מכאן שהרפואה המשולבת, זו המנסה לעשות שימוש בשני העולמות, הקונבנציונלי והאלטרנטיבי, מתמקדת באדם לא פחות מאשר במחלה. ...
מתוך הערך: המדריך לטיפול בסוכרת

רפואת המשפחה בישראל - נספח 8 - מכתב פרופסור יודפת לפרופסור דורון

מתוך ויקירפואה

Shutterstock 539711368.jpg

רפואת המשפחה בישראל - Family Medicine in Israel
מאת פרופסור חיים דורון, פרופסור שפרה שורץ, פרופסור שלמה וינקר

כריכת ספר רפואת המשפחה.png

לכבוד

פרופ' ח' דורון, יו"ר הנהלת קופ"ח

מרכז קופ"ח, ת.ד. 16250

תל-אביב 62098

פרופ' דורון הנכבד,

רצוף בזאת תמצא צילום של כתב המינוי שלי לכהן כראש הקתדרא על שם ד"ר רוזאן לרפואת המשפחה של האוניברסיטה העברית בירושלים.

לפי העתק מכתבך לפרופ' רחמימוב, אני מבין שקיימת אי הבנה ואני מקווה שההדורים יתיישבו ושנוכל לחגוג ביחד ב-30.6.83 את טכס הענקת הקתדרא.

אני מקווה שכרופא המוסד אמשיך לשרת ולתרום בתפקידי זה להתפתחותה של רפואת המשפחה בישראל.

בברכה,

פרופ' י"ד יודפת