מכאן שהרפואה המשולבת, זו המנסה לעשות שימוש בשני העולמות, הקונבנציונלי והאלטרנטיבי, מתמקדת באדם לא פחות מאשר במחלה. ...
מתוך הערך: המדריך לטיפול בסוכרת

עזרה:תוכן עניינים

מתוך ויקירפואה

תוכן דף זה מבוסס על הדף המקביל בויקיפדיה

יצירת ועיצוב תוכן העניינים בערכי ויקירפואה

מדיה ויקי, התוכנה שמריצה את ויקירפואה יוצרת תוכן עניינים בצורה אוטומטית בכל פעם שיש יותר מ-4 כותרות במסמך. תוכן העניינים נוצר כברירת מחדל לפני הכותרת הראשונה במסמך אולם ניתן לשלוט על הופעתו ועל מיקומו בעזרת פקודות.

בתוכן העניינים של ערך מופיעות כל הכותרות שמצויות בו אשר נוצרו בצורה: == כותרת == . כאשר מספר סימני השוויון בשני צידי הכותרת קובע את רמת הכותרת ויכול לנוע בין 1 (כותרת עליונה, לרוב לא בשימוש) ל-6 (כותרת זעירה).

תוכן העניינים מדורג (כלומר, כותרות מרמה שנייה מופיעות עם טאב ומיספור יחסי לכותרות מרמה ראשונה).

שינוי מיקום תוכן העניינים

כתיבת __תוכן_עניינים__ או __TOC__ - גורמת להופעת תוכן העניינים במיקום הכיתוב ובנוסף מכריח את תוכן העניינים להופיע בתנאי שיש לפחות כותרת אחת. פקודה זו שימושית בדרך כלל כאשר פסקת הפתיחה ארוכה מאד ורוצים לקבוע את תוכן העניינים בתחילת הערך.

אילוץ כתיבת תוכן עניינים

כתיבת __חייב_תוכן_עניינים__ או __FORCETOC__ - גורמת להופעה של תוכן עניינים כמו __TOC__, אך בניגוד אליה תוכן העניינים לא מופיע במיקום הכיתוב אלא במיקום הרגיל.

מניעת הופעת תוכן עניינים

כתיבת __ללא_תוכן_עניינים__ או __NOTOC__ - מונעת את הופעת תוכן העניינים האוטומטי.

שינוי ברירת מחדל של תוכן עניינים

בברירת המחדל, תוכן העניינים מוצג במלואו עם אפשרות להסתרה, כמו כן הוא מיושר לימין. על מנת לשנות את כיוון היישור (לשמאל או למרכז), או על מנת להציגו מוסתר כברירת מחדל (עם אופציה להצגה) ניתן להסתייע באמצעות הצבתו בטבלה, והגדרת הטבלה בפרמטרים הרצויים (יישור, הסתרה/הצגה וכדומה).

טבלה היוצרת הסתרה של תוכן העניינים כברירת מחדל:

{| class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"
|-
! תוכן עניינים
|-
| __תוכן_עניינים__
|}

טבלה היוצרת תוכן עניינים המיושר לשמאל כברירת מחדל, (ליישור למרכז יש להחליף את left ב-center).

{| align="left"
|-
! תוכן עניינים
|-
| __תוכן_עניינים__
|}

תוכן עניינים ידני

יש מקרים בהם איננו מעוניינים ביצירת תוכן עניינים באופן אוטומטי, אך בכל זאת נרצה שיופיע תוכן עניינים.

בניית תיבת תוכן עניינים ידנית היא פשוטה: העתיקו את קטע הקוד הבא למקום בו אתם רוצים שיופיע תוכן העניינים, והחליפו את כותרות הסעיפים בכותרות שמופיעות בדף. הוסיפו כותרות נוספות לפי הצורך.

קטע להעתקה:

{| class="toc"
|-
! תוכן עניינים
|-
|
[[#כותרת סעיף ראשון|1 כותרת סעיף ראשון]]{{ש}}
[[#כותרת סעיף שני|2 כותרת סעיף שני]]{{ש}}
[[#כותרת סעיף שלישי|3 כותרת סעיף שלישי]]{{ש}}
|}

התוצאה:

תוכן עניינים

1 כותרת סעיף ראשון
2 כותרת סעיף שני
3 כותרת סעיף שלישי