מכאן שהרפואה המשולבת, זו המנסה לעשות שימוש בשני העולמות, הקונבנציונלי והאלטרנטיבי, מתמקדת באדם לא פחות מאשר במחלה. ...
מתוך הערך: המדריך לטיפול בסוכרת

מתן אישור רפואי לחזרה למוסד חינוכי/מעון בגין מחלה מידבקת - חוזר משרד הבריאות - Medical clearance for return to school following an infectious disease

מתוך ויקירפואה
Ambox warning blue.png
ערך זה הוא חוזר משרד הבריאות סגור לעריכה
מתן אישור רפואי לחזרה למוסד חינוכי/מעון בגין מחלה מדבקת
תחום ילדים, בריאות הציבור
מספר החוזר 5/14
סימוכין 12420314
קישור באתר משרד הבריאות
תאריך פרסום 17 בפברואר 2014
 

רקע

הדבקה והעברת מחלות מידבקות נפוצה במסגרות חינוכיות וקבוצתיות אחרות בהם שוהים ילדים במשך שעות רבות ביום. האמצעים בהם ניתן למזער העברה של מחלות מידבקות הם:

  1. חיסון הילדים במועד
  2. שמירה על היגיינה נאותה, ובפרט רחיצת ידיים במים וסבון
  3. הרחקת ילדים/צוות מדבקים מהמסגרת לתקופה בהם הם עלולים להדביק אחרים

מועד תחולה: 1 באוקטובר 2013

חלות: רופאים בבתי חולים ובקהילה

מטרה

חוזר זה בא להנחות את רופאים העובדים בבתי חולים ובקהילה וצוותי בריאות העובדים במוסדות חינוך ומעונות היום לגבי הכללים להרחקת ילדים ממוסדות אלה על רקע תחלואה במחלה מידבקת. יש להדגיש כי ביקור סדיר במוסד חינוכי ומסגרות לגיל הרך הוא ערך חשוב, ועל כן יש להימנע מהרחקת ילד בגין חשש למחלה מידבקת שלא לצורך. הנחיות החוזר גובשו בשיתוף עם מומחי איגוד רופאי הילדים.

ההנחיות

משרד החינוך ומשרד הכלכלה דורשים אישור רפואי לחזרה למסגרת החינוכית מהוריו של ילד הנעדר מהמסגרת יותר מ-4 ימים. על הרופא המטפל מוטלת החובה לספק אישור זה, בתנאי שמצב הילד מאפשר זאת. במקרים בהם הילד סבל ממחלה מידבקת, האישור לחזרה למסגרת החינוכית יינתן רק כאשר הילד עבר את תקופת ההדבקה. להלן פירוט של ההנחיות:

  • מצבי בריאות שמחייבים היעדרות או הרחקה של תלמידים מהמוסד החינוכי:
תלמיד לא יגיע למוסד החינוכי במקרים בהם הוא סובל ממחלה זיהומית מדבקת עד אשר תחלוף תקופת ההדבקה
ילד המפתח סימני מחלה בעת שהותו במעון או במוסד החינוכי על האחראים במוסד לבודד הילד משאר הילדים במידת האפשר ולהודיע להורים על מנת שיחזירו לביתו. ילד שנשלח הביתה ממעון בגין הופעת סימני מחלה לא ישוב למעון בטרם יעברו 24 שעות מתום יום פעילות. הרופא רשאי להמציא אישור על חזרה מוקדם יותר אם הוא סבור כי הילד יכול מבחינה בריאותית ואינו סובל ממחלה מידבקת
הטבלה שבנספח 1 מפרטת את המצבים/מחלות ותקופת ההרחקה המומלצת מבית הספר/מסגרת טיפולית
  • רשימת המחלות והמצבים המתוארים בחוזר מתייחסת למצבים שכיחים ואינה מלאה. לפרטים נוספים וכן לייעוץ במצבים שונים יש לפנות ללשכת הבריאות באזורכם

בברכה,

ד"ר ליזה רובין, מנהלת המחלקה לאם ולילד.

נספח 1 - פירוט המחלות ותקופת ההרחקה המומלצת מהמסגרת החינוכית

המחלה תקופת ההדבקה (יכולת הילד להדביק אחרים) תקופת הרחקה של הילד החולה
מחלות העוברות דרך מערכת הנשימה ו/או מגע
Cytomegalos Virus ‏(CMV) לא ידוע אין צורך
מחלת הנשיקה (EBV) לא ידוע אין צורך
אבעבועות רוח (Varicella) כ-1–2 ימים לפני הופעת הפריחה ועד כ-5 ימים אחריה עד אשר כל הפצעים התייבשו והגלידו, בדרך כלל 5 ימים מיום הופעת הפריחה
אדמת (Rubella) כ-7 ימים לפני הופעת הפריחה ועד 5 ימים אחריה לפחות 5 ימים מיום הופעת הפריחה
דלקת גרון הנגרמת על ידי סטרפטוקוקים (Streptococcus) 3-1 ימים לפני הופעת התסמינים לפחות 24 שעות לאחר התחלת טיפול אנטיביוטי ולא לפני חלוף התסמינים. ללא טיפול הדבקה עלולה להמשך 3 שבועות
דלקת קרום המוח חיידקית [Bacterial meningitis, לדוגמה מנינגוקוקוס (Meningococcus), פנוימוקוקוס (Pneumococcus)‏, Hib ‏(Haemophilus Influenza type b)] החל מ-7 ימים לפני הופעת סימני המחלה, ועד 24 שעות מתחילת קבלת טיפול אנטיביוטי מתאים עד ההחלמה ובתנאי שקיבל טיפול אנטיביוטי
דלקת קרום המוח נגיפי (Viral meningitis) משתנה עד ההחלמה
חום 38° ומעלה לפחות 24 שעות לאחר חלוף החום
חזרת (Mumps) 7 ימים לפני ועד 9 ימים אחרי הופעת סימני המחלה עד היעלמות הנפיחות או לפחות 5 ימים מתחילת הנפיחות בבלוטות הרוק
חצבת (Measles) זמן קצר לפני הופעת הסימנים הראשונים (בדרך כלל כ-4 ימים לפני הופעת הפריחה ועד 4 ימים אחרי הופעתה) לפחות 4 ימים לאחר הופעת הפריחה
מחלת הפה והטלפיים (Hand foot and mouth disease) עד אשר כל הפצעים התייבשו
נגיף פרוו-וירוס (19 Parvovirus) אין צורך
נגיף הקוקסקי (Coxsackievirus) 5-3 ימים לפני הופעת התסמינים רק אם יש עוד חום, ועד להתייבשות כל הפצעים
שחפת ריאות (Tuberculosis) יכולת ההדבקה של ילדים בגיל מעון/גן מועטה אישור הרופא המטפל. החולה בדרך כלל אינו מדבק כשבועיים לאחר תחילת טיפול תרופתי
שלבקת חוגרת (Herpes zoster) אין צורך בתנאי שניתן לכסות את כל הפצעים. אם לא ניתן לכסות את הפצעים אז יש להרחיק עד להגלדה של כל הפצעים
שעלת (Pertussis) כ-3 שבועות ממועד הופעת הסימנים. אם ניתן טיפול, עד להשלמת 5 ימים של טיפול אנטיביוטי 3 שבועות מההתחלה של התקפי השיעול האופייני או עד לאחר 5 ימים של טיפול אנטיביוטי
שפעת (Influenza) החל מיממה לפני הופעת התסמינים ועד חלוף התסמינים (פרט לשיעול העלול להמשך תקופה ארוכה) עד החלמתו ולא פחות מ-5 ימים מיום הופעת הסימנים
אי קולי המייצר רעלן מסוג שיגה - E. coli (Escherichia coli) producing Shiga toxin כל עוד הילד משלשל וגם לתקופה לאחר החלמה קלינית מתחילת המחלה עד לאחר קבלת 2 תרביות צואה שליליות
הרעלת מזון מרעלן של חיידקים עד להחלמה אין צורך
נגיף נורווירוס (Norovirus) כל עוד הילד משלשל לא פחות מ 48 שעות מהפסקת השלשול וההקאות
סלמונלה מסוג שאינו טיפי (Non typhi salmonella) כל עוד הילד משלשל ולפעמים לתקופה לאחר מכן מתחילת המחלה ועד לא פחות מ-24 שעות לאחר הפסקת השלשול
סלמונלה טיפי (Salmonella typhi) כל עוד הילד משלשל וגם לתקופה לאחר ההחלמה הקלינית מתחילת המחלה ועד לאחר קבלת 3 תרביות צואה שליליות
קמפילובקטר (Campylobacter) כל עוד הילד משלשל מתחילת המחלה ועד לא פחות מ-24 שעות לאחר הפסקת השלשול
שיגלה (Shigella) כל עוד הילד משלשל מתחילת המחלה ועד לא פחות מ-24 שעות לאחר הפסקת השלשול
שלשולים ללא גורם מזוהה כל עוד הילד משלשל מתחילת המחלה ועד לא פחות מ-24 שעות לאחר הפסקת השלשול
תולעים או טפילים כל עוד לא הושמדו התולעים וביציהן אין צורך בהרחקת הילד אך יש לוודא שמקבל טיפול מתאים
דלקת כבד נגיפית (Viral hepatitis) החל משבועיים לפני הופעת סימני המחלה עד שבוע לאחר הופעת הצהבת עד להחלמה קלינית אבל לא פחות משבוע מיום הופעת הצהבת
מחלות עור המדבקות דרך מגע ישיר עם גורם הזיהום
אימפיטיגו (Impetigo) כל עוד קיימים פצעים מפרישים בעור עד לאחר 24 שעות של טיפול אנטיביוטי מתאים והעדר פצעים פתוחים ומפרישים שלא ניתן לכסותם
גרדת (Scabies) מהופעת תסמיני הגרד ועד לקבלת טיפול מתאים המשמיד קרציות וביציהן לאחר סיום טיפול מתאים
דלקת עיניים עם הפרשות תלויה בסיבה לדלקת, בדרך כלל קצרה עד חלוף מלא של סימני המחלה, בדגש על ההפרשות
כינמת הראש (Head louse) מהופעת תסמיני הגרד ועד לקבלת טיפול מתאים להשמדת הכינים וביציהן אין צורך להרחיק הילד
מולוסקום מדבקת (Molluscum Contagiosum) לא ברור אין צורך להרחיק הילד
פטרת הראש (Tinea capitis) כל עוד יש ממצא קליני, ועד קבלת טיפול מתאים עד תחילת הטיפול מתאים. אין צורך בהרחקה כאשר הילד מקבל טיפול תרופתי מתאים
פצעים בפה עקב נגיף הרפס (Herpes) מיומיים עד שבועיים יש להרחיק ילד עם פצעים מלווים בחום או שאינו שולט על הפרשות הרוק ומרייר עד חלוף סימני המחלה
מחלות המועברות באמצעות דם
נשאות דלקת כבד נגיפית - Hepatitis B, Hepatitis C ונשאות של HIV העברת המחלות הללו יכולה להתרחש כאשר נגיף הנמצא בדם או בהפרשות הנשא חודר לגוף של אדם אחר דרך חתך, פצע בעור, שריטה או שפשוף של רקמות ריריות ילד נשא נגיפים אלה רשאי לבקר במעון ובבית הספר כרגיל