האיגוד הישראלי לרפואת משפחה

תדריך חיסונים - תוכנית החיסון השיגרתי נגד שיתוק ילדים בגיל הילדות בישראל

מתוך ויקירפואה

Vaccination.png

תדריך חיסונים
מאת משרד הבריאות, שירותי בריאות הציבור, המחלקה לאפידמיולוגיה, ירושלים

שם הספר: תדריך חיסונים
Ambox warning blue.png
ערך זה הוא חוזר משרד הבריאות סגור לעריכה
Vaccination.png
מאת משרד הבריאות, שירותי בריאות הציבור, המחלקה לאפידמיולוגיה, ירושלים
שם הפרק תדריך חיסונים - חיסון נגד שיתוק ילדים - Polio vaccines
תחום חיסונים
סימוכין אגף לאפידמיולוגיה
תאריך פרסום 9 בינואר 2014, עדכון ספטמבר 2020
קישור באתר משרד הבריאות
תאריך עדכון פברואר 2017
 

לערכים נוספים הקשורים לנושא זה, ראו את דף הפירושיםחיסון נגד שיתוק ילדים

מבוא

תוכנית החיסון השיגרתי נגד שיתוק ילדים בישראל מבוססת על:

 • מתן תרכיב מומת IPV:
 • בסדרת חיסון ראשוני, החל מילידי 1.1.2005
 • כמנת דחף בכיתה ב' של בית ספר/ גיל 7–8 שנים, החל מספטמבר 2005
התרכיב נותן את ההגנה האופטימלית לפרט.
 • מתן תרכיב חי-מוחלש bOPV:
בסדרת החיסון הראשוני, החל משנת 2013.
התרכיב ניתן לשם חסינות מעיים אופטימלית וצמצום העברת הנגיף בקהילה.

מתן חיסון ראשוני (Primary immunization) בגיל הילדות

 • בתרכיב IPV:
ניתן החל מגיל חודשיים על ידי תרכיב משולב המכיל Hib-i DTaP ,IPV ב-4 מנות: 3 מנות ברווח זמן של 6–8 שבועות ביניהן, ומנת הדחף-6–12 חודשים אחרי המנה השלישית, אך לא לפני גיל 12 חודשים.
 • בתרכיב bOPV:
ניתן ב-2 מנות, בגיל 6 ו-18 חודשים. רווח הזמן המינימלי בין המנות הוא 4 שבועות[1].

מתן מנת דחף בגיל בית ספר

מנת דחף בכיתה ב' (גיל 7–8 שנים) תינתן על ידי תרכיב IPV בו זמנית עם מנת דחף של חיסון נגד אסכרה, פלצת ושעלת (Tdap-IPV) בשילובים הזמינים באותה עת בישראל.

השלמת החיסון נגד שיתוק ילדים בבני 0–17 שנים

 1. בני 0–1 שנים:
  1. בתרכיב IPV:
   החיסון יושלם לפי לוח חיסוני השגרה בישראל על ידי תרכיב IPV שיינתן ב־4 מועדים: 3 מנות ראשונות ברווח הזמן של 6–8 שבועות ביניהן ומנת הדחף 6–12 חודשים לאחר המנה השלישית
  2. בתרכיב bOPV:
   החיסון יושלם עד יום הולדת השני לילדים שקיבלו בעבר פחות מ-2 מנות חיסון נגד שיתוק ילדים בתרכיב חי-מוחלש (tOPV או bOPV), החיסון יושלם עד 2 מנות של bOPV, החל מגיל 6 חודשים. ניתן לתת את המנות ברווח זמן מינימלי של 4 שבועות{{הערה|[1]
 2. בני 2–17 שנים:
  ההשלמה תתבצע על ידי תרכיב IPV עד סה"כ 4 מועדים של חיסון נגד שיתוק ילדים.
  כל המנות של התרכיב נגד שיתוק ילדים (OPV או IPV, או שילוב של IPVd OPV בסדרת החיסון או באותו מועד[2]) שניתנו במועד מסוים בעבר תחשבנה כמועד אחד לצורך השלמת סדרת החיסון הראשוני
 3. בגיל 7–8 שנים (כיתה ב') תינתן מנת דחף של תרכיב IPV בתרכיב משולב עם חיסון נגד אסכרה, פלצת ושעלת, 6 חודשים לפחות אחרי המנה האחרונה בסדרת החיסון הראשוני או לאחר מנת דחף שניתנה לאחר חיסון ראשוני מסיבה כל שהיא.

הערות:

 • אין צורך בהשלמת החיסון נגד שיתוק ילדים (כגון, מתן מנות נוספות של תרכיב IPV) לילדים שקיבלו או השלימו את הסדרה לפי התוכנית שהייתה בתוקף בשנים 1990–2004 (3 מנות של תרכיב OPV ו-3 מנות של תרכיב IPV שניתנו ב-4 מועדים)
 • רווחי זמן בין המועדים ארוכים יותר מהמומלץ לעיל אינם מבטלים את מנות התרכיבים שניתנו בעבר; לכן, במקרים אלה אין צורך בסדרת חיסון חדשה או בתוספת מנות התרכיב. לאחר מתן המנה החסרה, בהמשך, יש לשמור על המרווח המומלץ עד למועד הבא

הערות שוליים

 1. 1.0 1.1 בכל גיל תרכיב bOPV יינתן רק למי שקיבל בעבר שתי מנות של תרכיב IPV לפחות או יחד עם המנה השנייה של תרכיב IPV לאלה שקבלו בעבר מנה אחת של IPV. בהיעדר מידע מתועד על קבלת תרכיב IPV בעבר, אין לתת bOPV."
 2. מלבד תרכיב bOPV