האיגוד הישראלי לרפואת משפחה

תדריך חיסונים - אסכרה-פלצת אסלולרי - Diphtheria-Tetanus acellular pertussis

מתוך ויקירפואה

Vaccination.png

תדריך חיסונים
מאת משרד הבריאות, שירותי בריאות הציבור, המחלקה לאפידמיולוגיה, ירושלים

שם הספר: תדריך חיסונים
Ambox warning blue.png
ערך זה הוא חוזר משרד הבריאות סגור לעריכה
Vaccination.png
מאת משרד הבריאות, שירותי בריאות הציבור, המחלקה לאפידמיולוגיה, ירושלים
שם הפרק תרכיבים נגד אסכרה, פלצת ושעלת (אסלולריים)
תחום חיסונים
סימוכין אגף לאפידמיולוגיה
תאריך פרסום 9 בינואר 2014, עדכון ספטמבר 2020
קישור באתר משרד הבריאות
תאריך עדכון מאי 2016
 

לערכים נוספים הקשורים לנושא זה, ראו את דפי הפירושים: – חיסונים, דיפתריה, טטנוס, שעלת

טיב התרכיבים

תרכיבים נגד אסכרה (Diphtheria), פלצת (Tetanus) ושעלת (Pertussis) (אסלולריים) ניתנים בשילובים שונים עם תרכיבים אחרים הזמינים באותה עת בישראל.

תרכיבים מתוצרת חברת GSK: ‏Infanrix-IPV ,Infanrix-IPV+Hib ,Infanrix-Hib ,Infanrix, Boostrix Polio ,Boostrix ,Infanrix hexa

 • תרכיב Infanrix‏ (DTaP -‏ Diphteria, Tetanus, acellular Pertussis) מורכב ממספר אנטיגנים מבודדים מנוקים של חיידקי שעלת [ ‏PRN ,‏(Filamentous Haemagglutinin) ‏FHA ,‏(Pertussis Toxin) ‏PT] וטוקסואידים מנוקים נגד אסכרה ופלצת (DT). הוא מיועד לסדרת החיסון הראשוני עד יום ההולדת השביעי
 • תרכיב Infanrix-Hib מורכב מתרכיב DTaP ותרכיב נגד Haemophilus influenzae type b‏ (Hib) המצומד לחלבון Tetanus Toxoid ‏(Polyribosyl-RibitolPhosphate Toxoid, PRP- T). הוא מיועד לחיסון ראשוני עד יום ההולדת השישי
 • תרכיב Infanrix-IPV+Hib מורכב מתרכיב DTaP, תרכיב מומת נגד שיתוק ילדים (IPV‏ ,Inactivated Polio Vaccine) ותרכיב נגד Haemophilus influenzae type b המצומד לחלבון Tetanus Toxoid. הוא מיועד לחיסון ראשוני עד יום ההולדת השישי
 • תרכיב Infanrix-IPV מורכב מתרכיב DTaP ותרכיב מומת נגד שיתוק ילדים (IPV). הוא מיועד למתן מנת דחף לאחר חיסון ראשוני החל מגיל 16 שבועות ועד יום ההולדת השביעי
 • תרכיב Infanrix hexa מורכב מתרכיב DTaP, תרכיב מומת נגד שיתוק ילדים (IPV), תרכיב נגד המופילוס אינפלואנזה b המצומד לחלבון טטנוס טוקסואיד ותרכיב נגד דלקת כבד B. הוא מיועד לחיסון ראשוני ולמנת הדחף עד יום הולדת השלישי
 • הרכב התרכיבים[1]
חומר תרכיבי Infanrix Infanrix-Hib Infanrix-IPV+Hib Infanrix-IPV Infanrix hexa
Diphtheria Toxoid לא פחות מ IU‏ 30 ‏[2] לא פחות מ IU‏ 30‏[2] לא פחות מ IU‏ 30‏[2] לא פחות מ IU‏ 30‏[2] לא פחות מ IU‏ 30‏[2]
Tetanus Toxoid לא פחות מ IU‏ 40‏[2] לא פחות מ IU‏ 40‏[2] לא פחות מ IU‏ 40‏[2] לא פחות מ IU‏ 40‏[2] לא פחות מ IU‏ 40‏[2]
Pertussis Toxoid (PT) mcg‏ 25 mcg‏ 25 mcg‏ 25 mcg‏ 25 mcg‏ 25
Filamentous Haemagglutinin (FHA) mcg‏ 25 mcg‏ 25 mcg‏ 25 mcg‏ 25 mcg‏ 25
Pertactine (PRN) mcg‏ 8 mcg‏ 8 mcg‏ 8 mcg‏ 8 mcg‏ 8
IPV DU : 1/s‏ 40 ‏[3]

DU : 2/s ‏ 8 ‏[3]
DU : 3/s‏ 32 ‏[3]

DU : 1/s‏ 40 ‏[3]

DU : 2/s ‏ 8 ‏[3]
DU : 3/s‏ 32 ‏[3]

DU : 1/s‏ 40 ‏[3]

DU : 2/s ‏ 8 ‏[3]
DU : 3/s‏ 32 ‏[3]

Hib
(PRP-T)
mcg PRP‏ 10
mcg TT‏ 30
mcg PRP ‏ 10
mcg TT‏ 30
mcg PRP ‏ 10
mcg TT‏ 25
r-DNA HBsAg mcg ‏ 10
חומר עזר Aluminium salts Aluminium salts Aluminium salts Aluminium salts Aluminium salts
חומרים אחרים Sodium chloride Sodium chloride

Lactose

Neomycin sulfate

Polymyxin sulfate
Lactose
Formaldehyde
Phosphate salts
Potassium chloride
Glycine
Polysorbate 80
Sodium chloride
Medium 199 (חומר מייצב)

Neomycin sulfate

Polymyxin sulfate
Lactose
Formaldehyde
Phosphate salts
Potassium chloride
Glycine
Polysorbate 80
Sodium chloride
Medium 199

Neomycin sulfate

Polymyxin sulfate
Lactose
Formaldehyde
Phosphate salts
Potassium chloride
Glycine
Polysorbate 80
Sodium chloride
Medium 199

(*) IU = International Units, DU = D-antigen Unit, mcg = microgram, r-DNA = Recombinant DeoxyriboNucleic Acid
 • תרכיב Boostrix מורכב ממספר אנטיגנים מבודדים מנוקים של חיידקי שעלת וטוקסואידים מנוקים נגד אסכרה ופלצת. הוא מיועד לילדים ולמבוגרים, החל מגיל 10 שנים
 • תרכיב Boostrix polio מורכב ממספר אנטיגנים מבודדים מנוקים של חיידקי שעלת, טוקסואידים מנוקים נגד אסכרה ופלצת ותרכיב מומת נגד שיתוק ילדים (IPV). ניתן להשתמש בתרכיב זה מגיל 4 שנים ואילך
 • הרכב התרכיבים[1]
חומר תרכיבי Boostrix Boostrix Polio
Diphtheria Toxoid לא פחות מ IU‏ 2‏[2] לא פחות מ IU‏ 2‏[2]
Tetanus Toxoid לא פחות מ IU‏ 20‏[2] לא פחות מ IU‏ 20‏[2]
Pertussis Toxoid (PT) mcg‏ 8 mcg‏ 8
Filamentous Haemagglutinin (FHA) mcg‏ 8 mcg‏ 8
Pertactine (PRN) mcg‏ 2.5 mcg‏ 2.5
IPV DU : 1/s‏ 40 ‏[3]

DU : 2/s ‏ 8 ‏[3]
DU : 3/s‏ 32 ‏[3]

חומר עזר Aluminium salts Aluminium salts
חומרים אחרים Formaldehyde

Polysorbate 80
Glycine
Sodium chloride

Neomycin sulfate

Polymyxin sulfate
Formaldehyde
Medium 199
Polysorbate 80
Sodium chloride

(*) IU = International Units, DU = D-antigen Unit, mcg = microgram

תרכיבים מתוצרת חברת Sanofi Pasteur :‏ Adacel ,Pediacel ,Poliacel ,Actacel ,Tripacel, Adacel Polio

 • תרכיב Actacel ‏ (DTaP-Hib) מורכב ממספר אנטיגנים מבודדים מנוקים של חיידקי שעלת (PT, FHA, PRN, AGG 2+3), טוקסואידים מנוקים נגד אסכרה ופלצת ותרכיב נגד המופילוס אינפלואנזה b המצומד לחלבון טטנוס טוקסואיד. הוא מיועד לחיסון ראשוני עד יום ההולדת השישי
 • תרכיב Poliacel ‏(DTaP-IPV+Hib) מורכב מתרכיב DTaP, תרכיב מומת נגד שיתוק ילדים (IPV) ותרכיב נגד המופילוס אינפלואנזה b המצומד לחלבון טטנוס טוקסואיד. הוא מיועד לחיסון ראשוני עד יום ההולדת השישי
 • תרכיב Pediacel ‏ (DTaP-IPV-Hib) מורכב מתרכיב DTaP, תרכיב מומת נגד שיתוק ילדים (IPVׂ) ותרכיב נגד המופילוס אינפלואנזה b המצומד לחלבון טטנוס טוקסואיד. הוא מיועד לחיסון ראשוני עד יום ההולדת שביעי
 • תרכיב Tripacel ‏ (DTaP) מורכב ממספר אנטיגנים מבודדים מנוקים של חיידקי שעלת (PT, FHA, Pertactine, Fimbriae) וטוקסואידים מנוקים נגד אסכרה ופלצת (DT). הוא מיועד לחיסון ראשוני עד יום ההולדת השישי
הרכב התרכיבים[1]:
חומר תרכיבי Tripacel Actacel Poliacel Pediacel
Diphtheria Toxoid [4]‏15Lf/‏[2]‏30IU=< [4]‏15Lf/‏[2]‏30IU=< [4]‏15Lf/‏[2]‏30IU=< [4]‏15Lf/‏[2]‏30IU=<
Tetanus Toxoid [4]‏5Lf/‏[2]‏40IU=< [4]‏5Lf/‏[2]‏40IU=< [4]‏5Lf/‏[2]‏40IU=< [4]‏5Lf/‏[2]‏40IU=<
Pertussis Toxoid (PT) mcg‏10 mcg‏10 mcg‏20 mcg‏20
Filamentous Haemagglutinin (FHA) mcg‏5 mcg‏5 mcg‏20 mcg‏20
Pertactine (PRN) mcg‏3 mcg‏3 mcg‏3 mcg‏3
Fimbriae (AGG 2+3) mcg‏5 mcg‏5 mcg‏5 mcg‏5
IPV DU : 1/s‏ 40 ‏[3]

DU : 2/s ‏ 8 ‏[3]
DU : 3/s‏ 32 ‏[3]

DU : 1/s‏ 40 ‏[3]

DU : 2/s ‏ 8 ‏[3]
DU : 3/s‏ 32 ‏[3]

Hib

(PRP-T)

mcg PRP ‏ 10

mcg TT ‏ 20

mcg PRP ‏ 10

mcg TT ‏ 20

mcg PRP ‏ 10

mcg TT ‏ 20

חומר משמר 2-phenoxyethanol 2-phenoxyethanol 2-phenoxyethanol 2-phenoxyethanol
חומרי עזר Aluminium salts Aluminium salts Aluminium salts Aluminium salts
חומרים אחרים Formaldehyde

Glutaraldehyde

Trometamol

Sucrose
Glutaraldehyde

Tween 80

Tris (hydroxymethyl aminomethane)
Sucrose
Formaldehyde
Bovine serum albumin
Glutaraldehyde
Neomycin sulfate
Polymyxin sulfate

Polisorbate 80

Sucrose
Formaldehyde
Bovine serum albumin
Neomycin sulfate
Polymyxin sulfate
Streptomycin
Glutaraldehyde

 • תרכיב Adacel מורכב ממספר אנטיגנים מבודדים מנוקים של חיידקי שעלת וטוקסואידים מנוקים נגד אסכרה ופלצת. התרכיב רשום לבני 64-1 שנים[5]
 • תרכיב Adacel polio מורכב מתרכיב אסלולרי נגד שעלת, טוקסואידים מנוקים נגד אסכרה ופלצת ותרכיב מומת נגד שיתוק ילדים. ניתן להשתמש בתרכיב זה מגיל 4 שנים ואילך
הרכב התרכיבים[1]
חומר תרכיבי Adacel Adacel Polio
Diphtheria Toxoid [4]‏2Lf/ לא פחות מ-[2]‏2IU [4]‏2Lf/ לא פחות מ-[2]‏2IU
Tetanus Toxoid [4]‏5Lf/ לא פחות מ-[2]‏20IU [4]‏5Lf/ לא פחות מ-[2]‏20IU
Pertussis Toxoid (PT) mcg‏2.5 mcg‏2.5
Filamentous Haemagglutinin (FHA) mcg‏5 mcg‏5
Pertactine (PRN) mcg‏3 mcg‏3
Fimbriae (AGG 2+3) mcg‏5 mcg‏5
IPV DU : 1/s‏ 40 ‏[3]

DU : 2/s‏ 8 ‏[3]
DU : 3/s‏ 32 ‏[3]

חומר משמר 2-phenoxyethanol 2-phenoxyethanol
חומרי עזר Aluminium salts Aluminium salts
חומרים אחרים Formaldehyde

Glutaraldehyde

Polysorbate 80

Streptomycin
Neomycin sulfate
Polymyxin B sulfate
Glutaraldehyde
Formaldehyde

חיסון ראשוני נגד שעלת - Primary immunization

חיסון ראשוני בגיל הילדות

חיסון ראשוני נגד שעלת ניתן יחד עם חיסון נגד אסכרה, פלצת, המופילוס אינפלואנזה b ושיתוק ילדים בתרכיב משולב DTaP-IPV-Hib /DTaP-IPV+Hib. החיסון הראשוני כולל סדרת חיסון בסיסי וחיסון דחף.

 • סדרת החיסון כוללת: 3 מנות ברווח זמן של 8-6 שבועות ביניהן, החל מגיל חודשיים
 • חיסון הדחף: מנה אחת 12-6 חודשים לאחר המנה השלישית, אך לא לפני גיל 12 חודשים
הערות
 • רווחי זמן בין המנות ארוכים יותר מהמומלץ לעיל אינם מבטלים את מנות התרכיב שניתנו בעבר
 • בעת התפרצות השעלת מומלץ להתחיל את סדרת החיסון הראשוני נגד שעלת בגיל המינימום למתן החיסון -6 שבועות, ולצמצם את מרווחי הזמן בין שלוש המנות הראשונות לרווח המינימלי -4 שבועות. מנת הדחף תינתן 12-6 חודשים לאחר המנה השלישית, אך לא לפני גיל 12 חודשים (ראו בהמשך)
 • ילדים אשר התחילו את סדרת החיסון נגד שעלת בתרכיב מומת תאי (DTP‏ ,Diptheria, Tetanus toxoids and Pertussis) יכולים להמשיך את הסדרה בתרכיב אסלולרי (DTaP)

השלמת חיסון ראשוני נגד שעלת

 • יש להשלים את סדרת החיסון הראשוני נגד שעלת עד יום הולדת השביעי של הילד, על פי לוח הזמנים המומלץ, ובתנאי שסך כל מספר מנות החיסון נגד אסכרה ופלצת לא יעלה על 6 עד יום ההולדת השמיני, כולל מנת דחף בכיתה ב' או גיל 8-7 שנים.
  בחירת התרכיב המתאים תתבסס על גיל המועמד וצורך בהשלמת חיסונים אחרים החסרים למועמד לחיסון[6]
 • לילדים עם הוריות נגד למתן חיסון נגד שעלת החיסון נגד אסכרה ופלצת יושלם עד יום ההולדת השביעי בתרכיב DT, מינון הילד

חיסון ראשוני נגד אסכרה ופלצת מתחת לגיל 7 שנים לילדים עם הוריות נגד למתן חיסון נגד שעלת

אם קיימת הורית נגד (Contraindication) למתן חיסון נגד שעלת בתרכיב אסלולרי נגד שעלת, יש לחסן את הילדים נגד אסכרה ופלצת בלבד בתרכיב אסכרה-פלצת. מינון הילד –DT: ‏3 מנות ראשונות ברווח זמן של 6-8 שבועות ביניהן ומנת דחף 6-12 חודשים אחרי המנה השלישית, אך לא לפני גיל 12 חודשים.

 • ילדים שחוסנו בעבר על ידי מנה אחת של תרכיב נגד אסכרה-פלצת-שעלת, יקבלו 2 מנות בתרכיב נגד אסכרה ופלצת במרווח זמן של 8-6 שבועות ביניהן ואחרי 12-6 חודשים - מנת דחף
 • ילדים שחוסנו בעבר על ידי 2 מנות של תרכיב נגד אסכרה-פלצת-שעלת, יקבלו מנה אחת בתרכיב נגד אסכרה ופלצת 6 שבועות לפחות לאחר המנה השנייה ואחרי 12-6 חודשים - מנת דחף
 • ילדים שחוסנו בעבר על ידי 3 מנות של תרכיב נגד אסכרה-פלצת-שעלת, יקבלו מנת דחף בתרכיב נגד אסכרה ופלצת 12-6 חודשים לאחר המנה האחרונה

חיסון נגד שעלת בגיל בית ספר

 • כיתה ב' או גיל 8-7 שנים:
מנת דחף של חיסון נגד אסכרה, פלצת, שעלת תנתן או תושלם בו-זמנית עם חיסון נגד שיתוק ילדים, 6 חודשים לפחות לאחר מנה אחרונה בסדרת החיסון הראשוני נגד אסכרה, פלצת, שעלת ושיתוק ילדים[7]. עם זאת, אין צורך ברווח זמן בין מנה זאת לבין מנה קודמת של חיסון נגד אסכרה ופלצת שניתנה אחרי הסדרת החיסון הראשוני (למשל, עקב פציעה)
 • כיתה ח' או בני 14-13 שנים:
החל מ-1.09.08 החיסון נגד אסכרה, פלצת ושעלת מחליף את החיסון נגד אסכרה ופלצת בכיתה ח' או גיל 14-13 שנים[8]. אין צורך ברווח זמן בין מנה זאת לבין מנה קודמת של חיסון נגד אסכרה ופלצת שניתנה אחרי הסדרת החיסון הראשוני (למשל, עקב פציעה)

הערות:

 • השלמת חיסון ראשוני נגד שעלת מתבצעת עד יום ההולדת השביעי של הילד. אם ילד קיבל בעבר תרכיב נגד אסכרה ופלצת בלבד או חוסן במספר מנות נגד שעלת קטן מהמספר המומלץ (3+1), אך קיבל את המספר המומלץ לגילו של מנות תרכיב נגד אסכרה ופלצת, יש להשלים את סדרת החיסון הראשוני נגד שעלת עד יום ההולדת השביעי של הילד. ניתן להשלים את החיסון בתנאי שסה"כ מספר מנות החיסון נגד אסכרה ופלצת לא יעלה על 6 עד יום ההולדת השמיני, כולל מנת דחף הניתנת בכיתה ב'
 • לתלמידים החל מכיתה ב'/ גיל 7-8 שנים, שאין להם הוריות נגד למתן תרכיבים אסלולריים נגד שעלת, ואשר לא קיבלו בעבר סדרה מלאה של חיסון ראשוני נגד אסכרה ופלצת מומלץ להשלים את הסדרה עד 3 (2+19) מנות, כאשר המנה הראשונה תינתן בתרכיב נגד אסכרה, פלצת ושעלת אסלולרי[9], מנה שנייה על ידי תרכיב Td 6-8 שבועות אחרי מנה ראשונה, מנה שלישית על ידי תרכיב 6-12 Td חודשים אחרי מנה שנייה
 • ילדים עם הוריות נגד למתן חיסון נגד שעלת, שלא קיבלו בעבר סדרה מלאה של חיסון נגד אסכרה, פלצת ושיתוק ילדים ישלימו את המנות החסרות על ידי תרכיבים ספציפים נגד מחלות אלה (Tdd IPV)

חיסון נגד שעלת למבוגרים

מנה אחת של תרכיב Tdap מומלצת לכל מבוגר מגיל 18 שנים ואילך (שלא קיבל מנה אחת לפחות של תרכיב זה), פרט לנשים הרות. להן מנת חיסון מומלצת בכל היריון, ללא תלות במספר המנות שהאישה קיבלה בעבר, לרבות בהריונות קודמים.

עדיפות במתן חיסון זה יש לתת לקבוצות האוכלוסייה הבאות: נשים הרות (עדיף בשבועות 16 עד 27 של ההיריון), נשים לאחר הלידה[10] שלא חוסנו בהיריון, תלמידי מקצועות הבריאות, עובדי מערכת הבריאות ונוסעים לחו"ל.

אין צורך ברווח זמן בין מנת Tdap לבין מנה קודמת של חיסון נגד אסכרה ופלצת.

אספקת התרכיבים

התרכיבים מסופקים כמנה אינדיבידואלית .

שם התרכיב צורת האספקה
Infanrix תרחיף (DTaP (Suspension בתוך מזרק
Infanrix-Hib תרחיף DTaP במזרק, אבקה של Lyophilised) Hib) בבקבוקון
Infanrix-IPV תרחיף DTaP-IPV במזרק
Infanrix-IPV+Hib תרחיף DTaP-IPV במזרק, אבקה של Lyophilised) Hib) בבקבוקון
Infanrix hexa תרחיף DTaP-HBV-IPV במזרק, אבקה של Lyophilised) Hib) בבקבוקון
Boostrix תרחיף dTap‏[11] במזרק או בבקבוקון
Boostrix Polio תרחיף dTap-IPV[11] במזרק
Tripacel תרחיף DTaP בבקבוקון
Actacel תרחיף DTaP בבקבוקון, אבקה של Lyophilised) Hib) בבקבוקון
Poliacel תרחיף DTaP-IPV בבקבוקון, אבקה של Lyophilised) Hib) בבקבוקון
Pediacel תרחיף DTaP-IPV-Hib בבקבוקון או במזרק
Adacel תרחיף Tdap בבקבוקון
Adacel Polio תרחיף Tdap-IPV במזרק

חיסון לילדים עם תולדות של מחלת השעלת

מומלץ לחסן נגד שעלת גם את הילדים עם תולדות של מחלת השעלת שאובחנה קלינית ומעבדתית, לרבות אישור מעבדתי על בידוד החידק או PCR‏ (Polymerase Chain Reaction) חיובית, מכיוון שהחסינות נגד שעלת דועכת במשך השנים, ומשך החסינות לאחר המחלה אינו ידוע.

אחסון התרכיבים

התרכיבים דורשים אחסון במקרר רגיל, בטמפרטורה בין 2°C ל־8°C (מעלות צלזיוס).

אסור להקפיא את התרכיבים; אין להשתמש בתרכיבים אשר הוקפאו בשלב כלשהו.

יש למנוע את חשיפת התרכיבים לאור.

אופן שימוש

הכנת התרכיבים להזרקה

 • תרכיבים: Adacel Polio ,Adacel ,Pediacel ,Tripacel ,Boostrix ,Boostrix Polio ,Infanrix-IPV ,Infanrix: יש לנער היטב את המזרק/ בקבוקון לפני השימוש
 • תרכיבים: Actacel ,Infanrix-Hib:
  יש לשחזר את התרכיבים על ידי הוספת תרחיף DTaP לתוך הבקבוקון עם החומר של Hib. יש לנער היטב את תרחיף DTaP לפני תהליך השחזור ואת התרכיב המשוחזר
 • תרכיבים: Poliacel ,Infanrix-IPV+Hib:
  יש לשחזר את התרכיבים על ידי הוספת תרחיף DTaP-IPV לתוך הבקבוקון עם החומר של Hib. יש לנער היטב את תרחיף DTaP-IPV לפני תהליך השחזור ואת התרכיב המשוחזר
 • תרכיב Infanrix hexa:
  יש לשחזר את התרכיב על ידי הוספת תרחיף DTaP-HBV-IPV לתוך הבקבוקון עם החומר של Hib. יש לנער היטב את תרחיף DTaP-HBV-IPV לפני תהליך השחזור ואת התרכיב המשוחזר

מותר להשתמש בתרכיבים כאשר המראה החיצוני שלהם מתאים להוראות היצרן.

מינון

המינון של כל אחד מהתרכיבים הוא 0.5 מ"ל למנה.

מקום ההזרקה

יש לחטא את המקום לפני ההזרקה ולחכות לייבוש העור.

המקום המועדף לילדים מתחת לגיל 3 שנים הוא האזור הקדמי-צדדי של הירך (בשריר וסטוס לטרליס).

לבני 3 שנים ומעלה מומלץ לחסן בשריר הדלטואיד. אסור להזריק את התרכיבים לתוך הוריד.

הזרקה תתבצע עמוק לתוך השריר (IntraMuscular, IM).

מתן תרכיבים המכילים את המרכיבים אסכרה, פלצת ושעלת אסלולרי עם תרכיבים אחרים

 • ניתן לתת בו-זמנית את התרכיבים הנזכרים למעלה עם תרכיבים חיים מוחלשים [כגון‏: (bOPV)‏, OPV‏, MMR[12], אבעבועות רוח[12], Rota] או מומתים[13] (כגון: PCV‏[12], HPV, IPV ,HBV ,HAV) במקומות הזרקה שונים בגוף
 • אם התרכיבים אסכרה-פלצת-שעלת אסלולרי לא ניתנו בו- זמנית עם תרכיבים אחרים אין צורך במרווח זמן ביניהם
 • אפשר לתת אימונוגלובולין סטנדרטי או ספציפי לפני או אחרי מתן תרכיב המכיל מרכיבים אסכרה, פלצת ושעלת אסלולרי בכל מרווח זמן ביניהם או בו-זמנית במקומות נפרדים בגוף

הערה: אין מידע מספיק על חליפיות (Interchangeability) בין תרכיבים אסלולריים נגד שעלת המיוצרים על ידי יצרנים שונים, לכן מומלץ להשתמש בתרכיבים אסלולריים נגד שעלת של אותו יצרן לכל מנות הסדרה של החיסון הראשוני. כאשר ישנן בעיות בזמינות התרכיב או בהיעדר מידע על יצרן התרכיב שניתן בעבר, ניתן להשלים את הסדרה על ידי התרכיבים האסלולריים הזמינים באותה עת.

הוריות נגד ואזהרות

לפני מתן מנה חוזרת של החיסון יש לברר אם היו תופעות לוואי לאחר המנה הקודמת של תרכיבים המכילים את המרכיבים של אסכרה, פלצת ושעלת אסלולרי, ואם כן, אילו תופעות לוואי ארעו.

תרכיבים שמכילים אסכרה, פלצת ושעלת לילד (DTaP), הניתנים מתחת לגיל 7 שנים

 • הוריות נגד:
  1. תגובה חמורה לאחר מנה קודמת, לרבות תגובה אנפילקטית (Anaphylactic reaction) ו-Thrombocytopenia
  2. ידוע על רגישות מיידית מסוג אנפילקטי למרכיבי התרכיב ול-Latex, על פי המידע בעלון היצרן (כגון Neomycin או Polymyxin בתרכיבים: Infanrix hexa ,Infanrix-IPV+Hib ,Infanrix-IPV, Poliacel ,Pediacel)
  3. דלקת המוח (Encephalopathy) תוך 7 ימים לאחר מנה קודמת של החיסון
 • אזהרות:
  1. מחלה חדה מלווה בחום. החיסון יידחה עד ההחלמה
   הערה: מחלה קלה ללא חום או עם חום לא גבוה (מתחת ל-38°C) כגון, זיהום קל בדרכי הנשימה העליונות, שלשול קל או זיהום מקומי אינה מהווה בדרך כלל סיבה לדחיית מתן החיסון.
  2. חום מעל 40.5°C תוך 48 שעות לאחר מנה קודמת של החיסון אם לא אובחנה סיבה אחרת לחום
  3. התקפים ממושכים של בכי וצריחות, במשך יותר מ-3 שעות, תוך 48 שעות לאחר מנה קודמת של החיסון, אם התופעה אינה קשורה לסיבה מוגדרת כגון תופעת לוואי מקומית
  4. רפיון, Hypotonic-Hyporesponsive Episode) HHE ,Collapse), תגובה היפוטונית כללית עם ירידה פתאומית בפעילות המוטורית הכללית, תוך 48 שעות לאחר מנה קודמת של החיסון
  5. פרכוסים (Seizures) עם או בלי חום תוך 3 ימים לאחר מנה קודמת של החיסון
   הערה: התופעות המפורטות בסעיף אזהרות) היוו בעבר הוריות נגד למתן חיסון נגד שעלת. על סמך ידע שהצטבר, ועל פי תוצאות מחקרים אפידמיולוגיים ארוכי-טווח לא נמצא קשר סיבתי בין החיסון נגד שעלת לבין תופעות אלו. כמו כן, לא הוכח שהתרכיבים המכילים את מרכיב השעלת עלולים לגרום לנזק נוירולוגי קבוע. לכן, תופעות אלו אינן מהוות הוריות נגד למתן תרכיבים המכילים את מרכיב השעלת, אלא אזהרות בלבד.
  6. הפרעה נוירולוגית מתקדמת (ראו בהמשך:"חיסון לילדים עם הפרעות במערכת העצבים")
  7. תגובה אלרגית (לא מסוג אנפילקטי) ל-Latex‏[14]

הערות:

 • החלטה על מתן חיסון במקרים שלגביהם מומלצת "אזהרה" אמורה להתבסס על הערכת התופעה, מצב בריאותו של המועמד לחיסון, סיכונים לחשיפה למחלת השעלת (מצב אפידמיולוגי בקהילה) וסיכונים אפשריים של החיסון, נעשית על ידי רופא (רופא לשכת הבריאות, רופא קופת חולים, רופא טיפת חלב או רופא אחר שמטפל בילד) או על ידי אחות אפידמיולוגית של לשכת הבריאות
 • מחלות המלוות בדימום כגון Haemophilia ,‏Thrombocytopenia: יש לחסן תוך שימת לב לטכניקת הזרקה מתאימה

תרכיבים שמכילים אסכרה, פלצת ושעלת, מינון מופחת (Tdap), הניתנים מגיל 7 שנים ואילך

 • הוריות נגד:
  1. תגובה חמורה לאחר מנה קודמת, לרבות תגובה אנפילקטית ו-Thrombocytopenia
  2. ידוע על רגישות מיידית מסוג אנפילקטי למרכיבי התרכיב ול-Latex, על פי המידע בעלון היצרן (כגון Neomycin או Polymyxin בתרכיב Boostrix Polio)
  3. דלקת המוח (Encephalopathy) תוך 7 ימים לאחר מנה קודמת של החיסון

*אזהרות:

  1. מחלה חדה מלווה חום. החיסון יידחה עד ההחלמה
   הערה: מחלה קלה ללא חום או עם חום לא גבוה (מתחת ל־38°C) כגון, זיהום קל בדרכי הנשימה העליונות, שלשול קל או זיהום מקומי אינה מהווה בדרך כלל סיבה לדחיית החיסון.
  2. תסמונת Guillain Barre תוך 6 שבועות לאחר מנה קודמת של תרכיב המכיל מרכיב פלצת
  3. תגובת Arthus-type‏[15] לאחר מנה קודמת של תרכיב המכיל פלצת או פלצת-אסכרה Toxoid.
   במקרה זה אין לתת מנה של Tetanus toxoid יותר מפעם ב-10 שנים, גם לא במקרה של פציעה.
  4. תגובה אלרגית (לא מסוג אנפילקטי) ל-Latex[14]
  5. הפרעה נוירולוגית מתקדמת (ראו בהמשך:"חיסון לילדים עם הפרעות במערכת העצבים")
הערות
 • החלטה על מתן חיסון במקרים שלגביהם מומלצת "אזהרה" שאמורה להתבסס על הערכת התופעה, מצב בריאותו של המועמד לחיסון, סיכונים לחשיפה למחלת השעלת (מצב אפידמיולוגי בקהילה) וסיכונים אפשריים של החיסון, ניתנת על ידי רופא (רופא לשכת הבריאות, רופא קופת חולים, רופא טיפת חלב או רופא אחר שמטפל בילד) או על ידי אחות אפידמיולוגית של לשכת הבריאות
 • מחלות מלוות בדימום כגון Thrombocytopenia ,Haemophilia: יש לחסן את מועמד לחיסון תוך שימת לב לטכניקת הזרקה מתאימה

חיסון לילדים עם הפרעות במערכת העצבים

יש להבדיל בין קטגוריות שונות של הפרעות במערכת העצבים ולהפעיל שיקול פרטני רפואי בהתאם.

הפרעה נוירולוגית מתקדמת (Progressive neurological disorder) מחלת נפילה (epilepsy) פעילה

הפרעה נוירולוגית מתקדמת מתייחסת למחלות עצבים ניווניות ולאפילפסיה מכל סיבה שהיא שאיננה נשלטת תרופתית (לדוגמה, infantile spasms או פרכוסים שנמשכים למרות הטיפול).

מצב זה מהווה "אזהרה" למתן תרכיבים המכילים מרכיב שעלת אסלולרי.

החלטה לגבי מתן החיסון תתקבל לאחר קבלת מידע מהרופא המטפל והתייעצות עם רופא או אחות אפידמיולוגית של לשכת הבריאות.

הערה מתן תרכיב המכיל Tdap בכיתה ב' (גיל 8-7 שנים) ובכיתה ח' (גיל 14-13 שנים): מותר לחסן ילדים עם תולדות של מחלת נפילה (Epilepsy) יציבה ומאוזנת או פרכוסים מכל סיבה שהיא, כאשר לא אירעו התקפי אפילפסיה או פרכוסים שנה אחת לפחות קודם למועד מתן החיסון[16].

הפרעה נוירולוגית סטטית - Stable neurologic condition

במצב של הפרעה נוירולוגית סטטית כגון: שיתוק מוחין (Cerebral palsy), איחור התפתחותי או פיגור ופרכוסים בשליטה טובה, ניתן לחסן את המועמד בחיסוני השגרה כולל אלו המכילים את מרכיב השעלת.

הפרעה נוירולוגית שעדיין לא הוגדרה

במצב של חשד להפרעה נוירולוגית אצל המועמד לחיסון, יש לדחות את החיסון עד לקבלת המידע על מהות ההפרעה מהרופא המטפל.

המצבים שאינם מהווים הוריות נגד ואזהרות למתן תרכיבים המכילים את המרכיבים אסכרה, פלצת ושעלת אסלולרי (בכל גיל)

 • תולדות של התכווצויות חום (Febrile seizures) במועמד לחיסון
 • תולדות של מחלת נפילה שהגיעה לשלב מאוזן, יציב
 • תולדות של התכווצויות או מחלת הנפילה בבני משפחה מדרגת קירבה ראשונה של מועמד לחיסון
 • פגים ללא סיבוכים נוירולוגיים
 • תולדות של תופעה אלרגית אצל המועמד לחיסון (פרט לתגובה מיידית מסוג אנפילקטי לאחר מנה קודמת של התרכיב) או בבני משפחה בדרגת קירבה ראשונה
 • תולדות של "מוות בעריסה" (Sudden Infant Death Syndrome, SIDS) או של סיבוכים לאחר מתן התרכיבים בבני משפחה בדרגת קירבה ראשונה

תופעות לוואי

הערה: שכיחות תופעות הלוואי שונה בין התרכיבים ובין קבוצות גיל שונות.
יש לעיין בעלון לרופא של התרכיב הספציפי לצורך קבלת מידע מפורט יותר.

 • תופעות מקומיות: אודם, נפיחות וכאבים באזור ההזרקה (10 אחוזים ויותר); נפיחות לאורך כל הגפה (10-1 אחוזים)
 • תופעות כלליות: בחילה[17], הקאה, חוסר תיאבון, סחרחורת, בכי וצריחות, שלשול, אי שקט, ישנוניות, אנורקסיה, כאבי ראש[17], עייפות[17], עצבנות, עליית חום (1 אחוז עד 10 אחוזים).
 • כאבי פרקים[17], כאבי שרירים[17], הגדלת בלוטות למפה, תופעות אלרגיות בעור (0.1 עד 1 אחוז)
 • תופעות נוירולוגיות: רפיון (Collapse), פרכוסים תוך 3-2 ימים לאחר החיסון, HHE, תגובה מיידית מסוג אנפילקטי (פחות מ-0.01 אחוז)

תופעות אלו חלפו ללא השארת נזק בריאותי קבוע.

נדיר ביותר: דלקת מוח, תסמונת Myelitis ,Neuropathies ,Neuritis ,Guillian-Barre.

רישום

לאחר מתן חיסון, יש לתעד ברשומה הרפואית, לרבות רשומה ממוחשבת ובפנקס החיסונים האישי את תאריך החיסון, מספר המנה בסדרה, סוג התרכיב, שם התרכיב, שם היצרן, מספר האצווה, מקום הזרקת החיסון, שם המוסד בו ניתן החיסון (טיפת חלב או מרפאת קופת חולים, בית ספר, בית חולים וכדומה) ושם מבצע החיסון.

פנקס החיסונים האישי משמש מסמך רשמי, ויש להדריך את מקבל החיסון או ההורים של הילד לשמור אותו לאורך זמן (לכל החיים).

מעקב ודיווח

תגובה מקומית ו/או כללית תרשם ברשומה רפואית של מקבל החיסון במקום בו ניתן החיסון ותדווח ללשכת הבריאות ולאגף לאפידמיולוגיה של משרד הבריאות באמצעות טופס "דיווח על תופעות לוואי לאחר מתן חיסון". במקרה של תגובה חריגה או ריבוי תגובות מקומיות או כלליות יש לשלוח הודעה מיידית ללשכת הבריאות עם תיאור האירוע ,שם ומספר האצווה של התרכיב.

לשכת הבריאות תעביר את המידע ללא דיחוי לאגף לאפידמיולוגיה של משרד הבריאות.

מניעת שעלת

המניעה העיקרית של השעלת מבוססות על מתן חיסון ראשוני בגיל הילדות בתרכיב DTaP ומתן מנות דחף בכיתה ב' או גיל 7-8 שנים ובכיתה ח' או גיל 13-14 שנים[18] בתרכיב Tdap.

למניעת שעלת נדרשים גם אמצעי פיקוח שלהלן :

ניטור התחלואה

 1. דיווח בהקדם על המחלה הקלינית מהרופאים המטפלים ללשכות הבריאות, ומלשכות הבריאות לאגף לאפידמיולוגיה של משרד הבריאות
 2. איבחון מעבדתי לפחות בחלק מהמקרים הקליניים, אך בלי לעכב את יתר הפעולות.
  אימות האבחנה מבוסס על בדיקות בקטריולוגיות (בידוד החיידק), מולקולריות (PCR) וסרולוגיות

הגברת פעולות החיסון נגד שעלת

 1. הקפדה על מתן 4 מנות של סדרת החיסון הראשוני נגד שעלת ומנות דחף בכיתה ב' או גיל 7-8 שנים ובכיתה ח' או גיל 13-14 שנים[18] במסגרת התוכנית השיגרתית, על מנת להגיע לכיסוי מרבי
 2. בעת ריבוי מקרי שעלת:
  1. ברמה ארצית:
   הקפדת-יתר על שיגרת החיסונים נגד שעלת ועל מתן החיסונים במועד המוקדם האפשרי.
   מומלץ על תחילת החיסון לא יאוחר מגיל חודשיים, אך אם ילד בן פחות מחודשיים מבקר בטיפת חלב מכל סיבה שהיא, וכאשר גילו (6 שבועות ויותר) ומצב בריאותו מאפשרים מתן חיסונים, אין לדחות מתן החיסון עד גיל חודשיים, ויש לחסן את המועמד לחיסון באותו ביקור.
   כמו כן, מומלץ על רווח זמן של 6 שבועות בין 3 המנות הראשונות, תוך הקפדה על מתן מנת דחף לא לפני גיל 12 חודשים ועל המרווח בין המנה השלישית לבין מנת הדחף של 6 חודשים לפחות .
   בנסיבות מיוחדות ולפי הודעה של האגף לאפידמיולוגיה ניתן להתחיל את סדרת החיסון הראשוני נגד שעלת בכל התינוקות במדינה בגיל 6 שבועות עם צמצום רווח הזמן בין 3 המנות הראשונות ל-4 שבועות (רווח הזמן המינימלי המותר), תוך הקפדה על מתן מנת דחף לא לפני גיל 12 חודשים ועל המרווח בין המנה השלישית לבין מנת הדחף של 6 חודשים לפחות
  2. ברמה מקומית (כגון, התפרצות המחלה בכפר, ישוב, קיבוץ, שכונה וכדומה):
   מומלץ לשקול כל אירוע לגופו של עניין, ולאחר התייעצות עם האגף לאפידמיולוגיה לנקוט בצעדים הבאים:
   1. התחלת סדרת החיסון הראשוני נגד שעלת בגיל 6 שבועות
   2. צמצום רווח הזמן בין 3 המנות הראשונות ל-4 שבועות (רווח הזמן המינימלי המותר) תוך הקפדה על מתן מנת הדחף לא לפני גיל 12 חודשים ועל המרווח בין המנה השלישית לבין מנת הדחף של 6 חודשים לפחות

דרכי מניעה במגעים הדוקים[19]

 1. מתן סדרת החיסון הראשוני והשלמת המנות החסרות של סדרת החיסון הראשוני נגד שעלת במגעים מתחת לגיל 7 שנים ומתן מנת דחף בגיל בית ספר (כיתה ב' או גיל 7-8 שנים וכיתה ח' או גיל 13-14 שנים) בתרכיבים המתאימים לגיל המועמד.
  הערה: החיסון נגד שעלת יינתן גם למגעים עם תולדות המחלה בעבר[20]
 2. טיפול אנטיביוטי מונע - לפי שיקול הרופא המטפל, במטרה לצמצם העברה משנית:
 • הטיפול מומלץ לכל המגעים ההדוקים (כגון, בני בית/ מעון/ גן ילדים) בלי להתחשב בגיל או במספר מנות החיסון שקיבלו בעבר.
  הטיפול אינו מומלץ כשיגרה למגעי כיתה/ בית ספר/ קייטנה וכדומה, אך יש לשקול מתן טיפול אנטיביוטי מונע למגעים ההדוקים של החולה, במיוחד בעת התפרצות המחלה במקומות אלה (2 מקרים או יותר)
 • מתן טיפול אנטיביוטי מונע דורש גישה פרטנית בכל מקרה ומקרה.
  על הרופא המטפל לבחור את סוג התרופה, לקבוע את משך מתן התרופה, להתחשב בהתוויות מיוחדות ובהוריות נגד למתן התרופה בהתאם לעלון היצרן
 • ההחלטה על צורך בטיפול אנטיביוטי מונע למגעי חולה שעלת אמורה להתבסס על יכולתו של החולה להדביק בעת המגע ועל טיב המגע (הסיכון להעברת הזיהום מאדם לאדם)
 • משך תקופת ההדבקה אצל חולי שעלת (infectious period) מוגדר בספרות הרפואית כ-21 יום מאז תחילת השיעול, אך החולה נחשב מדבק מאז תחילת התקופה הקטרלית של המחלה, עוד לפני הופעת השיעול.
  עם זאת, תקופת ההדבקה עלולה להשתנות בהתאם לגיל החולה, מצב חסינותו וקבלת הטיפול באנטיביוטיקה מתאימה.
  החולה נחשב כלא מדבק 5 ימים לאחר מתן אנטיביוטיקה מתאימה.
  לדוגמה: תינוק שלא מחוסן ולא מטופל על ידי אנטיביוטיקה מתאימה עלול להדביק את המגעים במשך כ-6 שבועות מאז תחילת מחלתו.
  לעומת זאת, ילד או מבוגר שחוסן בעבר ולא קיבל טיפול תרופתי עלול להדביק כשבועיים בלבד
 • הטיפול נחשב יעיל ביותר כאשר הוא ניתן תוך 3 שבועות מעת החשיפה לחולה שעלול להדביק. עם זאת, יש לשקול מתן הטיפול עד 6 שבועות מעת החשיפה למגעים המשתייכים לקבוצת סיכון כגון, תינוקות עד גיל שנה, אנשים עם דיכוי במערכת החיסון או עם מחלת ריאות כרונית
 • התרופות האנטיביוטיות המומלצות לטיפול מונע:
תרופות הבחירה
 • Erythromycin (קבוצת מקרולידים) למתן דרך הפה. במשך 7-14 ימים
 • Azithromycin (קבוצת מקרולידים) למתן דרך הפה. במשך 5 ימים. שמות מסחריים של התרופה בישראל Azenil ו-250 Zeto[21]
 • Clarithromycin (קבוצת מקרולידים) למתן דרך הפה במשך 7 ימים. שמות מסחריים של התרופה בישראל Klaridex, Klacid, Karin.
תרופה חלופית: (Trimethoprim sulfamethoxazole (TMP-SMX למתן דרך הפה במשך 14 ימים[22].
TMP-SMX מומלץ למגעי חולה שעלת עם רגישות יתר לתרופות הבחירה או למגעים עם חוסר יכולת ליטול תרופות הבחירה מכל סיבה שהיא .
כמו כן, מומלץ להשתמש TMP-SMXs כאשר קיימת עמידות החיידק שבודד בחולה שעלת לאנטיביוטיקה מסוג מקרולידים .
שם מסחרי של התרופה בישראל Resprim ,Diseptyl.
טיפול אנטיביוטי מונע למגעי חולה שעלת בהתאם לגיל וסוג התכשיר האנטיבקטריאלי[23]
גיל תרופות בחירה תרופה חלופית
Erythromycin
(במשך 14 ימים)
Azithromycin
(במשך 5 ימים)
Clarithromycin
(במשך 7 ימים)
TMP-SMX
(במשך 14 ימים)
עד גיל חודש לשימוש רק בהיעדר של Azithromycin.
40 מ"ג/ ק"ג ליום,
מחולק ל-4 מנות.
10 מ"ג/ ק"ג ליום,
במנה אחת.
לא מומלץ.
אין מספיק מידע על בטיחות התרופה בגיל זה.
לא ניתן עד גיל חודשיים.
1-5 חודשים 40 מ"ג/ ק"ג ליום,
מחולק ל-4 מנות.
10 מ"ג/ ק"ג ליום,
במנה אחת.
15 מ"ג/ ק"ג ליום,
מחולק ל-2 מנות.
לא ניתן עד גיל חודשיים.
מגיל חודשיים:
8 TMP מ"ג/ ק"ג ליום,
40 SMX מ"ג/ ק"ג ליום, מחולק ל-2 מנות.
6 חודשים ואילך (ילדים) 40 מ"ג/ ק"ג ליום, מחולק ל-4 מנות, 7-14 ימים. המנה המרבית - 1-2 ג' ליום. 10 מ"ג/ ק"ג ביום הראשון, במנה אחת, המנה המרבית - 500 מ"ג ליום.
5 מ"ג/ ק"ג בימים 2-5, במנה אחת, המנה המרבית - 250 מ"ג ליום.
15 מ"ג/ ק"ג ליום, מחולק ל-2 מנות. המנה המרבית -1 ג' ליום. 8 TMP מ"ג/ ק"ג ליום, 40 SMX מ"ג/ ק"ג ליום, מחולק ל-2 מנות.
מתבגרים ומבוגרים 2 ג' ליום, מחולק ל-4 מנות, 7-14 ימים. 500 מ"ג במנה אחת ביום הראשון;
250 מ"ג במנה אחת ליום בימים 2-5.
1 ג' ליום, מחולק ל-2 מנות. 320 TMP מ"ג ליום, 1600 SMX מ"ג ליום, מחולק ל-2 מנות.
 • מתן טיפול מונע שעלת לאחר חשיפה של עובדי בריאות ‏[24]:
  1. עובדי בריאות שנחשפו לשעלת ויטפלו בקבוצות סיכון גבוהה לשעלת קשה (ילודים מאושפזים ונשים הרות) צריכים לקבל טיפול אנטיביוטי מונע לאחר חשיפה
  2. עובדי בריאות שנחשפו לשעלת ולא צפוי שיטפלו בקבוצות סיכון גבוה לשעלת קשה יכולים לבחור בין טיפול מונע לבין מעקב למשך 21 ימים אחרי החשיפה לשעלת וטיפול בתחילת סימנים ותסמינים של שעלת

ביבליוגרפיה והערות שוליים

 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 הרכב של מנה אחת (0.5 מ"ל) לפי עלון היצרן
 2. 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22 2.23 2.24 2.25 IU = International Units
 3. 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 3.20 DU= D-antigen unit
 4. 4.00 4.01 4.02 4.03 4.04 4.05 4.06 4.07 4.08 4.09 4.10 4.11 Lf =Flocculation units
 5. מותר להשתמש בתרכיב זה בבני 61 שנים ומעלה בהעדר תרכיב חלופי.
 6. אין מניעה להשתמש בתרכיבים Infanrix-IPV+Hib או Pediacel-! Poliacel להשלמת חיסון נגד שעלת במועמדים מעל גיל שנתיים.
 7. גם תלמידים שלא חוסנו בעבר נגד שעלת/ אסכרה/ פלצת/ שיתוק ילדם יקבלו בכיתה ב'/ גיל 8-7 שנים תרכיב משולב נגד אסכרה, פלצת, שעלת ושיתוק ילדים, למעט ילדים עם הוריות נגד למתן התרכיב.
 8. אין צורך במתן מנת הדחף בכיתה ח'/ גיל 14-13 שנים לילדים שלא חוסנו ב- Tdap בכיתה ב'/ גיל 8-7 שנים (מכל סיבה שהיא), אך השלימו את את החיסון מכיתה ד' ואילך.
 9. השלמה תתבצע בתרכיב שמתאים לגיל ולפי תנאי רישום התרכיב בישראל (ראו פרק "השלמה")
 10. ש לתתו במרפאת קופת חולים בהקדם האפשרי אחרי הלידה – עד 6 חודשים
 11. 11.0 11.1 בארה"ב וקנדה השם הגנרי של תרכיב Boostrix הוא Tdap, תרכיב Tdap-IPV - Boostrix Polio.
 12. 12.0 12.1 12.2 לפי יצרן התרכיב קיים סיכון פוטנציאלי מוגבר של חום מעל 390 C ופרכוסים (עם או בלי חום) ורפיון בילדים שקיבלו תרכיב Infanrix hexa ו-Prevenar13 או MMRV בו-זמנית, לעומת ילדים שקיבלו את התרכיב Infanrix hexa לבד. מומלץ להקפיד על מתן תרכיבים אלה במועדים המומלצים על פי לוח חיסוני השגרה בגיל הילדות.
  במקרים חריגים, יש לשקול את הצורך במתן בו זמני של תרכיבים אלה ולהנחות את ההורים בהתאם
 13. לרבות תרכיבים המיוצרים בהנדסה גנטית, טוקסואידים ותרכיבים אסלולריים.
 14. 14.0 14.1 אין לתת תרכיב שמכיל Latex (בבקבוקון או בבוכנת המזרק) למועמדים עם תולדות של אלרגיה מסוג אנפילקטי ל-Latex.
 15. תגובה מקומית קשה של רגישות-יתר, המתחילה בדרך כלל 8-2 שעות אחרי החיסון, נרשמה במיוחד אצל מבוגרים שקיבלו מנות חוזרות של Tetanus toxoid לעתים קרובות.
 16. על פי המלצת המומחים בנוירולוגיה
 17. 17.0 17.1 17.2 17.3 17.4 10 אחוזים ויותר בילדים גדולים ובמבוגרים
 18. 18.0 18.1 ראו סעיף "חיסון נגד שעלת בגיל בית ספר"
 19. הגדרת "מגע הדוק":
  • מגע פנים אל פנים עם חולה סימפטומטי עם שיעול, נזלת.
  • שהייה בקרבת המקום באותו חדר עם חולה סימפטומטי לפחות שעה אחת.
  • מגע עם הפרשות פה או אף של חולה שעלת כגון, דרך שימוש בסכו"מ החולה, נשיקה, בדיקה רפואית, לרבות אף ולוע, פעולות החיאה מפה לפה.
 20. מומלץ לחסן נגד שעלת גם את הילדים עם תולדות של מחלת השעלת בעבר שאובחנה קלינית ומעבדתית, לרבות אישור מעבדתי על בידוד החידק או PCR חיובית, מכיוון שמשך החסינות לאחר המחלה אינו ידוע, אך ידוע שהחסינות דועכת במשך הזמן.
 21. יש לשקול תרופה חלופית בחולים עם מחלות לב הכוללות:
  • הארכת מרווח ה - QT באק"ג, היסטוריה של torsades de pointes, תסמונת הארכת QT מולדת, bradyarrhythmia ואי ספיקת לב בלתי מאוזנת.
  • מטופלים הנוטלים תרופות הידועות כמאריכות את מרווח ה- QT
  • מטופלים עם הפרעות תומכות הפרעות קצב מתמשכות, כגון: היפוקלמיה או היפומגנזמיה, קצב לב איתי (bradycardia) או מטופלים המקבלים תרופות אנטי-אריטמיות מקבוצה 1A או dofetilide, amiodarone, sotalol, quinidine, procainamide) III) - ראו עלון היצרן לרופא
 22. יש להעדיף תכשיר אנטיבקטריאלי לאנשים עם חסר G6PD.
 23. יש לעיין בעלון היצרן לגבי הוריות נגד למתן כל תכשיר אנטיבקטריאלי.
 24. הנחיות אלה מתייחסות גם לעובדי בריאות שכבר חוסנו ע"י Tdap (על פי ACI)