מכאן שהרפואה המשולבת, זו המנסה לעשות שימוש בשני העולמות, הקונבנציונלי והאלטרנטיבי, מתמקדת באדם לא פחות מאשר במחלה. ...
מתוך הערך: המדריך לטיפול בסוכרת

נוהל לניסויים רפואיים בבני אדם - נספח 9 טופס א' - בקשה לביצוע מחקר הכולל מגע/שימוש/אחזקה בקנביס

מתוך ויקירפואה

גרסה מ־13:29, 10 במאי 2017 מאת Motyk (שיחה | תרומות) (הפעיל הגנה על נוהל לניסויים רפואיים בבני אדם - נספח 9 טופס א' - בקשה לביצוע מחקר הכולל מגע/שימוש/אחזקה בקנביס ([עריכה=רק מפעילי מערכת מורשים] ()
(הבדל) → הגרסה הקודמת | הגרסה האחרונה (הבדל) | הגרסה הבאה ← (הבדל)

ערך זה נמצא בבדיקה ועריכה על ידי מערכת ויקירפואה,
וייתכן כי הוא לא ערוך ומוגה.Ambox warning blue.png
ערך זה הוא חוזר משרד הבריאות סגור לעריכה
נוהל לניסויים רפואיים בבני-אדם - חוזר משרד הבריאות
תחום מנהל רפואי
מספר החוזר נוהל מס' 14, עדכון 2016
סימוכין נכתב בהתאם לתקנות בריאות העם (ניסויים רפואיים בבני אדם) התשמ"א 1980
קישור באתר משרד הבריאות
תאריך פרסום 1 בפברואר 2016
 

לערכים נוספים הקשורים לנושא זה, ראו את דף הפירושיםזכויות החולה

למילוי על ידי היק"ר
תאריך קבלת הבקשה:
מספר הבקשה:


 1. מגיש הבקשה (שם + משפחה): ____________ ___________
 2. מס' ת.ז. של המגיש: ________________
 3. פרטי החברה/גוף/מוסד (מגיש המחקר): ________________
 4. פרטי החוקר הראשי: ______________
 5. סוג המחקר (מחק המיותר): קליני / פרה קליני / פרמקולוגי / אמ"ר / חקלאי / אחר (נא פרט): __________
 6. מטרות המחקר: _______________________
 7. במה יקדם המחקר את הידע הבסיסי או היישומי / רפואי / חקלאי/ תעשייתי בתחום: _______ _______ _______ _______
 8. האם המחקר עונה על הדרישות לשלום הציבור ובריאותו ונוקט באמצעים למניעת זליגה של הסם: _______ _______ _______ _______
 9. מטרת האחזקה בסם, כיצד ישמש במחקר: _______ _______ _______ _______
 10. כמות ותצורת הסם (קנביס לשימוש רפואי) המבוקשת לצרכי המחקר: _______ _______ _______ _______
 11. היכן וכיצד ישמר הסם: _______ _______ _______ _______
 12. היכן ייערך המחקר הכולל מגע עם הסם : _______ _______ _______ _______
 13. נא צרף לבקשה זו תקציר המחקר כולל את שיטות המחקר ופרטים רלוונטיים נוספים.

תאריך :_______ חתימת המבקש : _______