מכאן שהרפואה המשולבת, זו המנסה לעשות שימוש בשני העולמות, הקונבנציונלי והאלטרנטיבי, מתמקדת באדם לא פחות מאשר במחלה. ...
מתוך הערך: המדריך לטיפול בסוכרת

תפקוד בלוטת התריס

מתוך ויקירפואה

The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Testing.png

מדריך בדיקות מעבדה
מאת פרופ' בן-עמי סלע

מדריך בדיקות מעבדה
Covers bdikot.jpg
שם המחבר פרופ' בן-עמי סלע
שם הפרק תפקוד בלוטת התריס
 
 1. Anti thyroperoxidase antibodies
 2. Thyroid stimulating immunoglobulin
 3. בטא קרוטן - Beta caroten
 4. גלובולין קושר תירוקסין - Thyroxine-binding globulin
 5. הורמון ממריץ בלוטת התריס - Thyroid stimulating hormone
 6. הורמון פאראתירואיד - Parathyroid hormone
 7. טרי-יודו-טירונין - Triiodothyronine
 8. יוד בשתן - Iodine in urine
 9. קלציטונין - Calcitonin
 10. תיוציאנאט – Thiocyanate
 11. תירוגלובולין - Thyroglobulin
 12. תירוקסין - Tetraiodothyronine - T4

ראו גם