מכאן שהרפואה המשולבת, זו המנסה לעשות שימוש בשני העולמות, הקונבנציונלי והאלטרנטיבי, מתמקדת באדם לא פחות מאשר במחלה. ...
מתוך הערך: המדריך לטיפול בסוכרת

רפואת המשפחה בישראל - נספח 12 - מכתב הבוגרים לפרופ' גליק

מתוך ויקירפואה

Shutterstock 539711368.jpg

רפואת המשפחה בישראל - Family Medicine in Israel
מאת פרופסור חיים דורון, פרופסור שפרה שורץ, פרופסור שלמה וינקר

כריכת ספר רפואת המשפחה.png

אל: פרופ' שמעון גליק, דיקן ביה"ס לרפואה ומנהל המרחב.

מאת: מחזור ח' ביה"ס לרפואה, אוני בן־גוריון, באר־שבע.

פרופ' גליק הנכבד,

הנדון: הצעות בוגרי מחזור ח' מביה"ס לרפואה בבאר־שבע

אנו 15 הבוגרים החתומים מטה מתוך 34 בוגרי מחזור ח' בביה"ס לרפואה בבאר־שבע, מעוניינים להצטרף לפרוייקט הבוגרים. הצעתנו אלו באות על מנת לאפשר לנו לבצע ביעילות ובהצלחה פרוייקט שאנו מאמינים מאוד בחשיבותו ובעלי מרץ ויוזמה לבצעו כמיטב יכולתנו.

ההצעות נועדו בראש ובראשונה לאפשר תנאי עבודה שיתנו תפוקה מקסימלית בשנת הפרוייקט. דרישותינו מעצמנו והמערכת הן:

 • הבוגר יחתום על ביצוע הפרוייקט למשך שנה אחת תוך 3 חודשים לפני תום שנת הסטז' שלו
 • אנו רואים חשיבות עליונה לנוכחות שני בוגרים במידת האפשר יחדיו במרפאה כדי לאפשר "גב־הדדי" בעת העבודה
 • במידת האפשר יש לצרף את הבוגרים למרפאה המוכרת להתמחות כדי לאפשר חשיפה לרופאים טובים ומנוסים, אך בהחלט אם הבוגר מבקש דווקא מרפאה שאינה כזו אין לעמוד בדרכו
 • מבין הקבוצה ימונה אחראי להכנת תכנית השתלמות שנתית שתעובד יחד עם נציגי החוג לרפואה ראשונית בביה"ס לרפואה בב"ש. התכנית תבוסס על "יום השתלמות שבועי" בביה"ח בנושאי רפואה פנימית, ילדים ורפואת המשפחה
 • כדי לאפשר לבוגר להביא לידי ביטוי מקסימלי את יכולתו רצוי שמכסת החולים לתקן מלא של רופא לא תעלה על 1,400 נפשות לרופא
 • לדעתנו יש להיות גמישים בבחירת מיקום המרפאה לעבודה בפרוייקט על פי בקשת הבוגר - תוך התייחסות לתנאי של צורך האנשים ברפואה טובה יותר בשכונות מצוקה ועיירות פיתוח אם בדרום הארץ ואם בצפונה. כרגע, למעט הנגב כמובן, מדובר על אשקלון, עיירות בגליל וכפרי מיעוטים בגליל
 • הבוגר לדעתנו יבדוק את המרפאה לפני כניסתו ויגיש רשימת ציוד אלמנטרי הדרוש להפעלתה כגון: א.ק.ד, אופטלמוסקופ, סטטוסקופ, צנטרפוגה וכו' ויקבל את החסר לפני כניסתו למרפאה
מבחינת הבוגר הבקשות הן
 1. קבלת התמחות אחת בשני בתי־חולים שאותם יבקש הבוגר תוך 3 חודשים מיום גמר הפרוייקט
 2. החתימה על "הצהרת כוונות" לבוא לפרוייקט תהיה לפני שנת הסטז' ועל המחלקה המיועדת בביה"ח המיועד 3 חודשים לפני סוף שנת הסטז' במקביל לחתימה על התחיבות להשתלב בפרוייקט
 3. קבלה אוטומטית להתמחות ברפואת המשפחה
 4. הבוגר שיגיע למקום חדש יוכל לבקש ולקבל מגורים, אם במגורי ביה"ח הסמוך או בעזרה חליפית בשכ"ד בדירה סבירה בעלת טלפון בתוכה
 5. עקב המעבר אל המקום החדש וצורכי התאקלמות נראה לנו שמענק בן $1,000 יהיה מתאים תוך הדגשה שמענק זה נועד לעידוד הבוגר בדרכו החדשה וסיפוק הצרכים הראשוניים ההכרחיים בהתאקלמותו במקום החדש
 6. מאחר שנראה לנו כבוגרים שעלינו לכסות את השירות הרפואי 24 שעות ביממה יש לאפשר לבוגר להשתלב בתורניות מ.ד.א באזור עבודתו
 7. הבוגר ירצה קרוב לוודאי להקים פרוייקטים בריאותיים דוגמת פעילי בריאות או חינוך לבריאות בבתי־ספר ונראה לנו שיש לתת לו כתף במידת האפשר בתחום זה למען בריאות הציבור שתפקידו של רופא המשפחה מחייב
 8. נראה לנו שהחזר הוצאות נסיעה או דלק בהתאם, חיונית במידה ונסיעותיו של הבוגר ארוכות לעבודתו
 9. כל מסמך שייחתם על ידי הצדדים ילווה בחתימת עו"ד או יועץ משפטי

בכבוד רב,

(כתובות של ההורים)