מכאן שהרפואה המשולבת, זו המנסה לעשות שימוש בשני העולמות, הקונבנציונלי והאלטרנטיבי, מתמקדת באדם לא פחות מאשר במחלה. ...
מתוך הערך: המדריך לטיפול בסוכרת

הערכה קוגניטיבית מונטריאל - Montreal Cognitive Assessment

מתוך ויקירפואה

Toolbox2.png

ארגז כלים לחוקר ברפואת המשפחה
מאת ד"ר טומי ספנסר, פרופסור דורון חרמוני, פרופסור מרגלית גולדפרכט, פרופסור שמואל רייס

לערכים נוספים הקשורים לנושא זה, ראו את דפי הפירושים: – מבחן קצר לאבחון מנטלי , בדיקות סקר

הערכה קוגניטיבית מונטריאל (Montreal Cognitive Assessment, MoCA) נועדה לשמש ככלי סינון מהיר לפגיעה קוגניטיבית קלה. הכלי בודק תחומים קוגניטיביים שונים: קשב וריכוז, תפקודים אקסקוטיביים (Executive), זיכרון, שפה, כישורים ויזואוקונסטרוקציונלים (Visuoconstructional), חשיבה קונצפצטואלית (Conceptual), חישובים והתמצאות.

משך זמן העברת ה-MoCA הוא כ-10 דקות בממוצע. סך כל הניקוד האפשרי הוא 30 נקודות; ניקוד של 26 ומעלה נחשב נורמלי.

מסלול ספרות-אותיות - Alternating Trail Making

העברה: הבודק מנחה את הנבדק: "אבקשך לשרטט קו שנמתח בין מספרים ואותיות בסדר עולה. צריך להתחיל כאן [להצביע על (1))] ולשרטט קו המתחיל ב-1 ומתחבר ל-א ואחר כך מתחבר ל-2 וכן הלאה. צריך לסיים כאן [מראה על(ה)]."

ניקוד: נקודה אחת באם הנבדק משרטט בהצלחה אח התבניות הבאות 1-א-2-ב-3-ג-4-ד-5-ה, מבלי לשרטט קוים שמצטלבים ביניהם. כל טעות שאיננה מתוקנת מייד באופן עצמוני מקבלת ניקוד 0.

כישורים ויזואוקונסטרוקציונלים (קוביה) - (Visuoconstructional Skills (Cube

העברה: הבודק נותן את ההנחיות הבאות כשהוא מצביע על הקוביה. "העתק את הציור הזה במדויק ככל האפשר במקום שלמטה".

ניקוד: נקודה אחת ניתן באם הציור מבוצע בהצלחה.

 • הציור הוא תלת-ממדי
 • מצוירים בו כל הקווים
 • אין הוספה של קווים
 • הקווים מקבילים יחסית ובעלי אורך דומה
 • החפץ המשורטט צריך להיות באופן ברור תיבה מלבנית (הקווים האנכיים יהיו לא יותר מ-3/4 מאורכם של הקווים האופקיים)

לא יינתן ניקוד באם אינו עומד באחד הקריטריונים שלמעלה.

כישורים ויזואוקונטטרוקציונלים (שעון) - (Visuoconstructional Skills (Clock

העברה: הראה את השליש הימני העליון של הדף ותן את ההנחיות הבאות: "צייר שעון עם כל המספרים, כאשר השעה שהוא מראה היא 11 ו-10 דקות".

ניקוד: נקודה אחת ניתנת לכל אחד משלושת הקריטריונים הבאים:

 • היקף (1 נקודה): צורת השעון חייבת להיות עיגול עם אפשרות לעיוות מזערי בלבד (אי שלמות קלה בסגירת העיגול)
 • מספרים (1 נקודה): כל מספרי השעון חייבים להימצא, ללא מספרים נוספים; המספרים חייבים להיות בסדר הנכון וממוקמים ברבעים המתאימים על פני השעון; מספרים רומיים מתקבלים; המספרים יכולים להיות ממוקמים גם מחוץ להיקף העיגול
 • מחוגים (1 נקודה): צריכים להיות שני מחוגים המראים יחדיו את הזמן הנכון; מחוג השעות צריך להיות באופן ברור קצר יותר ממחוג הדקות; המחוגים צריכים להיות ממורכזים על פני השעון כאשר החיבור ביניהם סמוך למרכז השעון

לא יינתן ניקוד לכל אחד מהמרכיבים הנזכרים למעלה באם איננו עומד בקריטריונים המצוינים למעלה.

שיום - Naming

העברה: מתחילים מימין, מצביעים על כל ציור ואומרים: "אמור לי מהו השם של בעל חיים זה".

ניקוד: נקודה אחת ניתנת עבור כל אחת מהתשובות הבאות:

 • אריה או לביאה
 • קרנף
 • גמל או נאקה

זיכרון - Memory

העברה: הבוחן מקריא רשימה בת 5 מילים בקצב של אחת לשנייה כשהוא נותן את ההנחיות הבאות: "זהו מבחן של הזיכרון. אני אקריא לך רשימה של מילים שאתה תצטרך לזכור עכשיו ומאוחר יותר. הקשב בתשומת לב. כאשר אני מסיים תגיד לי כמה שיותר מילים שאתה יכול לזכור. לא חשוב הסדר בו אתה אומר אותן".

סמן במשבצת המתאימה כל מילה אשר הנבדק זוכר בניסיון הראשון. כאשר הנבדק מציין כי הוא/היא סיים (או נזכר בכל המילים) או שאינו יכול להיזכר במילים נוספות, הקרא את הרשימה פעם שנייה עם ההנחיות הבאות: "אני עומד להקריא את אותה רשימה בפעם השנייה. נסה להיזכר ותגיד לי כמה שיותר מילים שאתה יכול כולל מילים שכבר אמרת לי בפעם הראשונה". סמן במשבצת המתאימה כל מילה שהנבדק זוכר לאחר הניסיון השני. בסיום הניסיון השני אמור לנבדק שהוא /היא יתבקש להיזכר שוב במילים אלה, "אני אבקש ממך להיזכר במילים אלה פעם נוספת בסוף המבחן".

ניקוד: לא ניתן כל ניקוד עבור ניסיונות ראשון ושני.

קשב - Attention

ספירת קדימה: העברה: תן את ההנחיה הבאה: "אני אומר מספרים אחדים וכאשר אני מסיים אבקשך לחזור עליהם בדיוק כמו שאמרתי אותם." הקרא את הסדרה בת חמשת המספרים בקצב של סיפרה אחת בשנייה.

ספירת אחורנית: העברה: תן את ההנחיה הבאה: "עכשיו אני אומר מספרים נוספים אך כאשר אני מסיים אתה צריך לחזור עליהם מהסוף להתחלה". הקרא את הסדרה בת שלושת המספרים בקצב של סיפרה אחת בשנייה.

ניקוד: תן נקודה אחת עבור כל סיפרה שחזר עליה כהלכה (שים לב: התשובה הנכונה עבור ספירות אחורנית היא 2-4-7).

עירנות: העברה: הבוחן מקריא רשימה של אותיות בקצב של אחת בשנייה, לאחר שנתן את ההנחיה הבאה: "אני עומד להקריא סידרה של אותיות. בכל פעם שאני אומר את האות א, הקש עם היד פעם אחת. אם אני אומר אות אחרת, אל תקיש עם היד".

ניקוד: תן נקודה אחד באם יש אפס עד טעות אחת (טעות היא באם מקיש באות הלא נכונה או שלא מקיש כאשר נאמרת האות א).

החסרה סדרתית של 7 : העברה: הבוחן נותן את ההנחיה הבאה: "עכשיו אני אבקש ממך לספור באמצעות החסרה של שבע מ-100, ואז המשך להחסיר שבע מהתשובה שקיבלת, עד אשר אומר לך להפסיק". חזור על ההנחיה פעם נוספת באם צריך.

ניקוד: הפריט מנוקד מתוך 3 נקודות.

 • אין נקודות (0) כאשר אין החסרה נכונה
 • 1 נקודה עבור החסרה אחת נכונה
 • 2 נקודות עבור שתיים עד שלוש החסרות נכונות
 • 3 נקודות באם הנבדק מצליח לבצע נכון ארבע או חמש החסרות

ספור כל החסרה נכונה כאשר מתחילים מ-100. כל פעולת החסרה מוערכת באופן נפרד. כלומר, אם הנבדק משיב עם מספר שגוי אך בהמשך נותן תשובות נכונות, תן נקודה אחת עבור כל החסרה נכונה של 7. לדוגמה: הנבדק יכול להשיב "92-85-78-71-64" כאשר "92" איננו נכון, אך כל המספרים הבאים נכונים, יש לנו טעות אחת, והפריט יקבל ניקוד של 3.

חזרה על משפט - Sentence repetition

העברה: הבוחן נותן את ההנחיות הבאות: "אני עומד להקריא לך משפט. חזור עליו אחרי בדיוק כמו שאני אומר אותו" [הפסקה]: אני רק יודע שמשה הוא זה שעוזר היום." לאחר התשובה, אמור: "כעת אני עומד להקריא לך משפט אחר. חזור עליו אחרי בדיוק כמו שאני אומר אותו [הפסקה]: החתול התחבא תמיד מתחת לספה כאשר כלבים היו בחדר".

ניקוד: תן נקודה אחד לכל משפט שחזר עליו נכון. החזרה צריכה להיות מדויקת. שים לב לטעויות שהן החסרות (לדוגמה מחסירים "רק" או "תמיד") והחלפות/הוספות (לדוגמה "משה הוא זה שעזר היום; החלפות "מתחבא", ב"התחבא", שינוי גוף רבים ליחיד וכדומה).

שטף מילולי - Verbal Fluency

העברה: הבוחן נותן את ההנחיה הבאה: "אמור לי כמה שיותר מילים שאתה יכול לחשוב עליהן אשר מתחילות עם אות מסוימת של האלף-בית אשר מיד אומר לך. אתה יכול לומר כל סוג של מילה שאתה רוצה חוץ מאשר שמות של אנשים או ערים (כמו בנימין או בני ברק), מספרים, או שמתחילים עם אותו הצליל אך יש להם סיומת שונה כמו למשל אהבה, אהובה, אוהבים. אני אומר לך להפסיק לאחר דקה אחת. האם אתה מוכן/ [הפסקה]. כעת אמור לי כמה שיותר מילים שאתה יכול לחשוב עליהן אשר מתחילות עם האות ב [זמן ל-60 שניות]. עצור".

ניקוד: תן נקודה אחת באם הנבדק אומר 11 מילים או יותר ב-60 שניות. כתוב את תשובות הנבדק בתחתית הטופס או בצד.

הפשטה - Abstraction

העברה: הבוחן מבקש מהנבחן להסביר את המשותף לכל צמד מילים כאשר מתחילים עם הדוגמאות: ׳אמור לי מה המשותף לתפוז ובננה". באם הנבדק משיב באופן קונקרטי (Concrete) אזי אומרים פעם נוספת בלבד: "אמור לי בעוד איזה אופן הפריטים הללו דומים". באם הנבדק איננו אומר את התשובה הנכונה (פירות) אמור "כן, והם גם פירות". אל תיתן הנחיות או הבהרות נוספות.

לאחר הניסיון התרגולי אמור: "עכשיו אמור לי מה המשותף לרכבת ואופניים ". לאחר התשובה, העבר את הניסיון השני ואמור, "עכשיו ספר לי מה המשותף לסרגל ושעון". אל תיתן הנחיות נוספות או רמזים.

ניקוד: רק שני צמדי המילים האחרונים מנוקדים. רק נקודה אחת עבור כל תשובה נכונה. התשובות הבאות מתקבלות:

 • רכבת - אופניים = אמצעי תחבורה, אמצעי נסיעה, אתה מטייל עם שניהם
 • סרגל - שעון= כלי מדידה, משמשים למדידה
 • התשובות הבאות אינן מתקבלות: רכבת- אופניים = יש להם גלגלים; סרגל- שעון = יש להם מספרים

זיכרון מושהה - Delayed recall

העברה: הבוחן נותן את ההנחיה הבאה: "הקראתי לך מקודם מילים אחדות, וביקשתי ממך שתזכור אותן. אמור לי כמה שיותר מילים מהן שאתה יכול לזכור". סמן (V) במשבצת הימנית עבור כל אחת מהמילים אשר נזכר בהן באופן ספונטני ללא רמז.

ניקוד: הן נקודה אחת עבור כל מילה שנזכרו בה באופן חופשי ללא כל רמזים.

אופציונלי (Optional)

לאחר בדיקת הזיכרון המושהה באופן חופשי, שאל את הנבדק בעזרת הרמז הסמנטי (Semantic) הקטגורי (Categoric) מהרשימה שלמטה עבור כל מילה שלא הצליח לזכור. סמן (V) במשבצת המתאימה אם הנבדק זכר את המילים בעזרת רמז קטגורי או רמז רב ברירה. שאל את כל המילים שלא הצליח לזכור בצורה זו. אם הנבדק לא נזכר במילה לאחר הרמז הקטגורי תן לו/לה רמז רב ברירה, כשאתה משתמש בהנחיה הבאה כדוגמה: "איזה מהמילים הבאות אתה חושב שזו הייתה, אף, פנים או יד?"

השתמש ברמזים הקטגורים או רמזים רב-ברירה עבור כל אחת מהמילים הבאות לפי הצורך:

פנים: רמז קטגורי: חלק מהגוף רב ברירה: אף, פנים, יד.

קטיפה: רמז קטגורי: סוג של בד רב ברירה: משי, כותנה, קטיפה.

מקדש: רמז קטגורי: סוג של מבנה רב ברירה: מקדש, בית ספר, בית חולים.

חרצית: רמז קטגורי: סוג של פרח רב ברירה: ורד, מרגלית, חרצית.

אדום: רמז קטגורי: צבע רב ברירה: אדום, כחול, ירוק.

ניקוד: לא ניתנות נקודות למילים שנזכרו בהן בעזרת רמז. אנו עושים שימוש ברמז למטרה קלינית בלבד בהיותו יכול לתת לבודק מידע נוסף בנוגע לסוג הפרעת הזיכרון. בליקויים של הזיכרון עקב קושי בשליפה, הביצוע יכול להשתפר בעזרת רמז. בליקויים של הזיכרון עקב קושי בקידוד, הביצוע איננו משתפר עם רמז.

התמצאות - Orientation

העברה: הבוחן נותן את ההנחיות הבאות: "אמור לי את התאריך של היום". אם הנבדק אינו נותן תשובה מלאה, שאל בהתאם כשאתה אומר: ׳אמור לי את [השנה, חודש, תאריך מדויק, יום בשבוע]", ואז אמור: ׳עכשיו אמור לי את שם המקום כאן ובאיזה עיר הוא נמצא".

ניקוד: תן נקודה אחת עבור כל פריט שהתשובה בו נכונה. הנבדק חייב לומר את התאריך המדויק ואת המקום המדויק (שם של בית חולים, מרפאה, משרד). לא ניתן ניקוד באם הנבדק טועה ביום אחד באשר לתאריך והיום של השבוע.

סך הכל ניקוד

סכם את כל תתי-המבחנים בצד שמאל של הטופס. הוסף נקודה אחת לנבדק אשר הוא בעל 12 שנות לימוד פורמלי (Formal) או פחות, עבור מקסימום אפשרי של 30 נקודות. סך הכל ניקוד סופי של 26 ומעלה נחשב לנורמלי.

טופס בעברית

Moca1.png

טופס באנגלית

Moca2.png

טופס ברוסית

Moca3.png

טופס בערבית

Moca4.png