מכאן שהרפואה המשולבת, זו המנסה לעשות שימוש בשני העולמות, הקונבנציונלי והאלטרנטיבי, מתמקדת באדם לא פחות מאשר במחלה. ...
מתוך הערך: המדריך לטיפול בסוכרת

רפואת המשפחה בישראל - נספח 16 - הסכם קופת חולים הכללית עם הטכניון

מתוך ויקירפואה

Shutterstock 539711368.jpg

רפואת המשפחה בישראל - Family Medicine in Israel
מאת פרופסור חיים דורון, פרופסור שפרה שורץ, פרופסור שלמה וינקר

כריכת ספר רפואת המשפחה.png
הסכם

ב י ן: קופת־חולים של ההסתדרות הכללית בארץ ישראל (להלן "קופת־חולים")

ל ב י ן: הפקולטה לרפואה הטכניון חיפה (להלן: "ביה"ס לרפואה")

בעניין: המחלקה לרפואת המשפחה והקהילה.

הואיל וב־1975 נפתחה בפקולטה לרפואה בחיפה מחלקה לבריאות המשפחה והקהילה אשר פתחה תכניות הוראה לסטודנטים לרפואה במדעים בסיסיים של בריאות הציבור וכן קלרקשיפ קליני בשירותים הקהילתיים:

והואיל וקופת־חולים שוקדת על שילוב השירות, ההוראה והמחקר והעמקת הרמה הרפואית במערכת שירותיה הקהילתיים והיא עושה זאת בשילוב פעולה הדוק עם מוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל.

והואיל והפקולטה לרפואה מעוניינת בפיתוח נושא זה בשילוב השירותים הרפואיים הדרושים כתשתית להוראה ומחקר, וכל אלה בשיתוף עם קופת־חולים.

אי לכך הסכימו הצדדים ביניהם כלהלן:

 1. המחלקה לרפואת המשפחה והקהילה תהיה משותפה לקופת־חולים ולפקולטה לרפואה - הטכניון חיפה (להלן "המחלקה המשותפת")
 2. מטרותיה של המחלקה המשותפת תהיינה בין השאר:
  • פיתוח תכניות הוראה (למודי הסמכה, מוסמכים, למודי המשך) לרפואת המשפחה והקהילה לאנשים מקצוע שונים
  • פיתוח מחקר במדעים הבסיסיים של תחום אקדמי זה לרבות אפידמיולוגיה ביוסטטיסטיקה מדעי החברה והתנהגות וכן מחקר יישומי בשירותי בריאות קהילתיים
  • קבלת אחריות ישירה לשירותים בקהילה או בבית־חולים הדרושים תוך פיתוח מסגרות ההוראה והמחקר המתאימות
  • הפיתוח ופקוח על התחום האקדמי יישאר באחריות הפקולטה לרפואה תום תאום עם קופת־חולים מבחינת דרכי שירותיה
 3. המחלקה המשותפת תמוקם באחד ממתקני קופת־חולים במרחב חיפה והגליל המערבי ותופעל במתכונתה החדשה כאמור לעיל החל מיום 1.1.82
 4. ד"ר ל. אפשטיין ימונה כמנהל המחלקה המשותפת החל מיום 1.1.82 כעובד קופת־חולים לכל דבר וענין
 5. תיבחר מרפאה עירונית מבין מרפאותיה של קופת־חולים במרחב חיפה והגליל המערבי אשר תשמש כמרפאת הוראה עיקרית של המחלקה המשותפת. מרפאה זו תאפשר בחינת שיטות שונות אשר תיושמנה במרפאות אחרות
 6. מוסכם בין הצדדים כי חמש משרות של עובדי הפקולטה לרפואה ימשיכו לעבוד במחלקה המשותפת וכל אלה בנוסף לתקני כח אדם שיאושרו על ידי קופת־חולים ואלה יהיו עובדי קופת־חולים לכל דבר ועניין
  • תקציב המחלקה המשותפת יאושר בהסכמת שני הצדדים מדי שנה בשנה
  • הצדדים מסכימים על הקמת קרן מיוחדת למטרות הצטיידות של המחלקה המשותפת בגובה של 100 אלף שקל כשבהקמתה של קרן זאת יישאו הצדדים בחלקים שווים ביניהם
 7. צירופם, והתנאים לצירופם של גורמי בריאות נוספים בהפעלתה של המחלקה המשותפת תעשה בתיאום ובהסכמה של שני הצדדים
 8. כל חילוקי הדעות אשר יתעוררו בין הצדדים בקשר לביצועו של הסכם זה יתבררו ויוכרעו על ידי דיקן הפקולטה לרפואה ויו"ר ההנהלה המרכזית של קופת־חולים

ולראיה באו על החתום