מכאן שהרפואה המשולבת, זו המנסה לעשות שימוש בשני העולמות, הקונבנציונלי והאלטרנטיבי, מתמקדת באדם לא פחות מאשר במחלה. ...
מתוך הערך: המדריך לטיפול בסוכרת

רפואת המשפחה בישראל - נספח 7 - החוג לרפואה קהילתית, אוניברסיטת תל אביב - תכנית לימודים

מתוך ויקירפואה

Shutterstock 539711368.jpg

רפואת המשפחה בישראל - Family Medicine in Israel
מאת פרופסור חיים דורון, פרופסור שפרה שורץ, פרופסור שלמה וינקר

כריכת ספר רפואת המשפחה.png
נכון ל-1986

ראש החוג: פרופסור ח' דורון

מרכזת החוג: ד"ר א' רון

משך הקורס: 4 סמסטרים

מועד הקורס: יום ד', בין השעות 15:00-9:30.

תחילת הקורס: 29.10.1986

מקום הקורס: בנין הפקולטה לרפואה, אולם מאירבאום.

מטרת הקורס: מתן ידע בסיסי ברפואה קהילתית ובריאות הציבור, אפידמיולוגיה וסטטיסטיקה בריאותית, בריאות הנפש הקהילתית, תורת ההתנהגות האנושית, ארגון שירותי בריאות תוך מחשבה וביקורת עצמית. (הקורס הוכר במקום שישה חודשי מדעי יסוד למתמחים ברפואת המשפחה).

ההרשמה: על מועמדים חדשים לפנות לשם קבלת מידע למרכזת החוג - ד"ר א' רון. טלפון: 433361.

מחזור 9

שנה א'

סמסטר א'

בריאות הציבור - 30 שעות פרופ' ח' דורון וד"ר א' רון

 • מבוא לקורס ומהות הרפואה הקהילתית
 • תחום העזרה הרפואית
 • שירותי בריאות בישראל
 • עקרונות ביטוח בריאות
 • כוח אדם רפואי

סטטיסטיקה ושיטות מחקר — 30 שעות

 • מושגי יסוד בסטטיסטיקה
 • שיטות איסוף חומר והצגת נתונים
 • מדדי מרכזיות
 • מבחנים סטטיסטיים
 • שיטות דגימה
 • שיטות מחקר

מדעי ההתנהגות — 20 שעות ד"ר ע' אוליניק

 • מבוא לסוציולוגיה רפואית
 • התנהגות חולים
 • יחסי חולה-רופא
 • סוציולוגיה של עובדי רפואה

רפואה ומשפט — 30 שעות עו"ד ע' שגיב

 • מבוא לרפואה ומשפט
 • סודיות רפואית, תעודות רפואיות
 • ההסכמה לטיפול
 • האחריות המשמעתית והפלילית
 • האחריות האזרחית
 • רשלנות בטיפול הרפואי

סמסטר ב'

בריאות הציבור - 30 שעות פרופ' ח' דורון וד"ר א' רון

 • מודל שימוש בשירותי בריאות
 • דפוסי מתן העזרה הרפואית
 • דפוסי הפניה
 • עקרונות איזוריות
 • עקרונות השילוב

כלכלת שירותי בריאות — 20 שעות ד"ר א' רון וד"ר ע' גפני

 • עלות שירותי בריאות
 • מימון שירותי בריאות
 • שיטות תמורה
 • ניתוח עלות - תועלת
 • השתתפות החולה בתשלום עבור שירותים

מעבדה ליחסי אנוש — 30 שעות ד"ר ש' סרוק

 • מעבדה בקבוצות

אפידמיולוגיה — 20 שעות ד"ר ש' וויצמן

 • מבוא לאפידמיולוגיה
 • הגדרת האוכלוסיה
 • מושגים באפידמיולוגיה
 • מושגי שירות רפואה מונעת
 • מהלך המחלה וגורמי סיכון

שנה ב'

סמסטר ג'

שירותי אם וילד — 30 שעות

 • הרצאות וסיורים
 • גנטיקה
 • תכנון המשפחה
 • טיפול באשה ההרה
 • טיפול בילודים
 • שירותי בריאות בגיל הרך וביה"ס
 • סכרת נעורים
 • בעיות הילד החרש
 • בריאות הנפש של הילד

רפואה תעסוקתית ובריאות העובד — 20 שעות

 • רפואה תעסוקתית
 • פסיכולוגיה תעסוקתית

חינוך לבריאות — 20 שעות מרכז ד"ר ע' אוליניק

 • חינוך לבריאות בעבודה רופא הקהילה
 • תקשורת והיענות לחולה
 • מודלים לחינוך לבריאות
 • מחקר והערכה
 • הפעלת החינוך לבריאות בישראל

מינהל רפואי - 20 שעות ד"ר א' רון

 • עקרונות המינהל
 • ארגון וניהול בישראל
 • התארגנות איגוד מקצועי בשירותי הבריאות
 • יחסי עבודה במוסדות רפואיים
 • תכונות המינהל הקליני
 • ניהול מרפאה

סמסטר ד'

מחלות כרוניות - 30 שעות הרצאות וסיורים — ד"ר י' גרינבלט

 • בעיות גיל הזיקנה
 • שירותים גריאטרים כיום
 • מחלות כרוניות אצל ילדים
 • שירותים למחלות לב ולחץ דם
 • שירותים לחולי סרטן

חוקי נכות ושירותי שיקום בריאות הנפש הקהילתי - 20 שעות

 • היבט קהילתי לעומת היבט אינדיבידואלי
 • המענה החברתי לתופעת מחלות הנפש
 • הגדרות שונות של מחלות נפש ובריאות
 • אפידמיולוגיה פסיכיאטרית
 • אשפוז חולי נפש בישראל
 • שיקום חולי נפש
 • הרופא הכללי ובריאות הנפש
 • בריאות נפש קהילתית -תפיסות ושיטות התערבות

תכנון שירותי בריאות - 30 שעות. ד"ר א' רון

 • מהות תהליך התכנון
 • שיטות שונות לתכנון שירותי בריאות
 • מידע לתכנון שירותי בריאות
 • שלבי התכנון
 • תרגיל בתכנון ברמה מקומית, איזורית וארצית

מערכת מידע בשירותי בריאות 20 שעות

 • הרשומה הרפואית בבית חולים
 • הרשומה הרפואית במרפאה
 • הכרת המחשב מחשוב ברפואה
 • מערכות מידע נבחרות