האיגוד הישראלי לרפואת משפחה

הנחיות לנסיעה ברכבים פרטיים ובתחבורה ציבורית, לציבור הרחב ולציבור העובדים - חוזר משרד הבריאות

מתוך ויקירפואה

Ambox warning blue.png
ערך זה הוא חוזר משרד הבריאות סגור לעריכה
הנחיות לנסיעה ברכבים פרטיים ובתחבורה ציבורית, לציבור הרחב ולציבור העובדים
SARS-CoV-2 (yellow).jpg
תחום בריאות הציבור
סימוכין 172212020
קישור באתר משרד הבריאות
תאריך פרסום 7 במאי 2020
 

לערכים נוספים הקשורים לנושא זה, ראו את דף הפירושיםקורונה


Postscript-viewer-shaded.png

ערך מורחבהנחיות להתמודדות עם תחלואה מנגיף קורונה החדש - חוזר משרד הבריאות

הנחיות אלה מחליפות את ההנחיות שפורסמו ביום 25.3.2020 ואת אלו שפורסמו ב-1 באפריל 2020

כללי

המחלה הנגרמת מנגיף קורונה המכונה 2-SARS-COV הגורם למחלה 19-COVID (להלן: "המחלה" או "הנגיף") התפרצה במהלך חודש דצמבר 2019. מאז הגעת המחלה לישראל, מתמקדת פעילות משרד הבריאות בהאטת קצב התפשטות המחלה. כחלק ממאמצי משרד הבריאות תוקנו תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש - הגבלת פעילות), התש"ף - 2020 (להלן - התקנות) וצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש"ף - 2020 (להלן - הצו).

התקנות והצו כוללים, בין השאר, הוראות הנוגעות לנסיעה ברכבים פרטיים ובתחבורה ציבורית לציבור הרחב ולציבור העובדים.

נסיעה בתחבורה ציבורית או ברכב פרטי לכל מטרה (פרט להסעת תלמידים למוסדות חינוך, שתתבצע בהתאם להוראת המנהל), תתבצע על פי ההנחיות שלהלן.

הגדרות

קפסולה - קבוצה קבועה של עובדים, תלמידים או כל קבוצה אחרת הנפגשת בקביעות (בהתאם להנחיות).

הנחיות כלליות לתחבורה ציבורית

 • נוסע עם חום גוף העולה על 38 מעלות צלזיוס או עם שיעול או קושי בנשימה (למעט שיעול או קושי בנשימה הנובע ממצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה אחר) לא יעלה על התחבורה הציבורית, כאשר האחריות חלה על הנוסע
 • בהתאם להוראת הצו, יש להקפיד על עטיית מסיכה לאורך כל הנסיעה וזאת באחריות הנוסע. בסמכות הנהג להעיר לנוסע ואף לא להעלות לכלי הרכב נוסע שאינו עוטה מסיכה, זאת למעט מקרים בהם הנוסע פטור מעטיית מסיכה בהתאם לצו (לדוגמה: ילד מתחת לגיל 7, אדם בעל מוגבלות פיזית, שכלית או נפשית המונעת ממנו עטיית מסיכה)
 • על מנת למנוע הדבקה נרחבת, יש להקפיד ככל הניתן על מפגשים ונסיעות ב"קפסולות" קבועות. לדוגמא: עובדים מאותה המשמרת בעבודה, תלמידים מאותה הכיתה, ילדים מאותו הישוב (בבית ספר במועצה אזורית) וכולי
 • על הנוסע להקפיד על שטיפת ידיים במים וסבון לאחר כל נסיעה
 • חלונות כלי הרכב: אם ישנם חלונות נפתחים, יהיו פתוחים בעת הסעת נוסעים
 • יש לאוורר את כלי הרכב לאחר כל נסיעה
 • יש לנקות את המשטחים בהם נוגעים בתדירות גבוהה כדוגמת: ידיות, כפתורים ומתגים בעזרת מים וסבון או אקונומיקה, בהתאם לנהלי החיטוי כפי שפורסמו באתר משרד הבריאות

הפעלת אוטובוסים, רכבות, רכבת קלה או שירותי הסעות

פעילותם תתקיים לפי הנחיות שר התחבורה. בכפוף לאישור להמשך פעילותם:

 • אין הגבלה של מספר הנוסעים אך יש לוודא שאין שני נוסעים היושבים בצמידות, כלומר נוסע אחד בלבד ישב בכל אחד משני צדי המעבר בכל אחד מן הספסלים. במושבים הפונים אחד אל השני, דהיינו 4 מושבים, ישב אדם אחד בכל רביעייה. חריג מכך הוא מצב של בני אותו משק בית הנוסעים ביחד. במצב כזה, ניתן לשבת מושב ליד מושב/מושב מול מושב (ברביעייה), אך יש לשמור מרחק של כיסא ריק/מעבר מהנוסע הקרוב ביותר
 • על הנוסעים העומדים לשמור על מרחק של לפחות 2 מטר אחד מהשני, גם מן הנוסעים היושבים, ככל שניתן. משרד התחבורה יגדיר עבור כל סוג רכב מהי מגבלת האנשים המותרת לעמידה בו
 • בכלי רכב בו מושב הנהג נמצא במרחב בו הנוסעים שוהים, המושבים בשורה הראשונה (מאחורי הנהג ובסמוך לדלת הכניסה לכלי הרכב) יישארו ריקים. במידה וישנה מחיצה המונעת מעבר רסס בין מושב הנהג לבין המושבים שמאחוריו, ניתן לשבת במושבים אלו
 • יש לסמן על הרצפה בכלי הרכב ובתחנות ההסעה קווים המציינים את המרחק, לשם שמירת המרחק הנדרש בהתאם לתקנות
 • יש להתקין שלטים בתחנות הסעה ובתוך כלי הרכב בדבר הוראות שמירת המרחק, מספר הנוסעים ואופן הישיבה המותר וחובת עטיית מסיכה

שירותי מוניות

 • הנחיה כללית: על הנוסעים במונית להקפיד לשבת בספסל האחורי, ולנסוע עם חלונות פתוחים
 • ככלל, הפעלת מונית תהיה עם נוסע אחד (פרט לעובדים חיוניים מאותה "קפסולה"- משמרת עבודה, או בני אותו בית, המורשים לנסוע יחד במושב האחורי)
 • במונית עם 7 מקומות בה קיימות שתי שורות מושבים מאחורי הנהג, ניתן להסיע נוסע אחד בכל שורת מושבים
 • במקרים הבאים מותרת נסיעה במונית של נוסע ומלווה: הסעת אדם לצורך רפואי, הסעה לצורך העברת קטין בין הורים גרושים, הסעה עם קטין שהאחראי עליו נדרש לצאת לצורך חיוני ואין מבוגר אחר במקום המגורים שניתן להשאיר את הקטין בהשגחתו, נסיעה לצורך טיפול במסגרת רווחה

נסיעה ברכב פרטי

 • נסיעה ברכב פרטי תהיה עם שני נוסעים בלבד (נהג ונוסע)
 • אנשים הגרים באותו בית יכולים לנסוע ביחד, גם יותר מ-2 נוסעים ברכב
 • ניתן לנסוע עם יותר משני נוסעים ברכב פרטי לצורך חיוני - כמו הסעת אדם לצורך רפואי, הסעת קטין בין הורים גרושים, הסעת קטין שהאחראי עליו נדרש לצורך חיוני, נסיעה לטיפול במסגרת רווחה או לנסיעה של עובדים חיוניים, אך מומלץ להימנע מנסיעה של יותר מ-3 אנשים ברכב
 • בכל מקרה שאינו אנשים הגרים באותו הבית, על כל הנוסעים לעטות מסיכת פה אף, למעט מי שפטור מעטיית מסיכה לפי הצו, לפתוח את חלונות הרכב, ולהתיישב ברכב כך שיתקיים המרחק הגדול ביותר בין הנוסעים

הסעות עובדים

בהתאם לסעיף 3ב (א)(2)(א) לתקנות, ניתן להפעיל שירותי הסעה לעובדים למקום עבודתם וחזרה ממנו, בהתאם להוראות המנהל.

בהוראות אלה: "שירות הסעה לעובדים" - הסעת עובדים למקום העבודה בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות רכב פרטי או מונית.

להלן הנחיות המנהל לעניין הסעות עובדים:

 • הסעות עובדים באמצעות רכב פרטי או במונית, יהיו עם עד 3 נוסעים ברכב (נהג ושני נוסעים)
 • הנסיעה תהיה בכפוף ליתר ההנחיות הכלליות האמורות לעיל לעניין אוורור וחיטוי
 • הסעת עובדים באמצעות אוטובוס או הסעה תהיה בהתאם להנחיות האמורות לעיל, לעניין שמירה על מרווחים
 • ככל האפשר, יש לשאוף לבצע נסיעות בהתאם ל"קפסולות" קבועות, כלומר- בהתאם לקבוצות קבועות (משמרות עובדים, כיתות בבית הספר, תלמידים מאותו ישוב)