מכאן שהרפואה המשולבת, זו המנסה לעשות שימוש בשני העולמות, הקונבנציונלי והאלטרנטיבי, מתמקדת באדם לא פחות מאשר במחלה. ...
מתוך הערך: המדריך לטיפול בסוכרת

התמודדות עם קוצר נשימה כתוצאה מנגיף 2-CoV-SARS - הנחיה קלינית

מתוך ויקירפואה

Ambox warning blue.png
ערך זה הוא הנחיה קלינית סגורה לעריכה
התמודדות עם דיספניאה כתוצאה מנגיף 2-COVID-19) SARS-COV)
SymptomsFeverCoughSOB (cropped).jpg
הוועדה המקצועית האיגוד לרפואה הפליאטיבית בישראל
קישור באתר האיגוד
תאריך פרסום מרץ 2020
הנחיות קליניות מתפרסמות ככלי עזר לרופא/ה ואינן באות במקום שיקול דעתו/ה בכל מצב נתון
 

לערכים נוספים הקשורים לנושא זה, ראו את דפי הפירושים: – קוצר נשימה, קורונה

חמצן עם מסכה עם רזרבואר או משקפי חמצן. יש לתת מנת העמסה ולטפל בהתאם לטבלה:

טיטרציה Morphine לקוצר נשימה:

מנות העמסה מטופל נאיבי לאופיואידים מורפין IV/SC במינון 5 מיליגרם
ניתן לחזור על מנת העמסה אחת ל-10 דקות (במתן IV‏ - Intra-Venous) ו-20 דקות (במתן SC‏ - Sub-Cutaneous)
ניתן להעלות מינון עד 10 מיליגרם
מנות העמסה מטופל שאינו נאיבי לאופיואידים חשב Oral Morphine Equivalent) OME/24h).
תן מנת הצלה 20-10 אחוזים מהמנה היומית
OME 15mg Morphine = 10mg Oxycodone
IV Morphine 10mg = 30mg PO IV=1/3Morphine PO
ערך מדבקת Fentanyl ‏= SC/IV Morphine mg/24h
לדוגמה: Fentanyl patch 100mcg IV/SC Morphine 100mg
עירוי מתמשך עירוי מתמשך: יש להתחיל את העירוי בקצב התחלתי 2 מיליגרם לשעה או בהתאם לסך המנון ביממה חלקי 24 שעות
עדכון מינון ליממה: מינון בסיס יום קודם + סך מנות הצלה/24 שעות
מנות הצלה 20-10 אחוזים מסך המינון ליממה, עד כל רבע שעה (IV) ועד כל חצי שעה (SC)