מכאן שהרפואה המשולבת, זו המנסה לעשות שימוש בשני העולמות, הקונבנציונלי והאלטרנטיבי, מתמקדת באדם לא פחות מאשר במחלה. ...
מתוך הערך: המדריך לטיפול בסוכרת

מרשם אישי לאימון גופני ולבריאות

מתוך ויקירפואה

The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
מרשם אישי לאימון גופני ולבריאות
כריכת מרשם.jpg
שם המחבר פרופסור נעמה קונסטנטיני, שחר נייס
מועד הוצאה 2010
 


פרקים מתוך הספר

ראו גם