מכאן שהרפואה המשולבת, זו המנסה לעשות שימוש בשני העולמות, הקונבנציונלי והאלטרנטיבי, מתמקדת באדם לא פחות מאשר במחלה. ...
מתוך הערך: המדריך לטיפול בסוכרת

רפואת המשפחה בישראל - נספח 14 - המחלקה לרפואת המשפחה בנגב - נושאי התנסות

מתוך ויקירפואה

Shutterstock 539711368.jpg

רפואת המשפחה בישראל - Family Medicine in Israel
מאת פרופסור חיים דורון, פרופסור שפרה שורץ, פרופסור שלמה וינקר

כריכת ספר רפואת המשפחה.png

נושאי ההתנסות כללו:

 1. Follow up of patients after N.P.T testing in primary care clinic.
 2. Do primary care practitioners recommend HRT?
 3. Possible effects of hypertension specialist and nurse practitioners intervention in primary care of hypertensive patients.
 4. Hand washing habits of physicians in different hospital wards.
 5. Characteristics of the difficult patient.
 6. Evaluation of knowledge and attitudes to hormone replacement therapy (HRT) in a sample of menopausal women in the Negev.
 7. Sexual dysfunction survey in a primary care clinic.
 8. Is preventive medicine practice influenced by patient's ethnicity?
 9. Epidemiology of chronic pain - general population survey.
 10. Knowledge, beliefs and practices regarding breast feeding - a survey of health care professionals in the Negev.
 11. Pulse rate variability - for early diagnosis of fatigue in physicians.
 12. Fibromyalgla in men.
 13. Compliance to hepatitis B vaccination among Bedouins.
 14. Glycemic control of diabetes in a primary care clinic.
 15. Work satisfaction of primary care physicians - is it influenced by employer?
 16. Once daily amoxicillin for streptococcal pharyngitis.
 17. Safety and efficacy of enoxaparin for diabetic foot.
 18. Diagnostic Yield of HOLTER ECG monitoring in primary care.
 19. Prevalence of abused women among those attending primary care clinics.
 20. Eating habits among teenagers.
 21. Quality of hypertension management in a primary care clinic.
 22. Perception of sexual dysfunction of patients after NPT testing.
 23. Women's attitude toward breast examination.
 24. Hypertension management - adherence to clinical guidelines in a primary care clinic.
 25. High blood pressure monitoring - a decision making tool in a primary care clinic.
 26. Evaluation of antibiotics of patients who have been diagnosed with upper respiratory problems.
 27. Reasons for non-immunization for influenza among patients in a primary care clinic.
 28. History of assault among women visiting a community clinic.
 29. Evaluation of the association between CTS (Carpal Tunnel Syndrome) and hyperthyroidism.
 30. Treatment of dyslipidemia in the community - knowledge, attitudes and practical guidelines.
 31. Evaluation of knowledge and bridging for HRT in a sample of Menopausal women in the Negev region.
 32. Prevention of post-menopausal osteoporosis and early detection of breast cancer among Jewish - Ethiopian immigrants: Is there an ethno-cultural blas?
 33. The influence of working conditions. Occupational exposure and mental stress on male fertility.
 34. Case referent of working study of the relationship between occupational risk factors and occurrence of bladder cancer in workers in Southern Israel.
 35. Three-year follow-up of health risks of health professionals, especially tuberculosis, in the Negev Region.
 36. Evaluation of the efficacy of periodic health examinations in the prevention of development of hearing impairments. Understanding the long-term processes and why the success rate