האיגוד הישראלי לרפואת משפחה

ויקירפואה:מדיניות הפרטיות

מתוך ויקירפואה

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

מבוא

אתר ויקירפואה, הנמצאת בבעלות חברת רפואה מקוונת בישראל בע"מ (להלן: "החברה") ומופעל על ידה, נוצר ונבנה עבור קהילת הרופאים והמתעניינים בתחום הרפואה והבריאות (להלן: "הגולשים") ומציע לגולשים מידע רפואי מהארץ ומהעולם, מקורי ומתורגם, לרבות מאמרים, סקירות, ניתוחים וכל מידע אחר (להלן: "התכנים".

השימוש באתר כפוף ומותנה בהסכמת הגולשים לאמור בתנאי השימוש. בעצם השימוש באתר או ברכישת מוצר מהאתר או בקבלת שירותים דרך האתר מאשרים הגולשים את הסכמתם לתנאי השימוש ולמחויבותם לפעול ולנהוג בהתאם לתנאי השימוש.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או לעדכן את תנאי השימוש בכל עת וללא צורך במתן הודעה כלשהי מראש לגולשים. תנאי השימוש המעודכנים כאמור יחולו מרגע פרסומם באתר.

"החברה" לעניין תנאי השימוש: רפואה מקוונת בישראל בע"מ, לרבות בעליה, מנהליה, עובדיה וכל הפועל מכוחם או בשמם או מטעמם וכן מפעיל האתר וספקי התכנים לאתר.

בכדי שתוכל/י ליהנות משירותי האתר את/ה מתבקש/ת לאשר, להצהיר ולהתחייב בזאת כדלקמן

תוכני האתר

כי ידוע לך כי המידע והתכנים באתר זה נועדו לצורך הרחבת הידע האישי של הגולשים המעוניינים, אינו מיועד בשום מקרה לשמש כתחליף לייעוץ רפואי ובריאותי מקצועי ואינו מהווה בבחינת עצה רפואית או חוות דעת רפואית וכי בכל מקרה של בעיה רפואית יש לפנות מייד לאיש מקצוע מוסמך.

כי ידוע לך שאין בפרסום התכנים באתר או בתכני השירות משום המלצה או חוות דעת של החברה בקשר למידע או לנתונים או לשירותים נשואי התכנים ותכני השירות, וכי כל הסתמכות על כך היא באחריותך בלבד.

כי ידוע לך כי אין החברה אחראית לתוכן התכנים ותכני השירות המופיעים באתר או לנכונותם וכי כל שימוש במידע שבהם טעון בדיקה ואימות נוספים על ידי הגולשים וייעשה על אחריותך בלבד ואת/ה מתחייב/ת לוודא את נכונות המידע באמצעים אחרים ככל שבכוונתך להסתמך עליו.

זכויות וקניין רוחני

כי ידוע לך שכל הזכויות בכל התכנים שבאתר, מכל מין וסוג שהוא, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, זכויות היוצרים, זכויות הפטנטים, הסודות המקצועיים, זכויות ההפצה וכל קניין רוחני אחר, שייכים לחברה או לצדדים שלישיים שנתנו לחברה הסכמה ורשות להשתמש בתכנים ולהם בלבד, וכי כל הזכויות באופן ביטוי, עיבוד, עיצוב אחסנת והפצת המידע באתר וכל קובץ גרפי, טקסטואלי או אחר שבאתר, נתונות בלעדית לחברה.

כי ידוע לך שהגישה לתכנים מותנית בכך שלא תפרסם/מי ברבים את התכנים וכי תשתמש/י בהם בהתאם לדרישות כל דין ובכפוף לתנאי השימוש. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, את/ה מתחייב/ת שלא לפרסם ברבים כל תוכן או מידע שבאתר, בכל צורה בה יופיע, בין במלל ובין בציור/צילום/שרטוט ובין בכל צורה אחרת ולא להעתיק, לשכפל, להפיץ, לצלם ולהדפיס כל תוכן או מידע כאמור או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא אלא אם ניתנה לכך הסכמת החברה מראש ובכתב.

רישיון: CC-BY-SA-3.0:

חלק מהערכים בוויקירפואה מפורסמים תחת רישיון ייחוס-שיתוף זהה 3.0. בערכים אלה העובדה מצוינת בתחתית הערך. פירוט אודות רישיון זה ניתן למצוא כאן.

פרטיות

כי הפרטים הנמסרים על ידי הגולשים, ככל שיימסרו ומידע נוסף אשר יצטבר אודות הגולשים יישמר במאגרי המידע של החברה (או במאגרים של ספקי האינטרנט), ובעשותך שימוש באתר את/ה מתיר/ה לחברה לעשות בו שימוש בכפוף להוראות כל דין, לרבות לקבלת דיוור ישיר מהחברה באמצעות דואר אלקטרוני או דואר רגיל. כמו כן, החברה תעשה שימוש במספר הטלפון הסלולרי שלך על מנת לאפשר לך לשחזר סיסמה וכן לצורך שליחת עדכונים.

לידיעתך, אינך חייב/ת למסור פרטים כלשהם לחברה ומסירתם תיעשה בהתאם לרצונך בלבד.

החברה רשאית לעשות שימוש בפרטים שנמסרו על ידך בעת הרישום או בעת השימוש באתר על מנת לבצע דיוור ישיר כאמור וכן על מנת ליצור עמך קשר ולעדכן אותך בדבר מבצעים או בנוגע לשירותים נוספים המוצעים על ידי החברה או על ידי אחרים עימם תשתף החברה פעולה, ולצורך שיחזור סיסמה כאמור, והכל אלא אם תינתן הודעה על ידך בכל עת כי אינך מעוניין/ת בכך.

באפשרותך לבקש להסיר או לתקן את פרטיך מרשימת הדיוור או ממאגר המידע בפניה ל - info@mednet.co.il.

החברה רשאית לעשות שימוש במידע הנ"ל למטרות שיווקיות או כחלק מנתונים סטטיסטיים שנאגרים על ידה לשימושה האישי או כחלק מנתונים המועברים לצדדים שלישיים וזאת בכפוף לכך שמידע זה לא יזהה אותך בשמך או בפרטי זהותך.

החברה אינה מאפשרת גישה למידע לצדדים שלישיים, פרט לגישה מוגבלת בלבד לצרכים אופרטיביים של האתר והחברה (כגון גישה לספקי מערכות דיוור וספקי שירותי תוכנה וניטור לאתר). כמו כן ניתנת גישה למידע לחברות תחת מדיק הוצאה לאור בע"מ העוסקות אף הן במידע ושירותים רפואיים (חברת מדיק) ותחת חברת מדיה פארם בע"מ למטרות דומות למטרות החברה כגון שליחת מגזינים רפואיים דיגיטליים, סקרים אינטרנטיים, הזמנות לכנסים רפואיים, דיוור ישיר וכדומה.

החברה מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למידע, אין בהם ביטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

טכנולוגיות ניטור:
שימוש ב"קוקיס" וטכנולוגיות ניטור אחרות אחרות כגון תגיות, פיקסלים וכולי עשויות להיות בשימוש האתר לצורך פעולתו הרגילה והתקינה, על מנת שלא יהיה צורך להזין את שם המשתמש והסיסמה שלך בכל פעם שאתה ניגש לסעיפים שבקטע אתר המחייב רישום, וגם כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים על השימוש באתר, לאימות מידע, להתאמת האתר להעדפותיך האישיות, למטרות שיווק, ולמטרות אבטחת מידע. המידע יימסר לצדדים שלישים לצורך הצגת מודעות ממוקדות ו/או לצורך הצגת פרסומות מותאמות אישית.

"קוקיס" הם קובצי טקסט שהדפדפן שלך יוצר כאשר הוא מקבל הזמנה ממחשבי האתר. קובצי Cookie מסוימים פגים כשאתה סוגר את הדפדפן שלך, ואחרים נשמרים בדיסק הקשיח של המחשב שלך. קובצי Cookie יכולים להכיל מידע מגוון כמו הדפים בהם ביקרת, הזמן שבילית באתר, משם הגעת לאתר, מידע שתרצה לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.

אם אינך מעוניינ/ת לקבל קובצי Cookie תוכל/י למנוע זאת על ידי שינוי הגדרות הדפדפן שלך. לשם כך, עיין בקובץ העזרה של הדפדפן. עם זאת, זכור כי חסימת קובצי Cookie עשויה למנוע ממך להשתמש בחלק משירותי האתר ותכונותיו, או באתרים אחרים.

בנוסף, את/ה יכול למחוק את העוגיות המאוחסנות במחשב שלך בכל עת. אנו ממליצים לעשות זאת רק אם את/ה בטוח לחלוטין שאינך מעוניין להתאים אישית את האתר כך שיתאים להעדפותיך, ואם אתה רוצה שהאתר לא יזהה אותך בביקורים חוזרים בחלקים באתר הדורשים הרשמה. מכיוון שעוגיות לעיתים מונעות את הצורך להזין שמות משתמשים וסיסמאות, אנו ממליצים שלא למחוק אותן אלא אם כן אתה בטוח לחלוטין שרשמת לראשונה את כל המידע הדרוש לשימוש באתר ושמרת אותו במקום בטוח.

זכות לעיין במידע, לתקנו או למחקו: אתה זכאי לעיין במידע שעליך המוחזק במאגר המידע של החברה, וכן לפנות לחברה בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם תהיה עילה לסירוב לבקשה זו, תודיע לך החברה על כך באופן ובדרך שנקבעו בדין. פניות כאמור יש להפנות לכתובת הבאה: info@mednet.co.il.

אחריות

כי את/ה ער/ה לכך שאף על פי שהחברה עושה כל מאמץ על מנת שהתכנים באתר יובאו ויוצגו בצורה נכונה ומדויקת, אין באפשרות החברה למנוע שגיאות, ליקויים וטעויות בתכנים או באופן הצגתם. בהתייחס לאמור לעיל, את/ה מאשר/ת כי את/ה פוטר/ת את החברה מכל אחריות לכל ליקוי או שגיאה בתכנים, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בדרך העברתם או בתוכנם ולכל אובדן, הפסד, או נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אחר, לרבות עגמת נפש, אשר עלול וייגרם, במישרין או בעקיפין, בקשר או כתוצאה מהתכנים, וזאת מכוח כל דין ולרבות דיני הנזיקין ודיני החוזים וכי לא תהיה לך כל תביעה או דרישה או טענה מכל סוג שהוא כלפי החברה בגין כך.

למען הסר ספק ומבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר כי החברה לא תהיה אחראית, בין במישרין ובין בעקיפין, לכל נזק, כספי או גופני אשר ייגרם לגולשים או לכל צד שלישי אחר, עקב הסתמכות של מי מהם על התכנים באתר או נזק כאמור אשר ייגרם לגולשים ואשר מקורו בצד שלישי כלשהו.

כי ידוע לך שהחברה אינה מפקחת על תוכן תוכני השירות המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים ולפיכך לא תהיה החברה אחראית לאמור בהם ולא תישא באחריות לתוכן תוכני השירות ולתקינות מתן השירותים על פיהם והאחריות בגין כך חלה על המפרסמים ונותני השירות בלבד. בהתאם לכך, מובהר בזה כי החברה אינה צד להתקשרות הגולשים עם צדדים שלישיים אלו ואינה אחראית בשום דרך להתקשרות בין הגולשים לצד שלישי כלשהו והיא תהא פטורה ולא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם, במישרין או בעקיפין, לגוף או לרכוש, בקשר עם תוכני השירות המוצעים לגולשים באתר.

כי אם יפנה האתר באמצעות קישורים לאתרי אינטרנט אחרים, אזי לא תהיה החברה אחראית לתכנים אשר יופיעו באתרים אלו ולא יהווה הדבר בבחינת אישור החברה לתכנים המופיעים בהם.

 כללי

החברה רשאית לחסום לאלתר את הגישה לתכנים מפני גולשים מסוימים, זאת אם גולשים אלו השתמשו בתכנים בניגוד לדרישות כל דין או בניגוד לתנאי השימוש או מכל סיבה אחרת, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

רק האמור בתנאי השימוש יחייב את החברה.

מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בין החברה לגולשים או כל צד שלישי אחר יהיה בית המשפט המוסמך בעיר תל אביב-יפו בלבד, אשר יידון בהתאם לחוקי מדינת ישראל.