האיגוד הישראלי לרפואת משפחה

אירוע מוח

מתוך ויקירפואה


הופניתם מהדף אירועים מוחיים לדף הנוכחי.

הביטוי שחיפשתם מתאים לכמה ערכים שונים. האם התכוונתם ל...

אירוע מוחי איסכמי

בתירה

מניעה

טיפול

חוזרי משרד הבריאות, הנחיות קליניות וניירות עמדה


ראו גם

סימן שאלה.png

זהו דף המכיל פירושים שונים, שמטרתו להבחין בין ערכים שונים בעלי שם דומה, או בין ביטויי חיפוש שרלוונטיים לכמה ערכים במקביל.