מכאן שהרפואה המשולבת, זו המנסה לעשות שימוש בשני העולמות, הקונבנציונלי והאלטרנטיבי, מתמקדת באדם לא פחות מאשר במחלה. ...
מתוך הערך: המדריך לטיפול בסוכרת

רפואת המשפחה בישראל - נספח 29 - מודל - צורך ברופאי משפחה חדשים מדי שנה

מתוך ויקירפואה

Shutterstock 539711368.jpg

רפואת המשפחה בישראל - Family Medicine in Israel
מאת פרופסור חיים דורון, פרופסור שפרה שורץ, פרופסור שלמה וינקר

כריכת ספר רפואת המשפחה.png

כ"ג אב, תשע"ג, 30 יולי, 2013.

מודל - צורך ברופאי משפחה חדשים מדי שנה

פרופ' שלמה וינקר - יו"ר איגוד רופאי המשפחה בישראל.

נורמת מטופלים לרופא משפחה (הסכמי השכר של רופאי הקהילה)

על פי הסכמי השכר של שנת 1998 הנורמה הממוצעת לרופא במשרה מלאה, בהתחשב בתמהיל הגיל והוותק של רופאי המשפחה היא כ־1,350 נפשות.

בהסכם השכר החדש הייתה הפחתת נורמה של 10% לכלל רופאי המשפחה מתוך התחשבות בעליית עומס העבודה והמטלות, מורכבות החולים, הזדקנות האוכלוסייה, כמו כן, למנהל מרפאה הייתה הפחתת נורמה נוספת מעבר לכך לכן ניתן לומר שהנורמה של מטופלים לרופא משפחה היא - 1,200 נפשות.

הנורמה של רופא ילדים נמוכה יותר - 1,080 נפשות לפי אותו הסכם וגם היא הופחתה בהסכם החדש ב־10% ולכן הנורמה של מטופלים לרופא ילדים היא - 970 נפשות (לצורך פשטות המודל נניח שהנורמה לרופא ילדים היא 1,000 נפשות).

נתוני הלמ"ס

 • סך אוכלוסיית המדינה: 8,018,000
 • גילאי 0–17: 2,580,000
 • אוכלוסייה בוגרת: 5,438,000
 • הגידול הטבעי במדינת ישראל
 • בשנת 2012 על פי הלמ"ס - גידול טבעי של 1.8%, כ־140,000 נפשות, 163,000 לידות, 41,000 פטירות, 20,000 עולים
 • בשנת 2011 נולדו 166,000 ילדים לעומת 140,000 ילדים לפני עשור, כלומר מספר הילדים גדל כל שנה ב־25,000.

מספר הרופאים הראשוניים במדינה (משפחה וילדים)

מתוך ספר השירות של הכללית ושל מכבי (רופאים) ונתוני הביטוח הלאומי (מבוטחים ונתח שוק).

כללית

 • נתח שוק 53% (4,015,000 סוף 2011)
 • משפחה - 3,479 (בדגימה של 150 משרות נמצא שהספר משקף 73% רופאים שונים וב־27% מקרים אלה רופאים המופיעים פעם נוספת אחת לפחות, ולכן מספר רופאי המשפחה המשוער בכללית הוא כ־2,500 רופאים ובהנחה שחלקם עובדים ביותר ממשרה אחת ואחרים עובדים בחלקיות משרה המספר משקף כ־2,500 משרות)
 • ילדים - 1,881

מכבי

 • נתח שוק 25% (1,939,000 סוף 2011)
 • משפחה - 1,324
 • ילדים - 627

ניתן לראות שהיחס הוא בשתי הקופות הגדולות במדינה דומה כלומר יש שני רופאי משפחה על כל רופא ילדים.

משרות רופאי משפחה ורופאי ילדים - ייתכן רופא שעובד בכמה מקומות (בכללית נפוץ מאוד המודל של רופא משפחה שכיר ועצמאי) במכבי ובמאוחדת משרות רבות הן משרות חלקיות של רופאים המשלבים עבודה בבית חולים ובקהילה. המודל בו רופא עובד ביותר ממשרה אחת וביותר ממקום עבודה אחד נמצא בירידה דרסטית בקרב בני הדור הצעיר ובקרב רופאות.

מודל - מספר רופאי המשפחה נדרשים מדי שנה

רופאי משפחה מטפלים באוכלוסייה בוגרת: 5,438,000 נפשות.

20% מהילדים בגילאי 0–17 מטופלים על ידי רופאי משפחה: 2,580,000 0.2 x = 516,000 נפשות.

לפיכך סה"כ מטופלים על ידי רופאי משפחה: 5,954,000.

מספר משרות מלאות רופאי משפחה: 5,954,000/1,200 = 4,960

תחשיב מספר המשרות הנדרש וקירוב מספר המשרות בשירותי בריאות כללית בה מבוטחים קצת יותר מ-50% מהאוכלוסייה מגיעים לאותו סדר הגודל מה שנותן תוקף למודל מספר הרופאים שחושב בשני אופנים שונים.

רופאי משפחה נדרשים מדי שנה עקב הגידול טבעי.

מספר הילדים גדל כל שנה ב־25,000, 5,000 ילדים מתוכם (20%) מטופלים על ידי רופאי משפחה והשאר על ידי רופאי ילדים.

מספר משרות נדרשות של רופאי משפחה מדי שנה עקב גידול טבעי: 120,000/1,200 = 100 רופאים עקב גידול טבעי.

מספר משרות נדרשות של רופאי ילדים מדי שנה עקב גידול טבעי: 20,000/1,000 = 20 רופאי ילדים עקב גידול טבעי.

סה"כ גידול שנתי - 120 רופאים ראשוניים מהם 100 רופאי משפחה בשנה.

רופאי משפחה נדרשים בשנים הבאות עקב יציאה לגמלאות
 • מספר הרופאים בכל שנתון גיל הוא כ־700 רופאים (מתוך הספר "מאפיינים תעסוקתיים של הרופאים בישראל")
 • מתוך הרופאים המועסקים בארץ כ־7,700 (כשליש מהעוסקים בפועל ברפואה בארץ)הם עולים משנות ה־90 (מרביתם מגל העלייה הגדול מברית המועצות)
 • שיעור הרופאים העובדים בבתי חולים קטן עם העלייה בגיל: יותר מ־71% מכל הרופאים עד גיל 44, 45% בגילאים 55–64, ופחות מ־30% - בגיל 65+. במקביל גדל שיעור הרופאים העובדים בקהילה
 • שעור המומחים בכלל מקצועות ההתמחות מתוך בוגרי הארץ (83%) גבוה הרבה יותר משעור המומחים מקרב בוגרי ברית המועצות (38%) (תחשיב מתוך הנתונים בחוברת לעיל)
 • מתוך ספרי השירות של הקופות ומנתוני הספר לעיל ניתן להניח שכמחצית מכלל העוסקים ברפואת משפחה אינם מומחים (בספר לעיל ב־2008 היו 1,154 מומחים ברפואת המשפחה ו־644 מומחים בפנימית שעבדו בקהילה)
 • לכן רופאי המשפחה בישראל מאופיינים בחתך גיל ממוצע גבוה יותר מרופאי בתי החולים, שעור גבוה יותר של רופאים עולים ושעור גבוה יותר של "לא מומחים"

על פי ניתוח הנתונים לעיל אנו מניחים שבעשור הקרוב יפרשו מדי שנה כ-200 רופאי משפחה לגמלאות

עזיבה טרם פרישה

סיבות אפשרויות: עזיבת מקצוע הרפואה, פטירה בטרם עת, הגירה, מעבר לתפקידים ניהוליים, מחלה קשה המחייבת הפסקת עבודה או מעבר לעבודה בחלקיות משרה.

הנחה זהירה מאוד שמדובר ב־1% בלבד בשנה מתוך כ־5,000 רופאי משפחה = 50 רופאי משפחה בשנה.

לבקשת הוועדה אנו מתייחסים גם לסוגיות הבאות
 • שינויים אפשריים בתקינה בבתי החולים - המשמעות היחידה לכך היא בהנחה שבתי החולים ימשיכו לייצר יותר מתמחים במקצועות הפנימית / גריאטריה מהנדרש יפחת הצורך בהתאמה בהכשרת מתמחים ברפואת המשפחה. להווי ידוע ששני מקצועות אלה הוכרזו כמקצועות במצוקה. לכן קרוב לוודאי שההנחה שמדי שנה מסיימים 150 מומחים במקצועות אלה מעל הנדרש בבתי החולים היא הנחה אופטימית והמספר בפועל צפוי להיות נמוך יותר במידה משמעותית
 • רפואה מקוונת - כפי שהוצג גם בוועדה, הספרות המדעית מראה שהוספת ערוצי פעילות מקוונת למיניה מגבירה את צריכת השירותים הרגילים ולא מצמצמת אותם
 • מודלים שונים של אספקת השירות בקהילה. למשל, רופא אישי, בחירה ישירה וכדומה - המודל של רופא אישי קיים כבר בקופה הגדולה במדינה, שירותי בריאות כללית, וצורת השירות הזו היוותה את הבסיס למודל. גם בקופות האחרות המגמה היא לקבוע לכל מטופל רופא אישי (למרות האפשרות של המטופל להחליף רופא משפחה מדי רבעון). ישנה גישה ישירה של המטופל בחמישה מקצועות (עיניים, עור, אא"ג, נשים ואורתופדיה). מהבחינה המקצועית גרידא (כפי שגם ציטטתי את פרופ' סטארפילד) מרבית הפניות האלה יכולות להיות מטופלות על ידי רופא המשפחה. אולם בעומס הנוכחי המוטל על רופא המשפחה חסימת הפניה הישירה על ידי הקופות תגביר את העומס על רופא המשפחה ותחייב את הפחתת הנורמה ששימשה את הבסיס למודל זה

סיכום

350 רופאי משפחה נדרשים לשנה על מנת לשמר את איכות השירות הקיים:

 • עקב גידול טבעי של האוכלוסייה - 100
 • עקב עזיבת המקצוע טרם פרישה לגמלאות - 50
 • עקב יציאה לגמלאות - 200

מקורות הזנה של רופאי משפחה

 • 200 - מתוך התמחות ברפואת המשפחה (בפועל ב־2011 - 90 מתמחים חדשים וב־2012 65 מתמחים חדשים בלבד)
 • 150 - מתוך התמחויות אחרות, בעיקר מומחים בפנימית, אך גם בגריאטריה והתמחויות העל בפנימית

ביביליוגרפיה

 • אתר הר"י - אוסף ההסכמים הקיבוציים
 • אתר הלמ"ס
 • ספר השירות של שירותי בריאות כללית
 • ספר השירות של מכבי שירותי בריאות
 • משרד הבריאות - מאפיינים תעסוקתיים של הרופאים בישראל