האיגוד הישראלי לרפואת משפחה

אספקת שירותי בריאות לקטינים הנמצאים בישראל ואינם מבוטחים על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי

מתוך ויקירפואה