מכאן שהרפואה המשולבת, זו המנסה לעשות שימוש בשני העולמות, הקונבנציונלי והאלטרנטיבי, מתמקדת באדם לא פחות מאשר במחלה. ...
מתוך הערך: המדריך לטיפול בסוכרת

אחות מומחית בסוכרת - חוזר משרד הבריאות

מתוך ויקירפואה


הופניתם מהדף אחות מומחית בסוכרת לדף הנוכחי.

Ambox warning blue.png
ערך זה הוא חוזר משרד הבריאות סגור לעריכה
אחות מומחית בסוכרת
Krankenschwester doku1.jpg
תחום סוכרת
מספר החוזר 17/2017
סימוכין חוזר המנהל הכללי מס' 6/2015 מיום: 10.5.2015
חוזר מינהל הסיעוד מס' 113/15
קישור באתר משרד הבריאות
 

לערכים נוספים הקשורים לנושא זה, ראו את דף הפירושיםסוכרת

רקע

בהמשך לחוזרים שבסימוכין להלן נהלים לעבודת אחות מומחית בסוכרת.

מטרה

קביעת כללים לעבודת אחות מומחית בסוכרת.

הגדרות

אחות מומחית בסוכרת: אחות העומדת בדרישות תקנות בריאות העם (אישור תואר מומחה בסיעוד התשע"ד - 2013 ועוסקת בפועל בתפקיד). הגדרת תפקיד מורחבת הכשרה נדרשת וכן סמכויות הם כמוגדר בחוזר מינהל הסיעוד שבסימוכין.

מנהל מקצועי: רופא מומחה, שזהותו תקבע על ידי המנהל הרפואי של המוסד בו מועסקת האחות המומחית (להלן: המנהל הרפואי).

כפיפות

 • מנהלית: למנהלת שירותי הסיעוד של המוסד הרפואי בהתאם ליחידה הארגונית אליה היא משוייכת
 • מקצועית: למנהל המקצועי
 1. המנהל המקצועי בבית חולים יהיה אחד מהבאים: מנהל יחידת הסוכרת, מנהל היחידה האנדוקרינולוגית או מנהל חטיבה/מחלקה פנימית או מחלקת ילדים
 2. המנהל המקצועי בקהילה יהיה אחד מהבאים: ראש תחום סוכרת, ראש תחום אנדוקרינולוגיה, או מנהל מרפאה, שהינו רופא מומחה ברפואת משפחה, פנימית או ילדים

נהלי עבודה

 • מינוי אחות מומחית בסוכרת יעשה באישור המנהל הרפואי
 • המנהל המקצועי יקבע תכנית עבודה טרם כניסתה לתפקיד, שתבטיח מימוש הדרגתי ובטיחותי של סמכויותיה. התכנית תאושר על ידי המנהל הרפואי
 • באחריות המנהל המקצועי לעקוב אחר מימוש התכנית ולוודא כי האחות המומחית פועלת בכפוף לסמכויותיה ובהתאם לאמות המידה הטיפוליות המקובלות.
 • עבודת האחות המומחית תתבצע על פי נוהלי עבודה מוסדיים כתובים, המפרטים לפחות את הנושאים הבאים:
 1. זיהוי, טיפול ראשוני ודיווח במצבי חירום בסוכרת: מצבי קיצון של היפוגליקמיה והיפרגליקמיה
 2. פירוט המצבים הרפואיים, המחייבים הפנייה דחופה למוקד או למרכז לרפואה דחופה
 3. הטיפול בסוכרת בתרופות פומיות, בהזרקה או במשאבת אינסולין ובכלל זה פירוט המצבים, המחייבים התייעצות עם רופא מומחה
 4. טיפול בפצעים סוכרתיים, בכלל זאת פירוט המצבים המחייבים התייעצות עם רופא מומחה או אחות פצעים
 5. הפניה לבדיקות מעבדה, בדיקות דימות, לטיפול ומעקב דיאטנית ויועצים על ידי האחות, כולל אחריות האחות למעקב והתייחסותה לתוצאות הבדיקות
 6. רישום ודיווח ברשומה הרפואית הממוחשבת
 7. הוראות לשמירה על רצף הטיפול עם הרופא המטפל (בבית החולים ובקהילה), האחות המטפלת ודיאטנית במרפאה
 8. פעילות האחות המומחית לסוכרת כחלק מצוות רב מקצועי לטיפול בחולה הסוכרתי. הרכב הצוות ואופן הפעלתו יקבעו על ידי המנהל הרפואי
 9. תנאים לכיבוד מרשמים של האחות המומחית על ידי בתי מרקחת במוסד הרפואי, או בהסכם עמו, בכפוף לסמכויות שנקבעו
 10. שילוב האחות המומחית בסוכרת בפעילות לפיתוח מקצועי של המכון/המרפאה/מחלקת האם, יחד עם הצוות הרפואי
 • באחריות המוסד הרפואי להנגיש לציבור ולאנשי מקצוע מידע בנוגע לסמכויות האחות המומחית (לפחות באתר האינטרנט של המוסד הרפואי)
 • בקרה רפואית אחר מטופלים של האחות המומחית:
על המנהל המקצועי לעיין בהחלטותיה הטיפוליות של האחות המומחית, בתדירות שתקבע על ידו. בכל מקרה תכניות טיפוליות שנקבעו על ידי האחות המומחית יבדקו על ידי המנהל המקצועי אחת לשנה לפחות

בברכה,

ד"ר ורד עזרא,

ראש מינהל הרפואה.