מכאן שהרפואה המשולבת, זו המנסה לעשות שימוש בשני העולמות, הקונבנציונלי והאלטרנטיבי, מתמקדת באדם לא פחות מאשר במחלה. ...
מתוך הערך: המדריך לטיפול בסוכרת

טיפול בכאב במחלות ממאירות - הנחיה קלינית - נספחים - Cancer pain management - appendix

מתוך ויקירפואה

Ambox warning blue.png
ערך זה הוא הנחיה קלינית סגורה לעריכה
המלצות לטיפול בכאב אצל חולים הסובלים ממחלות ממאירות
[[File:|250px]]Property "Image page" (as page type) with input value "File:" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
הוועדה המקצועית האגודה הישראלית לכאב,
איגוד רופאי המשפחה,
האיגוד הישראלי לאונקולוגיה קלינית ורדיותרפיה,
האיגוד הישראלי לגריאטריה,
איגוד הרופאים המרדימים בישראל,
החברה לרפואה משלימה
עריכה פרופ' איזנברג אילון, פרופ' שורצמן פסח
תחום כאב, אונקולוגיה
קישור באתר ההסתדרות הרפואית
תאריך פרסום 2008
הנחיות קליניות מתפרסמות ככלי עזר לרופא/ה ואינן באות במקום שיקול דעתו/ה בכל מצב נתון
 

לערכים נוספים הקשורים לנושא זה, ראו את דפי הפירושים: – כאב, סרטן


Postscript-viewer-shaded.png

ערך מורחבטיפול בכאב במחלות ממאירות - הנחיה קלינית - Cancer pain management

נספח 1 - תכשירי תרופות לא אופיואידיות המשווקות בישראל - Non opioid analgetics in Israel

נספח1-1.PNG
נספח 1-2.PNG
נספח 1-3.PNG

נספח 2 - אופיואידים המשווקים בארץ - Weak opioid analgesic drugs

נספח 2-1.PNG

נספח 3 - טיפול תומך בכאב במחלות ממאירות - Adjuvant analgesic drugs for cancer pain

נספח 3-1.PNG

נספח 4 - הוראות לכתיבת מרשם רפואי - Medical prescription writing instructions

לא ייתן רופא מרשם לאדם, אלא אם נרשמו בו בכתב ברור או במרשם מודפס הפרטים הבאים:

 1. שם הרופא, מענו או מקום עבודתו
 2. מספר רישיון רופא
 3. תאריך מתן המרשם
 4. שם האדם שהמרשם מיועד לו, מספר תעודת זהות, הגיל והכתובת
 5. פירוט מלא של הרכב הסם או שמו המקובל של התכשיר הרפואי באותיות לטיניות הכתובות באותיות דפוס או מודפסות
 6. הוראות השימוש לפי מינון וצורת השימוש
 7. הוראות חזרה על אותו מרשם, אם יש צורך בכך
 8. חתימה וחותמת הרופא
 9. ניתן להוציא מרשם מודפס מתוכנה ממחושבת של מוסד רפואי מוכר
 10. במרשם מודפס יש להוסיף בכתב יד את הכמות הכוללת של המרשם
 11. ניתן לתת מרשם ל-31 ימים, תוך ציון הסיבה לכך. למשל: "גר רחוק מבית המרקחת", או "אין נגישות קלה", "מתקשה להגיע לבית מרקחת"
 12. רצוי להוסיף בכל מרשם את מספר הטלפון של הרופא הרושם, לצורכי ברור כל בעיה שתתעורר בקשר למרשם. במידה והמעון היומי עולה על המצוין בנספח 6 יש לפקסס מכתב לרוקח המחוזי של משרד הבריאות לאשור, תוך ציון המינון היומי הרצוי והאבחנה

תקנות הסמים המסוכנים 1.2.10 סעיפים 13, 15.

נספח 4 מרשם.PNG

נספח 5 - טבלה - תוספת שנייה - Table - second addition

טור א' טור ב'
שם הסם המסוכן כמות הצריכה היומית במיליגרם
Codeine 60
Hydrocodin 30
Methadone 25
למעט כאשר הרקיחה בבית המרקחת נעשית לפי מרשם למטופל סרטן ובתנאים אלה:
 • כמות הצריכה ליממה לא תעלה על 100 מיליגרם
 • הרופא הרושם ציין על גבי המרשם את סוג מחלת הסרטן
Methylphenidate 60
Morphine 60
למעט ביחידת מינון מוצקה הניתנת למטופל סרטן לפי מרשם ובתנאים אלה:
 • צורת המינון המוצקה היא בעלת פעילות ממושכת המיועדת לנטילה דרך הפה
 • הרופא הרושם ציין על גבי המרשם את האבחנה המקצועית
Oxycodone 50
Pethidine 600
הערות
 • הגבלת הצריכה המירבית ליממה של מורפין אינה חלה על הצורה המוצקה בטבליות MCR ועל התוויה לטיפול בחולי סרטן
 • יש לשים לב, כי על פי החוק, אין ציון לגבי המגבלה של גובה מינון לגבי מדבקות דורוג'סיק
 • ניתן לרשום מתדון עד 100 מיליגרם ליממה, אם הרופא מציין את אבחנת מחלת הסרטן על גבי המרשם. מעבר לכך, יש לפעול כמו לגבי המורפין
 • במקרים מיוחדים ניתן לרשום כמות סם לצריכה מעל ל-10 ימים ועד ל-31 יום. יש לציין את הסיבה על גבי המרשם, כגון ריחוק המקום וכדומה

נספח 6 - רשימת רוקחים מחוזיים של משרד הבריאות - Ministry of health regional pharmacists' list

רוקחיםמחוזיים.PNG

נספח 7 - שירותים לטיפול תומך - Adjuvant therapy services

טיפולתומך.PNG