מכאן שהרפואה המשולבת, זו המנסה לעשות שימוש בשני העולמות, הקונבנציונלי והאלטרנטיבי, מתמקדת באדם לא פחות מאשר במחלה. ...
מתוך הערך: המדריך לטיפול בסוכרת

ויקירפואה:בעלי תפקידים

מתוך ויקירפואה

חברי מערכת הניהול

מנהלי משנה

משתמשים מורשי כתיבה

בוויקירפואה צוות היגוי המורכב ממומחים בתחומים השונים. ראו: צוות היגוי.