מכאן שהרפואה המשולבת, זו המנסה לעשות שימוש בשני העולמות, הקונבנציונלי והאלטרנטיבי, מתמקדת באדם לא פחות מאשר במחלה. ...
מתוך הערך: המדריך לטיפול בסוכרת

עידוד ההנקה בבתי חולים - חוזר משרד הבריאות - Breastfeeding encouragement in hospitals

מתוך ויקירפואה

Ambox warning blue.png
ערך זה הוא חוזר משרד הבריאות סגור לעריכה
עידוד ההנקה בבתי חולים
Breastfeeding-icon-med.png
סמל ההנקה הבינלאומי
תחום ילדים , תזונה
מספר החוזר 16/2013
סימוכין 34463813
 • חוזרנו מס׳: 60/2001 מיום 4 בספטמבר 2001
 • חוזרנו מס׳: 60/2003 מיום 28 ביולי 2003
 • חוזרנו מס׳: 19/2012 מיום 1 ביולי 2012
קישור באתר משרד הבריאות
תאריך פרסום 19 ביוני 2013
 

לערכים נוספים הקשורים לנושא זה, ראו את דף הפירושיםהנקה

הננו להביא בזאת לידיעתכם נוסח חוזר בנושא שבנדון המחליף ומעדכן את החוזרים שבסימוכין.

כללי

חלב אם הוא המזון המיטבי לתינוק בשל תרומתו להתפתחות ולגדילה, למניעת מחלות זיהומיות ולקשר אם- תינוק. משרד הבריאות ממליץ על ההנקה כהזנה הבלעדית לתינוק למשך ששת החודשים הראשונים לחייו, והנקה עם תוספות מזון עד גיל שנה ויותר.

מטרה

הבטחת עידוד הנקה ליולדות על ידי צוות בית חולים.

הנחיות

 • יש לאסור חלוקת כל שי ממותג ליולדת בבית חולים או באמצעותו בכלל זה תרכובות מזון לתינוקות (תמ"ל), בקבוקים, מזון לתינוקות, תה, חליטות, קופונים ומתנות
 • חל איסור לפרסום תרכובות מזון לתינוקות במוסדות בריאות
 • מומלץ לעודד, לתמוך ולהגן על ההנקה באמצעות הצעדים הבאים[1]:
 • מדיניות הנקה כתובה בבית החולים, המועברת באופן שגרתי לצוות העובדים
 • הקניית כלים ליישום מדיניות ההנקה לצוות הבריאותי
 • יידוע כל אשה באופן ישיר או באמצעות עלונים וכרזות על יתרונות ההנקה וכיצד לבצעה
 • סיוע ליולדת להתחיל בהנקה תוך חצי שעה מהלידה
 • הדרכת אימהות כיצד להיניק וכיצד לשמר הנקה (באמצעות שאיבת חלב אם), גם כאשר עליהן להיפרד מתינוקן
 • מתן חלב אם בלבד לתינוק ומניעת כל מזון אחר או מים, אלא אם קיימת הוריה רפואית או אחרת לכך
 • קיום Rooming in (ביות) של האם והתינוק למשך כל שעות היממה בעת שהותם בית החולים, לאמהות המעוניינות בכך
 • עידוד הנקה על פי דרישת התינוק
 • שימוש במוצץ: יש להימנע משימוש שגרתי במוצצים במחלקות ילודים. השימוש במוצץ יהיה מוגבל למצבים רפואיים ספציפיים, כגון הפחתת כאב, עידוד רפלקס המציצה בפגים.
  יש ליידע אימהות לתינוקות יונקים בריאים על החשיבות שבדחיית השימוש במוצץ עד למצב בו ההנקה מבוססת היטב (בדרך כלל בסביבות 3–4 שבועות לאחר הלידה).
  יש להמליץ על השימוש במוצץ בזמן שינה בלבד, להבטחת סביבת שינה בטוחה ולמניעת מות בעריסה- Sudden Infant Death Syndrome ‏(SIDS)

מתן תמ"ל לילוד / פג

 • קיום הוראת נגד רפואית להנקה, דהיינו סיכון רפואי לאם או לילוד שייגרם כתוצאה מההנקה
 • האם בוחרת להזין את תינוקה בתמ"ל באופן מלא או חלקי, לאחר שקיבלה הסבר על יתרונות ההנקה ואופן הזנת התינוק. תיעוד ההדרכה ירשם בתיק היולדת
 • האם אינה יכולה להניק מכל סיבה שהיא או שקיים צורך במתן תוספת להנקת האם
 • איש צוות רפואי ראה לנכון להמליץ מסיבה רפואית ליולדת להשתמש בתמ"ל מסוים. במקרים אלו עליו לנמק ולציין זאת בגיליון הרפואי של היילוד / פג
 • בכל מקרה של התוויה למתן תמ"ל או נוזלים לילוד / פג תרשם ההתוויה בגיליון הרפואי של הילוד/פג תוך ציון מפורש כי ניתן על כך הסבר ליולדת. ההנחיות התזונתיות יכללו את סוג התמ"ל שנבחר על ידי היולדת
 • יש לאפשר להורי היילוד / פג לבחור את סוג התמ"ל המועדף עליהם מבין היצע של לפחות שתי תרכובות מזון לתינוק
 • על כל בית חולים ליצור נוהל עבודה ברור וידוע לכל הצוות באשר לעידוד הנקה, מתן הכשרה לצוות הסיעודי, הפארארפואי והרפואי, על מנת להבטיח קיום הנחיות חוזר זה, הצגת נוהל כזה ואופן ביצועו יבדקו בבקרות משרד הבריאות


הואילו להעביר תוכן חוזר זה לידיעת כל הנוגעים בדבר במוסדכם.

פרופסור ארנון אפק,

ראש מנהל הרפואה.

ביבליוגרפיה

 1. Baby Friendly Hospital Initiative WHO, 1992