מכאן שהרפואה המשולבת, זו המנסה לעשות שימוש בשני העולמות, הקונבנציונלי והאלטרנטיבי, מתמקדת באדם לא פחות מאשר במחלה. ...
מתוך הערך: המדריך לטיפול בסוכרת

אנטידוטים ותרופות לטיפול בהרעלות - חוזר משרד הבריאות

מתוך ויקירפואה


הופניתם מהדף אנטידוטים ותרופות לטיפול בהרעלות לדף הנוכחי.

Ambox warning blue.png
ערך זה הוא חוזר משרד הבריאות סגור לעריכה
אנטידוטים ותרופות לטיפול בהרעלות
תחום פרמקולוגיה קלינית
מספר החוזר 33/2014
סימוכין 69479114, מחליף חוזר מס' 29/2007 מיום: 8.11.2007
קישור באתר משרד הבריאות
תאריך פרסום 23 בספטמבר 2014
 

רשימת אנטידוטים ותרופות לטיפול בהרעלות, המלצות לבתי חולים, אוגוסט 2014

הננו להביא בזאת לידיעתכם את רשימת התרופות והאנטידוטים המעודכנת, לטיפול בהרעלות אשר מומלץ כי ימצאו בבתי החולים ובאגף לשעת חירום. רשימה זו מחליפה ומבטלת את הרשימה שפורסמה בחוזרנו שבסימוכין.

הואילו להעביר תוכן חוזר זה לידיעת כל הנוגעים בדבר במוסדכם.

בברכה,

ד"ר ורד עזרא

מ"מ ראש מינהל הרפואה

מבוא

 • הרשימה מיועדת להתארגנות לטיפול בנפגעים פרטניים ולא לאירוע טוקסיקולוגי המוני (אט"ה).
 • טיפול תומך הוא הצעד הראשון בטיפול בהרעלות וחשיבותו מרובה. האנטידוטים אינם מהווים תחליף לטיפול תומך. על בית החולים לדאוג שיהיו בידיו כל האמצעים הפרמקולוגיים והלא פרמקולוגיים לכך.
 • יש לוודא שבמחלקה לרפואה דחופה ובבית המרקחת תוחזק כמות מספקת של תרופות ואנטידוטים, בהתאם לרשימה שלהלן.
 • ע"מ להבטיח טיפול מיטבי בחולה המורעל ושימוש מושכל באנטידוטים מומלץ להתייעץ עם טוקסיקולוג קליני (המרכז הארצי למידע בהרעלות - הקריה הרפואית רמב"ם, יחידות טוקסיקולוגיות מקומיות). הרשימה אינה מהווה תחליף לייעוץ זה.
 • הרשימה מסודרת כדלקמן:
 1. תרופות לטיהור דרכי העיכול
 2. תרופות לטיהור העור
 3. תרופות לטיהור וטיפול בפגיעות עיניים
 4. תרופות ייעודיות
 5. תרופות לא ייעודיות הנמצאות בשגרה בבית החולים
 • לכל תרופה ניתן פרוט הכולל שם גנרי, הוריות עיקריות, דרך מתן, רמת מלאי (כמות לאחסון), הערות וסיווג דחיפות לשימוש.
 • רמת המלאי (כמות לאחסון) חושבה לפי המינון המקסימלי הנחוץ ליום טיפול במבוגר במשקל 70 ק"ג, לנפגע אחד (או ליותר נפגעים בהתאם לצפי).
אין לראות בכמויות המצוינות המלצה לטיפול בנפגע הפרטני.
 • אם מצבו של הנפגע מצריך טיפול מעבר ליממה או בכמות העולה על הזמינה, על בית החולים להתארגן לכך מוקדם ככל האפשר, תוך הסתייעות באגף לשע"ח של משרד הבריאות:
מר רוני צדוק, טלפון: 0505952502, ביפר: 6106666 ׳05 מנוי 56855, פלאפון 05005254190.
 • האזהרות המופיעות בהערות מיועדות להפנות את תשומת הלב לטעויות נפוצות העלולות לגרום לתופעות לוואי קשות.
אין לראות בהן סיכום של כל הוריות הנגד ותופעות הלוואי האפשריות.
 • הסיווג שניתן לכל תרופה נועד לסייע בהבנת מידת הדחיפות לשימוש בתרופה. היעילות הקלינית של אנטידוטים איננה אחידה. אנטידוטים מסוימים מסוגלים לנטרל רק חלק מהתופעות הטוקסיות של רעל מסוים, חלק יפעלו באיטיות יחסית וחלק יפעלו בצורה מהירה ודרמטית.
יש לזכור כי האנטידוטים הם תוספת לטיפול תומך נמרץ ויעיל ואינם באים במקומו.
סיווג דחיפות:
 • A - שימוש מיידי, אחסון במלר"ד.
 • B - שימוש בטווח של 23 שעות, אחסון במלר"ד או בבית המרקחת.
 • C - שימוש בטווח זמן של שש שעות ויותר, אחסון בבית המרקחת ו/או באגף לשע"ח של משרד הבריאות.
 • הסימול * מציין תרופות אשר לגביהן קיים ראציונל לשימוש, הטיפול נחשב "כמסורתי" אך יעילותן לא ברורה או שקיים להן תחליף.
 • תרופות אשר מאוחסנות במוקד תרופות נדירות באגף לשע"ח של משרד הבריאות - יצוין הדבר בהערות.
הימצאות תרופה במוקד תרופות נדירות איננה בהכרח פוטרת את בית החולים מלאחסן אותה, ראו סיווג דחיפות לשימוש.
 • אין לרקוח בבית המרקחת תכשירים הזהים לתכשירים רפואיים רשומים ומשווקים. במקרים מיוחדים ניתן לעשות זאת באישור הרוקח המחוזי ועל פי מרשם רופא.
(הודעה בדבר תנאים להסכמת המנהל לרקיחת תכשיר, ילקוט הפרסומים 4651, י"ג בסיון התשנ"ח, 7.6.1998).
 • בתי חולים סמוכים יוכלו להחזיק אנטידוטים יקרים במשותף אך ורק אם אין להם דחיפות מידית לטיפול, ובלבד שיוכן נוהל מתאים להעברה מהירה בין בתי החולים, ובתנאי שההעברה בין בתי החולים יכולה להתבצע בטווח הזמן שהוגדר (תוך 6 שעות).
 • על בית החולים להכין נוהל לשימוש, רישום, ריענון ומיקום האנטידוטים.
 • פרוט התרופות שהוצאו מרשימת האנטידוטים:
 1. עמילן (היה רשום לטיהור דרכי העיכול בבליעת יוד).
 2. NaEDTA (היה רשום לפגיעות חומרים בסיסיים בעין).
 3. DMPS (dimercapto propane-1-suifonate) (לשימוש בהרעלת מתכות כבדות, קיימת בארץ חלופה יעילה -2,3-dimercaptosuccinic acid - DMSA).
 4. Glycopyrrolate (היה רשום כתחליף לאטרופין בנפגעים הרגישים לו).
 5. Pralidoxine (בארץ נמצא obidoxine-Toxogonin).
 • תרופות שהוספו לרשימה:
 1. IV Fat emulsion לטיפול בהלם קרדיוגני מתרופות מסיסות בשומן כמו מאלחשים מקומיים.
 2. Vitamin C לטיפול בפגיעת חומרים בסיסיים בעיניים.

רשימת האנטידוטים והתרופות לשימוש בהרעלות

טיהור דרכי העיכול

שם גנרי הוריות עיקריות דרך מתן רמת מלאי סיווג הערות
Activated charcoal Adsorption of poisons PO 1KG A באבקה או כתרחיף מוכן מראש (מומלץ ללא sorbitol)
Calcium gluconate 10% Hydrofluoric acid PO 10g of elemental Ca A כאמפולות; ניתן להשתמש גם בטבליות מסיסות
Magnesium sulfate Barium salts PO 30g A
Polyethylene glycol Whole bowel irrigation PO 20L A

טיהור העור

שם גנרי הוריות עיקריות דרך מתן רמת מלאי סיווג הערות
Acetic acid 5% (חומץ) Jellyfish (מדוזה) Topical ml ‏1,000 A
Calcium gluconate gel 2.5% Hydrofluoric acid Topical g ‏1,000 A
Isopropyl alcohol Phenol Topical ml ‏ 1,000 A עשוי להיות יעיל אם שטח הכוויה פחות מ - 5% משטח הגוף
Polyethylene glycol 300-400 Phenol Topical ml‏ 500 A

טיהור וטיפול בפגיעות עיניים

שם גנרי הוריות עיקריות דרך מתן רמת מלאי סיווג הערות
N-acetylcysteine 10% Corrosive alkali Topical ml ‏10 A השימוש לאחר שטיפה ב-normal saline
Vitamin C Corrosive alkali Topical 10%
PO
ניתן להסתפק ברמת המלאי הקיימת בשגרה בביה"ח

אנטידוטים ותרופות ייעודיות

שם גנרי הוריות עיקריות דרך מתן רמת מלאי סיווג הערות
N-Acetylcysteine Paracetamol
Amanita / Lepiota
mushrooms
Paraquat
PO
IV
g‏ 80
g‏ 84
A
A

A
Antivenoms צפע ארץ ישראלי
Vipera palaestinae
IV vials ‏15 A
אפעה מגוון
Echis coloratus
IV vials ‏5 A
Snake, polyvalent
נחשי הנגב. למשל עכן החרטומים, עכן קטן.

Cerastes cerastes, Ceratses vipera

IV C נמצא במוקד תרופות נדירות באגף לשע"ח, משרד הבריאות
עקרב צהוב מצוי
Leiurus quinquestriatus
קטלן דו-גוני

Androctonus bicolor
קטלן עב זנב
Androctonus crassicauda

IV vials‏ 5 A ניתן להשתמש ב-antivenom לעקרב צהוב. מצוי גם בעקיצות מהעקרבים האחרים
עכביש מסוג אלמנה שחורה
Latrodectus - black widow spider
IV vial‏ 1 C נמצא במוקד תרופות נדירות באגף לשע"ח, משרד הבריאות
Atropine sulfate Organophosphates
Carbamates
Muscarinic mushrooms
IV mg ‏300 A
A
A
קיים גם בצר"פ לחל"כ
Bicarbonate, sodium Alkaline diuresis (e.g., salicylates, phenobarbital) Cyclic antidepressants (arrhythmias, wide QRS) Metabolic acidosis IV mEq ‏500 A
Biperiden Drug-induced extrapyramidal/ dystonic reactions IV/IM 8 mg B ניתן להשתמש ב-
procyclidine OR diphenydramine OR biperiden
Botulinum antitoxin
ABE - trivalent
Botulism IV vials ‏2 C נמצא במוקד תרופות נדירות באגף לשע"ח, משרד הבריאות. עלול להיות לא יעיל ב- infant botulism, לשקול שימוש ב -Botulinum immune globulin ‏(BIG)
Calcium gluconate 10% Hydrofluoric acid
Fluoride
Ca-channel blockers
Black widow spider ‏(Latrodectus)
IV g ‏15 A
A
A
B
Carnitine Valproic acid IV g ‏20 B
Cyproheptadine Serotonin syndrome PO mg ‏32 C יוחזק באגף לשע"ח, משרד הבריאות
Deferoxamine Iron IV g ‏8 A
Diazepam Poison-induced convulsions, anxiety, agitation Muscle relaxant
Chloroquine cardiotoxicity
IV mg ‏ 200 A
A
ניתן להשתמש בבנזודיאזפינים אחרים כמו midazolam
ל- chloroquine רק diazepam
Digoxin Fab-fragment antibodies Digoxin, digitoxin
Oleander plant
(הרדוף הנחלים)
IV mg ‏160 A מלאי נוסף של (4 vials)‏ mg ‏160 יוחזק באגף לשע"ח.
Dimercaprol
(BAL, British Anti Lewisite)
Acute heavy metal poisoning, especially lead with encephalopathy, arsenic, inorganic mercury IM mg ‏2,100 C נמצא במוקד תרופות נדירות באגף לשע"ח, משרד הבריאות
Diphenyhydramine Drug-induced extrapyramidal/ dystonic reactions IV/IM mg ‏200 B ניתן להשתמש ב-procyclidine או diphenydramine או biperiden
DMSA
(2,3-dimercaptosuccinc acid)
Heavy metals, especially lead, mercury, arsenic PO g ‏30 C נמצא במוקד תרופות נדירות באגף לשע"ח, משרד הבריאות
EDTA - CaNa2 Lead
Copper
IV/IM g ‏2 C נמצא במוקד תרופות נדירות באגף לשע"ח, משרד הבריאות
Ethanol 10% Methanol Ethylene glycol IV L ‏8 A תרופת הבחירה היא Fomepizole. ניתן לאחסן תמיסת אתנול יותר מרוכזת אך יש לדלל לפני המתן בגלוקוז 5%
Flumazenil Benzodiazepines
Zolpidem
IV mg ‏15 A זהירות:
 • בנוגדי דיכאון טריציקליים ובמשתמשים כרוניים בבנזודיאזפינים
 • re-sedation
Folic acid Methanol IV mg ‏600 B
Folinic acid Methotrexate
Methanol
IV mg ‏ 600 A
B
Fomepizole
(4-methylpyrazole)
Methanol
Ethylene glycol
IV (g (one vial‏ 1.5 A
A
נחשב כתרופת הבחירה. מלאי נוסף נמצא במוקד תרופות נדירות באגף לשע"ח, משרד הבריאות (4 vials)
Glucagon Beta-blockers
Ca-channel blockers
IV mg ‏50 A
A
כמות נוספת תוחזק במוקד תרופות נדירות באגף לשע"ח, משרד הבריאות
Glucose 50%
Glucose 10%
Drug-induced hypoglycemia IV
IV
ml ‏300
liters‏ 5
A
A
למבוגרים בלבד
Hydroxocobalamin Cyanide and cyanogenic compounds IV 10g A חלופה פחות מומלצת:

sodium nitrite +
sodium thiosulfate
אפשר לתת יחד עם sodium thiosulfate
נמצא גם במוקד תרופות נדירות באגף לשע"ח, משרד הבריאות

Insulin and glucose ("insulin dextrose euglycemia", "high dose insulin euglycemia") Calcium channel blockers
Beta blockers
IV 3,000units insulin
L glucose 10% ‏10
A
A
זהירות: סכנת היפוגליקמיה
Lipid (fat) emulsion Cardiogenic shock; e.g., local anesthetics, some beta blockers and calcium channel blockers IV L ‏2.0
Methylene blue 1% Poison-induced methemoglobinemia IV mg ‏600 A זהירות בחסר G6PD
Naloxone Opiates
Clonidine
IV mg ‏20 A
A
זהירות:
 • בשימוש כרוני באופיאטים
 • re-sedation
Obidoxime
(Toxogonin)
Organophosphates IV mg ‏4,000 A קיים גם בצר"פ לחל"כ
Octreotide Oral hypoglycemics (sulfonylureas) IV/SC μg ‏200 B
Penicillamine (D-) Heavy metals, especially

lead, copper, mercury

PO mg ‏1,500 C זהירות במקרי רגישות יתר לפניצילין

Penicillin G

Amanita / Lepiota mushrooms IV 70x106 units B
Physostigmine Anticholinergic agents IV mg ‏8 A זהירות בנוגדי דיכאון טריציקליים
Procyclidine Drug-induced extrapyramidal/ dystonic reactions IV/IM mg ‏20 B ניתן להשתמש ב procyclidine או diphenydramine או biperiden
Protamine sulfate Heparin Low molecular weight heparins IV 250 mg A
Prussian blue
(potassium ferric ferrocyanide)
Thallium PO g ‏400 C נמצא במוקד תרופות נדירות באגף לשע"ח, משרד הבריאות
Pyridoxine Isoniazid

Hydrazine
Ethylene glycol

IV g ‏10 A
A
B
Silybinin Amanita / Lepiota mushrooms IV g ‏7 C נמצא במוקד תרופות נדירות באגף לשע"ח, משרד הבריאות
Sodium nitrite 3% Cyanide and cyanogenic compounds

Hydrogen sulfide

IV mg ‏900 A
A
זהירות בחסר G6PD ובשאיפת עשן{ש}}

הערה: כיום התכשיר איננו משווק ולא נמצא באגף לשע"ח.

Sodium thiosulfate 25% Cyanide and cyanogenic compounds IV g ‏37.5 A
Thiamine Ethanol IV mg ‏1,000 A
Vitamin K1 Coumarin derivatives IV
PO
mg ‏50
mg ‏100
B

תרופות לא ייעודיות הנמצאות בשגרה בבית החולים

הערה: ניתן להסתפק ברמת המלאי ובצורת האחסון הקיימים בשגרה, אלא אם מצוין אחרת

שם גנרי הוריות עיקריות דרך מתן רמת מלאי סיווג הערות
Adenosine Supraventricular tachycardias

(e.g., theophylline)

IV
Betamethasone sodium Irritant gas inhalation PO לשימוש בילדים
Bromocriptine Neuroleptic malignant syndrome PO 60mg
Dantrolene Muscle rigidity in: malignant hyperthermia, neuroleptic malignant syndrome IV 700mg A נמצא כגיבוי במוקד תרופות נדירות באגף לשע"ח, משרד הבריאות
Dobutamine Poison-induced hypotension IV
Dopamine Poison-induced hypotension IV
Epinephrine Anaphylaxis SC/IV
Esmolol Sympathomimetics
(e.g., theophylline)
IV זהירות במקרי אסתמה, אי-ספיקת לב, קוקאין, אמפטמינים
Labetalol Hypertension and tachycardia associated with stimulants
(e.g.,

cocaine, amphetamines)

IV זהירות במקרי אסתמה, ספיקת לב
Magnesium sulfate Ventricular arrhythmias
(e.g., cardiac glycosides)
Hydrofluoric acid
IV
Midazolam Poison-induced seizures,

agitation and anxiety

IV ניתן להשתמש גם בבנזודיאזפינים אחרים כמו diazepam
Nifedipine Hypertension
(e.g., scorpion bites)
PO תכשיר שחרור מיידי אין לתת תחת הלשון
Nitroprusside, sodium Ergot derivatives Severe hypertension

associated with sympathomimetics (e.g., cocaine, amphetamines, MDMA) and scorpions

IV
Norepinephrine Poison-induced hypotension IV
Phenobarbital Poison-induced seizures unresponsive to benzodiazepines IV
Phentolamine Hypertensive crisis associated with sympathomimetics (e.g., cocaine, MDMA, amphetamines, phenylpropanolamine) IV
Phenytion /fosphenytion Poison-induced seizures unresponsive to

benzodiazepines and phenobarbital

IV
Prednisolone sodium Irritant gas inhalation IV/IM ניתן להשתמש בסטרואידים אחרים במנות שקולות
Prednisone Irritant gas inhalation PO
Propofol Poison-induced refractory seizures IV
Propranolol Excessive sinus

tachycardia or ventricular arrhythmias caused by sympathomimetic excess (e.g., theophylline) Hyperthyroidism (e.g., Eltroxin)

IV
PO
זהירות במקרי אסתמה, אי ספיקת לב, קוקאין ואמפטמינים
Terbutaline or salbutamol Irritant gas inhalation Inhalation