מכאן שהרפואה המשולבת, זו המנסה לעשות שימוש בשני העולמות, הקונבנציונלי והאלטרנטיבי, מתמקדת באדם לא פחות מאשר במחלה. ...
מתוך הערך: המדריך לטיפול בסוכרת

מתן טיפול לנפגעי חרדה באתרי דחק בביה"ח הכלליים, אתרי דחק קהילתיים ומרכזי חוסן במימון המוסד לביטוח לאומי - חוזר משרד הבריאות

מתוך ויקירפואה

ערך זה נמצא בבדיקה ועריכה על ידי מערכת ויקירפואה,
וייתכן כי הוא לא ערוך ומוגה.


Ambox warning blue.png
ערך זה הוא חוזר משרד הבריאות סגור לעריכה
מתן טיפול לנפגעי חרדה באתרי דחק בביה"ח הכלליים; אתרי דחק קהילתיים ומרכזי חוסן במימון המוסד לביטוח לאומי
Arthur Rackham 1909 Undine (13 of 15).jpg
מספר החוזר 39/2008
סימוכין חוזר איבה 1332
קישור באתר משרד הבריאות
תאריך פרסום 26 בפברואר 2008
 

בהסתמך על מסקנות הוועדה לטיפול נפשי בנפגעי פעולות איבה שפעלה במסגרת המועצה הלאומית לבריאות הנפש שבראשותו של פרופ׳ קוטלר הוחלט על מתן טיפול מיידי בנפגעי פעולות איבה, באתרי הדחק ומרכזי החוסן הקהילתי בחרדה ובטראומה. מרכזי החוסן הקהילתיים מפעילים מכרז טיפולי להמשך טיפול בנפגעי הדחק במגוון טיפולים פסיכו-תרפויטיים - פרטניים משפחתיים וקבוצתיים בגישות טיפוליות מקובלות (למשל קוגניטיביים- התנהגותיים, משפחתיים ופרמקולוגיים-במבוגרים וילדים).

האחריות לבקרת איכות מקצועית שוטפת על משרד הבריאות. הביטוח הלאומי יערוך בקרות מדגמיות עצמאיות ו/או בשיתוף עם המשרד. בהמשך להפצת הנוהל המשותף של משרד הבריאות והביטוח הלאומי לצורך מימון הטיפולים הנפשיים של נפגעי דחק על ידי המוסד לביטוח לאומי, אנו מבקשים מכם לפעול על פי ההנחיות הבאות:

 1. כל נפגעי החרדה המגיעים לאתרי הדחק או למרכז טיפולי במרכז החוסן זכאים על פי המלצת אנשי מקצוע לקבלת טיפולים נפשיים לתגובת דחק עד 24 טיפולים (על פי הנוהל שצורף של הביטוח הלאומי)
 2. על מנת לקבל את המימון הטיפולי על ידי המוסד לביטוח לאומי יש למלא את הטבלה המצ"ב ולאחר ריכוז הנתונים להעבירם לסניף המקומי של המוסד לביטוח לאומי בתחילת כל חודש
 3. נפגעים אשר נבדקו בדיקה ראשונית באתר הדחק יוחלט לגביהם האם יש מקום לזמנם 24 שעות לאחר מכן לאינטייק:
  1. נפגעים שיוזמנו לאינטייק (ניתן לערוך מפגש כפול) יזומנו תוך 24 שעות מיום האינטייק להמשך טיפול במידת הצורך
  2. נפגעים אשר שוחררו במצב שלא הצריך המשך טיפול מיידי יאובחנו בראיון טלפוני 72 שעות לאחר שחרורם מאתרי הדחק ויוזמנו לאינטייק בהתאם להתרשמות הטלפונית
  3. החבילה הטיפולית הראשונה (עד 12 טיפולים) למטופל תמשך לא פחות מחודשיים ולא יותר מארבעה חודשים מתחילת הטיפול
  4. יש להקפיד על מתן טיפול חד פעמי (של עד 12 טיפולים) לכל מטופל. במידת הצורך ולפי שיקול מקצועי, ניתן לבקש הארכת טיפול ל-12 טיפולים נוספים (טה"כ 24 טיפולים). מעבר לכך יש להפנותו לבדיקת זכאותו כמי שיוכר כנפגע פעולות איבה דרך המוסד לביטוח לאומי. אם יימצא זכאי - המשך הטיפול הנפשי ימומן על ידי המוסד לביטוח לאומי
  5. אנו מבקשים לוודא שהנפגעים לא פונים בו זמנית למספר אתרי הדחק
  6. לתשומת לבכם - מתן טיפול זה מיועד גם לילדים ובני נוער אשר יטופלו במרכזי דחק על ידי מומחים לילדים ונוער בתחום ברה"נ
חרדה.PNG