מכאן שהרפואה המשולבת, זו המנסה לעשות שימוש בשני העולמות, הקונבנציונלי והאלטרנטיבי, מתמקדת באדם לא פחות מאשר במחלה. ...
מתוך הערך: המדריך לטיפול בסוכרת

רפואת המשפחה בישראל - נספח 27 - רשימה מחקרים שמומנו על ידי המכון הלאומי למדיניות הבריאות בנושאים: רפואת המשפחה, רפואה ראשונית ורפואת קהילה

מתוך ויקירפואה

Shutterstock 539711368.jpg

רפואת המשפחה בישראל - Family Medicine in Israel
מאת פרופסור חיים דורון, פרופסור שפרה שורץ, פרופסור שלמה וינקר

כריכת ספר רפואת המשפחה.png

לערכים נוספים הקשורים לנושא זה, ראו את דף הפירושיםרפואת הקהילה בישראל

 1. PAMP I/II - כלי להערכת צרכי לימודי המשך של רופאים ראשוניים
  חוקרים: שמואל רייס, רוברט כהן, גלעד עמיאל
  סיום המחקר: פברואר 2006
 2. אי־שוויוניות בשימוש בשירותי בריאות אמבולטוריים
  חוקרים: פנינה צדקה, נאוה דה שליט, אורלי מנור
  סיום המחקר: אפריל 2001
 3. אלימות במשפחה - המגיפה הנסתרת; תכנית סקירה במרפאות הראשוניות, מחקר חלוץ
  חוקרים: איה בידרמן, פסח שורצמן, חני שליט ורות לירן
  סיום המחקר: נובמבר 2005
 4. בחינת האמון בין הרפואה הראשונית לבין הרפואה היועצת במערכת הבריאות, דרך מקרה ספציפי של הסרת תווית רגישות לפניצילין
  חוקרים: ערין חטיב־אלעבאסי
  סיום המחקר: מרץ 2011
 5. ה"שימוש העודף" במפגשי רופא-חולה בישראל: מאפיינים, סיבות ומדיניות
  חוקרים: צבי אקשטיין, קובי גלזר, טל אפלבאום
  סיום המחקר: פברואר 2000
 6. הטמעת הנחיות קליניות ברפואה הראשונית: שינוי התנהגות רופאים
  חוקרים: רויטל גרוס, חוה טבנקין, אבי פורת, אנטוני היימן, בועז פורטר
  סיום המחקר: דצמבר 2004
 7. המלצות רופאים ראשוניים על פעילות גופנית ככלי למניעה של מחלות כרוניות ולטיפול בהן
  חוקרים: מיכל נוימרק מרגולין, שפרה שורץ, דינה ון דייק
  סיום המחקר: מרץ 2006
 8. הערכת ההבדלים בתפוקות ובאיכות הטיפול בין מומחים ברפואה פנימית, רפואת משפחה ורפואה כללית במערך הרפואה הראשונית במכבי שירותי בריאות
  חוקרים: אנטוני היימן, דוד חיניץ, גבריאל חודיק, פרנסיס ווד, ורדה שלו, לינזי בן עמי, אייזיק הוך, יהודית צמיר, תומס קרפטי, ליאורה ולינסקי
  סיום המחקר: ינואר ר200
 9. הערכת ההשפעה של תכנית התערבות של רפואה נסמכת הוכחות (EBM) על העמדות, הידע וההתנהגות הקלינית (שימוש בתרופות והפניות לבדיקות מעבדה) של רופאי משפחה בישראל
  חוקרים: כרם שובל, שי לין, מאיר ברזיס, שמואל רייס
  סיום המחקר: פברואר 2007
 10. הערכת התאמת מודלים של טיפול בריאות הנפש לחולים הנמצאים בשלב מעבר בין שירותי בריאות הנפש לרפואה ראשונית
  חוקרים: ניל לאופר, פבלו גקסמיין, דני גרופר, בנימין מעוז, חגי חרמש, שי גור, אברהם ויצמן, חנן מוניץ
  סיום המחקר: פברואר 2006
 11. הערכת מודלים חלופיים לרפואת מומחים בנגב
  חוקרים: אשר אלחיאני, דן גולדפרב, דניאל ורדי, מיכאל שרף, דן גרינברג, יצחק פטרבורג
  סיום המחקר: מרץ 2001
 12. הערכת תפקוד רופאים ראשוניים בקהילה באמצעות כלי חדש
  חוקרים: גלעד עמיאל, מיכאל וינגרטן, רוברט כהן, שמואל רייס
  סיום המחקר: יוני 2000
 13. הקשר בין שחיקת הרופא הראשוני בקהילה לבין העלות השנתית לחולה של מתן מרשמים והפניות לרפואה יועצת ולבדיקות דיאגנוסטיות
  חוקרים: תלמה קושניר, יעקב בכנר, דן גרינברג, ישראל הדרי
  סיום המחקר: דצמבר 2009
 14. השוואת מודל הקשר ומודל ההפניה בייעוץ הפסיכיאטרי במרפאות הראשוניות
  חוקרים: עדיאל דורון, שמואל פניג
  סיום המחקר: מרץ 2000
 15. השפעת ההשתתפות בתשלום על צריכת שירותי רופאים יועצים באזור הנגב
  חוקרים: דניאל ורדי, מיכאל שרף, עופר שפילברג, דן גולדפרב, זאב ליפקוביץ, גדי גילון, אשר סגל, שלמה מור יוסף
  סיום המחקר: דצמבר 2003
 16. השפעת העומס ברפואה הראשונית על ההוצאה לבריאות
  חוקרים: אמיר שרף
  סיום המחקר: מרץ 2004
 17. השפעת למידה חווייתית על שינוי באוריינטציה ביו־פסיכו־סוציאלית ובהתנהגות הטיפולית של רופאים ראשוניים
  חוקרים: חן שפירא, עוזי מילמן, דורון חרמוני, אלון מרגלית
  סיום המחקר: דצמבר 2005
 18. השפעת מדיניות משרד הבריאות על השימוש בשירותי התחנות לבריאות המשפחה במחוז אשקלון
  חוקרים: שמעון שרף, רונית פלד, יעל ארבלי
  סיום המחקר: מאי 2002
 19. השפעת שיתוף חולים על שיפור איכות הטיפול בסוכרת: ניסוי אקראי ברפואה ראשונית בשני אזורים בישראל
  חוקרים: שמעון ויצמן, חוה טבנקין, שלדון גרינפילד, שרי קפלן
  סיום המחקר: יוני 2004
 20. יחסי גומלין בין רפואה ראשונית לבין בריאות הנפש
  חוקרים: אורלי גולובטי
  סיום המחקר: דצמבר 2008
 21. ייעול תהליכי עבודת צוות המרפאה הראשונית בקהילה
  חוקרים: אנג'לה שטרית, גרשון אלפרט, בועז רונן, צבי אדר, עפרה קלטר־לייבוביץ
  סיום המחקר: אפריל 2006
 22. יישום הערכת איכות וקידום איכות של המרפאה הראשונית TOPAS - קידום איכות ושקיפות ברפואה ראשונית
  חוקרים: מרגלית גולדפרכט, דורון חרמוני, שמואל רייס
  סיום המחקר: אוקטובר 2007
 23. כיצד מתעדכנים רופאים ראשוניים בישראל?
  חוקרים: פסח שורצמן, רוני פלג, הווארד טנדטר
  סיום המחקר: יולי 2011
 24. מה הם הגורמים הממריצים והמעכבים ביצוע פעולות מניעה וקידום בריאות בקרב קשישים במסגרת רפואת המשפחה?
  חוקרים: נטע בנטור, אשר אלחיאני, טוני היימן
  סיום המחקר: אוגוסט 2006
 25. מעקב בקהילה אחר חולי אוטם חריף בשריר הלב: טיפול רפואי ותפקוד החולה, השוואה בין האוכלוסייה הערבית והאוכלוסייה היהודית בירושלים
  חוקרים: סילבי גולדמן, ג׳רמי קרק
  סיום המחקר: פברואר 2001
 26. מערכת מדדים להערכה השוואתית של רפואת הקהילה בישראל
  חוקרים: שלב א - גדי רבינוביץ, אבי פורת, ענת רסקין סגל, סיום 2005
  חוקרים: שלב ב - משנת 2006 ואילך אורלי מנור, מחקר מתמשך
 27. משתמשים כבדים בשירותי הרפואה הראשונית: באיזו מידה מאובחנות בעיותיהם הנפשיות וזוכות למענה מהרופאים
  חוקרים: נילי זילבר, מיכל לוי, ג׳ולי צוויקל, יעקב לרנר
  סיום המחקר: דצמבר 2003
 28. מתן שירותי בריאות נפש יעילים יותר באמצעות מרפאות לרפואה ראשונית
  חוקרים: סינטיה כראל, אורית קריספין, קייט אברמס, חוה כהן, סאלם עאמר, לוטפי ג'אבר, דינה פלדמן, מרדכי מרק, בנימין קורנבורט, יהודה דנון
  סיום המחקר: מרץ 1999
 29. ניהול מחלה מקיף באמצעות מחשב: אינטגרציה של רפואה ראשונית ושלישונית, ניהול מחלת הסוכרת בדרום הארץ כמודל
  חוקרים: מתתיה פוקס, אילנה הרמן־בהם, שמעון ויצמן, יוליאן זלינגר
  סיום המחקר: יוני 2003
 30. עמדות, צרכים והענות רופאי משפחה למערכות תומכות־החלטה ממוחשבות- השפעה על תוצאים קליניים והשלכות למדיניות בריאות
  חוקרים: יואכים מאייר, הראל גילוץ, רוני פלג
  סיום המחקר: יולי 2012
 31. עמדות, צרכים, חסמים והענות רופאי משפחה למערכות תומכות החלטה - השלכות למדיניות בריאות
  חוקרים: גבע ושיץ
  סיום המחקר: אוגוסט 2012
 32. צריכת שירותי בריאות על ידי חולים דיכאוניים ו/או חרדתיים שזוהו ברפואה ראשונית
  חוקרים: פסח שוורצמן, זאב וינר, איה בידרמן, דניאל ורדי, מיכאל שרף, ענת נבל
  סיום המחקר: מרץ 2000
 33. צריכת שירותי הבריאות של חולים דיכאוניים שזוהו ברפואה ראשונית (מחקר המשך)
  חוקרים: פסח שוורצמן, זאב וינר, איה בידרמן, דניאל ורדי, מיכאל שרף, ענת נבל
  סיום המחקר: יוני 2002
 34. רופאים מומחים ברפואת ילדים בישראל - בחינת המציאות הקיימת לצורך תכנון עתידי
  חוקרים: מיכל לאופר
  סיום המחקר: דצמבר 2008
 35. רפואת ילדים קהילתית בישראל: השוואה בין התכנים הקיימים לבין הצרכים, הציפיות וההכשרה לתפקיד
  חוקרים: בועז פורטר, אילנה שהם־ורדי, בריאן רייכמן, מנואל כץ, זאב חורב, הילל ורדי, כנרת אורן
  סיום המחקר: יוני 2005
 36. שימוש מושכל במדדים להערכה השוואתית של רפואת הקהילה בישראל
  חוקרים: אבי פורת, גדי רבינוביץ, ענת רסקין סגל
  סיום המחקר: נובמבר 2005
 37. שיפור מיומנויות התקשורת של רופאים ראשוניים לאור המצב החדש שנוצר בעקבות חוק ביטוח בריאות ממלכתי וחוק זכויות החולה
  חוקרים: מיכאל וינגרטן, גיף בורקן, יונה יפה, הנרי אברמוביץ, נורית גוטמן, זיו אמיתי, דברה רוטר, רות מרגלית
  סיום המחקר: אפריל 2006
 38. תפיסת נשים נפגעות אלימות אינטימית במשפחה את הטיפול בהן במרפאות הקהילתיות
  חוקרים: רוזין ברכאת
  סיום המחקר: אוגוסט 2012
 39. תפיסת עוני ותפיסת שירות של רופאים ראשונים ועובדים סוציאליים בקהילה
  חוקרים: מנחם מוניקנדם, שלמה מוניקנדם
  סיום המחקר: אוגוסט 2008
 40. חקר התפתחות מערכת המדדים הקלינית הלאומית לרפואת הקהילה
  חוקרים: אבי פורת, גדי רבינוביץ, ענת רסקין סגל
  סיום המחקר: מאי 2007
 41. הערכת תפקוד רופאים ראשוניים בקהילה באמצעות כלי חדש
  חוקרים: גלעד עמיאל, מיכאל וינגרטן, רוברט כהן, שמואל רייס
  סיום המחקר: יוני 2000
 42. רצף הטיפול בחולים מאושפזים שטופלו על ידי שירותי העבודה הסוציאלית בבתי חולים: מהקהילה לאשפוז וחזרה לקהילה
  חוקרים: גייל אוסלנדר, ורדה סוסקולני, אילנה בן־שחר, ורדה שטנגר, גיורא קפלן
  סיום המחקר: דצמבר 2005
 43. מרכז לניתוחים אמבולטורים בקהילה - מאפייני החולים, הערכת איכות קלינית ויעילות כלכלית בהשוואה לבי"ח ציבורי
  חוקרים: קסנר דליה, שפירא חן, מילמן עוזי, קאופמן ליליאן
  סיום המחקר: אוקטובר 2013
 44. איכות הטיפול בחולה האונקולוגי בתפר בין בית החולים לקהילה
  חוקרים: אפרת שדמי, חנה אדמי, שמואל רייס, אלה מולר, לאה אונגר, נורית נווה
  סיום המחקר: יוני 2010
 45. הערכת ההבדלים בתפוקות ובאיכות הטיפול בין מומחים ברפואה פנימית, רפואת משפחה ורפואה כללית במערך הרפואה הראשונית במכבי שירותי בריאות
  חוקרים: אנטוני היימן, דוד חיניץ, גבריאל חודיק, פרנסיס ווד, ורדה שלו, לינזי בן עמי, אייזיק הוך, יהודית צמיר, תומס קרפטי, ליאורה ולינסקי
  סיום המחקר: ינואר 2007
 46. ייעול תהליכי עבודת צוות המרפאה הראשונית בקהילה
  חוקרים: אנג'לה שטרית, גרשון אלפרט, בועז רונן, צבי אדר, עפרה קלטר־לייבוביץ
  סיום המחקר: אפריל 2006
 47. חלוקת תפקידים בין־מגדרית בנושא בריאות המשפחה בקרב יהודים ובדואים - מחקר חלוץ - פיתוח כלי הערכה
  חוקרים: עבד אבו־ג׳עפר, ארנון כהן, ששון מנחם
  סיום המחקר: יוני 2011
 48. הקשר בין שחיקת הרופא הראשוני בקהילה לבין העלות השנתית לחולה של מתן מרשמים והפניות לרפואה יועצת ולבדיקות דיאגנוסטיות
  חוקרים: תלמה קושניר, יעקב בכנר, דן גרינברג, ישראל הדרי
  סיום המחקר: דצמבר 2009
 49. השוואת מודל הקשר ומודל ההפניה בייעוץ הפסיכיאטרי במרפאות הראשוניות
  חוקרים: עדיאל דורון, שמואל פניג
  סיום המחקר: מרץ 2000