מכאן שהרפואה המשולבת, זו המנסה לעשות שימוש בשני העולמות, הקונבנציונלי והאלטרנטיבי, מתמקדת באדם לא פחות מאשר במחלה. ...
מתוך הערך: המדריך לטיפול בסוכרת

חוק פעוטות בסיכון (הזכות למעון יום) - חוזר משרד הבריאות

מתוך ויקירפואה


הופניתם מהדף חוק פעוטות בסיכון (הזכות למעון יום) לדף הנוכחי.

ערך זה נמצא בבדיקה ועריכה על ידי מערכת ויקירפואה,
וייתכן כי הוא לא ערוך ומוגה.


Ambox warning blue.png
ערך זה הוא חוזר משרד הבריאות סגור לעריכה
חוק פעוטות בסיכון (הזכות למעון יום) התש"ס-2000
מספר החוזר mr21_2007
סימוכין  
קישור באתר משרד הבריאות
תאריך פרסום 21 באוגוסט 2007
 
 1. חוק פעוטות בסיכון (הזכות למעון יום) התש"ס-2000, קובע את הזכות למעון יום לכל פעוט (עד 36 חודש), הנמצא בסיכון
 2. החוק מגדיר מי הוא פעוט בסיכון ואת מצבי הסיכון המקנים את הזכות למעון יום. (מפורט בנספח מסי 1 ו-2 לנוהל זה)
 3. האחריות לביצוע החוק, היא של משרד הרווחה באמצעות המחלקות לשירותים חברתיים של הרשות המקומית. מתן הסיוע כפוף להחלטת ועדה בעלת סמכות החלטה לגבי הזכאות למעון ולגבי קביעת תוכנית המניעה, הטיפול והשיקום של המשפחה
 4. לצורך קביעת הזכאות על פי החוק, נדרשת חוות דעת רפואית, פסיכולוגית או התפתחותית וזאת בנוסף להערכת עובד סוציאלי של שירותי הרווחה
 5. חוות הדעת הניתנת למטרה זו צריכה לכלול:
  • תיאור הסימנים הגופניים וההתנהגותיים המעידים על מצב הסיכון
  • אבחנה קלינית על פי העניין
  • הערכה לגבי המענה הניתן במשפחה לצרכיו ההתפתחותיים של הפעוט
  • הפניה ברורה לשירותי הרווחה המגדירה את הצורך לבדיקת סיוע למתן מעון יום לפעוט
 6. העברת חוות הדעת למחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית, תעשה על פי הנהלים הקיימים בנושא העברת מידע רפואי
 7. יש ליידע את השירות לעבודה סוציאלית של הארגון על כל מקרה של פעוט בסיכון

המאותר ומופנה לקבלת סיוע ולצרף לחוות הדעת, ככל הניתן, הערכה פסיכוסוציאלית של עובד סוציאלי של שירותי הבריאות

 1. על אנשי מערכת הבריאות לגלות ערנות, לאתר פעוטות בסיכון ולהפנותם מוקדם ככל הניתן לשירותי הרווחה. שילוב מוקדם במעון יום יסייע להגנה על הפעוט, מתן מענה לצרכיו ההתפתחותיים ולהפעלת תוכנית לשיקום והורדת גורמי הסיכון במשפחתו
 2. ככלל, חוק זה בא להוסיף על החקיקה וההנחיות הקיימות לאיתור, דווח וטיפול בפעוטות וילדים בסיכון
 3. נספחים: