מכאן שהרפואה המשולבת, זו המנסה לעשות שימוש בשני העולמות, הקונבנציונלי והאלטרנטיבי, מתמקדת באדם לא פחות מאשר במחלה. ...
מתוך הערך: המדריך לטיפול בסוכרת

רפואת המשפחה בישראל - נספח 5 - רופאים לכפר, לספר ולאזורי הפיתוח

מתוך ויקירפואה

Shutterstock 539711368.jpg

רפואת המשפחה בישראל - Family Medicine in Israel
מאת פרופסור חיים דורון, פרופסור שפרה שורץ, פרופסור שלמה וינקר

כריכת ספר רפואת המשפחה.png
  • אוגוסט 1950 - בן-גוריון בעד לחייב כל רופא שבא ארצה בשנת שירות לאומי, אולם איננו מיישם זאת.
  • נובמבר 1950 - החלטת ממשלת ישראל על כניסת הצבא למעברות לשנה באחריות חיל הרפואה.
  • דצמבר 1950 - הצעת חוק של גולדה מאיר, שרת העבודה, לגיוס חובה של רופאים לעבודה במעברות ובמחנות, שירות של חודש עד חדשיים.
  • מרץ 1951 - פניית ד"ר חיים שיבא מנכ"ל משרד הבריאות לראש הממשלה בדרישה להוסיף שנת שירות בכפר. הוחלף בגיוס. בן-גוריון ביומנו "השתמטות רבה".
  • אפריל 1951 - נמיר מזכיר ההסתדרות לבן-גוריון: הגיוס כישלון.
  • ראשית 1952 - צמצום גיוסם של רופאים עירוניים והרחבת הגיוס של רופאים חדשים. אחריות משרד העבודה, ומאוגוסט 1952 משרד הביטחון
  • יוני 1954 - הודעת קופת חולים הכללית: קבלה לסטז' במוסדותיה רק בתנאי של שנת עבודה בכפר.
  • יולי 1954 - הסדר בין מוסדי - הקבלה להתמחות בבית חולים מותנית בשנת שירות בכפר.

קישורים חיצוניים