מכאן שהרפואה המשולבת, זו המנסה לעשות שימוש בשני העולמות, הקונבנציונלי והאלטרנטיבי, מתמקדת באדם לא פחות מאשר במחלה. ...
מתוך הערך: המדריך לטיפול בסוכרת

תרכיב נגד חצבת-חזרת-אדמת - Measles-Mumps-Rubella vaccine

מתוך ויקירפואה

שם הספר: תדריך חיסונים
Ambox warning blue.png
ערך זה הוא חוזר משרד הבריאות סגור לעריכה
Vaccination.png
מאת משרד הבריאות, שירותי בריאות הציבור, המחלקה לאפידמיולוגיה, ירושלים
שם הפרק תרכיב נגד חצבת-חזרת-אדמת
תחום חיסונים
סימוכין 70305213, אגף לאפידמיולוגיה
תאריך פרסום 9 בינואר 2014
קישור באתר משרד הבריאות
 

לערכים נוספים הקשורים לנושא זה, ראו את דפי הפירושים: – אדמת , חזרת , חצבת , חיסונים

בישראל רשומים שני תרכיבים נגד חצבת, חזרת ואדמת: תרכיב MMR) Priorix) ותרכיב MMRV) Priorix-Tetra), תוצרת חברת GSK. להלן מידע על מתן חיסון נגד חצבת, חזרת, אדמת בתרכיב MMR) Priorix), לרבות התוויות מעודכנות החל מ-1.9.2008.

טיב התרכיב

התרכיב הוא תערובת של 3 נגיפים חיים-מוחלשים: חצבת, חזרת ואדמת, אשר הוכנו כל אחד בנפרד בתרבית תאים ועורבבו לפני תהליך ייבוש בהקפאה (lyophilization):

 • נגיף חצבת חי-מוחלש (זן Schwarz) הוכן בתרבית תאים של עובר תרנגולת
 • נגיף חזרת חי-מוחלש (זן 4385 Jeryl Lynn RIT) הוכן בתרבית תאים של עובר תרנגולת
 • נגיף אדמת חי-מוחלש (זן 27/3 Wistar RA) הוכן בתרבית תאים דיפלואידיים של בן-אדם.

התרכיב מכיל sorbitol כחומר מייצב; עקבות neomycin, חומצות אמיניות, mannitol-1 lactose. התרכיב אינו מכיל חומרים משמרים.

אספקת התרכיב

התרכיב מסופק בבקבוקונים במנות אינדיבידואליות, בצורת אבקה מיובשת עם נוזל ממים, שנמצא באותה אריזה או בנפרד.

איחסון התרכיב והעברתו

 • איחסון התרכיב
יש לאחסן את התרכיב במקרר רגיל, בטמפרטורה בין 8°C-7 2°C. יש למנוע חשיפת התרכיב לאור.
אין הכרח לשמור במקרר את הנוזל הממים המסופק יחד עם התרכיב, אך יש לאחסן אותו במקום קריר[1].
 • העברת התרכיב
העברת התרכיב תעשה בצידניות עם קרחומים. יש לדאוג שבזמן העברה התרכיב יוחזק בטמפרטורה שלא תעלה על 8°C, ולא יהיה חשוף לאור.

אופן השימוש

 • הכנת התרכיב להזרקה
לשיחזור התרכיב יש להשתמש בנוזל ממים. יש להחדיר במזרק את הנוזל הממים לתוך הבקבוק עם אבקת התרכיב. יש לנער את הבקבוק בעדינות במשך כדקה, כדי להביא להמסה מלאה של התרכיב. יש לשאוב את כל הכמות של החומר המשוחזר לתוך המזרק. התרכיב המשוחזר מותר לשימוש רק כשהתמיםה צלולה וצבעה בהתאם להנחיות היצרן. יש להשתמש בתרכיב המשוחזר מייד[2].
 • מינון
מנה אחת של תרכיב מכילה את כל הנפח הנוזלי שהתקבל אחרי השיחזור, כ-0.5 מייל.
 • מקום ההזרקה
התרכיב המשוחזר יוזרק מתחת לעור (subcutaneous) בחלק העליון-חיצוני של איזור השריר התלת ראשי (triceps) של הזרוע. אסור להזריק את התרכיב לווריד. יש לחטא את המקום לפני ההזרקה ולחכות לייבוש העור.

מתו תרכיב MMR ותרכיבים אחרים

 • ניתן לתת תרכיב MMR בו-זמנית עם תרכיבים חיים-מוחלשים אחרים (כגון, OPV ,YF ,BCG, תרכיב נגד אבעבועות רוח, Rota) או מומתים[3] (כגון, IPV ,DTP ,DTaP ,Hib ,HBV ,HAV) במקומות הזרקה נפרדים בגוף
 • אם התרכיבים לא ניתנו בו-זמנית:
 • אין צורך ברווח זמן בין תרכיב MMR ותרכיבים מומתים*
 • יש לשמור על רווח זמן של 4 שבועות לפחות בין מתן תרכיב MMR ותרכיבים חיים-מוחלשים אחרים, לרבות תרכיב נגד אבעבועות רוח
אפשר לתת תרכיב MMR, תרכיב Rota ותרכיב OPV בכל מרווח זמן ביניהם.
 • מתן אימונוגלובולין (סטנדרטי או ספציפי)/ עירוי דם ומוצריו ותרכיב MMR:
 • לאחר מתן אימונוגלובולין (םטנדטי או ספציפי)/ עירוי דם ומוצריו יש לדחות מתן תרכיב MMR לתקופה מ-3 עד 11 חודשים (ראו לוח "3 MMR", "עיתוי 5", "סביל 3").
אם בכל זאת יש צורך במתן התרכיב ללא דיחוי כגון, לאחר חשיפה למחלה, יש לחזור על מתן תרכיב MMR 3 עד 11 חודשים אחרי קבלת אימונוגלובולין/ עירוי דם ומוצריו, מלבד מקרים בהם הודגמה חסינות בבדיקה םרולוגית.
 • לאחר מתן תרכיב MMR יש לדחות את מתן האימונוגלובולין/ עירוי דם ומוצריו בשבועיים לפחות.
אם יש הכרח במתן אימונוגלובולין/ עירוי דם ומוצריו בפרק זמן זה, יש לחזור על מתן התרכיב 3 עד 11 חודשים אחרי קבלת אימונוגלובולין/ עירוי דם ומוצריו (ראה לוח "3 MMR", "עיתוי 5", "סביל 3"), אלא אם הודגמה חסינות בבדיקה םרולוגית.
 • מתן אימונוגלובולין ספציפי (anti-Rhn(D ותרכיב MMR:
 • מתן אימונוגלובולין (anti-Rho(D, עירוי דם ומוצריו סמוך ללידה:
אין למנוע מתן תרכיב נגד אדמת (או MMR) לאותן נשים שמועמדות לקבל חיסון אחרי הלידה. מומלץ לבדוק רמת הנוגדנים כ-8 שבועות לאחר החיסון ובהמשך לפעול בהתאם לתוצאות הבדיקה. אם לא הודגמה חסינות בבדיקה םרולוגית, יש לחזור על החיסון 3 חודשים אחרי קבלת אימונוגלובולין (anti-Rho(D.
 • מתן אימונוגלובולין (anti-Rho(D במנות חוזרות כגון, טיפול ב-ITP:

מומלץ לדחות מתן תרכיבים חיים- מוחלשים נגד חצבת, חזרת, אדמת ואבעבועות רוח ב-3 חודשים. אם יש צורך בחיסון ללא דיחוי, יש לחזור על החיסון 3 חודשים אחרי קבלת אימונוגלובולין (anti-Rho(D, מלבד מקרים בהם הודגמה חסינות בבדיקה םרולוגית.

מרווחי זמן בין מתן אימונוגלובולין (סטנדרטי או ספציפי)/ עירוי דם ומוצריו לבין מתן תרכיב MMR

התוויות למתן אימונוגלובולין שיטת ההזרקה מינון mg IgG/kg מינון U או ml מרווח זמן בין מתן אימונוגלובולין/ עירוי דם ומוצריו לבין מתן התרכיב (בחודשים) [4]
מניעת פלצת (TIG) לתוך השריר 10 250U 3
מניעת דלקת כבד A‏ (IG)
- לפני חשיפה (לנוסעים לחו"ל)
- אחרי חשיפה (למגעי המקרה)
לתוך השריר
10
3.3

ml/kg‏0.06
ml/kg‏0.02

3
3
מניעת דלקת כבד B‏ (HBIG) לתוך השריר 10 ml/kg‏0.06 3
מניעת כלבת (RIG) לתוך השריר 22 IU/kg‏20 4
מניעת חצבת (IG)
- מגעים ללא ליקוי במערכת החיסון
-מגעים עם ליקוי במערכת החיסון

לתוך השריר

40
80

ml/kg‏0.25
ml/kg‏0.50

5
6
מניעת אבעבועות רוח (VZIG) לתוך השריר 20 - 40 U/10 kg ‏125
(maximum 625 U)
5
טיפול במצבי ליקוי במערכת החיסון
(IGIV)
לתוך הוריד 300-400 8
ITP
ITP
ITP או Kawasaki disease‏ (IGIV)
לתוך הוריד 400
1000
1600-2000
 
8
10
11
 
מניעת RSV ‏(Palivizumab monoclonal antibody) לתוך השריר 15mg/kg 0
מניעת RSV ‏RSV-IGIV לתוך הוריד 750 9
מניעת CMV ‏(CMV IGIV) לתוך הוריד 150 3ml/ kg 6
עירוי דם ומוצריו
כדוריות אדומות רחוצות- Washed RBCs לתוך הוריד negligible 10 ml/ kg 0
כדוריות אדומות בתוספת adenine-saline לתוך הוריד 10 10ml/kg 3
כדוריות אדומות דחוסות - Packed RBCs לתוך הוריד 20-60 10ml/kg 5
דם שלם - Whole blood לתוך הוריד 80-100 10ml/kg 6
נסיוב או מוצרי טסיות -Plasma or platelet products לתוך הוריד 160 10ml/kg 7

התוויות למתן תרכיב MMR

 • במסגרת שיגרת החיסונים:
החל מ-1.09.2008 חיסון נגד חצבת, חזרת, אדמת ניתן יחד עם חיסון נגד אבעבועות רוח ע"י תרכיב משולב Priorix-Tetra.
ילדים, שלא מקבלים תרכיב משולב Priorix-Tetra מכל סיבה שהיא (הוריות נגד, סירוב ההורה, סיבה אחרת) יחוסנו ע"י תרכיב MMR, אם אין הוריות נגד למתן תרכיב זה.
החיסון נגד חצבת, חזרת ואדמת ניתן ב-2 מנות:
 1. מנה ראשונה: בשנת החיים השנייה, החל מגיל 12 חודשים.
 2. מנה שנייה: גיל 6-7 שנים/ כיתה א'.
הערה - מנה שנייה תינתן לכל הילדים, ובלבד שעברו 4 שבועות לפחות מחיסון קודם נגד חצבת, חזרת, אדמת, MMR או אבעבועות רוח. הסיכון לתופעות לוואי אינו גבוה יותר כאשר התרכיב ניתן לבעלי חסינות למרכיביו כגון, לאחר חיסון קודם או לאחר מחלה טבעית.
 • השלמת החיסון במסגרת שיגרת החיסונים בבני 12 חודשים עד 17 שנים[5].
השלמת החיסון נגד חצבת, חזרת ואדמת מבוססת על הגדרת "מחוסן נגד חצבת, חזרת ואדמת" כדלקמן:
 • ילדים בני 1-5 שנים - אם קיבלו מנה אחת של חיסון נגד חצבת, חזרת ואדמת החל מגיל 12 חודשים ואילך.
 • ילדים בני 6-17 שנים[5] - אם קיבלו שתי מנות חיסון נגד חצבת, חזרת ואדמת החל מגיל 12 חודשים ואילך, בהפרש של 4 שבועות לפחות בין המנות.
 • מי שיש בידו תיעוד מעבדתי על חסינות נגד חצבת, חזרת ואדמת (עקב המחלה או חיסון פעיל בעבר).
 • מי שיש בידו תיעוד רפואי על מחלה בעבר, אשר אובחנה אבחון קליני ומעבדתי.
בתוכנית השלמת חיסון שיגרתי יכללו:
 • בני 12 חודשים-5 שנים: מנה אחת של MMR.
 • בני 6-17 שנים[5]: 2 מנות של MMR בהפרש של 4 שבועות לפחות בין המנות.
הערה - ילדים שחוסנו נגד חצבת, חזרת, אדמת לפני גיל 12 חודשים, יקבלו מנה נוספת של החיסון. המנה שניתנה לפני גיל 12 חודשים אינה נספרת כמנה תקפה.
 • לאחר חשיפה (ראו סעיף 7.1 עמוד 5 MMR; "מניעת תחלואה בחצבת/חזרת/אדמת", עמודים 9-12 MMR).
 • לחולים עם זיהום HIV (ראו סעיף 7.4, עמוד 5 MMR).
 • לחולים המטופלים ע"י סטרואידים (ראו סעיף 7.7, עמוד 6 MMR).
 • לנשים בגיל הפוריות (ראו סעיף 5, עמוד 12 MMR).
 • לנוסעים לחו"ל (ראו הנחיות של משרד הבריאות לנוסעים לחו"ל).
 • לעובדי בריאות ולתלמידי מקצועות בריאות (ראו סעיף 4.1, עמוד 11 MMR).
 • לכל התוויה למתן חיסון נגד חצבת, חזרת, אדמת מגיל 13 שנים[6].

מתן חיסון נגד חצבת, חזרת, אדמת במצבים מיוחדים

 • מתן חיסון לאחר חשיפה[7]
אין לדחות את מתן החיסון לאחר מגע עם חולה חצבת/ חזרת / אדמת.
 • מתן חיסון נגד חצבת לאחר מגע עם חולה חצבת[7]:
מתן חיסון נגד חצבת עד 72 שעות לאחר המגע יכול למנוע התפתחות מחלת החצבת וכן להקנות חסינות ארוכת טווח.
 • מתן חיסון נגד אדמת לאחר מגע עם חולה אדמת[7]:
תיאורטית, החיסון יכול למנוע את המחלה אם ניתן תוך 72 שעות, אם כי אין הוכחה מדעית לכך. כמו כן, החיסון הפעיל יכול ליצור הגנה בפני הדבקה במקרה של חשיפה בעתיד.
 • מתן חיסון נגד חזרת לאחר מגע עם חולה חזרת[7]:
מתן חיסון לאחר חשיפה לא תמיד ימנע את המחלה, אם כי יכול ליצור הגנה בפני הדבקה במקרה של חשיפה בעתיד.
 • המצאות נשים בהיריון או אנשים עם ליקויים אימונולוגיים בסביבה המיידית של מועמד(ת) לקבלת תרכיב MMR:
אין מניעה למתן התרכיב, מפני שהנגיפים התרכיביים אינם מועברים לסביבה, למרות שלפעמים הם מופרשים מהלוע בכמויות קטנות.
 • מתן חיסון נגד חצבת, חזרת ואדמת לאנשים עם רגישות יתר לחלבון ביצה:
תגובות של רגישות-יתר לאחר מתן תרכיבים נגד חצבת וחזרת (הכלולים בתרכיב MMR ובתרכיב -Priorix) Tetra, שהוכנו על רקמת עוברי עוף נדירות ורובן קלות.
כאשר ידוע על תגובה אלרגית מיידית, מסוג אנפילקטי, לחלבון ביצה יש להפנות את המועמד(ת) לחיסון למסגרת מתאימה לטיפול כוללני בהלם אנפילקטי (חדר מיון של בית חולים או מכון/ מרפאה לאלרגיה), כדי לבצע את החיסון תחת השגחה רפואית ומתן טיפול הולם.
הערה - תגובה מיידית מסוג אנפילקטי לחלבון ביצה מוגדרת כהופעה אחת או יותר מן תופעות הבאות לאחר אכילת הביצה: נפיחות שפתיים ולשון, קשיי נשימה, חרלת (urticaria) או פריחה אחרת נרחבת, בצקת כללית, איבוד הכרה.
 • זיהום HIV
 1. arn-HIV ללא סימנים קליניים:
  ניתן לתת את התרכיב MMR .
 2. arn-HIV עם סימנים קליניים של AIDS:
 • אם אין עדות לדיכוי אימונולוגי חמור, מומלץ לתת תרכיב MMR לאנשים עלילים (לפי בדיקה סרולוגית).
 • לא מומלץ לתת תרכיב MMR או מרכיביו למקרה arn-HIV סימפטומטי עם דיכוי אימונולוגי חמור, מחשש לסיבוכים קשים.
דיכוי אימונולוגי חמור מוגדר כספירת total lymphocytes פחות מ-15% 1-CD4+T-lymphocyte:
 • פחות מ-750 תאים/ μI מתחת לגיל 12 חודשים;
 • פחות מ-500 תאים/ μI לגילאי 1-5 שנים;
 • פחות מ-200 תאים/ μI מגיל 6 שנים ומעלה.
 • תולדות של פרכוסים או פגיעה במערכת העצבים שהגיעה לשלב סטטי, מאוזן:
ניתן לחסן, מפני שיתרון החיסון במניעת סיבוכי הזיהום הטבעי עולה על הסיכון לתופעות לוואי עקב החיסון. במצבים אלה יש לנקוט אמצעי זהירות כדלקמן:
 1. יש להדריך את ההורים לעקוב מקרוב אחרי הילד שקיבל את החיסון, במיוחד לשם גילוי מוקדם של עליית חום ומתן טיפול אנטיפירטי מתאים, במטרה להקטין את הסיכון להופעת פרכוסים עקב חום.
 2. ילדים שמקבלים טיפול נגד פרכוסים צריכים להמשיך בו גם אחרי מתן התרכיב. יש ספק אם להתחיל בטיפול מונע נגד פרכוסים במיוחד לקראת מתן החיסון, כיוון שמרבית התרופות נגד התכווצויות פועלות רק אחרי זמן מסוים.
 • אין צורך בביצוע תבחין טוברקולין באופן שיגרתי לפני מתן תרכיב MMR, מפני שלא הוכח שהמרכיב נגד חצבת עלול לגרום להתחדדות שחפת, כפי שקורה אחרי הזיהום הטבעי בחצבת.
אם יש צורך בתבחין טוברקולין, אפשר לבצעו לפני או בו-זמנית עם תרכיב MMR. קריאת תוצאות התבחין תהיה בזמן הרגיל.
אם יש צורך בתבחין טוברקולין לאחר מתן תרכיב MMR, יש לדחות את ביצועו ב-6 שבועות. זאת מפני שהחיםון עלול לגרום לעיכוב זמני של התגובה לתבחין טוברקולין.
הערה - למועמדים לקבלת חיסון נגד חצבת, חזרת ואדמת הסובלים ממחלת שחפת פעילה מומלץ לתת את תרכיב MMR-n לאחר תחילת הטיפול נגד שחפת. משך מתן הטיפול עד למתן התרכיב ייקבע לכל חולה באופן פרטני לאחר התייעצות עם הרופא המטפל ו/ או עם רופא של המחלקה לשחפת ואיידם במשרד הבריאות.
 • טיפול בסטרואידים בילדים עם מחלות שאינן קשורות לחסר חיסוני כגון, אסתמה וכו':
 • אפשר לתת חיסון נגד חצבת, חזרת ואדמת[7] בזמן טיפול בסטרואידים במינון שאינו מגיע לרמה מדכאת חסינות:
 • טיפול לזמן קצר (פחות משבועיים) במנה יומית גבוהה (כגון, בילדים 2 mg/kg prednisone ומעלה ליום, או מנה יומית מעל 20 mg לבעלי משקל מעל 10 ק"ג).
 • טיפול לזמן ארוך או לסירוגין במנות ברמה נמוכה-בינונית של תכשירים קצרי-טווח (short acting steroids). לדוגמא: בילדים prednisone פחות מ-2 mg/kg ליום, או פחות מסה"כ 20 mg ליום לבעלי משקל מעל 10 ק"ג.
 • טיפול במנות פיזיולוגיות אחזקתיות (maintenance physiologic doses).
 • טיפול מקומי (כגון, שאיפה, עור, אף, עיניים, פרקים).
 • יש להימנע ממתן חיסון נגד חצבת, חזרת ואדמת בזמן טיפול בסטרואידים במינון גבוה, העלול לגרום לדיכוי אימונולוגי (כגון, בילדים prednisone לשבועיים ויותר, במינון של 2 mg/kg ומעלה ליום או מנה יומית מעל 20mg לבעלי משקל מעל 10 ק"ג).
ניתן לתת את החיסון[7] לפחות חודש אחד לאחר הפסקת הטיפול.
 • ילדים עם תולדות של תרומבוציטופניה מכל סיבה שהיא עלולים לפתח לעתים רחוקות תרומבוציטופניה לאחר מתן תרכיב MMR. יתרון החיסון עולה על הסיכון הפוטנציאלי, במיוחד בהתחשב בסיכון לתרומבוציטופניה הגדול פי עשרה אחרי מחלת חצבת או אדמת. לכן, במצבים אלה ניתן לתת תרכיב MMR.
לעומת זאת, אם התרומבוציטופניה הופיעה בטווח של חודשיים לאחר חיסון MMR, מומלץ להמנע ממתן מנה נוספת של התרכיב. במקרים אלה מומלץ לבדוק את רמת החסינות הספציפית לחצבת, אדמת, חזרת.

הוריות נגד

בכל חיסון חוזר יש לברר האם היו תופעות לוואי אחרי המנה הקודמת של התרכיב. קיימים רק מצבים מעטים בהם אין לתת תרכיב MMR.

 • מחלת חום חדה - יש לדחות מתן התרכיב עד להחלמה.
הערה - מחלה קלה ללא חום או עם חום לא גבוה (מתחת 7-38°C) כגון, זיהום קל בדרכי הנשימה העליונות, otitis media או שלשול קל אינה סיבה לדחיית החיסון.
 • תגובה חמורה לאחר מנה קודמת כגון, תגובה אנפילקטית או תרומבוציטופניה שהופיע בטווח עד חודשיים לאחר החיסון.
 • ידוע על תגובה אלרגית מסוג אנפילקטי לאחד ממרכיבי התרכיב כגון, neomycin הכלול בתרכיב. מקרים אלה נדירים ביותר.
הערה: רגישות יתר לחלבון ביצה (ראה סעיף 7.3, "5 MMR").
 • מצבים המלווים ע"י דיכוי אימונולוגי חמור:
 • דיכוי אימונולוגי ראשוני: חוסר גאמאגלובולין בדם (agammaglobulinemia), תת-גאמא-גלובולין בדם (hypogammaglobulinemia), חסר חיסוני משולב וכוי.
 • מחלות ממאירות כגון, לויקמיה, לימפומה, קרצינומטוזים.
בתקופת ההפוגה במחלות אלה אפשר לשקול מתן תרכיב MMR לא מוקדם מ-3 חודשים לאחר הפסקת הטיפול בחומר מדכא חסינות.
 • טיפול מדכא חסינות.
ניתן לתת תרכיב MMR ‏3 חודשים לאחר סיום או הפסקת הטיפול, בתנאי שיש הפוגה במחלה היסודית. מומלץ לשקול מתן MMR כ-24 חודשים לאחר השתלת מח עצם.
 • HIV חיובי סימפטומטי עם דיכוי אימונולוגי חמור (ראו גם סעיף 7.4, ב', "5 MMR").
הערה:
דיכוי אימונולוגי חמור מוגדר כספירת total lymphocytes פחות מ-15% 1-CD4+T-lymphocyte:
 • פחות מ-750 תאים/ μI מתחת לגיל 12 חודשים;
 • פחות מ-500 תאים/ μI לגילאי 1-5 שנים;
 • פחות מ-200 תאים/ μI מגיל 6 שנים ומעלה.
 • היריון
תרכיב MMR לא יינתן לאשה בהיריון. עם זאת, אין צורך להזהיר את האישה להימנע מהיריון לאחר קבלת התרכיב.
הערה - אם במקרה התרכיב ניתן לאשה בהיותה בהיריון, אין הצדקה לשקול הפסקת היריון, כי אין ראיות לגרימת נזק לעובר ע"י התרכיב.
 • אי-סבילות תורשתית ל-fructose.

תופעות לוואי

הסיכון לתופעות לוואי אינו גבוה יותר בבני-אדם בעלי חסינות למרכיבי התרכיב כגון, לאחר קבלת חיסון בעבר או לאחר מחלה טבעית. תופעות הלוואי העלולות להופיע דומות לאלה הצפויות לאחר מתן המרכיבים בנפרד.

 • תופעות לוואי מקומיות כגון, אודם וכאבים מקומיים, נפיחות באיזור ההזרקה, הן נדירות.
 • תופעות לוואי אלרגיות כגון, אורטיקריה או פריחה מסוג אחר, הן נדירות וחולפות מהר.
 • הלם אנפילקטי - נדיר ביותר.
 • עליית חום סביב 38-39°C עלולה להופיע בכ-5%-15% מהמחוסנים כ-5-12 ימים אחרי מתן החיסון, והיא נמשכת ימים אחדים.
 • תפרחת חולפת עלולה להופיע כ-5-12 ימים לאחר החיסון, בכ-5% מהמחוסנים.
 • נזלת, שיעול, דלקת גרון, דלקת עיניים: עלולים להופיע כ-5-12 ימים לאחר החיסון.
 • פרכוסים בצורה חולפת מופיעים לעתים רחוקות (1:3000) עקב עליית חום.
לא הוכח קשר בין קבלת חיסון MMR לבין הפרעה פרכוסית כרונית או נזק נוירולוגי קבוע.
 • נפיחות בלוטות הלימפה באיזורים שונים בגוף.
 • תרומבוציטופניה בטווח עד חודשיים לאחר החיסון - תופעה נדירה, חולפת ללא נזק.
 • תופעות הקשורות למרכיב החזרת:
 • פארוטיטים, אורכיטים.
 • חרשות עצבית חד-צדדית: נדיר ביותר.
 • תופעות הקשורות למרכיב האדמת:
 • תופעות בפרקים הן נדירות אצל ילדים, נרשמות בד"כ אצל מבוגרים צעירים ובמיוחד נשים. הן עלולות להופיע 3- 1 שבועות אחרי מתן החיסון (במיוחד אם התרכיב ניתן סמוך למועד המחזור החודשי) וחולפות בד"כ תוך מספר ימים או שבועות. התופעות הן כאבים, במיוחד בפרקים הפריפריים הקטנים (בכ-25% מהנשים) או דלקת פרקים (בכ-10% מהנשים).
תופעות אלה לאחר החיסון נדירות בהרבה בהשוואה לתופעות בפרקים עקב הזיהום הטבעי.
 • רחישויות (paresthesias) וכאבים בגפיים - תופעה נדירה.
 • דלקת המוח (אנצפליטים, אנצפלופתיה) תוך 30 יום אחרי מתן החיסון, היא תופעה נדירה אשר נרשמה כמקרה אחד למיליון מקבלי תרכיב נגד חצבת (לעומת מקרה אחד ל-1000 מקרי מחלת החצבת).
 • subacute sclerosing panencephalitis) SSPE) היא תופעה נדירה, ואף יתכן שבין המקרים המדווחים אחרי חיסון היו ילדים שחלו בעבר בחצבת לא אופיינית. החיסון נגד חצבת (MMR) גרם לירידה משמעותית בשיעור SSPE ע"י צימצום תחלואת החצבת.

רישום

יש לרשום את תאריך החיסון, מספר המנה בםידרה, סוג התרכיב, שם התרכיב, מספר האצווה, שם תחנה/ מרפאה בה ניתן החיסון ושם מבצע החיסון. פרטים אלה יירשמו בפנקס החיסונים האישי, בכרטיס הבריאות של הילד וברשומון.

מעקב ודיווח

תגובה מקומית ו/ או כללית תירשם בכרטיס הבריאות של הילד ועל גבי טופס תופעות לוואי לאחר חיסון. במקרה של תגובה חריגה או ריבוי תגובות, או סיבוך לאחר מתן החיסון יש לדווח מייד ללשכת הבריאות האזורית, בצירוף מידע על מספר

הערות שוליים

 1. טמפרטורת חדר, עד 25° C.
 2. יחד עם זאת, לפי עלון היצרן, יציבות של התרכיב המשוחזר אינה נפגעת למשך 8 שעות, כאשר הוא מוחזק כל אותו זמן בטמפרטורה בין 8°C-7 2°C.
 3. לרבות תרכיבים המיוצרים בהנדסה גנטית, טוקסואידים ותרכיבים אסלולריים
 4. מרווחי זמן אלה אמורים להספיק לירידת הנוגדנים הסבילים, ובכך לאפשר תגובה יעילה לחיסון נגד חצבת/ MMR. עם זאת, אין להניח שאדם שקיבל אימונוגלובולין/ עירוי דם ומוצריו מכל סיבה שהיא יהיה מחוסן בפני מחלת החצבת לאורך כל התקופה. לכן, לאחר חשיפה לחצבת יש לתת למגעים עלילים חיסון פעיל נגד המחלה או IG בהתאם להנחיות תדריך החיסונים המתייחסות למניעת מחלת החצבת לאחר חשיפה (סעיף 3.2 "10 MMR" ,"9 MMR").
 5. 5.0 5.1 5.2 עד גיל 21 במסגרת חינוך מיוחד.
 6. תרכיב Priorix-Tetra רשום בישראל עד גיל 12 שנים (כולל).
 7. 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 בתרכיבים MMR (בכל גיל) או Priorix-Tetra (עד גיל 12 שנים).