האיגוד הישראלי לרפואת משפחה

האיגוד הנוירולוגי בישראל

מתוך ויקירפואה

האיגוד פועל לקידום הנוירולוגיה בישראל ומנוהל על ידי חברי ועד האיגוד

מפעולות הארגון
  • עריכת מפגשים וכנסים לצורך עדכונים שוטפים והקניית ידע בתחומים ספציפיים בנוירולוגיה
  • הקמה וניהול בתי ספר אינטרנטיים ללימוד תתי תחומים רלוונטיים
  • פרסום כתב העת נוירולוגיה להתעדכנות בענפי הנוירולוגיה ומדעי המוח
  • הקניית גישה לחדשות ולמאגרי מידע שימושיים
  • בנוסף לפעילות לעיל, האיגוד מקדם נושאים ספציפיים רלוונטיים באמצעות הועדות המפורטות להלן:
ועדה בין איגודית עבור המכון הרפואי לבטיחות בדרכים

מטרת הועדה היא להכין חוזר מנכ”ל חדש של משרד הבריאות לגבי מחלות ומצבים רפואיים אשר פוגעים בכושר הנהיגה ומחייבים דיווח למכון הרפואי לבטיחות בדרכים. החברים בועדה הם נציגי האיגודים: קרדיולוגיה, נוירולוגיה, רפואת משפחה, פסיכיאטריה והמכון הרפואי לבטיחות בדרכים. תוצר הועדה יכלול המלצות חדשות לדיווח למכון הרפואי לבטיחות בדרכים, כאלה שהציבור יכול לעמוד בהן.

ועדת ביקורת

ועדה זו נועדה לבקר את פעילות האיגוד ושקיפותו על כל היבטיו ומוסרת דווח שנתי בישיבת מליאת האיגוד בכינוס השנתי.

ועדת "סל הבריאות"

ועדת סל הבריאות מונתה ע"י האיגוד הנוירולוגי לפני כ-6 שנים על מנת לקדם תרופות ותכשירים נוירולוגיים בועדה הציבורית להרחבת סל שירותי הבריאות השנתי. עבודת ועדת הסל של האיגוד כוללת הערכת הטכנולוגיות והתכשירים אשר עבורם הוגשו בקשות להכללתם בסל לגבי תועלתם הקלינית, חשיבותם ומקובלותם באינדיקציות הנדרשות, תיעדופם ודירוגם. בנוסף, חברי הועדה נפגשים עם ועדת המשנה של הועדה הציבורית לצורך ייעוץ מקצועי, הערכות של האינדיקציות הרצויות ואופן השימוש העתידי במסגרת הסל, ומגישים חוות דעת מקצועיות והמלצות על התכשירים השונים לועדת הסל. הניסיון, שצברו חברי ועדת הסל של האיגוד, יכול לסייע בייעוץ לכל אחד מחברי האיגוד המעוניין להגיש בקשה להכללת תרופה, תכשיר או טכנולוגיה לסל, וכן לייעוץ לאיגודי חולים ולחברות התרופות.

הועדה המדעית

ועדה זו עוסקת בכלל הנושאים הקשורים לפעילות המדעית של האיגוד כולל שיפוט התקצירים לכינוס הנוירולוגי השנתי וקביעת התוכנית המדעית, בחירת עבודות ופרסומים מצטיינים, קביעת הזוכים בפרסים ואותות של האיגוד ומתן מענקי מחקר מטעם האיגוד.