםזכויות החולה


נספח 3א-הוראות-1.png
נספח 3א-הוראות-2.png
נספח 3א-הוראות-3.png
נספח 3א-הוראות-4.png