מכאן שהרפואה המשולבת, זו המנסה לעשות שימוש בשני העולמות, הקונבנציונלי והאלטרנטיבי, מתמקדת באדם לא פחות מאשר במחלה. ...
מתוך הערך: המדריך לטיפול בסוכרת

רפואת המשפחה בישראל - נספח 22 - זמן מתוכנן במרפאות

מתוך ויקירפואה

Shutterstock 539711368.jpg

רפואת המשפחה בישראל - Family Medicine in Israel
מאת פרופסור חיים דורון, פרופסור שפרה שורץ, פרופסור שלמה וינקר

כריכת ספר רפואת המשפחה.png

קופת חולים המרכז, רחוב ארלוזרוב 101 תל-אביב. מיקוד 62098 ת.ד 16250 טלפון 433433.

לכבוד: פרופ' ח. דורון

הנדון: זמן מתוכנן במרפאות

פרופ' דורון הנכבד,

לאור הצלחת הניסוי בהחדרת השיטה ל-6 מרפאות במחוזות דן ויהודה אנו נערכים להרחבה הדרגתית במקומות נוספים בארץ. הנהלת מחוז הגליל גילתה התעניינות רבה בשיטה ובצורת הפעלתה. נערכו מס' פגישות עם חברי ההנהלה ולאחרונה קיבלנו מהם תכנית פעולה.

קיים קשר ושתוף פעולה בנושא זה עם מחוזות נוספים המגלים התעניינות בשיטה, ובתוצאות הניסוי (5 מחוזות נוספים). המטרה היא לחזק את "כדור השלג" שנוצר בנושא זה ולעניין מחוזות נוספים להפעיל את השיטה במרפאות בצורה איטית ומבוקרת כפי שסוכם בדיון בלשכתך.

מצורפת תכנית מחוז הגליל.

בברכת חברים

רון שפיר, ד"ר ד' אופנהיים

העתק:

  • ד"ר א' פורת
  • הח' י' סעדי